گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو - آبفا


با حمایت/پشتیبانی "طرح ضوابط و معیارهای فنی آب و آبفای وزارت نیرو"


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1راهنمای طراحی دیوارهای حائل
2دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ
3راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
4راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
5پیش نویس راهنمای بهره برداری، نگهداری و پایش در کارهای مهندسی رودخانه
6لیست سرمایه گذاران مشارکت بخش غیردولتی
7سرمایه گذاری در طرح های بیع متقابل، BOO و BOT
8راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
9چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
10مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
11ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر
12مصوبه خرید تضمینی برق از نیروگاه های برق آبی سال 95
13ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
14فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ آبخیزداری‌
15بررسی خسارت سیلاب
16پیشنویس راهنمای مدیریت تأمین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی
17دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی
18تعاریف و دامنه کار مراحل ختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب
19مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل
20مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی (فلاش تانک ) -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب
21سردوش - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب
22راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
23دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
24پیشنویس دستورالعمل مطالعات میراث فرهنگی طرح‌های منابع آب
25راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 1)
26راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 2)
27پیشنویس ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها
28راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
29ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه آب
30راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب بران شرکت‌های آب منطقه‌ای
31دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب
32دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها
33آیین نامه تضمین معاملات دولتی
34شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه های آبیاری و زهکشی
35شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
36ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
37پیشنویس راهنمای انتخاب و به کار گیری سامانه های آب شیرین کن به منظور تأمین آب شرب
38راهنمای پادسیل‌سازی
39دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
40راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد
41راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
42پیشنویس راهنمای تکمیل و تحویل تجهیزات در راهاندازی و بهرهبرداری اولیه از واحدهای نیروگاههای برق آبی جدید الاحداث
43فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
44شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه
45راهنمای مدیریت سیلابدشت
46مستندات ترک تشریفات لوله های فولادی
47پیشنویس استفاده و مدیریت زهاب های کشاورزی
48دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
49فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه‌ها
50راهنمای تهیه مدل مالی پروژه های بیع متقابل
51راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب
52دستورالعمل‌ آزمایش‌های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (BOD)
53دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثرسیلاب محتمل (PMP) و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تدام بارش (DAD)
54راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها
55راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی
56دستورالعمل کاربری اراضی در حریم کیفیت منابع آب سطحی
57دستورالعمل کلی جهت اندازه‌گیری فلزات در آب
58دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
59شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
60پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
61پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
62دستورالعمل‌ تهیه‌ بیلان‌ نمک‌ آب‌ زیرزمینی‌
63راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان
64گردآوری مدارک فنی و مستندات پشتیبانی برای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی (نشریه شماره 423 – الف)
65پیشنویس راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری از دیدگاه بنگاه‌داری
66ماشین های لباسشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچشب آب
67پیشنویس دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا)
68صورت جلسه تخصیص پساب
69دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
70آیین نامه اجرایی ماده 56 نسخه 3
71دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات
72استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
73استاندارد ویژگی های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
74دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب‌های زیرزمینی
75بخشنامه معاونت برنامه ریزی ماده 56
76فرآیند سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های برق آبی
77دستورالعمل حسابداری اوراق مشارکت
78دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب
79ضوابط طراحی سامانه های آبیاری با لوله های کم فشار
80آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه 93
81سرمایه گذاری در طرح های فاینانس خارجی
82نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها (مصوبه وزیر محترم نیرو)
83تبصره 6 قانون بودجه 93 - اوراق مشارکت
84تبصره 6 قانون بودجه 93 - بند ط اسناد خزانه
85راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی
86قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب
87نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
88نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
89نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
90دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا)
91دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
92مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی
93دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه‌های آب (کشاورزی و شرب)
94راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
95راهنمای کاربرد سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز
96راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
97راهنمای طراحی و اجرای سازه‌ای حفاظت سواحل
98دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه‌های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه‌های بهره‌برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده‌ای)
99دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های زیرزمینی
100ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
101مشخصات فنی عمومی سدها
102نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی (مصوبه وزیر محترم نیرو)
103مبانی و رویه های دست‌یابی به قیمت توافقی آب
104ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی
105دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی
106راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها
107نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
108نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
109نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
110راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
111فهرست خدمات پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
112فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
113راهنمای طراحی ساخت و بهره‌برداری سامانه‌های انحراف سیلاب
114نمونه قراردادهای بیع متقابل
115آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
116راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
117نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ریالی
118راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
119راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب شهری
120دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور
121راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
122ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
123راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای
124نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
125فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی
126راهنمای کاربرد ردیاب‌ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه‌گاه‌های سد
127دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
128فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
129راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پیش‌بینی و هشدار سیل
130راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
131پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد اول)
132پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد دوم)
133دستورالعمل بند الف ماده 142 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
134راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه‌ها
135راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
136فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
137راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
138راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تأسیسات وابسته
139راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی
140راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی
141ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای
142مبانی زیست محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
143راهنمای روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای
144راهنمای پهنه‏بندی توان اکولوژیک سرزمین برای استقرار طرح‌های توسعه منابع آب
145دستورالعمل اوراق اجاره
146اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 56
147پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار (سیستم های نوین)
148پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی تفصیلی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
149پیشنویس راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
150تعریف اوراق بهادار اسلامی
151پیشنویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
152فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
153پیشنویس ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران
154فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
155فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
156پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
157پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
158پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
159پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
160دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات آبخوان‌های آبرفتی
161راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی
162راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
163دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
164دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت
165بررسی، گردآوری و ارزیابی فنی تجارت کاربردی و اجرایی مطالعات شکست سدها در کشورهای پیشرو در این زمینه
166راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی
167شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
168لوله های بتنی ملسح تحت فشار بدون استوانه فولادی و اتصالات و متعلقات
169الزامات کلی لوله های بتنی تحت فشار شامل اتصالات و متعلقات
170ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
171پیشنویس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات اندازه گیری حجم آب مصرفی (کنتور) بر روی شبکه آب شرب
172راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها
173راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
174آیین نامه اجرایی ماده 56
175راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
176پیشنویس مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه
177پیشنویس راهنمای عمق یابی مخازن سدها
178دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
179راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
180راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل‌بند
181راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
182راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
183آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
184راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
185راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای
186دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری
187دستورالعمل ساختار و شیوه نگارش نشریات
188راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک
189معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی
190راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن
191فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی
192پیشنویس راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی
193ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تند آب ها و نأسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی
194راهنمای طراحی تلمبه های آب
195راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی
196راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
197کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب «شناخت و راهنما»
198پیشنویس راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی
199راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
200فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
201راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
202راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
203جستجو و معرفی ادبیات فنی موجود در مورد تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های آبی مختلف
204قانون اجرای سیاست های اصل 44
205دستورالعمل و ضوابط تعیین و تفکیک آبخوان‌های آبرفتی دشت‌های آزاد ممنوعه و ممنوعه بحرانی
206بخشنامه پساب سال 1386
207راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
208راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
209لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار - با استوانه فولادی و بدون استوانه فولادی، شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص میلگردهای فولادی پیش تنیدگی برای لوله ها - ویژگی ها
210راهنمای‌ تهیه شناسنامه غار
211راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب
212دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
213دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
214راهنمای تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
215راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها
216راهنمای طراحی تلمبه های فاضلاب
217پیشنویس فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول)
218راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
219ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
220ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
221راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
222راهنمای عملیات صحرایی، نمونه‌برداری مواد رسوبی رودخانه‌ها و مخازن سدها
223پیشنویس فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها (بازنگری اول)
224دستورالعمل‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی
225دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب در مرحله‌ اجمالی
226دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله تفصیلی
227ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
228راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای
229راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
230راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب
231دستورالعمل‌ آماربرداری‌ از منابع آب - وسایل و روش‌های اندازه‌گیری
232ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
233فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
234راهنمای استاندارد در تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
235راهنمای‌ ارزیابی‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌
236دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه هاب آب
237فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
238ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
239ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
240دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
241فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای
242راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش‌ها در کارهای مهندسی رودخانه
243دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله اجمالی)
244راهنمای مطالعات ‌ ژئوفیزیک‌ در آبهای‌ زیرزمینی
245راهنمای روشهای رسوبگیری در آبگیرها
246آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
247راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
248راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها
249راهنمای‌ تعیین‌دوره بازگشت سیلاب‌ طراحی‌ برای‌ کارهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌
250راهنمای طراحی دیوارهای حائل
251راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
252استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی‌
253راهنمای‌ تهیه‌ آبنمود چشمه‌های‌ کارستی‌ و سازندهای‌ سخت
254آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر
255پیشنویس روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
256دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله تفصیلی)
257دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
258راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت
259راهنمای ادوات نمونه‌برداری بار رسوبی رودخانه‌ها
260راهنمای مهار فرسایش و حفاظت رودخانه‌ها
261ارزیابی ظرفیت وام‌گیری‌کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی
262شناخت و راهنمای روش‌های الکترو مغناطیسی (EM)
263جزئیات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب
264ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
265اصول و تحلیل سیاست های مدیریت آب
266ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
267ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
268راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها
269راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه
270راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
271چکیده برخی از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مهندسی رودخانه
272راهنمای‌ بررسی‌ پیشروی‌ آب‌های‌شور در آبخوان‌های‌ ساحلی‌ و روش‌های کنترل
273ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
274راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
275دستورالعمل‌ نمونه‌برداری‌ آب‌
276راهنمای‌ تعیین‌ بار کل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
277استاندارد فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی
278نمودهایی از ویژگی های انحلالی سنگ ها و اثرات زیست محیطی آنها
279راهنمای نمونه برداری از آب زیرزمینی در دوره تغذیه مصنوعی
280راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب
281پیش نویس استاندارد دستورالعمل شستشو و گندزدایی شبکه های آبرسانی
282ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب «روش های چاه نگاری در هیدروژولوژی و راهنمای آنها در مطالعات مکانیک سنگ و ژئوتکنیک»
283پیشنویس استاندارد راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم "تصفیه طبیعی و برکه های تثبیت"
284لوله های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب
285راهنمای مطالعات هیدروژئوشیمیایی در محیط های کارستی و سازندهای سخت
286روش های اکتشاف در زمین های کارستی
287دستورالعمل‌ برپایی‌ آزمایشگاه‌ آب‌
2881- دستورالعمل‌ تعیین‌ اسیدیته‌ و قلیاییت آب‌؛ 2- دستورالعمل‌ تعیین‌ نیتروژن‌ آب‌
289دستورالعمل‌ آزمون‌ میکروبیولوژی‌ آب‌
290دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
291راهنمای‌ تعیین‌ عمق‌ فرسایش‌ و روش‌های‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پایه‌های‌ پل
292دستورالعمل آزمایش آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
293توسعه‌ پایدار و مدیریت‌ مالی‌ منابع‌ آب‌
294رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا
295اندازه‌گیری و بررسی خطا ها در نمونه برداری بار معلق و بار بستر
296فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجیهی‌ مطالعات‌ ایزوتوپی‌ و ردیابی‌ مصنوعی‌ منابع‌ آب‌زیرزمینی‌
297فرسایش‌ و رسوبگذاری‌ در محدوده‌ آبشکن‌ها
298دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
299استاندارد فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجیهی) طرح های آبرسانی شهری
300آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی
301دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
302تعیین‌ بار بستر به‌ روش‌ مایر - پیترومولر (در مطالعات رسوب)
303دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
304دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکینک
305راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری
306راهنمای‌ مهار سیلاب‌ رودخانه(روشهای سازه ای)
307برنامه‌ریزی‌ آزمایش‌های رسوب
308بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
309فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
310فهرست‌ خدمات‌ مطالعات طرح‌های تغذیه مصنوعی 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)
311راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
312برنامه‌ریزی‌ و مطالعات‌ بهینه‌سازی‌ طرح‌های توسعه منابع آب‌
313تعیین‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزیع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها
314فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)
315راهنمای تعیین آبشستگی در سازه های مهم هیدرولیکی
316دستورالعمل‌ ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله‌ توجیهی، 3- مرحله تفصیلی
317فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجرای‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
318نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
319دستورالعمل تهیه نقشه های هیدروژئوشیمیایی
320فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
321فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله نیمه‌تفصیلی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
322دستورالعمل آماربرداری منابع آب، بخش‌ اول‌ - اندازه‌گیری‌ پدیده‌های‌ هواشناسی‌، بخش‌ دوم‌- برگهای‌ شناسایی‌ و آمار
323فهرست خدمات مطالعات مرحله دوم (تشریحی) مرحله سوم (نظارت) طرح های فاضلاب شهری و آب های سطحی
324مبانی‌ محاسبات‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ توسعه‌ منابع‌ آب
325راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها
326راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
327ضوابطی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تعیین‌ اولویت‌ مطالعه‌ و بهره‌ برداری‌ از منابع‌ آب‌ زیرزمینی
328فرسایش‌ رسوب‌ در آبخیزها
329فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک «‌روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای‌ شکست‌ مرزی»
330پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیرنفتی یا قطران ذغال سنگی
331مستندسازی‌ طرح‌های‌ آب‌
332فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ ( فصل‌ 18- مهار سیل‌)
333تئوری‌، اصول‌ و بررسی‌ وضعیت‌ موجود کاربرد ردیابی‌ در کشور
334دستورالعمل بررسی ویژگیهای عمومی آب
335فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
336فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
337فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
338فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
339پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
340راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه‌ها
341فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌ (بخش‌ دوم‌)
342خواص انحلال پذیری واحدهای سنگی
343تاریخچه مدل های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب
344ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
345پیشنویس راهنمای بهسازی پی سدها
346راهنمای‌ حفاظت‌ کمی‌ و کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ و تجهیزات‌ بهره‌برداری‌ از آنها
347دستورالعمل آزمایش های تراوایی
348دستورالعمل‌ رفتارسنجی‌ کیفی‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌
349فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
350ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
351فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
352راهنمای تزریق در سازه های آبی
353فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ (مرحله دو) طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
354دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
355ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ «شناخت‌ روش‌ قطبش‌ القایی(IP)»
356استاندارد فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
357استاندارد فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها
358ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، روش‌ گرانی‌سنجی‌
359متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (فصل‌ -20 فن‌شناسی‌ رایانه‌)
360دستورالعمل‌ نام‌گذاری‌ و حفاری‌ چاه‌های‌ آب‌
361راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
362ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (شناخت‌ روش‌ مغناطیسی‌)
363آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
364راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
365راهنمای‌ کاربرد اقتصاد مهندسی‌ در پروژه‌های‌ توسعه‌ و مدیریت‌ منابع‌ آب‌
366علائم‌ و نشانه‌های‌ نقشه‌های‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
367پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
368جداول‌ راهنمای‌ اطلاعات‌ پایه‌ مورد نیاز برای‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ تامین‌، انتقال‌ و توزیع‌ آب‌ کشاورزی‌
369ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌ای‌ با ‌روش‌ شکست مرزی»
370استاندارد لوله های بتنی مسلح تحت فشار و بدون استوانه فولادی
371روشهای‌ مختلف‌ تغذیه‌ مصنوعی‌، هیدرولیک‌ و مدیریت‌ آن‌
372دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
373ارزیابی عملکرد و نحوه مدیریت شرکت های بهره برداری و نگهداری
374مطالعات‌ زمین‌شناسی‌ آب‌
375دستورالعمل‌ برف‌ سنجی‌
376ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، شناخت‌ روش‌های‌ چاه‌نگاری‌
377قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
378تصویری از وضعیت کنونی شرکت های بهره برداری
379معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری و زهکش های روباز
380دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتروهای مرکب
381مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
382دستورالعمل‌ مطالعات‌ فیزیوگرافی‌ در حوضه‌های آبخیز
383اصول و مبانی برنامه ریزی بخش آب «راهنمای تهیه طرحهای جامع آب درسطح ملی»
384دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
385ژئوفیزیک‌ ونقش‌آن‌ در مهندسی‌آب «استاندارد مطالعات الکتریک‌ با روش مقاومت‌ ویژه»
386دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
387دتسورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
388دتسورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
389دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
390راهنمای‌ تعیین‌ منحنی‌ دبی‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اینشتین ـ بارباروسا
391متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ سدها
392ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ ‍«شناخت‌ مطالعات‌ لرزه‌ای‌ با‌ روش‌ شکست‌ مرزی‌»
393ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ « شناخت‌ مطالعات‌ الکتریک‌ با‌ روش‌ مقاومت‌ ویژه‌»
394متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 18 - تحلیل‌ سیستمهای‌ منابع‌ آب‌
395راهنمای‌ تهیه‌ نقشه‌ رسوب‌‌خیزی
396ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (معرفی‌ روشها)
397تعیین‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ زیرزمینی‌ و مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ سطحی‌ درمناطق‌ مختلف‌ کشور
398فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
399فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
400راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب
401راهنمای مشارکت مردمی در طرح های آب و خاک (شبکه های آبیاری و زهکشی)
402استاندارد فهرست‌ خدمات‌ بررسی‌های‌ هیدروژئوشیمیایی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب‌
403شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
404فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌
405تحلیلهای‌ اقتصادی‌ طرحهای آب در سطح‌ ملی‌
406راه‌اندازی‌ و نحوه‌ استفاده‌ از نرم‌ افزارهای‌COSTBEN - PC - COSTAB
407راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات
408نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
409فهرست خدمات مرحله دو (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
410فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
411استاندارد فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
412فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
413دستورالعمل‌ نحوه‌ تعیین‌ صلاحیت‌ شرکتهای‌ حفاری‌ و پمپاژ
414فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
415فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
416دستورالعمل‌ محاسبه‌ حریم‌ چاه‌ و قنات‌
417متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 17 - کنترل‌ محیط زیست‌
418متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ -19 سیستمهای‌ خودکار در آبیاری‌ و زهکشی‌ و کنترل‌ سیلاب‌
419گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
420مروری‌ بر تجربیات‌ برنامه‌ریزی‌ آب‌
421توصیه‌هایی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌
422استاندارد لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ تحت‌ فشار
423استاندارد نمونه برداری و بازرسی لوله ها و سایر محصولات آزبست سیمان
424ابعاد فلانج‌‌ها در اتصالات‌ خطوط لوله‌ برای‌ مصارف‌ عمومی‌ در صنعت‌ آب
425ضوابط کلی‌ آزمایش‌ فشاری‌ شیرهای‌ صنعتی‌
426شیرهای کشویی چدنی
427نگرشی اجمالی بر مخازن بزرگ غیر تیپ
428استاندارد لوله های آزبست سیمان فاضلابی
429استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
430مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
431ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
432مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
433رهنمودهایی‌ در سیاستگذاری‌ مدیریت‌ آب‌
434مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب های طراحی سدها
435فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
436فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
437دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ چهارعاملی‌ )
438دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ (روش‌ تلفیقی‌ - طرح‌ واجرا)
439دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی-2‌ )
440دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی‌ -1 )
441بررسی وضعیت کلرزنی آب مشروب در کشور
442استاندارد لوله های چدن نشکن (داکتیل) با قطعات اتصالی و متعلقات آنها برای خطوط آبرسانی تحت فشار
443فهرست خدمات مرحله شناسایی رسوب سنجی و رسوب شناسی در مخازن سدهای در دست بهره برداری
444ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
445شیرآلات بهداشتی-تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
446راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
447دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
448راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
449فهرست خدمات عملیات صحرایی مطالعات زهکشی
450خاک - تعیین هدایت هیدرولیک خاک - روش آزمون
451پیشنویس راهنمای کاربرد مدل های ریاضی در رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
452ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
453پیشنویس دستورالعمل چهار آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک
454راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
455مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی
456لوله های بتنی مسلح، برای جمع آوری آب باران و فاضلاب - ویژگی ها
457پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - ویژگی‌های آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید در مناطق تراف
458مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌‌آوری‌ آب‌های سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری
459پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - الزامات طراحی آدم‌رو در مناطق ترافیکی و تأسیسات زیر
460دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایط نقلیه و پیاده‌رو