نمونه قرارداد عملیات تخریب ساختمان

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداداین قرارداد فی‌مابین آقای ………………. فرزند ……………….  به شماره شناسنامه ………………. به نشانی …………………………………….. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود ازیک‌طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

 

ماده 1 –موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از کلیه عملیات تخریب ساختمان آقای ………………. به نشانی ……………………………….. دارای پروانه ساختمان شماره ………………. و دسته‌بندی کلیه مصالح قابل‌مصرف و قابل‌فروش آن بر اساس دستور کارهای صادره .

ماده 2 –مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ تحویل پروژه به پیمانکار ………………. روز می‌باشد . درصورتی‌که کار به علت عواملی مانند زلزله ، سیل ، آتش‌سوزی و یا ممانعت سازمان‌هایی از قبیل شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد ، مدت تعطیل‌شده به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد

3-1- قرارداد حاضر

3-2- کلیه دستور کارهایی که توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد جزء اسناد قرارداد می‌باشد.

ماده 4 –تعهدات پیمانکار

4-1- پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تأمین نماید .

4-2- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و ماشین‌آلات لازمه تخریب را تدارک و تهیه نماید . این ابزار و ماشین‌آلات شامل بیل ، کلنگ ، دستکش ، سطل ، کمپرسور و لوازم برش آهن‌آلات و دستگاه جوش می‌باشد .

4-3- پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروهای انسانی ماهر و باتجربه استفاده نماید .

4-4- پیمانکار به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارد استفاده نماید . در صورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می‌تواند یک‌طرفه قرارداد را فسخ نماید .

4-5- پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی در کارگاه را رعایت نماید . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش‌های مناسب ، ماسک و عینک می‌باشد.

4-6-بااطلاع و همکاری مؤسسات ذی‌ربط جریان آب ، برق ، گاز و سرویس‌های مشابه قطع یا در صورت لزوم سالم‌سازی ، محدود و نگهداری شود به‌طوری‌که راه‌های دسترسی به آن‌ها و شیر آتش‌نشانی محفوظ بماند.

4-7- زمان و مدت قطع سرویس‌های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل ، به اطلاع ساکنین ساختمان‌های مجاور رسانده شود.

4-8- برنامه‌ریزی‌های لازم برای محافظت از پیاده‌روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آن‌ها با کسب اجازه از مراجع ذی‌ربط اقدام لازم به عمل آید.

4-9- کلیه شیشه‌های ساختمان مورد تخریب خارج شود و در مکان مناسبی انبار گردد .

4-10- کلیه راه‌های ارتباطی ساختمان مورد تخریب به‌استثنای پلکان‌ها ، راهروها ، نردبان‌ها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده شوند ، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند.

4-11- هر یک از اجزای ساختمان مورد تخریب و تجهیزات مورداستفاده اعم از کف ، کف موقت ، چوب‌بست ، پله‌های موقت ، سقف و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده و راهروهای عبور و مرور کارگران ،  پلکان‌ها و نردبان‌ها نباید بیش از دوسوم مقاومت نهایی خود ، بارگذاری شود.

4-12- میخ‌های موجود در تیرها یا تخته‌های ناشی از تخریب باید بلافاصله به داخل چوب فروکوبیده یا کشیده شوند.

4-13- تخریب باید از بالاترین طبقه شروع شود و طبقه به طبقه طوری انجام گیرد که قبل از تخریب هر طبقه کلیه مصالح حاصل از تخریب طبقه بالاتر برداشته شود ، به‌نحوی‌که کف‌ها بار اضافی نداشته باشند و فشار جانبی به دیوارها وارد نشود .

4-14- در پایان کار روزانه باید با بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت‌های باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین چوب‌بست‌ها و سایر وسایل و تجهیزات حفاظتی و معابر پایداری و ایمنی لازم رادارند .

4-15- در تخریب ساختمان با استفاده از روش کشش با طناب یا کابل یا واردکردن ضربه یا استفاده از چکش‌های بادی و برقی و نظایر آن باید توجه کافی نسبت به وارد نیامدن صدمه به قسمت‌های باقیمانده ساختمان ، افراد ، ساختمان‌های مجاور و تجهیزات آن به عمل آید.

4-16- کلیه قسمت‌های باقیمانده بنای مورد تخریب باید استحکام لازم برای مقابله با نیروهای وارده از قبیل باد ، زلزله یا بارهای ضربه‌ای و نظایر آن را تا زمان پایان عملیات تخریب داشته باشد .

4-17- انباشتن مصالح و ضایعات جداشده از ساختمان مورد تخریب در پیاده‌رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از مقام رسمی ساختمان ممنوع است .درصورتی‌که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد ، باید هرروز مواد جداشده به مکان مجاز دیگر انتقال یابند .

4-18- هنگام تخریب طاق‌ها باید طبقه زیر آن طوری مسدود گردد ، که هیچ‌کس نتواند از آن رفت‌وآمد کند.

4-19- ابتدا باید قسمتی از اطراف کف‌ها و بام‌هایی که روی دیوارها قرار می‌گیرند ، با ابزاردستی تخریب شود، آنگاه تخریب بقیه آن با استفاده از ابزار برقی یا ماشین‌آلات انجام گیرد.

4-20- هیچ‌یک از تکیه‌گاه‌ها  نباید در طبقه‌ای برداشته شود ، مگر آنکه کلیه قسمت‌های طبقه بالا آن قبلاً تخریب و برداشته‌شده باشد .

4-21- در تخریب ساختمان‌های فلزی درصورتی‌که از جرثقیل استفاده نشود ، لازم است قبل از برداشتن تیرآهن‌ها و ستون‌های هر طبقه ، کف‌بالا فاصله زیر آن با الواری به ضخامت 5 سانتی‌متر پوشانده شود . تیرآهن آهای ناشی از تخریب نیز نباید از بالا به زیر انداخته شوند.

4-22- درصورتی‌که برای تخریب استخوان‌بندی ساختمان از جراثقال یا وسایل مشابه استفاده شود ، باید برای حفظ تعادل و جلوگیری از لنگر بار و صدمه به اشخاص ، ساختمان‌ها ، تأسیسات و تجهیزات یا استخوان‌بندی ساختمان مورد تخریب ، از طناب  هدایت‌کننده استفاده شود .

4-23- مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید به‌طور سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند ، مگر اینکه پرتاب از داخل کانال‌های چوبی و فلزی مخصوص این کار انجام گیرد .

4-24-مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید روی کف طبقات به صورتی انباشته شود که از ظرفیت مجاز کف طبقه مربوط بیشتر باشد . بعلاوه باید از وارد شدن فشارهای افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به دیوارها نیز جلوگیری شود .

4-25- پیمانکار موظف است وسایل ، تجهیزات و مصالح ساختمانی را در چائی قرار دهد که حوادثی برای عابرین، وسایل نقلیه ، تأسیسات عمومی و ساختمان‌های مجاور به وجود نیاید مصالح و وسایل فوق شب‌ها نیز باید به‌وسیله علائم درخشان و چراغ‌های قرمز احتیاط مشخص شوند .

4-26- در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد ، باید مراقبت کافی به‌منظور جلوگیری از لغزش ، فروریختن یا ریزش احتمالی آن‌ها به عمل آید .

4-27-زمانی که پایه‌های داربست در معابر عمومی قرار گیرد باید با استفاده از وسایل مؤثر از جابجا شدن و حرکت پایه‌های آن جلوگیری شود .

4-28- هنگامی‌که براثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت‌وآمد عابرین یا اتومبیل‌ها باشد با کسب نظر از مراجع ذی‌ربط یک یا چند مورد از موارد زیر بکار گرفته شود :

الف . گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام‌خطر

ب . نصب چراغ‌های چشمک‌زن یا علائم شبرنگ .

ج . نصب علائم آگاهی‌دهنده وسایل کنترل مسیر

د. ایجاد سازه‌های محصورکننده

4-29 – احداث راهروهای سرپوشیده موقت درراه عبور عمومی و در تمام طول ساختمان الزامی است .

4-30- انباشتن مصالح و ضایعات جداشده از ساختمان مورد تخریب در پیاده‌رو  و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از شهرداری ممنوع است درصورتی‌که در محل مورد تخریب زمان و فضاهای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد ، باید هرروز مواد جداشده به مکان مجاز دیگر انتقال یابد .

4-31- برای جلوگیری از ریزش و خرابی ریزش و خرابی ناگهانی دیوارهای فرسوده یا آسیب‌دیده باید قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیصلاح مهار و شمع بندی شود .

4-32- تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته‌شده‌اند باید با اجرای سازه‌های نگهبان انجام شود.

4-33- قبل از بریدن تیرآهن‌های سقف اقدامات لازم به‌منظور جلوگیری از نوسان آزاد تیرآهن بعد از برش به عمل آید.

6-34-پیمانکار می‌بایستی  در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی موردنیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد معرفی نماید .

4-35- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

4-36- رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمانی ایران و آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و نشریه 55 سازمان مدیریت الزامی می‌باشد .

4-37-پیمانکار موظف است از ابزار و ماشین‌آلات مورد تائید کارفرما استفاده نماید و درصورتی‌که کارفرما استفاده از ابزاردستی یا ماشینی را محدود نماید پیمانکار موظف به اجرای آن است .

4-38- پیمانکار فقط می‌تواند در ساعات روشنی روز کار نماید و درصورتی‌که بخواهد در نوبت‌های دوم و سوم کار نماید بایستی با اجازه کارفرما باشد .

4-49- پیمانکار فقط درصورتی‌که می‌تواند در شب‌کار نماید که کلیه نکات ایمنی و حفاظتی و حراستی را رعایت نموده و روشنایی در شب نیز مهیا شده باشد ، ایجاد روشنی در شب به عهده خود پیمانکار است .چ

4-40- پیمانکار موظف است با حداقل سروصدا و گردوخاک کار نماید و در هنگام تخریب دیوار و سقف‌هایی که مجاور همسایه‌ها می‌باشد حتماً بایستی با وسایل ظریف و کمترین سروصدا و گردوخاک کار نماید .

4-41-پیمانکار موظف است برنامه زمان‌بندی خود را به کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه و پس از تائید ایشان مشغول بکار شود .

2-42- پیمانکار می‌بایستی قبل از تخریب چاه‌های فاضلاب ساختمان را پیدا نموده و نسبت به پر نمودن آن‌ها با شفته‌آهک اقدام نماید .

4-43- پیمانکار مسئول حفظ و حراست از محیط کار و جان کارگران و ابزار و تجهیزات خود می‌باشد .

4-45- در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تأمین خسارات ناشی از آن است و هیچ‌گونه مسئولیت و تأمین خسارتی متوجه کارفرما نیست .

6-46- در صورت مواجه‌شدن پیمانکار با موضوعات جدید ، خطرناک یا غیرقابل‌پیش‌بینی ، پیمانکار موظف است موارد را فورا با کارفرما در میان گذاشته و پس از تائید کارفرما ، کار را دنبال نماید .

4-47- مسئولیت بروز هرگونه اتفاق مالی و جانی به ساختمان‌های اطراف به عهده پیمانکار است و خسارت ناشی از آن صرفاً توسط پیمانکار تأمین خواهد شد . پیمانکار در این مورد می‌تواند از بیمه حوادث کارگاه استفاده کند .

4-48-درصورتی‌که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید ، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود

4-49- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاه‌برداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد .

4-50- پرداخت هرگونه حق ایاب و ذهاب ، بیمه کارگران ، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار می‌باشد .

4-51- پیمانکار بایستی افرادی را در کارگاه بکار بگمارد که مورد تائید کارفرما باشد .

4-52- پیمانکار اقرار می‌نماید که وضعیت ملک و ساختمان‌های مجاور را کاملاً رؤیت نموده و از کم و کیف اجرای آن ، مطلع است .

4-53- پرداخت‌هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد .

4-54- تخریب بایستی به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه آسیبی به مصالح و تجهیزات قابل‌استفاده ساختمان ، وارد نگردد . پیمانکار می‌بایستی تجهیزات قابل‌فروش ساختمان شامل لوازم موتورخانه ، رادیاتور ، کابینت ، چراغ‌ها ، کلید ، پریز و کابل‌های مربوطه ، نرده حفاظ ، چارچوب فلزی ، در و پنجره فلزی ، کمد و درهای چوبی ، آینه و را قبل از تخریب درآورد و در محلی که کارفرما مشخص می‌نماید دپو نماید . پیمانکار مصالح قابل‌استفاده ساختمان شامل ( آجر ، تیرآهن ، میلگرد و ) را در هنگام تخریب جداسازی و در محل مناسب کارگاه دپو می‌نماید .

4-55- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ………. ریال به‌صورت یک فقره چک در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می‌نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌شود.

4-56- پیمانکار نمی‌تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.

ماده 5 – تعهدات کارفرما

5-1-کارفرما موظف است بر اساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت‌های لازم را به پیمانکار انجام دهد .

5-2- ابزار و تجهیزات زیر توسط کارفرما تهیه و تدارک دیده می‌شود و به پیمانکار تحویل می‌شود .

الف. نردبان .

ب. بشکه و تخته زیر پایی

ج. کلاه چانه دار ، کمربند ایمنی

د. شیلنگ آب

ه. تهیه مابقی ابزار کار و وسایل ایمنی به عهده پیمانکار است .

5-3- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید .

5-4- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید .

5-5- کارفرما موظف است ساختمان موضوع قرارداد , ساختمان‌های مجاور و افرادی که قرار است در کارگاه کار تخریب را انجام دهند را در مدت پیمان بیمه حوادث نماید.

5-6- کارفرما موظف است برق موردنیاز ، آب شرب و غیر شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد .

5-7- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچ‌گونه وجهی را ندارد.

5-8- کارفرما نوع استفاده از دستگاه‌های دستی یا مکانیکی را بایستی به پیمانکار اعلام نماید.

5-9- کارفرما بایستی هنگام عقد قرارداد یک نسخه از مجوز تخریب و پروانه ساختمان را تحویل پیمانکار دهد .

ماده 6 –مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع این قرارداد  ………. ریال است که به شرح زیر پرداخت می‌گردد.

6-1-درصد پس از جداسازی تجهیزات ساختمان

6-2-درصد پس از تخریب سقف و دیوار طبقات

6-3-درصد پس از دسته‌بندی مصالح قابل‌استفاده و قابل‌فروش

6-4-درصد پس از آماده‌سازی کار جهت خاک‌برداری

6-5-درصد پس از اقدام و تحویل کار به کارفرما

تبصره ( 1 ) به این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل و اضافه بها و پاداشی تعلق نمی‌گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید.

تبصره ( 2 ) از هر پرداخت مبلغ 5% بیمه و 5 % مالیات و 10 % حسن انجام کار کسر خواهد شد.

ماده 7 – فسخ قرارداد

7-1- درصورتی‌که پیمانکار بیش از مدت برنامه زمان‌بندی تأخیر داشته باشد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید .

7-2- عدم حسن اجرای یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ برای کارفرما خواهد داشت.

7-3- در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید .

7-4-در صورت تأخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

ماده 8-دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد ………. ماه پس از اتمام کار می‌باشد و در صورت بلا نقص بودن کار انجام‌شده مبلغ 10 % حسن انجام کار و سرده انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده 9- داوری و حل اختلاف

طرفین موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین در موارد اختلافی تعیین نمودند . نظر داوری لازم‌الاجرا است.

ماده 10- نسخ قرارداد

این قرارداد در 9 ماده و 2 تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هریک حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است. .

کارفرما                                                                         پیمانکار

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها