راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب
معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی امور نظام فنی و اجرایی کشور، وزارت نیرو دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف؛ کمیته تخصصی محیط زیست، طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
404
1394/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد