گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو - آبفا


با حمایت/پشتیبانی "طرح ضوابط و معیارهای فنی آب و آبفای وزارت نیرو"


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های BOO و BOT
2دستورالعمل انتخاب و بکارگیری مشاوران توسط وام گیرندگان بانک جهانی
3دستورالعمل مدیریت تدارکات تحت وام های بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD) و اعتبارات سازمان بین المللی توسعه (IDA)
4لیست سرمایه گذاران مشارکت بخش غیردولتی
5سرمایه گذاری در طرح های بیع متقابل، BOO و BOT
6راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
7چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
8مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
9ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر
10مصوبه خرید تضمینی برق از نیروگاه های برق آبی سال 95
11بخشنامه حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ سال 95
12ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
13فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ آبخیزداری‌
14بررسی خسارت سیلاب
15پیشنویس راهنمای مدیریت تأمین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی
16دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی
17تعاریف و دامنه کار مراحل ختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب
18مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل
19راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
20دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
21پیشنویس دستورالعمل مطالعات میراث فرهنگی طرح‌های منابع آب
22راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 1)
23راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 2)
24پیشنویس ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها
25راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
26ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه آب
27راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب بران شرکت‌های آب منطقه‌ای
28دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب
29دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها
30آیین نامه تضمین معاملات دولتی
31ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
32پیشنویس راهنمای انتخاب و به کار گیری سامانه های آب شیرین کن به منظور تأمین آب شرب
33راهنمای پادسیل‌سازی
34دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
35راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد
36راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
37پیشنویس راهنمای تکمیل و تحویل تجهیزات در راهاندازی و بهرهبرداری اولیه از واحدهای نیروگاههای برق آبی جدید الاحداث
38فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
39شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه
40راهنمای مدیریت سیلابدشت
41مستندات ترک تشریفات لوله های فولادی
42پیشنویس استفاده و مدیریت زهاب های کشاورزی
43دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
44راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل
45فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه‌ها
46راهنمای تهیه مدل مالی پروژه های بیع متقابل
47راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب
48دستورالعمل‌ آزمایش‌های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (BOD)
49دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثرسیلاب محتمل (PMP) و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تدام بارش (DAD)
50راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها
51راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی
52دستورالعمل کاربری اراضی در حریم کیفیت منابع آب سطحی
53دستورالعمل کلی جهت اندازه‌گیری فلزات در آب
54دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
55شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
56پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
57پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
58دستورالعمل‌ تهیه‌ بیلان‌ نمک‌ آب‌ زیرزمینی‌
59راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان
60گردآوری مدارک فنی و مستندات پشتیبانی برای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی (نشریه شماره 423 – الف)
61پیشنویس راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری از دیدگاه بنگاه‌داری
62ماشین های لباسشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچشب آب
63پیشنویس دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا)
64صورت جلسه تخصیص پساب
65دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
66آیین نامه اجرایی ماده 56 نسخه 3
67دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات
68استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
69استاندارد ویژگی های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
70دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب‌های زیرزمینی
71بخشنامه معاونت برنامه ریزی ماده 56
72فرآیند سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های برق آبی
73دستورالعمل حسابداری اوراق مشارکت
74دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب
75ضوابط طراحی سامانه های آبیاری با لوله های کم فشار
76آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه 93
77آیین ناه اجرایی اوراق اسناد خزانه ملی
78سرمایه گذاری در طرح های فاینانس خارجی
79نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها (مصوبه وزیر محترم نیرو)
80تبصره 6 قانون بودجه 93 - اوراق مشارکت
81تبصره 6 قانون بودجه 93 - بند ط اسناد خزانه
82راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی
83قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب
84نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
85نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
86نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
87دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا)
88دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
89مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی
90دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه‌های آب (کشاورزی و شرب)
91راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
92راهنمای کاربرد سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز
93راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
94راهنمای طراحی و اجرای سازه‌ای حفاظت سواحل
95دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه‌های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه‌های بهره‌برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده‌ای)
96دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های زیرزمینی
97ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
98مشخصات فنی عمومی سدها
99نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی (مصوبه وزیر محترم نیرو)
100مبانی و رویه های دست‌یابی به قیمت توافقی آب
101ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی
102دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی
103راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها
104نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
105نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
106نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
107راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
108فهرست خدمات پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
109فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
110راهنمای طراحی ساخت و بهره‌برداری سامانه‌های انحراف سیلاب
111نمونه قراردادهای بیع متقابل
112آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
113راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
114نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ریالی
115راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
116راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب شهری
117دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور
118راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
119ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
120راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای
121نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
122دستورالعمل بند "ب" ماده 133
123فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی
124راهنمای کاربرد ردیاب‌ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه‌گاه‌های سد
125دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
126فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
127راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پیش‌بینی و هشدار سیل
128راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
129پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد اول)
130پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد دوم)
131دستورالعمل بند الف ماده 142 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
132راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه‌ها
133راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
134فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
135راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
136راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تأسیسات وابسته
137راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی
138راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی
139ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای
140مبانی زیست محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
141راهنمای روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای
142راهنمای پهنه‏بندی توان اکولوژیک سرزمین برای استقرار طرح‌های توسعه منابع آب
143دستورالعمل اوراق اجاره
144اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 56
145پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار (سیستم های نوین)
146پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی تفصیلی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
147پیشنویس راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
148تعریف اوراق بهادار اسلامی
149فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
150پیشنویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
151پیشنویس ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران
152فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
153فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
154پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
155پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
156پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
157پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
158دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات آبخوان‌های آبرفتی
159راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی
160راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
161دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
162دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت
163بررسی، گردآوری و ارزیابی فنی تجارت کاربردی و اجرایی مطالعات شکست سدها در کشورهای پیشرو در این زمینه
164راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی
165شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
166لوله های بتنی ملسح تحت فشار بدون استوانه فولادی و اتصالات و متعلقات
167الزامات کلی لوله های بتنی تحت فشار شامل اتصالات و متعلقات
168ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
169پیشنویس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات اندازه گیری حجم آب مصرفی (کنتور) بر روی شبکه آب شرب
170راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها
171راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
172آیین نامه اجرایی ماده 56
173راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
174پیشنویس مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه
175پیشنویس راهنمای عمق یابی مخازن سدها
176دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
177راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
178راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل‌بند
179راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
180راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
181آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
182راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
183راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای
184دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری
185دستورالعمل ساختار و شیوه نگارش نشریات
186بخشنامه پساب سال 1388
187راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک
188معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی
189راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن
190فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی
191پیشنویس راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی
192ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تند آب ها و نأسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی
193راهنمای طراحی تلمبه های آب
194راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی
195راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
196کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب «شناخت و راهنما»
197پیشنویس راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی
198راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
199فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
200راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
201راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
202جستجو و معرفی ادبیات فنی موجود در مورد تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های آبی مختلف
203قانون اجرای سیاست های اصل 44
204دستورالعمل و ضوابط تعیین و تفکیک آبخوان‌های آبرفتی دشت‌های آزاد ممنوعه و ممنوعه بحرانی
205بخشنامه پساب سال 1386
206راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
207راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
208لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار - با استوانه فولادی و بدون استوانه فولادی، شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص میلگردهای فولادی پیش تنیدگی برای لوله ها - ویژگی ها
209راهنمای‌ تهیه شناسنامه غار
210راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب
211دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
212دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
213راهنمای تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
214راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها
215راهنمای طراحی تلمبه های فاضلاب
216پیشنویس فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول)
217راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
218ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
219ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
220راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
221راهنمای عملیات صحرایی، نمونه‌برداری مواد رسوبی رودخانه‌ها و مخازن سدها
222پیشنویس فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها (بازنگری اول)
223دستورالعمل‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی
224دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب در مرحله‌ اجمالی
225دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله تفصیلی
226ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
227راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای
228راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
229راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب
230دستورالعمل‌ آماربرداری‌ از منابع آب - وسایل و روش‌های اندازه‌گیری
231ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
232فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
233راهنمای استاندارد در تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
234راهنمای‌ ارزیابی‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌
235دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه هاب آب
236فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
237ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
238ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
239دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
240فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای
241راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش‌ها در کارهای مهندسی رودخانه
242دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله اجمالی)
243راهنمای مطالعات ‌ ژئوفیزیک‌ در آبهای‌ زیرزمینی
244راهنمای روشهای رسوبگیری در آبگیرها
245آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
246راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
247راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها
248راهنمای‌ تعیین‌دوره بازگشت سیلاب‌ طراحی‌ برای‌ کارهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌
249راهنمای طراحی دیوارهای حائل
250راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
251استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی‌
252راهنمای‌ تهیه‌ آبنمود چشمه‌های‌ کارستی‌ و سازندهای‌ سخت
253آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر
254پیشنویس روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
255دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله تفصیلی)
256دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
257راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت
258راهنمای ادوات نمونه‌برداری بار رسوبی رودخانه‌ها
259راهنمای مهار فرسایش و حفاظت رودخانه‌ها
260ارزیابی ظرفیت وام‌گیری‌کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی
261شناخت و راهنمای روش‌های الکترو مغناطیسی (EM)
262جزئیات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب
263ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
264اصول و تحلیل سیاست های مدیریت آب
265ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
266ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
267راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها
268راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه
269راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
270چکیده برخی از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مهندسی رودخانه
271راهنمای‌ بررسی‌ پیشروی‌ آب‌های‌شور در آبخوان‌های‌ ساحلی‌ و روش‌های کنترل
272ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
273راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
274دستورالعمل‌ نمونه‌برداری‌ آب‌
275راهنمای‌ تعیین‌ بار کل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
276استاندارد فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی
277نمودهایی از ویژگی های انحلالی سنگ ها و اثرات زیست محیطی آنها
278راهنمای نمونه برداری از آب زیرزمینی در دوره تغذیه مصنوعی
279راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب
280پیش نویس استاندارد دستورالعمل شستشو و گندزدایی شبکه های آبرسانی
281ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب «روش های چاه نگاری در هیدروژولوژی و راهنمای آنها در مطالعات مکانیک سنگ و ژئوتکنیک»
282پیشنویس استاندارد راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم "تصفیه طبیعی و برکه های تثبیت"
283لوله های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب
284راهنمای مطالعات هیدروژئوشیمیایی در محیط های کارستی و سازندهای سخت
285روش های اکتشاف در زمین های کارستی
286دستورالعمل‌ برپایی‌ آزمایشگاه‌ آب‌
2871- دستورالعمل‌ تعیین‌ اسیدیته‌ و قلیاییت آب‌؛ 2- دستورالعمل‌ تعیین‌ نیتروژن‌ آب‌
288دستورالعمل‌ آزمون‌ میکروبیولوژی‌ آب‌
289دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
290راهنمای‌ تعیین‌ عمق‌ فرسایش‌ و روش‌های‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پایه‌های‌ پل
291دستورالعمل آزمایش آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
292توسعه‌ پایدار و مدیریت‌ مالی‌ منابع‌ آب‌
293رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا
294اندازه‌گیری و بررسی خطا ها در نمونه برداری بار معلق و بار بستر
295فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجیهی‌ مطالعات‌ ایزوتوپی‌ و ردیابی‌ مصنوعی‌ منابع‌ آب‌زیرزمینی‌
296فرسایش‌ و رسوبگذاری‌ در محدوده‌ آبشکن‌ها
297دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
298استاندارد فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجیهی) طرح های آبرسانی شهری
299آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی
300دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
301تعیین‌ بار بستر به‌ روش‌ مایر - پیترومولر (در مطالعات رسوب)
302دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
303دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکینک
304راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری
305راهنمای‌ مهار سیلاب‌ رودخانه(روشهای سازه ای)
306برنامه‌ریزی‌ آزمایش‌های رسوب
307بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
308فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
309فهرست‌ خدمات‌ مطالعات طرح‌های تغذیه مصنوعی 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)
310راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
311برنامه‌ریزی‌ و مطالعات‌ بهینه‌سازی‌ طرح‌های توسعه منابع آب‌
312تعیین‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزیع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها
313فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)
314راهنمای تعیین آبشستگی در سازه های مهم هیدرولیکی
315دستورالعمل‌ ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله‌ توجیهی، 3- مرحله تفصیلی
316فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجرای‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
317نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
318دستورالعمل تهیه نقشه های هیدروژئوشیمیایی
319فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
320فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله نیمه‌تفصیلی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
321دستورالعمل آماربرداری منابع آب، بخش‌ اول‌ - اندازه‌گیری‌ پدیده‌های‌ هواشناسی‌، بخش‌ دوم‌- برگهای‌ شناسایی‌ و آمار
322فهرست خدمات مطالعات مرحله دوم (تشریحی) مرحله سوم (نظارت) طرح های فاضلاب شهری و آب های سطحی
323مبانی‌ محاسبات‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ توسعه‌ منابع‌ آب
324راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها
325راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
326ضوابطی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تعیین‌ اولویت‌ مطالعه‌ و بهره‌ برداری‌ از منابع‌ آب‌ زیرزمینی
327فرسایش‌ رسوب‌ در آبخیزها
328فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک «‌روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای‌ شکست‌ مرزی»
329پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیرنفتی یا قطران ذغال سنگی
330مستندسازی‌ طرح‌های‌ آب‌
331فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ ( فصل‌ 18- مهار سیل‌)
332تئوری‌، اصول‌ و بررسی‌ وضعیت‌ موجود کاربرد ردیابی‌ در کشور
333دستورالعمل بررسی ویژگیهای عمومی آب
334فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
335فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
336فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
337فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
338پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
339راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه‌ها
340فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌ (بخش‌ دوم‌)
341خواص انحلال پذیری واحدهای سنگی
342تاریخچه مدل های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب
343ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
344پیشنویس راهنمای بهسازی پی سدها
345راهنمای‌ حفاظت‌ کمی‌ و کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ و تجهیزات‌ بهره‌برداری‌ از آنها
346دستورالعمل آزمایش های تراوایی
347دستورالعمل‌ رفتارسنجی‌ کیفی‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌
348فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
349ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
350فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
351راهنمای تزریق در سازه های آبی
352فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ (مرحله دو) طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
353دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
354ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ «شناخت‌ روش‌ قطبش‌ القایی(IP)»
355استاندارد فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
356استاندارد فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها
357ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، روش‌ گرانی‌سنجی‌
358متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (فصل‌ -20 فن‌شناسی‌ رایانه‌)
359دستورالعمل‌ نام‌گذاری‌ و حفاری‌ چاه‌های‌ آب‌
360راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
361ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (شناخت‌ روش‌ مغناطیسی‌)
362آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
363راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
364راهنمای‌ کاربرد اقتصاد مهندسی‌ در پروژه‌های‌ توسعه‌ و مدیریت‌ منابع‌ آب‌
365علائم‌ و نشانه‌های‌ نقشه‌های‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
366پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
367جداول‌ راهنمای‌ اطلاعات‌ پایه‌ مورد نیاز برای‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ تامین‌، انتقال‌ و توزیع‌ آب‌ کشاورزی‌
368ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌ای‌ با ‌روش‌ شکست مرزی»
369استاندارد لوله های بتنی مسلح تحت فشار و بدون استوانه فولادی
370روشهای‌ مختلف‌ تغذیه‌ مصنوعی‌، هیدرولیک‌ و مدیریت‌ آن‌
371دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
372ارزیابی عملکرد و نحوه مدیریت شرکت های بهره برداری و نگهداری
373مطالعات‌ زمین‌شناسی‌ آب‌
374دستورالعمل‌ برف‌ سنجی‌
375ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، شناخت‌ روش‌های‌ چاه‌نگاری‌
376قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
377تصویری از وضعیت کنونی شرکت های بهره برداری
378معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری و زهکش های روباز
379دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتروهای مرکب
380مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
381دستورالعمل‌ مطالعات‌ فیزیوگرافی‌ در حوضه‌های آبخیز
382اصول و مبانی برنامه ریزی بخش آب «راهنمای تهیه طرحهای جامع آب درسطح ملی»
383دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
384ژئوفیزیک‌ ونقش‌آن‌ در مهندسی‌آب «استاندارد مطالعات الکتریک‌ با روش مقاومت‌ ویژه»
385دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
386دتسورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
387دتسورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
388دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
389راهنمای‌ تعیین‌ منحنی‌ دبی‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اینشتین ـ بارباروسا
390متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ سدها
391ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ ‍«شناخت‌ مطالعات‌ لرزه‌ای‌ با‌ روش‌ شکست‌ مرزی‌»
392ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ « شناخت‌ مطالعات‌ الکتریک‌ با‌ روش‌ مقاومت‌ ویژه‌»
393متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 18 - تحلیل‌ سیستمهای‌ منابع‌ آب‌
394راهنمای‌ تهیه‌ نقشه‌ رسوب‌‌خیزی
395ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (معرفی‌ روشها)
396تعیین‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ زیرزمینی‌ و مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ سطحی‌ درمناطق‌ مختلف‌ کشور
397فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
398فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
399راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب
400راهنمای مشارکت مردمی در طرح های آب و خاک (شبکه های آبیاری و زهکشی)
401استاندارد فهرست‌ خدمات‌ بررسی‌های‌ هیدروژئوشیمیایی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب‌
402شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
403فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌
404تحلیلهای‌ اقتصادی‌ طرحهای آب در سطح‌ ملی‌
405راه‌اندازی‌ و نحوه‌ استفاده‌ از نرم‌ افزارهای‌COSTBEN - PC - COSTAB
406راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات
407نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
408فهرست خدمات مرحله دو (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
409فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
410استاندارد فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
411فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
412دستورالعمل‌ نحوه‌ تعیین‌ صلاحیت‌ شرکتهای‌ حفاری‌ و پمپاژ
413فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
414فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
415دستورالعمل‌ محاسبه‌ حریم‌ چاه‌ و قنات‌
416متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 17 - کنترل‌ محیط زیست‌
417متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ -19 سیستمهای‌ خودکار در آبیاری‌ و زهکشی‌ و کنترل‌ سیلاب‌
418گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
419مروری‌ بر تجربیات‌ برنامه‌ریزی‌ آب‌
420توصیه‌هایی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌
421استاندارد لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ تحت‌ فشار
422استاندارد نمونه برداری و بازرسی لوله ها و سایر محصولات آزبست سیمان
423ابعاد فلانج‌‌ها در اتصالات‌ خطوط لوله‌ برای‌ مصارف‌ عمومی‌ در صنعت‌ آب
424ضوابط کلی‌ آزمایش‌ فشاری‌ شیرهای‌ صنعتی‌
425شیرهای کشویی چدنی
426نگرشی اجمالی بر مخازن بزرگ غیر تیپ
427استاندارد لوله های آزبست سیمان فاضلابی
428استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
429مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
430ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
431مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
432رهنمودهایی‌ در سیاستگذاری‌ مدیریت‌ آب‌
433مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب های طراحی سدها
434فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
435فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
436دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ چهارعاملی‌ )
437دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ (روش‌ تلفیقی‌ - طرح‌ واجرا)
438دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی-2‌ )
439دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی‌ -1 )
440بررسی وضعیت کلرزنی آب مشروب در کشور
441استاندارد لوله های چدن نشکن (داکتیل) با قطعات اتصالی و متعلقات آنها برای خطوط آبرسانی تحت فشار
442فهرست خدمات مرحله شناسایی رسوب سنجی و رسوب شناسی در مخازن سدهای در دست بهره برداری
443جدول معرفی طلبکاران اسناد خزانه
444فرآیند تنظیم قراردادهای بیع متقابل
445فرمت آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
446فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های بیع متقابل
447فرآیند پذیرش، بررسی و تایید طرح‌ها از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی
448فرآیند پذیرش، بررسی و تایید طرح‌ها از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی
449فرمت آگهی فراخوان مزایده
450ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
451شیرآلات بهداشتی-تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
452راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
453دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
454شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه های آبیاری و زهکشی
455شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
456راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
457فهرست خدمات عملیات صحرایی مطالعات زهکشی
458خاک - تعیین هدایت هیدرولیک خاک - روش آزمون
459پیشنویس راهنمای کاربرد مدل های ریاضی در رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
460ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
461پیشنویس دستورالعمل چهار آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک
462راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
463مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی
464لوله های بتنی مسلح، برای جمع آوری آب باران و فاضلاب - ویژگی ها
465پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - ویژگی‌های آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید در مناطق تراف
466مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌‌آوری‌ آب‌های سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری
467پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - الزامات طراحی آدم‌رو در مناطق ترافیکی و تأسیسات زیر
468دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایط نقلیه و پیاده‌رو
469جدول معرفی طرح های ماده 56
470قرارداد تأمین لوله
471برنامه زمان بندی تأمین لوله
472فرمت فارسی آگهی فراخوان ارزیابی کیفی کنتور
473فرمت انگلیسی آگهی فراخوان ارزیابی کیفی کنتور
474قرارداد اجرا و نصب کنتور
475فرآیند تنظیم قراردادهای BOO و BOT
476آگهی فراخوان پیش ارزیابی در پروژه های BOO و BOT
477فرمت اسناد ارزیابی کیفی احداث، بهره وری و انتقال تصفیه خانه آب/فاضلاب به روش BOT
478فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های BOO و BOT
479فرمت انگلیسی اسناد ارزیابی کیفی تصفیه خانه آب/فاضلاب به روش BOT
480فلوچارت اوراق مشارکت
481راهنمای تهیه گزارش توجیهی اوراق مشارکت
482فرم عملکرد اوراق مشارکت سال 92