گنجینه مقالات و منابع داخلی مربوط به مشارکت عمومی- خصوصی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
ضوابط متنی 1 چالشهای مشارکت عمومی - خصوصی در بهره برداری از بیمارستان: یک مطالعه موردی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 2 ارایه مدل مدیریت ریسک درآمدی در پروژه های مشارکتی آزادراهی ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 3 بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره دانلود رایگان بخشنامه
4 عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 5 عوامل اثرگذار در پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 6 الگوهای «مشارکت دولتی- خصوصی» و اثر آنها بر شاخص های میانی بیمارستان: یک مرور انتقادی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 7 ارایه مدل مدیریت ریسک درآمدی در پروژه های مشارکتی آزادراهی ایران مقاله پژوهشی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 8 چالش های تامین مالی در قراردادهای PPPو راهکارهای پیشنهادی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 9 شناسایی و ارزیابی ریسک های مالی در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه حمل و نقل عمومی (مترو) از دیدگاه سرمایه پذیر(دولت) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 10 بررسی فقهی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 11 بررسی، شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در مشارکت های عمومی خصوصی پروه ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 12 مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های شهری: منافع، موانع و الگوهای اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 13 به کارگیری الگوی مشارکت دولتی-خصوصی ( PPP ) در توسعه خدمات بیمارستانی ایران و برخی کشورهای منتخب دانلود رایگان بخشنامه
14 تأمین مالی بخش حمل و نقل موانع قانونی و نهادی تأمین مالی از طریق مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی (PPP) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 15 استفاده از دانش مدیریت ریسک پروژه برای تدوین راهبرد های بهبود مشارکت در پروژه های عمومی-خصوصی شهری )نمونه موردی پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 16 الگویی برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل و نقل جاده های در ایران با تمرکز بر ظرفیت های بازار سرمایه دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 17 شناسایی، رتبه بندی و تخصیص ریسک های حیاتی مراحل مشارکت عمومی– خصوصی با تکنیک دلفی در بستر اقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: صنعت آب وفاضلاب استان گیلان) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 18 مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی درحقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 19 بررسی چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 20 ارزیابی معیارهای موفقیت آمیز مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه شهر شیراز دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 21 نگرشی قیاسی به رهیافت مشارکت عمومی خصوصی در بازسازی شهری موردپژوهی: کشورهای آلمان و انگلستان دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 22 بررسی مشکلات و موانع سازماندهی موثر پروژه های مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP)وارائه راهکار دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 23 توسعه یک مدل مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) جهت استفاده در مناطق پر ریسک دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 24 مدیریت ریسک قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های زیرساختی ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 25 بررسی تاثیر ریسک، فرهنگ و اعتماد در انتخاب روش حل اختلاف درقراردادهای مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 26 تاثیر اقتصادی تحریم های بین المللی بر برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مشتقات نفتی مورد مطالعه : شرکت نفت ایرانول دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 27 بررسی و شناخت قرارداد مشارکتی به روش BOT در پروژه های زیربنایی آب و فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 28 شناسایی ریسک های مهم پروژه های BOT بر مبنای یک مدل جدید دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 29 انتخاب روش مناسب مشارکت عمومی – خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های شرکت ملی گاز ایران با استفاده از تکنیک AHP دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 30 مشارکت بخش عمومی- خصوصی در صنعت آب و فاضلاب "مطالعه موردی نمونه کشورهای حوزه آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین" دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 31 استفاده از دانش مدیریت ریسک پروژه برای تدوین راهبردهای بهبود مشارکت در پروژههای عمومی-خصوصی شهری(نمونه موردی: پروژههای مشارکتی شهرداری مشهد) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 32 بررسی استراتژی های کارآمد در قراردادهای تامین مالی BOT هنگام رکود اقتصادی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 33 بررسی معیارهای مهم در جلب مشارکت بخش خصوصی در احداث، تجهیز و بهره برداری بیمارستان ها با استفاده از مدل مشارکت بخش دولتی و خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 34 مشارکت خصوصی در بخش عمومی آب و فاضلاب: هزینه های مبادله،ضد انحصار و تعرفه گذاری غیرخطی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 35 بررسی راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 36 چالشها و راهبردهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای زیربنایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 37 بهینه سازی اجرای پروژه های راهسازی به طریق B.O.T و با بکارگیری مدیریت ریسک مطالعه موردی آزاد راه سمنان - شاهرود دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 38 ارایه مدل تصمیم گیری به منظور مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های BOTوBOO بخش آب و فاضلاب کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 39 اولویت ریسک پذیری و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی زیربنایی به روش BOT مطالعه موردی پروژه راهسازی حرم تا حرم دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 40 چالش های پیشرو در نحوه واگذاری پروژه های راهسازی کشور به صورت قراردادهای مشارکت BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 41 بررسی موانع اجرای سیستم BOT در پروژه های عمران-شهری ایران به روش تصمیم گیری چندمعیاره دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 42 بررسی راه کارهای استقرار سیستم اجرای BOT در پروژه های عمران- شهری به روش AHP دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 43 شناسایی فاکتورهای موفقیت بر اساس اصول، مبانی و مفاهیم روش های EPC و BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 44 ارایه چارچوبی برای انتخاب رویکرد مناسب کارفرما در پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 45 Analysis of Current Conditions of BOT Contracts and Proposed the Strategies to Increase its Efficiency دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 46 اثرات مثبت قرار داد های BOT در تامین مالی اجرای طرح های زیر بنایی و توسعه ای در کشورها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 47 ارایه الگویی جهت مدیریت ایمنی و ریسک در مجموعه قرارداد های BOT مطالعه موردی : پروژه های سازمان نوسازی مدارس کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 48 روش تلفیقی تامین منابع مالی (BUYBACK , BOOT ,BOT) درمدیریت و ساخت پروژه های صنعت آب (مطالعه موردی انتقال پساب تصفیه خانه کرج به صنایع اشتهارد) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 49 تجزیه و تحلیل شرایط موجود قراردادهای BOT در کشور و ارائه راهکارهایی جهت افزایش کارآیی آن دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 50 بررسی عوامل حیاتی موفقیت تکمیل پروژه ورزشگاه نقش جهان اصفهان با قرار داد BOT از دیدگاه کارفرما دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 51 ارزیابی عملکرد قراردادهای BOT در توسعه ساخت و توسعه سازههای زیربنایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 52 بررسی عوامل ریسک پروژه های BOT از دیدگاه پیمانکاران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل حیاتی موفقیت پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 53 بررسی وضعیت PPPدر کشورهای مختلف دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 54 مشارکت خصوصی در بخش عمومی آب و فاضلاب هزینه های مبادله ضد انحصار و تعرفه گذاری غیر خطی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 55 تحلیل ریسک های پروژه های مشارکت عمومی خصوصی راهسازی درایران براساس تجارب کشورهای درحال توسعه دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 56 شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت ذینفعان در یک پروژه مشارکتی عمومی-خصوصی (ppp) (نمونه موردی: هتل بین المللی امام خمینی (ره) (ایبیس و نوتل)) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 57 نقش مشارکت عمومی خصوصی در تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 58 مشارکت بخش خصوصی و عمومی درزمینه راه اندازی ونصب نیروگاه های تجدید پذیر درایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 59 استراتژی مشارکت عمومی-خصوصی در صنعت ساخت و ساز و تخصیص ریسک در آن دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 60 مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیر ساخت ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 61 حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی در مشارکت های عمومی خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 62 ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) تصفیه خانه های آب و فاظلاب با رویکرد تحلیل اختیارات واقعی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 63 مشارکت عمومی- خصوصی ضرورت انکار ناپذیر توسعه اقتصادی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 64 مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت - عمومی - خصوصی PPP دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 65 شناسایی و ارزیابی معیارهای انتخاب نوع قرارداد مشارکت عمومی خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 66 شناسایی و بررسی ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 67 نقد و بررسی اصلاحیه دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 68 چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 69 انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی با توجه به شرایط خاص هر پروژه دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 70 ابزارهای تامین مالی اسلامی پروژه های زیر ساختی اقتصاد شهری و چالش های آن دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 71 بررسی قرادادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 72 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (B.O.T) درشرکت مخابرات استان مازندران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 73 تحلیل ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در بستر عقود معین دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 74 مدیریت ساخت و روشهای مشارکت عمومی خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 75 تبیین وضعیت قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد شهری (با تأکید بر پروژه های شهری) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 76 مورد کاوی جایگاه مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی مشارکت عمومی- خصوصی- PPP دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 77 کنسرسیوم، جوینت ونچر، روشهای مشارکت ، تاثیر در ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 78 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه تأمین مالی پروژه های زیربنایی در بستر اقتصاد مقاومتی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 79 رتبه بندی سطوح اهمیت انواع ریسک های شناسایی شده در پروژه هایBOT با استفاده از روشTopsis دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 80 بررسی و مقایسه روش های اجرایی احداث ایستگاه های متروی اهواز طرح مورد مطالعه Top-Down Method دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 81 بررسی پروژه های B.O.T و ریسک های موجود در آنها در پروژه های راهسازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 82 ارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.T دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 83 ارزیابی ریسک های پروژه های B.O.T و اثر آن بر پروژه های راهسازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 84 طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت خطوط مترو به روش B.O.T دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 85 بررسی ریسک های مشارکت های خصوصی و دولتی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 86 مشارکت بخش دولتی و خصوصی (public private partnership) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 87 افزایش بهره وری واحدهای تولید همزمان برق و حرارت با مشارکت بخش خصوصی و دولتی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 88 ارزیابی ومقایسه مدیریت ریسک در پروژه های EPC و BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 89 مدیریت ریسک پروژه های زیربنایی BOT در ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 90 مدل تعیین طول دوره امتیاز بهینه در پروژههای با قرارداد BOT با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 91 ارائه یک روش نوین هیوریستیک مبتنی بر دانش فازی جهت ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه های قرار داد BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 92 طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر دانش برای مدیریت ریسک در پروژه های قرارداد BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 93 روش موفق(ساخت بهره برداری انتقال)- Bot در تامین مالی پروژه ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 94 تاثیر مهندسی ارزش بر هزینه پروژه های راهسازی به روش BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 95 بررسی به کارگیری مهندسی ارزش در زمان اجرای پروژه های راه سازی به روش BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 96 ارائه مدلی مبتنی بر روش درخت دو جمله ای برای ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکتی BOT آزادراهی کشور با رویکرد تئوری اختیارات حقیقی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 97 بررسی و رتبه بندی ریسک های داخل پروژه در پروژه های BOT و راهسازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 98 مقایسه تطبیقی روند اجرای مناقصات رویکرد ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال BOT درایران با کشورهای دیگر دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 99 عوامل محرک و بازدارنده دررویکرد ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال BOT درپروژه های نیروگاهی ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 100 تامین مالی قرارداد های BOT,EPC دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 101 Identifying and investigating variables affecting Public Private Partnerships (PPP) in Iran by Importance-Performance Analysis (IPA) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 102 تعیین دوره امتیاز در قراردادهای PPP با استفاده از سیستم های پویا دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 103 قراردادهای PPPi و کاربرد آن در توسعه زیرساخت ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 104 انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی از دیدگاه ارزش در برابر پول برای پروژه های بزرگراهی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 105 ارزیابی ریسک های قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های آزادراهی : مقایسه روش فازی و ساده دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 106 ارزیابی ریسکهای مشارکت عمومی خصوصی بر زمان، هزینه، کیفیت و محدوده پروژه های عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 107 امکان سنجی استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی درتامین مالی طرحهای توسعه شهری؛ نمونه موردی طرح تعریض خیابان سبلان شمالی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 108 تأمین نظام مالی و سرمایه گذاری پایدار در پروژه های شهری(بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده) با رویکرد مشارکت بخش خصوصی- عمومی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 109 ارزیابی و شناسایی ریسک های مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه های عمرانی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 110 شناسایی چالش های بکارگیری رویکرد مشارکت بخش عمومی و خصوصی در تامین مالی پروژه های احداث و نگهداری پارکینگ های شهر تهران و ارائه راهکار دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 111 بررسی موردی انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی بر اساس ارزیابی فازی ریسک ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 112 ارزیابی ریسک های قرارداد مشارکت عمومی خصوصی به روش فازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 113 مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه زیر ساخت ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 114 نقش مشارکت عمومی - خصوصی در سیاست نوآوری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 115 شناخت و تحلیل موانع پیش روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهری (مطالعه موردی: منطقه 10شهرداری تهران) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 116 عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه انرژی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: صنعت برق) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 117 عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان ره یافتی در تأمین منابع پایدار مالی پروژهش های شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 118 اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی درکشورهای عضو D8 (مدل معادلات همزمان) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 119 عوامل بخش ،خصوصی به عنوان رهیافتی در تأمین های پروژه مالی پروژه های شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 120 اجرای پروژه های آزاد راهی به روش B.O.T با نگرش مدیریت ریسک (مطالعه موردی آزاد راه همدان ساوه) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 121 تحلیل قراردادهای B.O.O و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 122 بررسی و مقایسه ریسک های شناسایی شده در پروژه های B.O.T و نقش آن در پروژه های راهسازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 123 جایگاه بخش خصوصی درپروژههای زیربنایی کشورتحلیل کاربری قراردادهای احداث بهره برداری انتقال B.O.T دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 124 بررسی نقش قراردادهایB.O.T در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی :احداث تفرجگاه وتاسیسات شهری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 125 رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 126 بررسی قراردادهای سیستم اجرای پروژه به روش BOT ساخت – بهره برداری – انتقال و کاربرد آن در پروژه های زیر بنایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 127 بررسی مدیریت ریسک روشهای تامین مالی در پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 128 ماهیت قراردادهای bot و مقایسه ی آن با قراردادهای مشابه دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 129 نقش مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی با تأکید بر قراردادهای BOT و EPC دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 130 بررسی لزوم استفاده وشناخت ریسک درقراردادهای BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 131 معرفی مدل تعیین مدت دوره اعطای امتیاز در قراردادهای ساخت-بهره برداری - واگذاری (BOT) و بررسی موردی پارکینگ طبقاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 132 بررسی و مقایسه روش های ساخت بهره برداری واگذاری (BOT) و بیع متقابل (BUY BACK) در اجرای پروژه های صنعت آب و برق دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 133 شناسائی و توزیع صحیح ریسک فازهای مختلف قرارداد، در پروژه های BOT شهری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 134 مدیریت ریسک در پروژه های شهری به روش BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 135 ارزیابی آمادگی مدیران جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری و اشتغالزای شهری به روش BOT (شاهد تجربی: شهرداری های غرب استان مازندران) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 136 بررسی عوامل شکست پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 137 لزوم استفاده از قراردادهای BOTبجای سه عاملی در اماکن ورزشی منتظراعتبار (مطالعه موردی درنوسازی مدارس وسازمان ساخت اماکن ورزشی) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 138 چالش های قراردادهای BOT در پروژه های زیر بنایی (مطالعه موردی آب شیرین کن عسلویه) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 139 آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی ریسک قراردادهای با این رویکرد دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 140 ارائه ی روشی جهت پیش گیری از نقض تعهدات از سوی بخش خصوصی درقراردادهای BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 141 ارائه ی راهکارهایی جهت افزایش بهره وری پروژه های BOT با تاکید بر مرحله ی عقد قرارداد دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 142 مدیریت ریسک قرارداد های تأمین مالی به روش PPP دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 143 Assessment of Risk Allocation Criteria in Malaysian PPP Projects دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 144 توسعه ی یک مدل ارزیابی ریسک برای پروژه های PPPدر چین_یک روش ارزیابی ترکیبی فازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 145 روش مشارکت خصوصی- عمومی نوعی نظام تأمین مالی در پروژه های شهری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 146 نگاهی به مشکلات کلان شهر تهران و ارائه ی راهکار مشارکت عمومی – خصوصی، با توجه به درس های آموخته از برنامه های موفق مشارکت عمومی – خصوصی در سراسر دنیا دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 147 آنالیز ارزش پول در مشارکت های عمومی- خصوصی زیرساخت ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 148 بررسی مشارکت بخش عمومی و خصوصی درصنایع دریایی با مطالعه موردی کشورلیتوانی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 149 نقش مشارکتهای عمومی- خصوصی در کاهش فقر و توسعه مناطق روستایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 150 پیش بینی تقاضا در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی در جاده های عوارضی با استفاده از سیستم دینامیک دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 151 بررسی حقوقی امکان به کارگیری روش قراردادی ساخت، بهره برداری و واگذاری در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 152 شراکت بخش های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9شهرداری تهران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 153 ارزیابی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر موفقیت شراکت عمومی-خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 154 انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی- دولتی به منظور تأمین مالی پروژه های آزاد راه ایران با رویکرد AHP دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 155 مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران دانلود رایگان بخشنامه
156 مشارکت عمومی- خصوصی یا PPP: راهبردی نو برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 157 معرفی گزینه های مشارکت دولتی- خصوصی در ها بیمارستان ی دولتی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 158 جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 159 مقایسه ظرفیتهای اجتماعی و نهادی توسعه پایدار در شهرهای کرج و قزوین دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 160 ارائه راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بخش آب با استفاده از تحلیل SWOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 161 روشهای نوین تامین مالی در سازمانهای پروژه محور با استفاده از سرمایه بخش خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 162 بررسی احداث انبار نفت در عسلویه به روش BOO دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 163 رویه های تامین مالی پروژه های زیربنایی باتاکید برحوزه آزادراه و راه آهن دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 164 محاسبه شاخص بخش دولتی و ارزش پول برای انجام پروژه های زیربنایی به روش مشارکت بخش دولتی خصوصی، مطالعه موردی احداث تصفیه خانه فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 165 An integrated method for ranking of risk in BOT projects دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 166 بکارگیری روش ساخت_بهره برداری واگذاری BOT در توسعه ی پروژه های زیر بنایی جهان و ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 167 چالش های قراردادهای BOT در پیشبرد پروژه های بخش انرژی ، مطالعه موردی نیروگاه گازی 954 مگاواتی جنوب اصفهان دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 168 تعیین ساختار سرمایه بهینه با استفاده از اوراق قابل تبدیل با روش برنامه ریزی پویای احتمالی در پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 169 بررسی موردی تأمین مالی ۷ پروژه نیروگاهی به روش BOT، BOO دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 170 ارزیابی پیشنهادها برای پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 171 ارزیابی و اولویت بندی ریسک پروژه های BOT با استفاده از تحلیل شبکه ای و ارائه ی راهکار پایدار دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 172 ارائه یک نوع شناسی در مدیریت ریسک پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 173 ارزیابی ریسک و چهار عدم قطعیت عمده موجود قراردادهای BOTدر پروژه های آزادراهی مطالعه موردی:آزادراه ساوه سلفچگان دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 174 بکارگیری روش ساخت- بهره برداری- واگذاری (BOT)در توسعه ی پروژه های زیربنایی جهان و ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 175 خصوصی سازی پروژه های عظیم با استفاده از فرم BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 176 ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 177 ارائه الگوی ترکیبی BOT و Lease در مشارکت بخش دولتی خصوصی در اجرای پروژه های زیربنایی شهریمطالعه موردی پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 178 بررسی تاثیر جایگاه وام و سهام در پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 179 مدیریت ریسک در قراردادهای تامین مالی BLT/BOLT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 180 شناسایی و طبقه بندی ریسک پروژه های PPP دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 181 روندها و تجارب جهانی مشارکت بخش خصوصی و قراردادهای PPP در مدیریت آب شهرها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 182 بررسی مشکلات و موانع سازماندهی موثر پروژه های مشارکت بخش خصوصی و دولتی PPP و ارائه راهکار دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 183 مشارکت بخش دولتی-خصوصی (PPP) در پروژه های راه آهن سریع السیر در دنیا و بررسی چالشها و تجارب بدست آمده دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 184 ارزیابی شاخص های کلیدی موثر در مشارکت عمومی -خصوصی و اولویت بندی حوزه های اقتصادی با استفاده از روش تاپسیس دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 185 مشارکت عمومی- خصوصی در استفاده از پساب براساس جنبه های مدیریت منابع آبی و ارزش اقتصادی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 186 ارائه الگویی جامع برای ارزیابی مشارکت بخش های عمومی و خصوصی (PPP) در طرح های زیربنایی تولید انرژی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 187 انتخاب سازوکار مناسب انتقال تکنولوژی در مشارکت های عمومی- خصوصی (مطالعه موردی: صنعت آب و برق) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 188 قراردادهای بهینه و تسهیم ریسک در مشارکت های عمومی- خصوصی مبتنی بر تئوری نمایندگی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 189 نگرشی در باب تنوع سازمانی مدل های قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی از منظر حقوق و نظارت محلی، منطقه ای و ملی حاکم بر آن ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 190 مدیریت ریسک در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه های زیرساختی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 191 ارزیابی فاکتورهای موفقیت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در کشور ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 192 بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های ساخت؛ با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان (ACO) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 193 بررسی انواع ساز وکارهای تأمین مالی پروژه های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 194 بررسی برخی از روشهای تامین مالی طرح ها و پروژه های شهری با تاکید برروش سهام پروژه و بررسی نمونه موردی سهام پروژه مجد مشهد دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 195 تامین مالی پروژه ها از طریق سرمایه گذاری متقاضیان بخش خصوصی در تاسیسات عمومی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 196 بررسی اقتصادی روش های مختلف تامین مالی پروژه احداث انبار نفت استراتژیک تهران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 197 الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 198 نقش و اهمیت قراردادهای نوین BOT در پروژه های عمرانی بررسی مشکلات وموانع موجود در این قراردادها، و ارائه یک چارچوب قانونی برای رفع این مشکلات دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 199 مشارکت عمومی- خصوصی: نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولت های مرکزی و محلی به بخش خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 200 تأمین مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 201 بررسی راهکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی در آموزش و پرورش و انتخاب مناسب ترین مکانیسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 202 ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های آسیب دیده دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 203 موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش ایران مورد کاوی مدارس غیر انتفاعی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 204 نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 205 ارائه مدل ارزیابی بخش خصوصی جهت مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت پروژه‌های عمرانی کشور با استفاده از آنالیز ترکیبی SWOT-AHP دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 206 سیستم خبره فازی جهت گزینش پیمانکاران پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 207 شناسایی ریسک پروژه های BOT با دیدگاه TEFCEL و ارائه راهکارهای مقابله با آن دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 208 جایگاه مشارکت بخش خصوصی و عمومی در سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 209 مشارکت خصوصی - عمومی درمدیریت پسماند دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 210 بررسی رابطه بین حاکمیت و حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره با ارزش شرکت ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 211 سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 212 امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی دانلود رایگان بخشنامه
213 معرفی الگوهای مناسب مشارکت عمومی و خصوصی با توجه به مبانی حقوق عمومی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
214 بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی- خصوصی در چارچوب چشم انداز 20ساله کشور دانلود رایگان بخشنامه
215 برنامه پنجم توسعه و بررسی ظرفیت مشارکت عمومی - خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
216 معرفی الگوهای مناسب قراردادی مشارکت عمومی خصوصی در ایران با توجه به مبانی حقوقی و ویژگی های خاص اقتصادی/ اجتماعی جمهوری ایران دانلود رایگان بخشنامه
217 ظرفیت ها و توانایی های مالی و فناوری بخش تعاون در توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در ایران (الزامات و راهکارها) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 218 موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 219 راهبردهای عملیاتی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شهر دانلود رایگان بخشنامه
220 نقش منابع مالی پایدار در منابع درآمدی شهرداری ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 221 تاثیر مدیریت پسماند بر تامین مالی شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 222 اولویت بندی موانع توسعه مشارکتهای عمومی- خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از روشهای MCDM دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 223 ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 224 مشارکت عمومی- خصوصی و انواع آن دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 225 ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با استفاده از منطق فازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 226 ارائه یک زمانبندی بهینه تخصیص وام در پروژه ساخت، بهره برداری و انتقال BOT) یک نیروگاه آبی بر اساس پارامترهای تصادفی فازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 227 تعهدات طرفین قرار دادهای ساخت ، بهره برداری و انتقال BOT در حوزه آب و فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 228 قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، الگوی نوین خصوصی سازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 229 ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیر ساختی دولت ها به بخش خصوصی و ارائه الگو برای ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 230 شیوه های تجهیز سرمایه های بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی درتأمین مالی پروژه های زیر ساختی مناطق ویژه اقتصادی انرژی ایران دانلود رایگان بخشنامه
231 بررسی سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در نواحی دچار افت شهری نمونه موردی: بافت فرسوده منطقه 15شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 232 ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با استفاده از منطق فازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 233 مقایسه استراتژیک سیستمهای تحویل پروژه با رویکرد مشارکت بخشهای خصوصی و دولتی از نوع "ساخت، اجرا و تحویل" و "ساخت، اجرا، مالکیت و تحویل" دانلود رایگان بخشنامه
234 ارائه مقاله در خصوص موضوع مشارکت عمومی خصوصی(PPP) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 235 شهرداریها و مشارکتهای عمومی- خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 236 آسیب شناسی تأمین مالی به روش مشارکت عمومی- خصوصی درپروژه های شهری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 237 مبانی حقوقی مشارکت عمومی – خصوصی در دولت های محلّی(مطالعه موردی کشور فرانسه) دانلود رایگان بخشنامه
238 بررسی مفهوم و روش صدور رای تجدید یا لغو مناقصه(رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 239 قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال از نگاه فقهی دانلود رایگان بخشنامه
240 رویدادهای علمی و اجرایی با رویکرد تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در شهرهای کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 241 رابطه آزادی اقتصادی با مشارکتهای عمومی خصوصی و ارائه الگو برای ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 242 بررسی ریسکها و جنبه های حقوقی قرارداد های BOT؛ پروژه های صنعت برق دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 243 چارچوب پیمان مشارکت دولتی-خصوصی(public- private partnership)در پروژه های زیر بنایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 244 Analytical comparison between BOT, BOOT, and PPP project delivery systems دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 245 بررسی چالش های سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی مطالعه موردی: نیروگاه جنوب اصفهان و پره سر دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 246 ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسک مالی پروژه های BOT براساس چرخه ریسک پروژه دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 247 استفاده از رویکرد BOT برای واگذاری مسئولیت نگهداری راه ها به پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 248 تدوین مدلی برای بهینه سازی ساختار سرمایه در پروژه های نیروگاهی به روش BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 249 بررسی روشهای جلب مشارکت عمومی - خصوصی مردم در طرحهای ابیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 250 بررسی چالش های تامین مالی پروژه های نیروگاهی در مشارکت دولتی- خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
251 تامین مالی پروژه های برقابی با مشارکت بخش خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 252 بررسی تکنیک های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 253 بررسی راهکار تامین مالی سبد پروژه های نیروگاهی در بخش خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 254 سرمایه گذاری خطرپذیر فرصتی نو پیش روی نظام تامین مالی اسلامی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 255 ارائه الگوریتمی اجرایی برای مدیریت ادعا در پروژه های نیروگاهی (مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 256 بررسی قراردادهای مشارکتی بین بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر تامین مالی آنها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 257 دسته بندی روشمند و تحلیل کمی جامع ریسک های پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 258 چالش های تامین مالی در پروژه های پتروشیمی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 259 دسته‌بندی روشمند شیوه‌های ارزیابی پروژه‌های زیربنایی خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 260 مدل انتخاب دوره امتیاز برای پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 261 ارایه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه های خودگردان در صنعت نفت و گاز دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 262 مدیریت ریسک در پروژه نمک زدایی عسلویه دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 263 شناسایی و مدیریت ریسک ها در مجموع قراردادهای B.O.T نیروگاه های برق کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 264 ارزیابی دومدل تامین مالی ترکیبی در تامین مالی پروژه های نیروگاهی بخش خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 265 شراکت بخش خصوصی- دولتی در پروژه های نیروگاهی- مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 266 معرفی مدلی پیشرفته در مدیریت و اجرای پروژه ها، مشارکت بخش خصوصی و دولتی(PPP) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 267 ارائه مدلی جهت تدوین برنامه مدیریت پروژه (PMP) در نیروگاههای خصوصی کشور(مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 268 برآورد هزینه کل پروژه در قراردادهای واگذاری امتیاز(BOT) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 269 مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 270 رویکردی جدید در تامین مالی خوشه های صنعتی از طریق مدل های مشارکتی و صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 271 بررسی ساختار تامین مالی در پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 272 شناسایی ریسک های پروژه های BOT در طرح های زیربنایی سد و نیروگاه دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 273 مدیریت ریسک پروژه های BOT نیروگاهی (در مرحله بهره برداری) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 274 ارائه یک مدل مالی برای پروژه های BOT آزادراهی ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 275 بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه های سرمایه گذاری مطالعه موردی: نیروگاه گازی جنوب اصفهان اولین پروژ ه نیروگاهی خصوصی ایران به روش ( BOT ) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 276 ارزیابی اقتصادی پروژه های BOT با رویکرد مدیریت ریسک های مالی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 277 وضعیت منابع مالی خارجی در تأمین مالی پروژه های ایران دانلود رایگان بخشنامه
278 بررسی کمی جایگاه بخش خدمات و زیربخش های آن دراقتصاد ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 279 الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 280 بررسی ریسک های پروژه های عمرانی به روش BOT در ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 281 شناسایی و اولویت بندی ریسکهای روش BOT در تامین مالی پروژه های شهری بر مبنای الگوریتم تصمیم گیری چند معیاره فازی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 282 امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 283 مدیریت ریسک در قراردادهای ساخت- بهره برداری- انتقال دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 284 بررسی قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 285 تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 286 مدیریت ریسک در پروژه های کلان با رویکرد BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 287 خصوصیات و ویژگی های پروژه های BOT و مراحل اجرای آن دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 288 معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 289 شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 290 شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه‌های BOT دانلود رایگان بخشنامه
291 توسعه مشارکت ترویجی میان بخش های عمومی، خصوصی و سازمان های غیر دولتی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 292 نقش دولت در توسعه پروژه های زیر بنایی به روش BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 293 بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تاکید روش BOT در ساخت نیروگاه های آبی کوچک و متوسط دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 294 امکان یابی تامین مالی نیروگاه های برق آبی به روش BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 295 آشنایی با قراردادهای BOT و بررسی کاربرد آنها در پروژه های برقابی در ایران دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 296 بررسی و تحلیل روشهای مشارکت سرمایه گذاری با تأکید روش BOT در ساخت نیروگاههای بادی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 297 قراردادهای بین المللی ساخت، بهره برداری و انتقال BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 298 پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 299 دلایل استفاده از قراردادهای BOT و نقش دولت در موفقیت این پروژه ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 300 مناقصه پروژه های نیروگاهی BOT و روش های ارزیابی آن دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 301 بکارگیری روش ساخت - بهره برداری - واگذاری (BOT) در توسعه نیروگاههای برق آبی ایران دانلود رایگان بخشنامه
302 طرح ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه با مشارکت بخش خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
303 چگونگی تطبیق عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) و ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و شناسائی سود مشمل مالیات برای مجریان این نوع قراردادها و مقامات مالیاتی (قسمت اول) دانلود رایگان بخشنامه
304 چگونگی تطبیق عملیات حسابداری قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) و ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و شناسائی سود مشمل مالیات برای مجریان این نوع قراردادها و مقامات مالیاتی (قسمت دوم) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 305 استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستم های مهم اروپایی دانلود رایگان بخشنامه
306 بررسی ظرفیت های نظام مالیاتی برای توسعه مشارکت بخش عمومی و خصوصی در ایران دانلود رایگان بخشنامه
307 تحولات تاریخی مشارکت بخش عمومی و خصوصی اروپای غربی و آموزه های آن دانلود رایگان بخشنامه
308 ظرفیتها و توانائیهای صنعت بیمه (ساز و کارها و راهکارها) دانلود رایگان بخشنامه
309 نقش اوراق مشارکت در توسعه کلان و بخشی اقتصاد ایران دانلود رایگان بخشنامه
310 نقش اعتبارات خرد در توسعه مشارکت های عمومی و خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
311 آسیب شناسی قوانین و مقررات در قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی از دیدگاه اقتصادی (از جمله توزیع ریسک Risk allocation) دانلود رایگان بخشنامه
312 بررسی چارچوب نظری و تجربیات مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیرساخت ها مطالعه موردی، صنعت آب دانلود رایگان بخشنامه
313 مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیر ساخت ها در ایران بر اساس مبانی مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی دانلود رایگان بخشنامه
314 الزامات، چالش ها و راهکارهای مشارکت مردم و بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت های کشور در افق چشم انداز دانلود رایگان بخشنامه
315 تأمین مالی و سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 316 جایگاه قراردادهای مربوط به مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران دانلود رایگان بخشنامه
317 ساختار حقوقی مطلوب برای تأمین مالی زیرساخت ها دانلود رایگان بخشنامه
318 بررسی وضع موجود همکاری های منطقه ای و بین المللی در مشارکت عمومی و خصوصی در ایران و پیشنهاد راه کارهای تقویت و توسعه آن دانلود رایگان بخشنامه
319 تعارض حمایت از اسرار تجاری و منافع عمومی (در حیطه عمومی) در حقوق ایران و آمریکا دانلود رایگان بخشنامه
320 دولت، مشارکت عمومی – خصوصی و توسعه دانلود رایگان بخشنامه
321 بررسی موارد موفق و غیر موفق و مشکلات فراروی آنها دانلود رایگان بخشنامه
322 بررسی جنبه های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در بخش حمل و نقل در ایران دانلود رایگان بخشنامه
323 ظرفیت های بازار سرمایه اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی در توسعه مشارکت خصوصی و عمومی در زیرساخت دانلود رایگان بخشنامه
324 مقایسه تطبیقی روش های قراردادی تأمین مالی پروژه های زیربنایی با تاکیدی بر قراردادهای مشارکت بخش دولتی-خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
325 شناسایی ریسک های موجود در انواع روشهای اجرای پروژه با تاکیدی بر روش مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) دانلود رایگان بخشنامه
326 ظرفیت های ابزارهای مالی اسلامی در توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در ایران دانلود رایگان بخشنامه
327 بررسی نتایج مشارکت عمومی و خصوصی در فعالیتهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، واکاوی یک تجربه دانلود رایگان بخشنامه
328 کارکرد و جایگاه ستادهای مشارکت عمومی_خصوصی در جهان و درسهای آن برای ایران دانلود رایگان بخشنامه
329 ویژگی های تامین مالی پروژهای PPP از منظر نظام بانکی و چالش های پیش روی نظام بانکی در این زمینه دانلود رایگان بخشنامه
330 بررسی چارچوب نظری و تجربیات مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه زیرساخت ها مطالعه موردی، صنعت برق دانلود رایگان بخشنامه
331 مبانی نظری وتجربه جهانی و منطقهای ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه زیرساخت دانلود رایگان بخشنامه
332 ارزیابی تجارب به کارگیری "مشارکت عمومی و خصوصی"دراستقرار "دولت الکترونیک"در کشورهای منتخب دانلود رایگان بخشنامه
333 مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی دانلود رایگان بخشنامه
334 بررسی الزامات و موانع اجرایی و اداری توسعه مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) ایران دانلود رایگان بخشنامه
335 مشارکت بخش دولتی و خصوصی در احداث انبار نفت: مطالعه موردی احداث انبار نفت در نکاء دانلود رایگان بخشنامه
336 راه کارهای مشارکت بخش خصوصی در ایران دانلود رایگان بخشنامه
337 پروژه نیروگاهی جنوب اصفهان (BOT) بخش پروژه های سرمایه گذاری- معاونت توسعه سرمایه گذاری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 338 روش های تأمین مالی در بنگاه های اقتصادی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 339 شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی در پروژه های HSR از طریق مشارکت عمومی_خصوصی در کشورهای در حال توسعه دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 340 رویکرد اقتصاد مقاومتی در تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 341 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تمایل سرمایه گذاران به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژههای مشارکت عمومی- خصوصیِ شهرداری شیراز دانلود رایگان بخشنامه
342 سناریو های مختلف مشارکت بازیگران حوزه ICT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 343 با طرحهای نـاتمـام عمـرانی چه کنیم؟ دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 344 چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه های مشارکت بخش عمومی_خصوصی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 345 بررسی اقدامات موثر کشور هند در توسعه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری حوزه آب دانلود رایگان بخشنامه
346 شراکت عمومی-خصوصی راهبردی جدید در احیاء وبازآفرینی بافت های فرسوده شهری دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 347 مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالشها و بایسته ها دانلود رایگان بخشنامه
348 بررسی سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در نواحی دچار افت شهری دانلود رایگان بخشنامه
349 بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی با تأکید بر مشارکت عمومی – خصوصی دانلود رایگان بخشنامه