نمونه قرارداد تخریب ساختمان 2

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداداین قرارداد فی‌مابین آقای ………………. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود ازیک‌طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده 1 موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از کلیه عملیات تخریب ساختمان آقای ………………  به نشانی ……………… دارای پروانه ساختمان شماره ……………… و دسته‌بندی کلیه مصالح قابل‌مصرف و قابل‌فروش آن بر اساس دستور کارهای صادره .

ماده 2 مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ تحویل پروژه به پیمانکار ……………… روز می‌باشد . درصورتی‌که کار به علت عواملی مانند زلزله ، سیل ، آتش‌سوزی و یا ممانعت سازمان‌هایی از قبیل شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد ، مدت تعطیل‌شده به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده 3 اسناد و مدارک قرارداد

3-1- قرارداد حاضر

3-2- کلیه دستور کارهایی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد جزء اسناد قرارداد می‌باشد.

ماده 4 تعهدات پیمانکار

4-1- پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تأمین نماید .

4-2- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و ماشین‌آلات لازمه تخریب را تدارک و تهیه نماید . این ابزار و ماشین آلات شامل بیل ، کلنگ ، دستکش ، سطل ، کمپرسور و لوازم برش آهن الات و دستگاه جوش می باشد .

4-3- پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروهای انسانی ماهر و باتجربه استفاده نماید .

4-4- پیمانکار به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارد استفاده نماید . در صورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می‌تواند یک‌طرفه قرارداد را فسخ نماید .

4-5- پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی در کارگاه را رعایت نماید . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش‌های مناسب ، ماسک و عینک می‌باشد.

4-6-بااطلاع و همکاری مؤسسات ذی‌ربط جریان آب ، برق ، گاز و سرویس‌های مشابه قطع یا در صورت لزوم سالم‌سازی ، محدود و نگهداری شود به‌طوری‌که راه‌های دسترسی به آن‌ها و شیر آتش‌نشانی محفوظ بماند.

4-7- زمان و مدت قطع سرویس‌های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل ، به اطلاع ساکنین ساختمان‌های مجاور رسانده شود.

4-8- برنامه‌ریزی‌های لازم برای محافظت از پیاده‌روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آن‌ها با کسب اجازه از مراجع ذی‌ربط اقدام لازم به عمل آید.

4-9- کلیه شیشه‌های ساختمان مورد تخریب خارج شود و در مکان مناسبی انبار گردد .

4-10- کلیه راه‌های ارتباطی ساختمان مورد تخریب به‌استثنای پلکان‌ها ، راهروها ، نردبان‌ها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده شوند ، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند.

4-11- هر یک از اجزای ساختمان مورد تخریب و تجهیزات مورداستفاده اعم از کف ، کف موقت ، چوب‌بست ، پله‌های موقت ، سقف و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راهروهای عبور و مرور کارگران ،  پلکان‌ها و نردبان‌ها نباید بیش از دوسوم مقاومت نهایی خود ، بارگذاری شود.

4-12- میخ‌های موجود در تیرها یا تخته‌های ناشی از تخریب باید بلافاصله به داخل چوب فروکوبیده یا کشیده شوند.

4-13- تخریب باید از بالاترین طبقه شروع شود و طبقه به طبقه طوری انجام گیرد که قبل از تخریب هر طبقه کلیه مصالح حاصل از تخریب طبقه بالاتر برداشته شود ، به‌نحوی‌که کف‌ها بار اضافی نداشته باشند و فشار جانبی به دیوارها وارد نشود .

4-14- در پایان کار روزانه باید با بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت‌های باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین چوب‌بست‌ها و سایر وسایل و تجهیزات حفاظتی و معابر پایداری و ایمنی لازم رادارند .

4-15- در تخریب ساختمان با استفاده از روش کشش با طناب یا کابل یا واردکردن ضربه یا استفاده از چکش‌های بادی و برقی و نظایر آن باید توجه کافی نسبت به وارد نیامدن صدمه به قسمت‌های باقیمانده ساختمان ، افراد ، ساختمان‌های مجاور و تجهیزات آن به عمل آید.

4-16- کلیه قسمت‌های باقیمانده بنای مورد تخریب باید استحکام لازم برای مقابله با نیروهای وارده از قبیل باد ، زلزله یا بارهای ضربه‌ای و نظایر آن را تا زمان پایان عملیات تخریب داشته باشد .

4-17- انباشتن مصالح و ضایعات جداشده از ساختمان مورد تخریب در پیاده‌رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از مقام رسمی ساختمان ممنوع است .درصورتی‌که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد ، باید هرروز مواد جداشده به مکان مجاز دیگر انتقال یابند .

4-18- هنگام تخریب طاق‌ها باید طبقه زیر آن طوری مسدود گردد، که هیچ‌کس نتواند از آن رفت‌وآمد کند.

4-19- ابتدا باید قسمتی از اطراف کف‌ها و بام‌هایی که روی دیوارها قرار می‌گیرند ، با ابزاردستی تخریب شود، آنگاه تخریب بقیه آن با استفاده از ابزار برقی یا ماشین‌آلات انجام گیرد.

4-20- هیچ‌یک از تکیه‌گاه‌ها  نباید در طبقه‌ای برداشته شود ، مگر آنکه کلیه قسمت‌های طبقه بالا آن قبلاً تخریب و برداشته‌شده باشد .

4-21- در تخریب ساختمان‌های فلزی درصورتی‌که از جرثقیل استفاده نشود ، لازم است قبل از برداشتن تیرآهن‌ها و ستون‌های هر طبقه ، کف‌بالا فاصله زیر آن با الواری به ضخامت 5 سانتی‌متر پوشانده شود . تیرآهن آهای ناشی از تخریب نیز نباید از بالا به زیر انداخته شوند.

4-22- درصورتی‌که برای تخریب استخوان‌بندی ساختمان از جراثقال یا وسایل مشابه استفاده شود ، باید برای حفظ تعادل و جلوگیری از لنگر بار و صدمه به اشخاص ، ساختمان‌ها ، تأسیسات و تجهیزات یا استخوان‌بندی ساختمان مورد تخریب ، از طناب  هدایت‌کننده استفاده شود .

4-23- مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید به‌طور سقوط آزاد به خارج پرتاپ شوند ، مگر اینکه پرتاب از داخل کانال‌های چوبی و فلزی مخصوص این کار انجام گیرد .

4-24-مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید روی کف طبقات به صورتی انباشته شود که از ظرفیت مجاز کف طبقه مربوط بیشتر باشد . بعلاوه باید از وارد شدن فشارهای افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به دیوارها نیز جلوگیری شود .

4-25- پیمانکار موظف است وسایل ، تجهیزات و مصالح ساختمانی را در جائی قرار دهد که حوادثی برای عابرین، وسایل نقلیه ، تأسیسات عمومی و ساختمان‌های مجاور به وجود نیاید مصالح و وسایل فوق شب‌ها نیز باید به‌وسیله علائم درخشان و چراغ‌های قرمز احتیاط مشخص شوند .

4-26- در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد ، باید مراقبت کافی به‌منظور جلوگیری از لغزش ، فروریختن یا ریزش احتمالی آن‌ها به عمل آید .

4-27-زمانی که پایه‌های داربست در معابر عمومی قرار گیرد باید با استفاده از وسایل موثر از جابجا شدن و حرکت پایه‌های آن جلوگیری شود .

4-28- هنگامی‌که براثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت‌وآمد عابرین یا اتومبیل‌ها باشد با کسب نظر از مراجع ذی‌ربط یک یا چند مورد از موارد زیر بکار گرفته شود :

الف . گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام‌خطر

ب . نصب چراغ‌های چشمک‌زن یا علائم شبرنگ .

ج . نصب علائم آگاهی‌دهنده وسایل کنترل مسیر

د. ایجاد سازه‌های محصورکننده

4-29 احداث راهروهای سرپوشیده موقت درراه عبور عمومی و در تمام طول ساختمان الزامی است .

4-30- انباشتن مصالح و ضایعات جداشده از ساختمان مورد تخریب در پیاده‌رو  و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از شهرداری ممنوع است درصورتی‌که در محل مورد تخریب زمان و فضاهای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد ، باید هرروز مواد جداشده به مکان مجاز دیگر انتقال یابد .

4-31- برای جلوگیری از ریزش و خرابی ریزش و خرابی ناگهانی دیوارهای فرسوده یا آسیب‌دیده باید قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیصلاح مهار و شمع بندی شود .

4-32- تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته‌شده‌اند باید با اجرای سازه‌های نگهبان انجام شود.

4-33- قبل از بریدن تیرآهن‌های سقف اقدامات لازم به‌منظور جلوگیری از نوسان آزاد تیرآهن بعد از برش به عمل آید.

6-34-پیمانکار می‌بایستی  در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی موردنیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد معرفی نماید .

4-35- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

4-36- رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمانی ایران و آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و نشریه 55 سازمان مدیریت الزامی می باشد .

4-37-پیمانکار موظف است از ابزار و ماشین‌آلات مورد تائید کارفرما استفاده نماید و درصورتی‌که کارفرما استفاده از ابزاردستی یا ماشینی را محدود نماید پیمانکار موظف به اجرای آن است .

4-38- پیمانکار فقط می‌تواند در ساعات روشنی روز کار نماید و درصورتی‌که بخواهد در نوبت‌های دوم و سوم کار نماید بایستی با اجازه کارفرما باشد .

4-49- پیمانکار فقط درصورتی‌که می‌تواند در شب‌کار نماید که کلیه نکات ایمنی و حفاظتی و حراستی را رعایت نموده و روشنایی در شب نیز مهیا شده باشد ، ایجاد روشنی در شب به عهده خود پیمانکار است .چ

4-40- پیمانکار موظف است با حداقل سروصدا و گردوخاک کار نماید و در هنگام تخریب دیوار و سقف‌هایی که مجاور همسایه‌ها می‌باشد حتماً بایستی با وسایل ظریف و کمترین سروصدا و گردوخاک کار نماید .

4-41-پیمانکار موظف است برنامه زمان‌بندی خود را به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه و پس از تائید ایشان مشغول بکار شود .

2-42- پیمانکار می‌بایستی قبل از تخریب چاه‌های فاضلاب ساختمان را پیدا نموده و نسبت به پر نمودن آن‌ها با شفته‌آهک اقدام نماید .

4-43- پیمانکار مسئول حفظ و حراست از محیط کار و جان کارگران و ابزار و تجهیزات خود می‌باشد .

4-45- در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تأمین خسارات ناشی از آن است و هیچ‌گونه مسئولیت و تامین خسارتی متوجه کارفرما نیست .

6-46- در صورت مواجه‌شدن پیمانکار با موضوعات جدید ، خطرناک یا غیرقابل‌پیش‌بینی ، پیمانکار موظف است موارد را فورا با کارفرما در میان گذاشته و پس از تائید کارفرما ، کار را دنبال نماید .

4-47- مسئولیت بروز هرگونه اتفاق مالی و جانی به ساختمان‌های اطراف به عهده پیمانکار است و خسارت ناشی از آن صرفاً توسط پیمانکار تأمین خواهد شد . پیمانکار در این مورد می‌تواند از بیمه حوادث کارگاه استفاده کند .

4-48-درصورتی‌که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید ، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود

4-49- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاه‌برداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد .

4-50- پرداخت هرگونه حق ایاب و ذهاب ، بیمه کارگران ، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار می‌باشد .

4-51- پیمانکار بایستی افرادی را در کارگاه بکار بگمارد که مورد تائید کارفرما باشد .

4-52- پیمانکار اقرار می نماید که وضعیت ملک و ساختمان‌های مجاور را کاملاً رؤیت نموده و از کم و کیف اجرای آن ، مطلع است .

4-53- پرداخت‌هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد .

4-54- تخریب بایستی به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه آسیبی به مصالح و تجهیزات قابل‌استفاده ساختمان ، وارد نگردد . پیمانکار می‌بایستی تجهیزات قابل‌فروش ساختمان شامل لوازم موتورخانه ، رادیاتور ، کابینت ، چراغ‌ها ، کلید ، پریز و کابل‌های مربوطه ، نرده حفاظ ، چارچوب فلزی ، در و پنجره فلزی ، کمد و درهای چوبی ، آینه و را قبل از تخریب درآورد و در محلی که کارفرما مشخص می‌نماید دپو نماید . پیمانکار مصالح قابل‌استفاده ساختمان شامل ( آجر ، تیرآهن ، میلگرد و ) را در هنگام تخریب جداسازی و در محل مناسب کارگاه دپو می‌نماید .

4-55- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ …….. ریال به‌صورت یک فقره چک در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می‌نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌شود.

4-56- پیمانکار نمی‌تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.

ماده 5 تعهدات کارفرما:

5-1-کارفرما موظف است بر اساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت‌های لازم را به پیمانکار انجام دهد .

5-2- ابزار و تجهیزات زیر توسط کارفرما تهیه و تدارک دیده می‌شود و به پیمانکار تحویل می‌شود .

الف. نردبان .

ب. بشکه و تخته زیر پایی

ج. کلاه چانه دار ، کمربند ایمنی

د. شیلنگ آب

ه. تهیه مابقی ابزار کار و وسایل ایمنی به عهده پیمانکار است .

5-3- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید .

5-4- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید .

5-5- کارفرما موظف است ساختمان موضوع قرارداد , ساختمان‌های مجاور و افرادی که قرار است در کارگاه کار تخریب را انجام دهند را در مدت پیمان بیمه حوادث نماید.

5-6- کارفرما موظف است برق موردنیاز ، آب شرب و غیر شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد .

5-7- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچ‌گونه وجهی را ندارد.

5-8- کارفرما نوع استفاده از دستگاه‌های دستی یا مکانیکی را بایستی به پیمانکار اعلام نماید.

5-9- کارفرما بایستی هنگام عقد قرارداد یک نسخه از مجوز تخریب و پروانه ساختمان را تحویل پیمانکار دهد .

ماده 6 مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع این قرارداد ……. ریال است که به شرح زیر پرداخت می‌گردد.

6-1-  .......... درصد پس از جداسازی تجهیزات ساختمان

6-2- ......... درصد پس از تخریب سقف و دیوار طبقات

6-3-.........درصد پس از دسته‌بندی مصالح قابل‌استفاده و قابل‌فروش

6-4- ..........درصد پس از آماده‌سازی کار جهت خاک‌برداری

6-5- ............درصد پس از اقدام و تحویل کار به کارفرما

تبصره ( 1 ) به این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل و اضافه بها و پاداشی تعلق نمی‌گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید.

تبصره ( 2 ) از هر پرداخت مبلغ 5% بیمه و 5 % مالیات و 10 % حسن انجام کار کسر خواهد شد.

ماده 7 فسخ قرارداد

7-1- درصورتی‌که پیمانکار بیش از مدت برنامه زمان‌بندی تأخیر داشته باشد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید .

7-2- عدم حسن اجرای یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ برای کارفرما خواهد داشت.

7-3- در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید .

7-4-در صورت تأخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

ماده 8-دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد ……. ماه پس از اتمام کار می‌باشد و در صورت بلا نقص بودن کار انجام‌شده مبلغ 10 % حسن انجام کار و سرده انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده 9- داوری و حل‌وفصل اختلافات

طرفین قرارداد موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین در موارد اختلافی تعیین نمودند . نظر داوری حکم لازم‌الاجرا است.

ماده 10- نسخ قرارداد

این قرارداد در 9 ماده و 2 تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هریک  حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است. .

کارفرما                                                                         پیمانکار

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها