گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو - آبفا


با حمایت/پشتیبانی "طرح ضوابط و معیارهای فنی آب و آبفای وزارت نیرو"


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
2پیش نویس راهنمای بهره برداری، نگهداری و پایش در کارهای مهندسی رودخانه
3لیست سرمایه گذاران مشارکت بخش غیردولتی
4سرمایه گذاری در طرح های بیع متقابل، BOO و BOT
5راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
6چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
7مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
8ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر
9مصوبه خرید تضمینی برق از نیروگاه های برق آبی سال 95
10ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
11فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ آبخیزداری‌
12بررسی خسارت سیلاب
13پیشنویس راهنمای مدیریت تأمین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی
14دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی
15تعاریف و دامنه کار مراحل ختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب
16مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل
17مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی (فلاش تانک ) -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب
18سردوش - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب
19راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
20دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
21پیشنویس دستورالعمل مطالعات میراث فرهنگی طرح‌های منابع آب
22راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 1)
23راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 2)
24پیشنویس ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها
25راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
26ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه آب
27راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب بران شرکت‌های آب منطقه‌ای
28دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب
29دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها
30آیین نامه تضمین معاملات دولتی
31شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه های آبیاری و زهکشی
32شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
33ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
34پیشنویس راهنمای انتخاب و به کار گیری سامانه های آب شیرین کن به منظور تأمین آب شرب
35راهنمای پادسیل‌سازی
36دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
37راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد
38راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
39پیشنویس راهنمای تکمیل و تحویل تجهیزات در راهاندازی و بهرهبرداری اولیه از واحدهای نیروگاههای برق آبی جدید الاحداث
40فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
41شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه
42راهنمای مدیریت سیلابدشت
43مستندات ترک تشریفات لوله های فولادی
44پیشنویس استفاده و مدیریت زهاب های کشاورزی
45دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
46فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه‌ها
47راهنمای تهیه مدل مالی پروژه های بیع متقابل
48راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب
49دستورالعمل‌ آزمایش‌های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (BOD)
50دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثرسیلاب محتمل (PMP) و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تدام بارش (DAD)
51راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها
52راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی
53دستورالعمل کاربری اراضی در حریم کیفیت منابع آب سطحی
54دستورالعمل کلی جهت اندازه‌گیری فلزات در آب
55دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
56شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
57پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
58پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
59دستورالعمل‌ تهیه‌ بیلان‌ نمک‌ آب‌ زیرزمینی‌
60راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان
61گردآوری مدارک فنی و مستندات پشتیبانی برای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی (نشریه شماره 423 – الف)
62پیشنویس راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری از دیدگاه بنگاه‌داری
63ماشین های لباسشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچشب آب
64پیشنویس دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا)
65صورت جلسه تخصیص پساب
66دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
67آیین نامه اجرایی ماده 56 نسخه 3
68دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات
69استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
70استاندارد ویژگی های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
71دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب‌های زیرزمینی
72بخشنامه معاونت برنامه ریزی ماده 56
73فرآیند سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های برق آبی
74دستورالعمل حسابداری اوراق مشارکت
75دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب
76ضوابط طراحی سامانه های آبیاری با لوله های کم فشار
77آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه 93
78سرمایه گذاری در طرح های فاینانس خارجی
79نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها (مصوبه وزیر محترم نیرو)
80تبصره 6 قانون بودجه 93 - اوراق مشارکت
81تبصره 6 قانون بودجه 93 - بند ط اسناد خزانه
82راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی
83قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب
84نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
85نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
86نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
87دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا)
88دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
89مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی
90دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه‌های آب (کشاورزی و شرب)
91راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
92راهنمای کاربرد سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز
93راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
94راهنمای طراحی و اجرای سازه‌ای حفاظت سواحل
95دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه‌های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه‌های بهره‌برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده‌ای)
96دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های زیرزمینی
97ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
98مشخصات فنی عمومی سدها
99نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی (مصوبه وزیر محترم نیرو)
100مبانی و رویه های دست‌یابی به قیمت توافقی آب
101ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی
102دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی
103راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها
104نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
105نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
106نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
107راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
108فهرست خدمات پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
109فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
110راهنمای طراحی ساخت و بهره‌برداری سامانه‌های انحراف سیلاب
111نمونه قراردادهای بیع متقابل
112آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
113راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
114نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ریالی
115راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
116راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب شهری
117دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور
118راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
119ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
120راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای
121نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
122فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی
123راهنمای کاربرد ردیاب‌ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه‌گاه‌های سد
124دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
125فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
126راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پیش‌بینی و هشدار سیل
127راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
128پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد اول)
129پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد دوم)
130دستورالعمل بند الف ماده 142 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
131راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه‌ها
132راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
133فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
134راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
135راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تأسیسات وابسته
136راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی
137راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی
138ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای
139مبانی زیست محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
140راهنمای روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای
141راهنمای پهنه‏بندی توان اکولوژیک سرزمین برای استقرار طرح‌های توسعه منابع آب
142دستورالعمل اوراق اجاره
143اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 56
144پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار (سیستم های نوین)
145پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی تفصیلی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
146پیشنویس راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
147تعریف اوراق بهادار اسلامی
148پیشنویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
149فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
150پیشنویس ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران
151فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
152فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
153پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
154پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
155پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
156پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
157دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات آبخوان‌های آبرفتی
158راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی
159راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
160دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
161دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت
162بررسی، گردآوری و ارزیابی فنی تجارت کاربردی و اجرایی مطالعات شکست سدها در کشورهای پیشرو در این زمینه
163راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی
164شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
165لوله های بتنی ملسح تحت فشار بدون استوانه فولادی و اتصالات و متعلقات
166الزامات کلی لوله های بتنی تحت فشار شامل اتصالات و متعلقات
167ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
168پیشنویس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات اندازه گیری حجم آب مصرفی (کنتور) بر روی شبکه آب شرب
169راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها
170راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
171آیین نامه اجرایی ماده 56
172راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
173پیشنویس مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه
174پیشنویس راهنمای عمق یابی مخازن سدها
175دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
176راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
177راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل‌بند
178راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
179راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
180آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
181راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
182راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای
183دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری
184دستورالعمل ساختار و شیوه نگارش نشریات
185راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک
186معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی
187راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن
188فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی
189پیشنویس راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی
190ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تند آب ها و نأسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی
191راهنمای طراحی تلمبه های آب
192راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی
193راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
194کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب «شناخت و راهنما»
195پیشنویس راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی
196راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
197فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
198راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
199راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
200جستجو و معرفی ادبیات فنی موجود در مورد تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های آبی مختلف
201قانون اجرای سیاست های اصل 44
202دستورالعمل و ضوابط تعیین و تفکیک آبخوان‌های آبرفتی دشت‌های آزاد ممنوعه و ممنوعه بحرانی
203بخشنامه پساب سال 1386
204راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
205راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
206لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار - با استوانه فولادی و بدون استوانه فولادی، شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص میلگردهای فولادی پیش تنیدگی برای لوله ها - ویژگی ها
207راهنمای‌ تهیه شناسنامه غار
208راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب
209دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
210دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
211راهنمای تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
212راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها
213راهنمای طراحی تلمبه های فاضلاب
214پیشنویس فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول)
215راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
216ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
217ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
218راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
219راهنمای عملیات صحرایی، نمونه‌برداری مواد رسوبی رودخانه‌ها و مخازن سدها
220پیشنویس فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها (بازنگری اول)
221دستورالعمل‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی
222دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب در مرحله‌ اجمالی
223دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله تفصیلی
224ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
225راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای
226راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
227راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب
228دستورالعمل‌ آماربرداری‌ از منابع آب - وسایل و روش‌های اندازه‌گیری
229ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
230فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
231راهنمای استاندارد در تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
232راهنمای‌ ارزیابی‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌
233دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه هاب آب
234فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
235ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
236ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
237دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
238فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای
239راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش‌ها در کارهای مهندسی رودخانه
240دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله اجمالی)
241راهنمای مطالعات ‌ ژئوفیزیک‌ در آبهای‌ زیرزمینی
242راهنمای روشهای رسوبگیری در آبگیرها
243آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
244راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
245راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها
246راهنمای‌ تعیین‌دوره بازگشت سیلاب‌ طراحی‌ برای‌ کارهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌
247راهنمای طراحی دیوارهای حائل
248راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
249استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی‌
250راهنمای‌ تهیه‌ آبنمود چشمه‌های‌ کارستی‌ و سازندهای‌ سخت
251آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر
252پیشنویس روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
253دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله تفصیلی)
254دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
255راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت
256راهنمای ادوات نمونه‌برداری بار رسوبی رودخانه‌ها
257راهنمای مهار فرسایش و حفاظت رودخانه‌ها
258ارزیابی ظرفیت وام‌گیری‌کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی
259شناخت و راهنمای روش‌های الکترو مغناطیسی (EM)
260جزئیات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب
261ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
262اصول و تحلیل سیاست های مدیریت آب
263ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
264ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
265راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها
266راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه
267راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
268چکیده برخی از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مهندسی رودخانه
269راهنمای‌ بررسی‌ پیشروی‌ آب‌های‌شور در آبخوان‌های‌ ساحلی‌ و روش‌های کنترل
270ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
271راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
272دستورالعمل‌ نمونه‌برداری‌ آب‌
273راهنمای‌ تعیین‌ بار کل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
274استاندارد فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی
275نمودهایی از ویژگی های انحلالی سنگ ها و اثرات زیست محیطی آنها
276راهنمای نمونه برداری از آب زیرزمینی در دوره تغذیه مصنوعی
277راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب
278پیش نویس استاندارد دستورالعمل شستشو و گندزدایی شبکه های آبرسانی
279ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب «روش های چاه نگاری در هیدروژولوژی و راهنمای آنها در مطالعات مکانیک سنگ و ژئوتکنیک»
280پیشنویس استاندارد راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم "تصفیه طبیعی و برکه های تثبیت"
281لوله های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب
282راهنمای مطالعات هیدروژئوشیمیایی در محیط های کارستی و سازندهای سخت
283روش های اکتشاف در زمین های کارستی
284دستورالعمل‌ برپایی‌ آزمایشگاه‌ آب‌
2851- دستورالعمل‌ تعیین‌ اسیدیته‌ و قلیاییت آب‌؛ 2- دستورالعمل‌ تعیین‌ نیتروژن‌ آب‌
286دستورالعمل‌ آزمون‌ میکروبیولوژی‌ آب‌
287دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
288راهنمای‌ تعیین‌ عمق‌ فرسایش‌ و روش‌های‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پایه‌های‌ پل
289دستورالعمل آزمایش آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
290توسعه‌ پایدار و مدیریت‌ مالی‌ منابع‌ آب‌
291رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا
292اندازه‌گیری و بررسی خطا ها در نمونه برداری بار معلق و بار بستر
293فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجیهی‌ مطالعات‌ ایزوتوپی‌ و ردیابی‌ مصنوعی‌ منابع‌ آب‌زیرزمینی‌
294فرسایش‌ و رسوبگذاری‌ در محدوده‌ آبشکن‌ها
295دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
296استاندارد فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجیهی) طرح های آبرسانی شهری
297آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی
298دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
299تعیین‌ بار بستر به‌ روش‌ مایر - پیترومولر (در مطالعات رسوب)
300دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
301دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکینک
302راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری
303راهنمای‌ مهار سیلاب‌ رودخانه(روشهای سازه ای)
304برنامه‌ریزی‌ آزمایش‌های رسوب
305بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
306فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
307فهرست‌ خدمات‌ مطالعات طرح‌های تغذیه مصنوعی 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)
308راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
309برنامه‌ریزی‌ و مطالعات‌ بهینه‌سازی‌ طرح‌های توسعه منابع آب‌
310تعیین‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزیع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها
311فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)
312راهنمای تعیین آبشستگی در سازه های مهم هیدرولیکی
313دستورالعمل‌ ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله‌ توجیهی، 3- مرحله تفصیلی
314فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجرای‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
315نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
316دستورالعمل تهیه نقشه های هیدروژئوشیمیایی
317فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
318فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله نیمه‌تفصیلی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
319دستورالعمل آماربرداری منابع آب، بخش‌ اول‌ - اندازه‌گیری‌ پدیده‌های‌ هواشناسی‌، بخش‌ دوم‌- برگهای‌ شناسایی‌ و آمار
320فهرست خدمات مطالعات مرحله دوم (تشریحی) مرحله سوم (نظارت) طرح های فاضلاب شهری و آب های سطحی
321مبانی‌ محاسبات‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ توسعه‌ منابع‌ آب
322راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها
323راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
324ضوابطی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تعیین‌ اولویت‌ مطالعه‌ و بهره‌ برداری‌ از منابع‌ آب‌ زیرزمینی
325فرسایش‌ رسوب‌ در آبخیزها
326فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک «‌روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای‌ شکست‌ مرزی»
327پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیرنفتی یا قطران ذغال سنگی
328مستندسازی‌ طرح‌های‌ آب‌
329فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ ( فصل‌ 18- مهار سیل‌)
330تئوری‌، اصول‌ و بررسی‌ وضعیت‌ موجود کاربرد ردیابی‌ در کشور
331دستورالعمل بررسی ویژگیهای عمومی آب
332فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
333فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
334فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
335فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
336پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
337راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه‌ها
338فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌ (بخش‌ دوم‌)
339خواص انحلال پذیری واحدهای سنگی
340تاریخچه مدل های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب
341ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
342پیشنویس راهنمای بهسازی پی سدها
343راهنمای‌ حفاظت‌ کمی‌ و کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ و تجهیزات‌ بهره‌برداری‌ از آنها
344دستورالعمل آزمایش های تراوایی
345دستورالعمل‌ رفتارسنجی‌ کیفی‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌
346فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
347ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
348فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
349راهنمای تزریق در سازه های آبی
350فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ (مرحله دو) طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
351دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
352ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ «شناخت‌ روش‌ قطبش‌ القایی(IP)»
353استاندارد فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
354استاندارد فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها
355ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، روش‌ گرانی‌سنجی‌
356متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (فصل‌ -20 فن‌شناسی‌ رایانه‌)
357دستورالعمل‌ نام‌گذاری‌ و حفاری‌ چاه‌های‌ آب‌
358راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
359ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (شناخت‌ روش‌ مغناطیسی‌)
360آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
361راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
362راهنمای‌ کاربرد اقتصاد مهندسی‌ در پروژه‌های‌ توسعه‌ و مدیریت‌ منابع‌ آب‌
363علائم‌ و نشانه‌های‌ نقشه‌های‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
364پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
365جداول‌ راهنمای‌ اطلاعات‌ پایه‌ مورد نیاز برای‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ تامین‌، انتقال‌ و توزیع‌ آب‌ کشاورزی‌
366ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌ای‌ با ‌روش‌ شکست مرزی»
367استاندارد لوله های بتنی مسلح تحت فشار و بدون استوانه فولادی
368روشهای‌ مختلف‌ تغذیه‌ مصنوعی‌، هیدرولیک‌ و مدیریت‌ آن‌
369دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
370ارزیابی عملکرد و نحوه مدیریت شرکت های بهره برداری و نگهداری
371مطالعات‌ زمین‌شناسی‌ آب‌
372دستورالعمل‌ برف‌ سنجی‌
373ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، شناخت‌ روش‌های‌ چاه‌نگاری‌
374قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
375تصویری از وضعیت کنونی شرکت های بهره برداری
376معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری و زهکش های روباز
377دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتروهای مرکب
378مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
379دستورالعمل‌ مطالعات‌ فیزیوگرافی‌ در حوضه‌های آبخیز
380اصول و مبانی برنامه ریزی بخش آب «راهنمای تهیه طرحهای جامع آب درسطح ملی»
381دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
382ژئوفیزیک‌ ونقش‌آن‌ در مهندسی‌آب «استاندارد مطالعات الکتریک‌ با روش مقاومت‌ ویژه»
383دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
384دتسورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
385دتسورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
386دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
387راهنمای‌ تعیین‌ منحنی‌ دبی‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اینشتین ـ بارباروسا
388متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ سدها
389ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ ‍«شناخت‌ مطالعات‌ لرزه‌ای‌ با‌ روش‌ شکست‌ مرزی‌»
390ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ « شناخت‌ مطالعات‌ الکتریک‌ با‌ روش‌ مقاومت‌ ویژه‌»
391متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 18 - تحلیل‌ سیستمهای‌ منابع‌ آب‌
392راهنمای‌ تهیه‌ نقشه‌ رسوب‌‌خیزی
393ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (معرفی‌ روشها)
394تعیین‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ زیرزمینی‌ و مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ سطحی‌ درمناطق‌ مختلف‌ کشور
395فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
396فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
397راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب
398راهنمای مشارکت مردمی در طرح های آب و خاک (شبکه های آبیاری و زهکشی)
399استاندارد فهرست‌ خدمات‌ بررسی‌های‌ هیدروژئوشیمیایی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب‌
400شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
401فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌
402تحلیلهای‌ اقتصادی‌ طرحهای آب در سطح‌ ملی‌
403راه‌اندازی‌ و نحوه‌ استفاده‌ از نرم‌ افزارهای‌COSTBEN - PC - COSTAB
404راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات
405نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
406فهرست خدمات مرحله دو (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
407فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
408استاندارد فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
409فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
410دستورالعمل‌ نحوه‌ تعیین‌ صلاحیت‌ شرکتهای‌ حفاری‌ و پمپاژ
411فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
412فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
413دستورالعمل‌ محاسبه‌ حریم‌ چاه‌ و قنات‌
414متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 17 - کنترل‌ محیط زیست‌
415متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ -19 سیستمهای‌ خودکار در آبیاری‌ و زهکشی‌ و کنترل‌ سیلاب‌
416گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
417مروری‌ بر تجربیات‌ برنامه‌ریزی‌ آب‌
418توصیه‌هایی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌
419استاندارد لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ تحت‌ فشار
420استاندارد نمونه برداری و بازرسی لوله ها و سایر محصولات آزبست سیمان
421ابعاد فلانج‌‌ها در اتصالات‌ خطوط لوله‌ برای‌ مصارف‌ عمومی‌ در صنعت‌ آب
422ضوابط کلی‌ آزمایش‌ فشاری‌ شیرهای‌ صنعتی‌
423شیرهای کشویی چدنی
424نگرشی اجمالی بر مخازن بزرگ غیر تیپ
425استاندارد لوله های آزبست سیمان فاضلابی
426استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
427مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
428ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
429مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
430رهنمودهایی‌ در سیاستگذاری‌ مدیریت‌ آب‌
431مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب های طراحی سدها
432فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
433فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
434دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ چهارعاملی‌ )
435دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ (روش‌ تلفیقی‌ - طرح‌ واجرا)
436دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی-2‌ )
437دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی‌ -1 )
438بررسی وضعیت کلرزنی آب مشروب در کشور
439استاندارد لوله های چدن نشکن (داکتیل) با قطعات اتصالی و متعلقات آنها برای خطوط آبرسانی تحت فشار
440فهرست خدمات مرحله شناسایی رسوب سنجی و رسوب شناسی در مخازن سدهای در دست بهره برداری
441ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
442شیرآلات بهداشتی-تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
443راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
444دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
445راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
446فهرست خدمات عملیات صحرایی مطالعات زهکشی
447خاک - تعیین هدایت هیدرولیک خاک - روش آزمون
448پیشنویس راهنمای کاربرد مدل های ریاضی در رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
449ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
450پیشنویس دستورالعمل چهار آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک
451راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
452مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی
453لوله های بتنی مسلح، برای جمع آوری آب باران و فاضلاب - ویژگی ها
454پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - ویژگی‌های آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید در مناطق تراف
455مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌‌آوری‌ آب‌های سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری
456پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - الزامات طراحی آدم‌رو در مناطق ترافیکی و تأسیسات زیر
457دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایط نقلیه و پیاده‌رو