گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو - آبفا


با حمایت/پشتیبانی "طرح ضوابط و معیارهای فنی آب و آبفای وزارت نیرو"


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
2پیش نویس راهنمای بهره برداری، نگهداری و پایش در کارهای مهندسی رودخانه
3لیست سرمایه گذاران مشارکت بخش غیردولتی
4سرمایه گذاری در طرح های بیع متقابل، BOO و BOT
5راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
6چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
7مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
8ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر
9مصوبه خرید تضمینی برق از نیروگاه های برق آبی سال 95
10ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
11فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ آبخیزداری‌
12بررسی خسارت سیلاب
13پیشنویس راهنمای مدیریت تأمین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی
14دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی
15تعاریف و دامنه کار مراحل ختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب
16مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل
17مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی (فلاش تانک ) -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب
18سردوش - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب
19راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
20دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
21پیشنویس دستورالعمل مطالعات میراث فرهنگی طرح‌های منابع آب
22راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 1)
23راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 2)
24پیشنویس ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها
25راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
26ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه آب
27راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب بران شرکت‌های آب منطقه‌ای
28دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب
29دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها
30آیین نامه تضمین معاملات دولتی
31ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
32پیشنویس راهنمای انتخاب و به کار گیری سامانه های آب شیرین کن به منظور تأمین آب شرب
33راهنمای پادسیل‌سازی
34دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
35راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد
36راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
37پیشنویس راهنمای تکمیل و تحویل تجهیزات در راهاندازی و بهرهبرداری اولیه از واحدهای نیروگاههای برق آبی جدید الاحداث
38فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
39شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه
40راهنمای مدیریت سیلابدشت
41مستندات ترک تشریفات لوله های فولادی
42پیشنویس استفاده و مدیریت زهاب های کشاورزی
43دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
44فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه‌ها
45راهنمای تهیه مدل مالی پروژه های بیع متقابل
46راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب
47دستورالعمل‌ آزمایش‌های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (BOD)
48دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثرسیلاب محتمل (PMP) و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تدام بارش (DAD)
49راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها
50راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی
51دستورالعمل کاربری اراضی در حریم کیفیت منابع آب سطحی
52دستورالعمل کلی جهت اندازه‌گیری فلزات در آب
53دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
54شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
55پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
56پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
57دستورالعمل‌ تهیه‌ بیلان‌ نمک‌ آب‌ زیرزمینی‌
58راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان
59گردآوری مدارک فنی و مستندات پشتیبانی برای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی (نشریه شماره 423 – الف)
60پیشنویس راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری از دیدگاه بنگاه‌داری
61ماشین های لباسشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچشب آب
62پیشنویس دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا)
63صورت جلسه تخصیص پساب
64دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
65آیین نامه اجرایی ماده 56 نسخه 3
66دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات
67استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
68استاندارد ویژگی های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
69دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب‌های زیرزمینی
70بخشنامه معاونت برنامه ریزی ماده 56
71فرآیند سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های برق آبی
72دستورالعمل حسابداری اوراق مشارکت
73دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب
74ضوابط طراحی سامانه های آبیاری با لوله های کم فشار
75آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه 93
76سرمایه گذاری در طرح های فاینانس خارجی
77نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها (مصوبه وزیر محترم نیرو)
78تبصره 6 قانون بودجه 93 - اوراق مشارکت
79تبصره 6 قانون بودجه 93 - بند ط اسناد خزانه
80راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی
81قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب
82نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
83نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
84نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
85دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا)
86دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
87مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی
88دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه‌های آب (کشاورزی و شرب)
89راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
90راهنمای کاربرد سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز
91راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
92راهنمای طراحی و اجرای سازه‌ای حفاظت سواحل
93دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه‌های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه‌های بهره‌برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده‌ای)
94دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های زیرزمینی
95ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
96مشخصات فنی عمومی سدها
97نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی (مصوبه وزیر محترم نیرو)
98مبانی و رویه های دست‌یابی به قیمت توافقی آب
99ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی
100دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی
101راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها
102نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
103نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
104نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
105راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
106فهرست خدمات پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
107فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
108راهنمای طراحی ساخت و بهره‌برداری سامانه‌های انحراف سیلاب
109نمونه قراردادهای بیع متقابل
110آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
111راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
112نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ریالی
113راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
114راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب شهری
115دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور
116راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
117ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
118راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای
119نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
120فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی
121راهنمای کاربرد ردیاب‌ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه‌گاه‌های سد
122دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
123فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
124راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پیش‌بینی و هشدار سیل
125راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
126پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد اول)
127پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد دوم)
128دستورالعمل بند الف ماده 142 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
129راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه‌ها
130راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
131فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
132راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
133راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تأسیسات وابسته
134راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی
135راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی
136ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای
137مبانی زیست محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
138راهنمای روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای
139راهنمای پهنه‏بندی توان اکولوژیک سرزمین برای استقرار طرح‌های توسعه منابع آب
140دستورالعمل اوراق اجاره
141اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 56
142پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار (سیستم های نوین)
143پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی تفصیلی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
144پیشنویس راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
145تعریف اوراق بهادار اسلامی
146فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
147پیشنویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
148پیشنویس ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران
149فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
150فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
151پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
152پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
153پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
154پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
155دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات آبخوان‌های آبرفتی
156راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی
157راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
158دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
159دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت
160بررسی، گردآوری و ارزیابی فنی تجارت کاربردی و اجرایی مطالعات شکست سدها در کشورهای پیشرو در این زمینه
161راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی
162شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
163لوله های بتنی ملسح تحت فشار بدون استوانه فولادی و اتصالات و متعلقات
164الزامات کلی لوله های بتنی تحت فشار شامل اتصالات و متعلقات
165ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
166پیشنویس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات اندازه گیری حجم آب مصرفی (کنتور) بر روی شبکه آب شرب
167راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها
168راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
169آیین نامه اجرایی ماده 56
170راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
171پیشنویس مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه
172پیشنویس راهنمای عمق یابی مخازن سدها
173دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
174راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
175راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل‌بند
176راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
177راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
178آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
179راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
180راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای
181دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری
182دستورالعمل ساختار و شیوه نگارش نشریات
183راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک
184معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی
185راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن
186فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی
187پیشنویس راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی
188ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تند آب ها و نأسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی
189راهنمای طراحی تلمبه های آب
190راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی
191راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
192کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب «شناخت و راهنما»
193پیشنویس راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی
194راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
195فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
196راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
197راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
198جستجو و معرفی ادبیات فنی موجود در مورد تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های آبی مختلف
199قانون اجرای سیاست های اصل 44
200دستورالعمل و ضوابط تعیین و تفکیک آبخوان‌های آبرفتی دشت‌های آزاد ممنوعه و ممنوعه بحرانی
201بخشنامه پساب سال 1386
202راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
203راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
204لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار - با استوانه فولادی و بدون استوانه فولادی، شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص میلگردهای فولادی پیش تنیدگی برای لوله ها - ویژگی ها
205راهنمای‌ تهیه شناسنامه غار
206راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب
207دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
208دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
209راهنمای تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
210راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها
211راهنمای طراحی تلمبه های فاضلاب
212پیشنویس فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول)
213راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
214ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
215ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
216راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
217راهنمای عملیات صحرایی، نمونه‌برداری مواد رسوبی رودخانه‌ها و مخازن سدها
218پیشنویس فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها (بازنگری اول)
219دستورالعمل‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی
220دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب در مرحله‌ اجمالی
221دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله تفصیلی
222ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
223راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای
224راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
225راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب
226دستورالعمل‌ آماربرداری‌ از منابع آب - وسایل و روش‌های اندازه‌گیری
227ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
228فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
229راهنمای استاندارد در تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
230راهنمای‌ ارزیابی‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌
231دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه هاب آب
232فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
233ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
234ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
235دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
236فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای
237راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش‌ها در کارهای مهندسی رودخانه
238دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله اجمالی)
239راهنمای مطالعات ‌ ژئوفیزیک‌ در آبهای‌ زیرزمینی
240راهنمای روشهای رسوبگیری در آبگیرها
241آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
242راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
243راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها
244راهنمای‌ تعیین‌دوره بازگشت سیلاب‌ طراحی‌ برای‌ کارهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌
245راهنمای طراحی دیوارهای حائل
246راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
247استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی‌
248راهنمای‌ تهیه‌ آبنمود چشمه‌های‌ کارستی‌ و سازندهای‌ سخت
249آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر
250پیشنویس روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
251دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله تفصیلی)
252دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
253راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت
254راهنمای ادوات نمونه‌برداری بار رسوبی رودخانه‌ها
255راهنمای مهار فرسایش و حفاظت رودخانه‌ها
256ارزیابی ظرفیت وام‌گیری‌کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی
257شناخت و راهنمای روش‌های الکترو مغناطیسی (EM)
258جزئیات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب
259ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
260اصول و تحلیل سیاست های مدیریت آب
261ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
262ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
263راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها
264راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه
265راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
266چکیده برخی از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مهندسی رودخانه
267راهنمای‌ بررسی‌ پیشروی‌ آب‌های‌شور در آبخوان‌های‌ ساحلی‌ و روش‌های کنترل
268ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
269راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
270دستورالعمل‌ نمونه‌برداری‌ آب‌
271راهنمای‌ تعیین‌ بار کل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
272استاندارد فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی
273نمودهایی از ویژگی های انحلالی سنگ ها و اثرات زیست محیطی آنها
274راهنمای نمونه برداری از آب زیرزمینی در دوره تغذیه مصنوعی
275راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب
276پیش نویس استاندارد دستورالعمل شستشو و گندزدایی شبکه های آبرسانی
277ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب «روش های چاه نگاری در هیدروژولوژی و راهنمای آنها در مطالعات مکانیک سنگ و ژئوتکنیک»
278پیشنویس استاندارد راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم "تصفیه طبیعی و برکه های تثبیت"
279لوله های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب
280راهنمای مطالعات هیدروژئوشیمیایی در محیط های کارستی و سازندهای سخت
281روش های اکتشاف در زمین های کارستی
282دستورالعمل‌ برپایی‌ آزمایشگاه‌ آب‌
2831- دستورالعمل‌ تعیین‌ اسیدیته‌ و قلیاییت آب‌؛ 2- دستورالعمل‌ تعیین‌ نیتروژن‌ آب‌
284دستورالعمل‌ آزمون‌ میکروبیولوژی‌ آب‌
285دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
286راهنمای‌ تعیین‌ عمق‌ فرسایش‌ و روش‌های‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پایه‌های‌ پل
287دستورالعمل آزمایش آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
288توسعه‌ پایدار و مدیریت‌ مالی‌ منابع‌ آب‌
289رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا
290اندازه‌گیری و بررسی خطا ها در نمونه برداری بار معلق و بار بستر
291فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجیهی‌ مطالعات‌ ایزوتوپی‌ و ردیابی‌ مصنوعی‌ منابع‌ آب‌زیرزمینی‌
292فرسایش‌ و رسوبگذاری‌ در محدوده‌ آبشکن‌ها
293دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
294استاندارد فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجیهی) طرح های آبرسانی شهری
295آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی
296دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
297تعیین‌ بار بستر به‌ روش‌ مایر - پیترومولر (در مطالعات رسوب)
298دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
299دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکینک
300راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری
301راهنمای‌ مهار سیلاب‌ رودخانه(روشهای سازه ای)
302برنامه‌ریزی‌ آزمایش‌های رسوب
303بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
304فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
305فهرست‌ خدمات‌ مطالعات طرح‌های تغذیه مصنوعی 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)
306راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
307برنامه‌ریزی‌ و مطالعات‌ بهینه‌سازی‌ طرح‌های توسعه منابع آب‌
308تعیین‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزیع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها
309فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)
310راهنمای تعیین آبشستگی در سازه های مهم هیدرولیکی
311دستورالعمل‌ ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله‌ توجیهی، 3- مرحله تفصیلی
312فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجرای‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
313نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
314دستورالعمل تهیه نقشه های هیدروژئوشیمیایی
315فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
316فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله نیمه‌تفصیلی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
317دستورالعمل آماربرداری منابع آب، بخش‌ اول‌ - اندازه‌گیری‌ پدیده‌های‌ هواشناسی‌، بخش‌ دوم‌- برگهای‌ شناسایی‌ و آمار
318فهرست خدمات مطالعات مرحله دوم (تشریحی) مرحله سوم (نظارت) طرح های فاضلاب شهری و آب های سطحی
319مبانی‌ محاسبات‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ توسعه‌ منابع‌ آب
320راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها
321راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
322ضوابطی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تعیین‌ اولویت‌ مطالعه‌ و بهره‌ برداری‌ از منابع‌ آب‌ زیرزمینی
323فرسایش‌ رسوب‌ در آبخیزها
324فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک «‌روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای‌ شکست‌ مرزی»
325پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیرنفتی یا قطران ذغال سنگی
326مستندسازی‌ طرح‌های‌ آب‌
327فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ ( فصل‌ 18- مهار سیل‌)
328تئوری‌، اصول‌ و بررسی‌ وضعیت‌ موجود کاربرد ردیابی‌ در کشور
329دستورالعمل بررسی ویژگیهای عمومی آب
330فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
331فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
332فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
333فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
334پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
335راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه‌ها
336فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌ (بخش‌ دوم‌)
337خواص انحلال پذیری واحدهای سنگی
338تاریخچه مدل های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب
339ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
340پیشنویس راهنمای بهسازی پی سدها
341راهنمای‌ حفاظت‌ کمی‌ و کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ و تجهیزات‌ بهره‌برداری‌ از آنها
342دستورالعمل آزمایش های تراوایی
343دستورالعمل‌ رفتارسنجی‌ کیفی‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌
344فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
345ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
346فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
347راهنمای تزریق در سازه های آبی
348فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ (مرحله دو) طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
349دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
350ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ «شناخت‌ روش‌ قطبش‌ القایی(IP)»
351استاندارد فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
352استاندارد فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها
353ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، روش‌ گرانی‌سنجی‌
354متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (فصل‌ -20 فن‌شناسی‌ رایانه‌)
355دستورالعمل‌ نام‌گذاری‌ و حفاری‌ چاه‌های‌ آب‌
356راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
357ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (شناخت‌ روش‌ مغناطیسی‌)
358آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
359راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
360راهنمای‌ کاربرد اقتصاد مهندسی‌ در پروژه‌های‌ توسعه‌ و مدیریت‌ منابع‌ آب‌
361علائم‌ و نشانه‌های‌ نقشه‌های‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
362پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
363جداول‌ راهنمای‌ اطلاعات‌ پایه‌ مورد نیاز برای‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ تامین‌، انتقال‌ و توزیع‌ آب‌ کشاورزی‌
364ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌ای‌ با ‌روش‌ شکست مرزی»
365استاندارد لوله های بتنی مسلح تحت فشار و بدون استوانه فولادی
366روشهای‌ مختلف‌ تغذیه‌ مصنوعی‌، هیدرولیک‌ و مدیریت‌ آن‌
367دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
368ارزیابی عملکرد و نحوه مدیریت شرکت های بهره برداری و نگهداری
369مطالعات‌ زمین‌شناسی‌ آب‌
370دستورالعمل‌ برف‌ سنجی‌
371ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، شناخت‌ روش‌های‌ چاه‌نگاری‌
372قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
373تصویری از وضعیت کنونی شرکت های بهره برداری
374معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری و زهکش های روباز
375دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتروهای مرکب
376مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
377دستورالعمل‌ مطالعات‌ فیزیوگرافی‌ در حوضه‌های آبخیز
378اصول و مبانی برنامه ریزی بخش آب «راهنمای تهیه طرحهای جامع آب درسطح ملی»
379دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
380ژئوفیزیک‌ ونقش‌آن‌ در مهندسی‌آب «استاندارد مطالعات الکتریک‌ با روش مقاومت‌ ویژه»
381دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
382دتسورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
383دتسورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
384دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
385راهنمای‌ تعیین‌ منحنی‌ دبی‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اینشتین ـ بارباروسا
386متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ سدها
387ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ ‍«شناخت‌ مطالعات‌ لرزه‌ای‌ با‌ روش‌ شکست‌ مرزی‌»
388ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ « شناخت‌ مطالعات‌ الکتریک‌ با‌ روش‌ مقاومت‌ ویژه‌»
389متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 18 - تحلیل‌ سیستمهای‌ منابع‌ آب‌
390راهنمای‌ تهیه‌ نقشه‌ رسوب‌‌خیزی
391ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (معرفی‌ روشها)
392تعیین‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ زیرزمینی‌ و مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ سطحی‌ درمناطق‌ مختلف‌ کشور
393فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
394فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
395راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب
396راهنمای مشارکت مردمی در طرح های آب و خاک (شبکه های آبیاری و زهکشی)
397استاندارد فهرست‌ خدمات‌ بررسی‌های‌ هیدروژئوشیمیایی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب‌
398شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
399فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌
400تحلیلهای‌ اقتصادی‌ طرحهای آب در سطح‌ ملی‌
401راه‌اندازی‌ و نحوه‌ استفاده‌ از نرم‌ افزارهای‌COSTBEN - PC - COSTAB
402راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات
403نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
404فهرست خدمات مرحله دو (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
405فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
406استاندارد فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
407فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
408دستورالعمل‌ نحوه‌ تعیین‌ صلاحیت‌ شرکتهای‌ حفاری‌ و پمپاژ
409فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
410فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
411دستورالعمل‌ محاسبه‌ حریم‌ چاه‌ و قنات‌
412متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 17 - کنترل‌ محیط زیست‌
413متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ -19 سیستمهای‌ خودکار در آبیاری‌ و زهکشی‌ و کنترل‌ سیلاب‌
414گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
415مروری‌ بر تجربیات‌ برنامه‌ریزی‌ آب‌
416توصیه‌هایی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌
417استاندارد لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ تحت‌ فشار
418استاندارد نمونه برداری و بازرسی لوله ها و سایر محصولات آزبست سیمان
419ابعاد فلانج‌‌ها در اتصالات‌ خطوط لوله‌ برای‌ مصارف‌ عمومی‌ در صنعت‌ آب
420ضوابط کلی‌ آزمایش‌ فشاری‌ شیرهای‌ صنعتی‌
421شیرهای کشویی چدنی
422نگرشی اجمالی بر مخازن بزرگ غیر تیپ
423استاندارد لوله های آزبست سیمان فاضلابی
424استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
425مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
426ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
427مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
428رهنمودهایی‌ در سیاستگذاری‌ مدیریت‌ آب‌
429مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب های طراحی سدها
430فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
431فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
432دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ چهارعاملی‌ )
433دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ (روش‌ تلفیقی‌ - طرح‌ واجرا)
434دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی-2‌ )
435دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی‌ -1 )
436بررسی وضعیت کلرزنی آب مشروب در کشور
437استاندارد لوله های چدن نشکن (داکتیل) با قطعات اتصالی و متعلقات آنها برای خطوط آبرسانی تحت فشار
438فهرست خدمات مرحله شناسایی رسوب سنجی و رسوب شناسی در مخازن سدهای در دست بهره برداری
439ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
440شیرآلات بهداشتی-تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
441راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
442دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
443شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه های آبیاری و زهکشی
444شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
445راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
446فهرست خدمات عملیات صحرایی مطالعات زهکشی
447خاک - تعیین هدایت هیدرولیک خاک - روش آزمون
448پیشنویس راهنمای کاربرد مدل های ریاضی در رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
449ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
450پیشنویس دستورالعمل چهار آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک
451راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
452مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی
453لوله های بتنی مسلح، برای جمع آوری آب باران و فاضلاب - ویژگی ها
454پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - ویژگی‌های آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید در مناطق تراف
455مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌‌آوری‌ آب‌های سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری
456پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - الزامات طراحی آدم‌رو در مناطق ترافیکی و تأسیسات زیر
457دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایط نقلیه و پیاده‌رو