استاندارد لوله های چدن نشکن (داکتیل) با قطعات اتصالی و متعلقات آنها برای خطوط آبرسانی تحت فشار
شماره استاندارد صنعت آب کشور 1366-7 - شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - این استاندارد توسط کمیته فنی شماره نه طرح تهیه استانداردهای صنعت آب کشور، که تهیه استاندارد برای لوازم مورد نیاز در صنعت آب را بر عهده دارد، تهیه شده است.
7
1366/02/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد