فهرست نمونه پیمان‌های زمین و خانه

ردیف
عنوان
نمایش
1
نمونه قرارداد عملیات تخریب ساختمان
2
اجاره‌نامه
3
بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل نمودن
4
بیع قطعی زمین دارای دفترچه مالکیت
5
خرید امتیاز تلفن،آب، برق، گاز، فاضلاب
6
سند فروش قطعی خانه و آپارتمان در رهن
7
سند قطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن
8
قرارداد اجاره آپارتمان
9
قرارداد اجاره نامه
10
قرارداد اجاره کارگاه بدون سرقفلی
11
قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری
12
قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی
13
قرارداد اجاره‌نامه ساختمان
14
قرارداد اجاره‌نامه مسکونی
15
قرارداد رهن ملک
16
قرارداد مترمربعی زیربنا
17
قرارداد مشـارکت در سـاخت ساختمان
18
قرارداد وام بانک مسکن - پلکانی
19
قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1
20
قرارداد پیش فروش آپارتمان
21
قرارداد پیش‌فروش آپارتمان
22
مبایعه‌نامه قطعی
23
نمونه رضایت‌نامه همسایگان برای پروانه ساخت شهرداری
24
نمونه قرارداد اجاره به‌شرط تملیک با بانک
25
نمونه قرارداد اجاره پارکینگ
26
نمونه قرارداد اجاره‌نامه تجاری
27
نمونه قرارداد انتقال سرقفلی
28
نمونه قرارداد بیع زمین واگذاری مسکن و شهرسازی
29
نمونه قرارداد بیع قطعی آپارتمان با دفترچه مالکیت یا سند تک‌برگ
30
نمونه قرارداد بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی
31
نمونه قرارداد بیع قطعی ملک
32
نمونه قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ
33
نمونه قرارداد تخریب ساختمان
34
نمونه قرارداد تخریب ساختمان 2
35
نمونه قرارداد تقسیم نامه
36
نمونه قرارداد تقسیم‌نامه (1)
37
نمونه قرارداد توأم با رهن ، اجرای طرح با بانک
38
نمونه قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک
39
نمونه قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیرمنقول
40
نمونه قرارداد صلح قطعی ملک در رهن
41
نمونه قرارداد مبایعه‌نامه
42
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت
43
نمونه قرارداد مشـارکت در سـاخت ساختمان
44
نمونه قرارداد پیش‌فروش
45
وکالت فروش ملک
بازگشت