استاندارد لوله های بتنی مسلح تحت فشار و بدون استوانه فولادی
شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - این پیش نویس توسط کمیته فنی شماره نه (لوازم) که تهیه استاندارد برای لوازم صنعت آب کشور را عهده دار میباشد، تهیه گردیده است.
170
1376/12/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد