نمونه رضایت‌نامه همسایگان برای پروانه ساخت شهرداری

بسمه‌تعالی

 

شهرداری محترم منطقه

با سلام

احتراماً این‌جانب ............................. فرزند ....................... مالک پلاک .................. بخش ....................... شهرستان ................................ واقع در ........................................................ بدین‌وسیله رضایت خود را نسبت به ............................... ساختمان مجاور شمالی / جنوبی / شرقی / غربی این‌جانب به مالکیت خانم / آقای .................................. با پلاک .................. اعلام می‌نمایم و صدور مجوز جهت ساختمان ایشان بلامانع می‌باشد .

امضاء / اثرانگشت مالک ملک .

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها