دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
وزارت نیرو، دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا؛ معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی، امور نظام فنی و اجرایی کشور - شماره: 94/54485 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی این دست
677
1394/04/09
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد