لوله های بتنی ملسح تحت فشار بدون استوانه فولادی و اتصالات و متعلقات
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - دفتر استانداردها و معیارهای فنی-سازمان مدیریت منابع آب ایران وزارت نیرو
13110
1389/08/17
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد