روشهای‌ مختلف‌ تغذیه‌ مصنوعی‌، هیدرولیک‌ و مدیریت‌ آن‌
وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - ترجمه فصل 4 کتاب Over View and Fundamental consideration با نام Artificial Recharge: Methods- Hydraulics and Monitoring نوشته Edward T.Oaksford از بخش منابع آب سازمان زمین شناسی آمریکا - گروه تغذیه مصنوعی (کم
122
1376/12/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد