فهرست نمونه پیمان‌های حقوقی





ردیف
عنوان
نمایش
1
وکالت املاک واگذاری اجاره به شرط تملیک
2
وکالت برای دریافت وام بدون وثیقه
3
وکالت درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه
4
وکالت زن (زوجه) برای طلاق – نمونه 1
5
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
6
قرارداد ساماندهی پرونده‌های مختومه قضایی و بایگانی‌های راکد (انجام خدمات)
7
نمونه عزل نامه
8
نمونه قرارداد وکالت اداری برای ساختمان و رهن دادن آن
9
نمونه قرارداد وکالت انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تملیک
10
نمونه قرارداد وکالت برای رهن گذاشتن ملک
11
نمونه قرارداد وکالت خرید و انتقال وام
12
نمونه قرارداد وکالت زن در طلاق و نصف کردن دارایی زوجین
13
نمونه وکالت برای اجاره و رهن ملک
14
نمونه وکالت خرید ملک موروثی
15
وصیت تملیکی
16
وکالت اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره
17
وکالت اخذ استعلام
18
وکالت اخذ حقوق و مستمری
19
وکالت اداری
20
وکالت اداری برای انبوه سازی
21
وکالت انتقال سرقفلی
22
وکالت انتقال سهام شرکت سهامی عام
23
وکالت انتقال و صلح موبایل
24
وکالت انحلال شرکت و تشکیل مجمع عمومی
25
وکالت برای ازدواج
26
وکالت برای امتیاز تلفن
27
وکالت برای تمام امور مرتبط با شرکت
28
وکالت برای فک رهن ملک
29
وکالت برداشت از حساب و اخذ وام
30
وکالت بیمه نمودن خودرو و انتقال حقوق بیمه ایی
31
وکالت ترخیص کالا
32
وکالت تقسیم اموال مشترک و مشاع
33
وکالت جامع
34
وکالت خرید تلفن همراه
35
وکالت خرید ملک
36
وکالت خرید ملک (کلی)
37
وکالت خرید ملک خاص
38
وکالت خریدوفروش سهام
39
وکالت در صلح
40
وکالت در طلاق
41
وکالت دریافت وام با اختیار کامل
42
وکالت دریافت پروانه کسب
43
وکالت رهن و اجاره ملک و طرح دعوی
44
وکالت زن (زوجه) برای طلاق – نمونه 2
45
وکالت سرپرستی فرزند
46
وکالت سهام موروثی در شرکت ها
47
وکالت فروش ملک
48
وکالت واگذاری بخشی ازملک
49
وکالت واگذاری تلفن و برق
50
وکالت واگذاری سرقفلی
51
وکالت کاری و اداری ساخت و ساز تراکم
52
وکالت کلی خرید ملک
53
وکالت کلی خریدوفروش
54
وکالت گمرکی
55
گواهی امضا رفع ممنوعیت خروج همسر از کشور
بازگشت