تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
-
VahdatRavieh90
1390/02/03
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد