گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)دریافت بخشنامه
2فراخوان هم سُفرگی در شاقول برای برخورداری همه کاربران؛ شاقول به پشتوانه کاربران، سفره‌ای گسترانده است تا همگان بر گرد آن بنشینند و از یکدیگر میزبانی کنند و بر هم مهمان شوند. به مهمانی بزرگ شاقولی‌ها خوش آمدید.دریافت بخشنامه
3
بخشنامه های جدید
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
4
بخشنامه های جدید
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
5
بخشنامه های جدید
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزیدریافت بخشنامه
6نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396دریافت بخشنامه
7ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)دریافت بخشنامه
8آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاریدریافت بخشنامه
9دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارتدریافت بخشنامه
10پیوست های دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارتدریافت بخشنامه
11برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 96 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)دریافت بخشنامه
12دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396دریافت بخشنامه
13دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستاییدریافت بخشنامه
14دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96دریافت بخشنامه
15دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
16تعرفه خدمات نقشه برداری 96دریافت بخشنامه
17دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
18نصاب معاملات سال 1396دریافت بخشنامه
19قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوردریافت بخشنامه
20قانون بودجه سال 1396 کل کشوردریافت بخشنامه
21راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستردریافت بخشنامه
22فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396دریافت بخشنامه
23راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرددریافت بخشنامه
24فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396دریافت بخشنامه
25فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396دریافت بخشنامه
26فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396دریافت بخشنامه
27فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396دریافت بخشنامه
28فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396دریافت بخشنامه
29فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396دریافت بخشنامه
30فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396دریافت بخشنامه
31فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396دریافت بخشنامه
32فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396دریافت بخشنامه
33فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396دریافت بخشنامه
34فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396دریافت بخشنامه
35فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396دریافت بخشنامه
36فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396دریافت بخشنامه
37فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396دریافت بخشنامه
38فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396دریافت بخشنامه
39فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396دریافت بخشنامه
40فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396دریافت بخشنامه
41قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) دریافت بخشنامه
42تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
43فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهندریافت بخشنامه
44شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395دریافت بخشنامه
45نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395دریافت بخشنامه
46دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
47دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
48شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)دریافت بخشنامه
49آیین نامه روش کار شورای فنی استاندریافت بخشنامه
50ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانیدریافت بخشنامه
51مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچکدریافت بخشنامه
52تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
53تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
54دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
55دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
56دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
57قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word) دریافت بخشنامه
58ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395دریافت بخشنامه
59شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394دریافت بخشنامه
60نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394دریافت بخشنامه
61مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
62دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دریافت بخشنامه
63ضریب متوسط افزایش وزنیدریافت بخشنامه
64اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»دریافت بخشنامه
65خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاردریافت بخشنامه
66اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانیدریافت بخشنامه
67ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شدهدریافت بخشنامه
68دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
69ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشوردریافت بخشنامه
70تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیراندریافت بخشنامه
71دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395دریافت بخشنامه
72ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -دریافت بخشنامه
73ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی ** دریافت بخشنامه
74دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اولدریافت بخشنامه
75پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درماندریافت بخشنامه
76حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
77دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاصدریافت بخشنامه
78دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره داردریافت بخشنامه
79نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -دریافت بخشنامه
80ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395دریافت بخشنامه
81ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395دریافت بخشنامه
82ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395دریافت بخشنامه
83ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395دریافت بخشنامه
84ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395دریافت بخشنامه
85ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395دریافت بخشنامه
86ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395دریافت بخشنامه
87ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395دریافت بخشنامه
88ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395دریافت بخشنامه
89ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395دریافت بخشنامه
90ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395دریافت بخشنامه
91ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395دریافت بخشنامه
92ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395دریافت بخشنامه
93ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395دریافت بخشنامه
94ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395دریافت بخشنامه
95آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیدریافت بخشنامه
96نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394دریافت بخشنامه
97دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
98شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394دریافت بخشنامه
99اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالادریافت بخشنامه
100راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
101جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
102حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاراندریافت بخشنامه
103آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
104دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سومدریافت بخشنامه
105گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستاییدریافت بخشنامه
106گزارش تجزیه بهای رشته سدسازیدریافت بخشنامه
107گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعیدریافت بخشنامه
108گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آبدریافت بخشنامه
109گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
110گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاهدریافت بخشنامه
111گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قناتدریافت بخشنامه
112گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکیدریافت بخشنامه
113گزارش تجزیه بهای رشته چاهدریافت بخشنامه
114تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گازدریافت بخشنامه
115گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشاردریافت بخشنامه
116گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلابدریافت بخشنامه
117دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتیدریافت بخشنامه
118آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتدریافت بخشنامه
119آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
120تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیراندریافت بخشنامه
121آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشوردریافت بخشنامه
122آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژیدریافت بخشنامه
123دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه هادریافت بخشنامه
124آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
125آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
126ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آبدریافت بخشنامه
127ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394دریافت بخشنامه
128ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394دریافت بخشنامه
129ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394دریافت بخشنامه
130ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
131ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
132ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394دریافت بخشنامه
133آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
134آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-دریافت بخشنامه
135سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعهدریافت بخشنامه
136شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393دریافت بخشنامه
137نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393دریافت بخشنامه
138دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
139دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394دریافت بخشنامه
140دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394دریافت بخشنامه
141دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394دریافت بخشنامه
142تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
143حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
144دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
145قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
146اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394دریافت بخشنامه
147مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
148تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
149گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دریافت بخشنامه
150آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشوردریافت بخشنامه
151مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94دریافت بخشنامه
152ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشوردریافت بخشنامه
153دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیدریافت بخشنامه
154آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393دریافت بخشنامه
155قانون بودجه سال 1394 کل کشوردریافت بخشنامه
156چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPPدریافت بخشنامه
157راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاریدریافت بخشنامه
158ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394دریافت بخشنامه
159ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394دریافت بخشنامه
160ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394دریافت بخشنامه
161ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394دریافت بخشنامه
162ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394دریافت بخشنامه
163ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394دریافت بخشنامه
164ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394دریافت بخشنامه
165ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394دریافت بخشنامه
166ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394دریافت بخشنامه
167ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394دریافت بخشنامه
168ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394دریافت بخشنامه
169ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394دریافت بخشنامه
170ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394دریافت بخشنامه
171ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394دریافت بخشنامه
172ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394دریافت بخشنامه
173قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)دریافت بخشنامه
174ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393دریافت بخشنامه
175نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393دریافت بخشنامه
176دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)دریافت بخشنامه
177شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393دریافت بخشنامه
178پرداخت مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
179آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
180پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دریافت بخشنامه
181آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشوردریافت بخشنامه
182نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392دریافت بخشنامه
183حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
184دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
185دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
186دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
187شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392 دریافت بخشنامه
188قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)دریافت بخشنامه
189ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393دریافت بخشنامه
190ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393دریافت بخشنامه
191ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393دریافت بخشنامه
192ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393دریافت بخشنامه
193ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393دریافت بخشنامه
194ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393دریافت بخشنامه
195ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393دریافت بخشنامه
196ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393دریافت بخشنامه
197ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393دریافت بخشنامه
198ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393دریافت بخشنامه
199ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393دریافت بخشنامه
200ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393دریافت بخشنامه
201ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393دریافت بخشنامه
202ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393دریافت بخشنامه
203ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393دریافت بخشنامه
204تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسیدریافت بخشنامه
205تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
206تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
207دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393دریافت بخشنامه
208آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
209آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)دریافت بخشنامه
210اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دریافت بخشنامه
211فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهندریافت بخشنامه
212نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392دریافت بخشنامه
213قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)دریافت بخشنامه
214پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایراندریافت بخشنامه
215تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
216دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوتدریافت بخشنامه
217سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیدریافت بخشنامه
218شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392دریافت بخشنامه
219مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارزدریافت بخشنامه
220دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
221دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
222حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
223دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
224دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
225دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجاتدریافت بخشنامه
226تهیه عملکرد بودجهدریافت بخشنامه
227مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92دریافت بخشنامه
228ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برقدریافت بخشنامه
229ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برقدریافت بخشنامه
230دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392دریافت بخشنامه
231راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392دریافت بخشنامه
232نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
233نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )دریافت بخشنامه
234نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
235فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392دریافت بخشنامه
236ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه هادریافت بخشنامه
237دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاراندریافت بخشنامه
238ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژیدریافت بخشنامه
239اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
240دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیدریافت بخشنامه
241الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
242شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391دریافت بخشنامه
243نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391دریافت بخشنامه
244تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
245ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392دریافت بخشنامه
246ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392دریافت بخشنامه
247ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392دریافت بخشنامه
248فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392دریافت بخشنامه
249ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392دریافت بخشنامه
250ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392دریافت بخشنامه
251ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392دریافت بخشنامه
252ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392دریافت بخشنامه
253ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392دریافت بخشنامه
254ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392دریافت بخشنامه
255ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392دریافت بخشنامه
256ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392دریافت بخشنامه
257ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392دریافت بخشنامه
258ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392دریافت بخشنامه
259ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392دریافت بخشنامه
260شرح خدمات همسان مدیریت طرحدریافت بخشنامه
261اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیراندریافت بخشنامه
262اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)دریافت بخشنامه
263ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقتصاد و دارایی بهمن 1391)دریافت بخشنامه
264مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205دریافت بخشنامه
265شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
266نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
267سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیدریافت بخشنامه
268آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
269تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"دریافت بخشنامه
270نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیلدریافت بخشنامه
271اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوطدریافت بخشنامه
272دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
273تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383دریافت بخشنامه
274دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح هادریافت بخشنامه
275حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
276دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوراندریافت بخشنامه
277دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ایدریافت بخشنامه
278انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
279دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دریافت بخشنامه
280دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
281دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
282شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
283نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390دریافت بخشنامه
284ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391دریافت بخشنامه
285تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
286شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390دریافت بخشنامه
287دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389دریافت بخشنامه
288دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیلدریافت بخشنامه
289دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
290حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
291دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
292شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390دریافت بخشنامه
293نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390دریافت بخشنامه
294دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
295راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391دریافت بخشنامه
296دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391دریافت بخشنامه
297ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
298تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fibدریافت بخشنامه
299صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)دریافت بخشنامه
300دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
301قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاردریافت بخشنامه
302آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانیدریافت بخشنامه
303جبران آثار هدفمندی یارانه‌هادریافت بخشنامه
304استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجاتدریافت بخشنامه
305اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
306حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
307راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390دریافت بخشنامه
308دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390دریافت بخشنامه
309شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
310نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
311شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
312اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعتدریافت بخشنامه
313تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاوردریافت بخشنامه
314تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC دریافت بخشنامه
315مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
316گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آبدریافت بخشنامه
317گزارش تجزیه بهای رشته سدسازیدریافت بخشنامه
318تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دومدریافت بخشنامه
319گزارش تجزیه بهای رشته چاهدریافت بخشنامه
320گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
321گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعیدریافت بخشنامه
322گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکیدریافت بخشنامه
323گزارش تجزیه بهای رشته راهداریدریافت بخشنامه
324گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشاردریافت بخشنامه
325گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آبدریافت بخشنامه
326تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اولدریافت بخشنامه
327گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلابدریافت بخشنامه
328گزارش تجزیه بهای رشته ابنیهدریافت بخشنامه
329گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستاییدریافت بخشنامه
330گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
331گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قناتدریافت بخشنامه
332گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
333فونت‌های لوتوسدریافت بخشنامه
334آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
335لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"دریافت بخشنامه
336نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389دریافت بخشنامه
337قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسیدریافت بخشنامه
338شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389دریافت بخشنامه
339ظرفیت مجاز کاری دریافت بخشنامه
340قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
341دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاورهدریافت بخشنامه
342اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجاتدریافت بخشنامه
343اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
344دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادندریافت بخشنامه
345دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
346دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
347ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌هادریافت بخشنامه
348فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهندریافت بخشنامه
349دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
350حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
351حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
352حق‌الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
353راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
354نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاوردریافت بخشنامه
355اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار دریافت بخشنامه
356تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک دریافت بخشنامه
357آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
358نحوه ابلاغ ضوابطدریافت بخشنامه
359تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یکدریافت بخشنامه
360راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )دریافت بخشنامه
361راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسبدریافت بخشنامه
362قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)دریافت بخشنامه
363دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌هادریافت بخشنامه
364دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389دریافت بخشنامه
365تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاورهدریافت بخشنامه
366فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
367حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
368نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388دریافت بخشنامه
369تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
370دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاورهدریافت بخشنامه
371دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهادریافت بخشنامه
372تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاورهدریافت بخشنامه
373شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388دریافت بخشنامه
374آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387دریافت بخشنامه
375قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسیدریافت بخشنامه
376‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورددریافت بخشنامه
377حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)دریافت بخشنامه
378دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
379کارشناس حقیقیدریافت بخشنامه
380آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
381شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388دریافت بخشنامه
382نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388دریافت بخشنامه
383انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمعدریافت بخشنامه
384شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌دریافت بخشنامه
385شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌دریافت بخشنامه
386شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهندریافت بخشنامه
387قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
388اطلاعیه مهمدریافت بخشنامه
389اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
390خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
391تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
392حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
393دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
394حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
395حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
396دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
397دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
398قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)دریافت بخشنامه
399شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387دریافت بخشنامه
400نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387دریافت بخشنامه
401اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
402آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران)دریافت بخشنامه
403آیین‌نامه خرید خدمات مشاوردریافت بخشنامه
404آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)دریافت بخشنامه
405راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ایدریافت بخشنامه
406ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388دریافت بخشنامه
407ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388دریافت بخشنامه
408ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388دریافت بخشنامه
409ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388دریافت بخشنامه
410ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388دریافت بخشنامه
411ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388دریافت بخشنامه
412ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388دریافت بخشنامه
413ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388دریافت بخشنامه
414ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388دریافت بخشنامه
415ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388دریافت بخشنامه
416ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388دریافت بخشنامه
417ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388دریافت بخشنامه
418ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388دریافت بخشنامه
419ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388دریافت بخشنامه
420ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388دریافت بخشنامه
421فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
422آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)دریافت بخشنامه
423فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری دریافت بخشنامه
424اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)دریافت بخشنامه
425تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3 دریافت بخشنامه
426دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردهادریافت بخشنامه
427دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388دریافت بخشنامه
428مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388دریافت بخشنامه
429آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2دریافت بخشنامه
430ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانیدریافت بخشنامه
431دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یکدریافت بخشنامه
432تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3دریافت بخشنامه
433تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388دریافت بخشنامه
434آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)دریافت بخشنامه
435آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388دریافت بخشنامه
436Iran tender lawدریافت بخشنامه
437تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3دریافت بخشنامه
438نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364دریافت بخشنامه
439اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)دریافت بخشنامه
440حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
441غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
442ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنهادریافت بخشنامه
443دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیردریافت بخشنامه
444قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)دریافت بخشنامه
445محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
446آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشوردریافت بخشنامه
447آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانیدریافت بخشنامه
448نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947دریافت بخشنامه
449راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصیدریافت بخشنامه
450پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقیدریافت بخشنامه
451راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
452راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20دریافت بخشنامه
453فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری هادریافت بخشنامه
454چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقیدریافت بخشنامه
455نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387دریافت بخشنامه
456شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387دریافت بخشنامه
457ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح دریافت بخشنامه
458بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعاتدریافت بخشنامه
459اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83دریافت بخشنامه
460موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT دریافت بخشنامه
461اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدریافت بخشنامه
462اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81دریافت بخشنامه
463فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختماندریافت بخشنامه
464امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌هادریافت بخشنامه
465دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
466راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
467نحوه چید مان پرونده پیمانکاریدریافت بخشنامه
468دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه دریافت بخشنامه
469ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)دریافت بخشنامه
470ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)دریافت بخشنامه
471ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)دریافت بخشنامه
472ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)دریافت بخشنامه
473ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)دریافت بخشنامه
474دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
475حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
476حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
477دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
478تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
479دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
480حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
481استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوردریافت بخشنامه
482دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بهادریافت بخشنامه
483ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387دریافت بخشنامه
484ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387دریافت بخشنامه
485فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راهدریافت بخشنامه
486فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387دریافت بخشنامه
487ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387دریافت بخشنامه
488ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387دریافت بخشنامه
489ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387دریافت بخشنامه
490ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387دریافت بخشنامه
491ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387دریافت بخشنامه
492ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387دریافت بخشنامه
493ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387دریافت بخشنامه
494ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387دریافت بخشنامه
495ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387دریافت بخشنامه
496ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387دریافت بخشنامه
497ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387دریافت بخشنامه
498ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387دریافت بخشنامه
499حد نصاب معاملات سال 1387دریافت بخشنامه
500شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386دریافت بخشنامه
501آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادهادریافت بخشنامه
502اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81دریافت بخشنامه
503تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران دریافت بخشنامه
504آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایدریافت بخشنامه
505دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387دریافت بخشنامه
506جبران افزایش بهای قیردریافت بخشنامه
507قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)دریافت بخشنامه
508نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386دریافت بخشنامه
509شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداریدریافت بخشنامه
510تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
511ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386دریافت بخشنامه
512موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجراییدریافت بخشنامه
513شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386دریافت بخشنامه
514مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتدریافت بخشنامه
515راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386دریافت بخشنامه
516نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386دریافت بخشنامه
517بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-دریافت بخشنامه
518تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
519شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385دریافت بخشنامه
520قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
521اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
522نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385دریافت بخشنامه
523ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386دریافت بخشنامه
524ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386دریافت بخشنامه
525ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386دریافت بخشنامه
526ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386دریافت بخشنامه
527ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386دریافت بخشنامه
528ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386دریافت بخشنامه
529ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386دریافت بخشنامه
530ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386دریافت بخشنامه
531ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386دریافت بخشنامه
532ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386دریافت بخشنامه
533ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386دریافت بخشنامه
534ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386دریافت بخشنامه
535ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386دریافت بخشنامه
536جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
537دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستاییدریافت بخشنامه
538دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
539حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
540حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
541دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
542دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره دریافت بخشنامه
543حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
544دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بهادریافت بخشنامه
545آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحاتدریافت بخشنامه
546دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاورهدریافت بخشنامه
547اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداددریافت بخشنامه
548آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشوردریافت بخشنامه
549حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
550قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکهادریافت بخشنامه
551قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها دریافت بخشنامه
552دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
553دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کاردریافت بخشنامه
554ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
555دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
556دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متندریافت بخشنامه
557دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
558تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
559نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385دریافت بخشنامه
560شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385دریافت بخشنامه
561تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلیدریافت بخشنامه
562آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصاتدریافت بخشنامه
563دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنادریافت بخشنامه
564حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85دریافت بخشنامه
565دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
566ارجاع کار به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
567تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
568ارجاع کار به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
569حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسیدریافت بخشنامه
570آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
571آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
572آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
573دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
574دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
575نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384دریافت بخشنامه
576تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
577طراحی بناهای درمانی 7دریافت بخشنامه
578دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
579حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
580دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
581دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
582دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385دریافت بخشنامه
583شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384دریافت بخشنامه
584مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالتدریافت بخشنامه
585نظام فنی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
586نظام فنی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
587در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22دریافت بخشنامه
588آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
589مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالتدریافت بخشنامه
590ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385دریافت بخشنامه
591ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385دریافت بخشنامه
592ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385دریافت بخشنامه
593ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385دریافت بخشنامه
594ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385دریافت بخشنامه
595فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385دریافت بخشنامه
596فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEXدریافت بخشنامه
597ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385دریافت بخشنامه
598ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385دریافت بخشنامه
599ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385دریافت بخشنامه
600ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385دریافت بخشنامه
601فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
602ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385دریافت بخشنامه
603ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385دریافت بخشنامه
604ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385دریافت بخشنامه
605ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385دریافت بخشنامه
606مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515دریافت بخشنامه
607مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدریافت بخشنامه
608نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384دریافت بخشنامه
609شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384دریافت بخشنامه
610اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابیدریافت بخشنامه
611تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
612ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
613قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)دریافت بخشنامه
614ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384دریافت بخشنامه
615ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384دریافت بخشنامه
616دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایدریافت بخشنامه
617جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازیدریافت بخشنامه
618مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)دریافت بخشنامه
619راهنمای مناقصهدریافت بخشنامه
620مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/2 دریافت بخشنامه
621آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصیدریافت بخشنامه
622تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
623تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
624حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
625حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
626آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-دریافت بخشنامه
627حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
628دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آبدریافت بخشنامه
629نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08 دریافت بخشنامه
630عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتیدریافت بخشنامه
631دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجوددریافت بخشنامه
632تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
633دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجوددریافت بخشنامه
634دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجوددریافت بخشنامه
635ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191) دریافت بخشنامه
636ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
637شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383دریافت بخشنامه
638آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)دریافت بخشنامه
639آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)دریافت بخشنامه
640آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)دریافت بخشنامه
641آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)دریافت بخشنامه
642آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)دریافت بخشنامه
643
بخشنامه های جدید
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)دریافت بخشنامه
644
بخشنامه های جدید
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)دریافت بخشنامه
645دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384دریافت بخشنامه
646نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383دریافت بخشنامه
647مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستاییدریافت بخشنامه
648آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساختدریافت بخشنامه
649شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
650دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)دریافت بخشنامه
651سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
652اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداریدریافت بخشنامه
653بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)دریافت بخشنامه
654دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصهدریافت بخشنامه
655اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاوردریافت بخشنامه
656ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی دریافت بخشنامه
657فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384دریافت بخشنامه
658ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384دریافت بخشنامه
659ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384دریافت بخشنامه
660ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384دریافت بخشنامه
661ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384دریافت بخشنامه
662ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384دریافت بخشنامه
663ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384دریافت بخشنامه
664ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384دریافت بخشنامه
665ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384دریافت بخشنامه
666ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384دریافت بخشنامه
667ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384دریافت بخشنامه
668ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384دریافت بخشنامه
669دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاراندریافت بخشنامه
670قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجیدریافت بخشنامه
671قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجیدریافت بخشنامه
672موافقت‌نامه وام دریافت بخشنامه
673قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iranدریافت بخشنامه
674قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iranدریافت بخشنامه
675نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383دریافت بخشنامه
676پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
677دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
678موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتیدریافت بخشنامه
679حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
680موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصولدریافت بخشنامه
681شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383دریافت بخشنامه
682مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشنددریافت بخشنامه
683آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
684نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383دریافت بخشنامه
685دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
686دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
687دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساختدریافت بخشنامه
688ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383دریافت بخشنامه
689قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)دریافت بخشنامه
690قانون برنامه چهارم توسعهدریافت بخشنامه
691قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربناییدریافت بخشنامه
692مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌انددریافت بخشنامه
693حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
694حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
695حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
696حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
697آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
698اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)دریافت بخشنامه
699مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)دریافت بخشنامه
700موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌دریافت بخشنامه
701آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوراندریافت بخشنامه
702دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
703تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
704دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383دریافت بخشنامه
705معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایاییدریافت بخشنامه
706نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382دریافت بخشنامه
707شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382دریافت بخشنامه
708قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
709قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
710دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاراندریافت بخشنامه
711اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21دریافت بخشنامه
712ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383دریافت بخشنامه
713ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383دریافت بخشنامه
714ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383دریافت بخشنامه
715ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383دریافت بخشنامه
716ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383دریافت بخشنامه
717ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383دریافت بخشنامه
718ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383دریافت بخشنامه
719ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383دریافت بخشنامه
720ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383دریافت بخشنامه
721ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383دریافت بخشنامه
722ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383دریافت بخشنامه
723ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنماییدریافت بخشنامه
724بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382 دریافت بخشنامه
725اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روزدریافت بخشنامه
726آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
727تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیکدریافت بخشنامه
728تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخبص صلاحیت پیمانکاران دریافت بخشنامه
729نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)دریافت بخشنامه
730شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382دریافت بخشنامه
731ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
732دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌هادریافت بخشنامه
733نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382دریافت بخشنامه
734دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
735چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)دریافت بخشنامه
736سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)دریافت بخشنامه
737آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
738نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوریدریافت بخشنامه
739دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیراندریافت بخشنامه
740نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382دریافت بخشنامه
741موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
742حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
743حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب دریافت بخشنامه
744حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
745داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
746ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
747شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381دریافت بخشنامه
748دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
749تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
750دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382دریافت بخشنامه
751تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
752فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافتدریافت بخشنامه
753ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382دریافت بخشنامه
754ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382دریافت بخشنامه
755ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382دریافت بخشنامه
756ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382دریافت بخشنامه
757ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382دریافت بخشنامه
758ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382دریافت بخشنامه
759ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382دریافت بخشنامه
760ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382دریافت بخشنامه
761ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382دریافت بخشنامه
762فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381دریافت بخشنامه
763آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.دریافت بخشنامه
764حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاریدریافت بخشنامه
765فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکاردریافت بخشنامه
766تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌هادریافت بخشنامه
767آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ایدریافت بخشنامه
768شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381دریافت بخشنامه
769ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌دریافت بخشنامه
770دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازیدریافت بخشنامه
771استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانیدریافت بخشنامه
772چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ایدریافت بخشنامه
773دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
774آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
775فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381دریافت بخشنامه
776آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387دریافت بخشنامه
777موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
778آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)دریافت بخشنامه
779شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380دریافت بخشنامه
780راهنمای آیین‌نامه بتن ایران دریافت بخشنامه
781ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
782آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران دریافت بخشنامه
783آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
784حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
785حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
786حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381دریافت بخشنامه
787حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
788پرداخت تفاوت بهای قیردریافت بخشنامه
789ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)دریافت بخشنامه
790دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381دریافت بخشنامه
791تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
792تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
793فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380دریافت بخشنامه
794آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
795راهنمای تهیه گزارش توجیه طرحدریافت بخشنامه
796آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
797قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)دریافت بخشنامه
798تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
799شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380دریافت بخشنامه
800قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
801شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهریدریافت بخشنامه
802آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)دریافت بخشنامه
803آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)دریافت بخشنامه
804ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌دریافت بخشنامه
805فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380دریافت بخشنامه
806دستورالعمل ارزشیابی مشاوراندریافت بخشنامه
807شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتیدریافت بخشنامه
808شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتیدریافت بخشنامه
809ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )دریافت بخشنامه
810فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379دریافت بخشنامه
811شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379دریافت بخشنامه
812رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانیدریافت بخشنامه
813دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380دریافت بخشنامه
814موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
815موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح (نشریه شماره 24121) دریافت بخشنامه
816تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379دریافت بخشنامه
817ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداریدریافت بخشنامه
818فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379دریافت بخشنامه
819شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
820شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
821دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش دریافت بخشنامه
822موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشیدریافت بخشنامه
823دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
824موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
825موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
826فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378دریافت بخشنامه
827شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیدریافت بخشنامه
828اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولتدریافت بخشنامه
829ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازیدریافت بخشنامه
830اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشوردریافت بخشنامه
831اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21دریافت بخشنامه
832اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
833ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379دریافت بخشنامه
834ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379دریافت بخشنامه
835ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379دریافت بخشنامه
836ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379دریافت بخشنامه
837ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379دریافت بخشنامه
838ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379دریافت بخشنامه
839ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379دریافت بخشنامه
840ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379دریافت بخشنامه
841ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379دریافت بخشنامه
842آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشوردریافت بخشنامه
843دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرحدریافت بخشنامه
844قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوردریافت بخشنامه
845حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
846مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09دریافت بخشنامه
847قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)دریافت بخشنامه
848تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
849تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
850راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنهادریافت بخشنامه
851راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آبدریافت بخشنامه
852ساختمانهای عمومی و دولتیدریافت بخشنامه
853حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راهدریافت بخشنامه
854وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشوردریافت بخشنامه
855دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحیدریافت بخشنامه
856آیین نامه طرح هندسی راه روستایی دریافت بخشنامه
857بتن در مناطق گرمسیردریافت بخشنامه
858شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایهدریافت بخشنامه
859فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌دریافت بخشنامه
860فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات هادریافت بخشنامه
861دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدریافت بخشنامه
862شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
863دستورالعمل آزمایش های تراواییدریافت بخشنامه
864تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30دریافت بخشنامه
865دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینیدریافت بخشنامه
866فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
867راهنمای تزریق در سازه های آبیدریافت بخشنامه
868فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
869ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدریافت بخشنامه
870دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازیدریافت بخشنامه
871فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
872ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاریدریافت بخشنامه
873دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378دریافت بخشنامه
874
بخشنامه های جدید
ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)دریافت بخشنامه
875تفاوت بهای قیر و مواد ناریهدریافت بخشنامه
876اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28دریافت بخشنامه
877فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377دریافت بخشنامه
878شرح عمومی خدمات مدیریت طرح دریافت بخشنامه
879مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
880اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21دریافت بخشنامه
881لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشوردریافت بخشنامه
882جلوگیری از اجرای کارها به روش امانیدریافت بخشنامه
883دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).دریافت بخشنامه
884ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها دریافت بخشنامه
885آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشوردریافت بخشنامه
886ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377دریافت بخشنامه
887دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاراندریافت بخشنامه
888تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولتدریافت بخشنامه
889ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377دریافت بخشنامه
890مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
891شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
892دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آبدریافت بخشنامه
893تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
894تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
895تعدیل حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
896نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
897راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیدریافت بخشنامه
898مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
899پرداخت مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
900دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنیدریافت بخشنامه
901تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
902ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377دریافت بخشنامه
903بخشنامه به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
904تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1دریافت بخشنامه
905ضوابط طراحی ساختمان های اداریدریافت بخشنامه
906راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آبدریافت بخشنامه
907مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیستدریافت بخشنامه
908مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
909آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدریافت بخشنامه
910مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21دریافت بخشنامه
911دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
912دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آبدریافت بخشنامه
913راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آبدریافت بخشنامه
914علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینیدریافت بخشنامه
915ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
916جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزیدریافت بخشنامه
917پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیماندریافت بخشنامه
918تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
919تعدیل حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
920ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"دریافت بخشنامه
921
بخشنامه های جدید
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
922ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377دریافت بخشنامه
923ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377دریافت بخشنامه
924ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377دریافت بخشنامه
925ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377دریافت بخشنامه
926شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
927فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376دریافت بخشنامه
928ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیمدریافت بخشنامه
929مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصهدریافت بخشنامه
930مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیلدریافت بخشنامه
931مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانیدریافت بخشنامه
932دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
933فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376دریافت بخشنامه
934ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شدهدریافت بخشنامه
935شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
936بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجیدریافت بخشنامه
937ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
938فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
939دستورالعمل برف‌سنجیدریافت بخشنامه
940دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتریدریافت بخشنامه
941مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداریهادریافت بخشنامه
942نحوه خرید و عقد قراردادهای طراحی و تولید نرم افزاردریافت بخشنامه
943مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه دریافت بخشنامه
944دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
945اصلاحیه میزان حق الزحمه تحقیقاتیدریافت بخشنامه
946معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روبازدریافت بخشنامه
947قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
948ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
949مصوبه هیات وزیران در مورد میزان و نحوه تضمین حسن انجام تعهدات و پیش پرداختدریافت بخشنامه
950مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهیددریافت بخشنامه
951فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سال 1375دریافت بخشنامه
952مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهریدریافت بخشنامه
953دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتر های مرکبدریافت بخشنامه
954هزینه حمل مصالحدریافت بخشنامه
955قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
956حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
957حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه اهندریافت بخشنامه
958حق‌الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوطدریافت بخشنامه
959دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
960مصوبه شورای اقتصاد در مورد نحوه پرداخت عوارض شهرداریهادریافت بخشنامه
961شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1375 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
962آیین نامه طرح هندسی راه هادریافت بخشنامه
963دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیزدریافت بخشنامه
964دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
965ژئو فیزیک ونقش آن در مهندسی آب استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژهدریافت بخشنامه
966دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
967ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
968دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضیدریافت بخشنامه
969راهنمای تعیین منحنی دبی - اشل رودخانه با استفاده از روش انیشیتن - بارباروسادریافت بخشنامه
970دستورالعمل حفر و تجهیز چاهکهای مشاهده ایدریافت بخشنامه
971دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاکدریافت بخشنامه
972شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375 فهرست های قیمت پایهدریافت بخشنامه
973دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1375دریافت بخشنامه
974ابلاغ فهرست پیمانکاران ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسریدریافت بخشنامه
975پرداخت تفاوت بهای قیر و مواد ناریهدریافت بخشنامه
976فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375دریافت بخشنامه
977تغییر ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
978مصوبه شورایعالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی ، مورخ 75/07/23دریافت بخشنامه
979تسهیلات پیاده روی، توصیه ها و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
980ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
981فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1374دریافت بخشنامه
982شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1374 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
983انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا ( تا 2000 متر مربع)دریافت بخشنامه
984ضوابط طراحی ساختمانهای نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردریافت بخشنامه
985نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشوردریافت بخشنامه
986بخشنامه به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
987ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشوردریافت بخشنامه
988آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1375 کل کشوردریافت بخشنامه
989دستورالعمل ، تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
990مصوبه هیات وزیران در مورد تمدید تصویب نامه شماره 58604 / ت 329 ه مورخ 1372/11/30دریافت بخشنامه
991ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
992ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
993ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
994ضریب نعدیل حق الزحمه مطالعات راههای اصلی، فرعی و بهسازی راهدریافت بخشنامه
995ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
996دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
997نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیر تیپ) مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
998فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1374دریافت بخشنامه
999آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1000فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی سدهادریافت بخشنامه
1001فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدهادریافت بخشنامه
1002آیین اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1003دستورالعمل اجرایی تبصره (5) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1004مصوبه شورای اقتصاد در اجرای مفاد بند ( ط ) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند 10 تبصره 29 قانون بودجه سال 74 کل کشوردریافت بخشنامه
1005آیین نامه بارگذاری پل های ایراندریافت بخشنامه
1006ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبیدریافت بخشنامه
1007راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آبدریافت بخشنامه
1008شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1009شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
1010فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1373دریافت بخشنامه
1011آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1374 کل کشوردریافت بخشنامه
1012ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1013ضوابط اجرایی بودجه سال 1374 کل کشوردریافت بخشنامه
1014آیین نامه بتن ایران (بخش دوم)دریافت بخشنامه
1015مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان هادریافت بخشنامه
1016نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آناندریافت بخشنامه
1017راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیساتدریافت بخشنامه
1018فهرست خدمات مرحله دو ( تشریحی ) طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1019موازین فنی ورزشگاههای کشوردریافت بخشنامه
1020ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور در سال1373دریافت بخشنامه
1021ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1373دریافت بخشنامه
1022فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1023فهرست خدمات مرحله یک ( توجیهی ) طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1024فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای زهکشی و بهسازی خاکدریافت بخشنامه
1025ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعات زیر سازی راه آهن در سال 1373دریافت بخشنامه
1026ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک در سال 1373دریافت بخشنامه
1027ضریب تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی در سال 1373دریافت بخشنامه
1028ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتهاو مراحل مختلف مطالعات راههای اصلی ، فرعی و بهسازی راه در سال 1373دریافت بخشنامه
1029فهرست نرخ آهن آلات و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1373دریافت بخشنامه
1030شاخصهای تعدیل دوره های سه ماهه سال 1373دریافت بخشنامه
1031عدم پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز مهندسین مشاور و دستگاه اجرایی در قراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
1032اصلاح مفاد بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1033ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی به دفاتر امور بخشی و سازمان برنامه و بودجه استانهادریافت بخشنامه
1034فهرست خدمات مرحله توجیهی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداریدریافت بخشنامه
1035فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداریدریافت بخشنامه
1036دستورالعمل مربوط به برسی و نگهداری اسناد و پیمانها و قراردادها و گزارشات پیمانکاران و مشاوراندریافت بخشنامه
1037نشریه شماره 131 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1038مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( تجدید نظر اول )دریافت بخشنامه
1039‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354دریافت بخشنامه
1040درج اطلاعات ضروری در قراردادهای طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1041آیین نامه اجرایی بند 3 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1042دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیماندریافت بخشنامه
1043ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1372دریافت بخشنامه
1044مجموعه نقشه های تیپ مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1045دستورالعمل ابلاغی به مهندسین مشاور بمنظور رعایت صلاحیت وظرفیت خود درقبول کار وارسال اطلاعات کارهای خود به سازمان برنامه وبودجه در موقع مقرردریافت بخشنامه
1046ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههای اصلی و فرعی و بهسازی راه برای سال 1372دریافت بخشنامه
1047ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعاتی زیرسازی راه آهن برای سال 72دریافت بخشنامه
1048مصوبه هیئت وزیران درمورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1049آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1372 کل کشوردریافت بخشنامه
1050بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور برای طراحی بیمارستان‌هادریافت بخشنامه
1051درخواست تکمیل اطلاعاتدریافت بخشنامه
1052مشخصات فنی وعمومی مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1053نشریه شماره 3-129 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1054نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1055فهرست شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری.دریافت بخشنامه
1056نحوه پرداخت عوارض شهرداری درقراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
1057ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1058دستورالعمل نحوه تعیین عوامل نظارت کارگاهی و روش تعیین و پرداخت حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1372دریافت بخشنامه
1059مصوبه هیئت وزیران در مورد نحوه صدور ضمانتنامه های مورد نیاز خدمات فنی و مهندسی ( مطالعه - طراحی - اجرا - نظارت ) موسسات و شرکت های ایرانی در خارج از کشوردریافت بخشنامه
1060شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1371دریافت بخشنامه
1061دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات وسیماندریافت بخشنامه
1062تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1372دریافت بخشنامه
1063پرهیز از تخفیف در مناقصهدریافت بخشنامه
1064تمرکز اطلاعات مربوط به زمین شناسیدریافت بخشنامه
1065قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1066ضوابط اجرایی بودجه سال 1372 کل کشوردریافت بخشنامه
1067اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی) خدمات مشاوره به استانهادریافت بخشنامه
1068ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1069مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانهادریافت بخشنامه
1070حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف مطالبات زیر سازی راه آهن و هم چنین حق الزحمه پیاده کردن و میخکوبی مسیردریافت بخشنامه
1071شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1371دریافت بخشنامه
1072رعایت انتخاب نوع مصالح با توجه به شناور شدن نرخ ارزدریافت بخشنامه
1073آزمایشهای تیپ مکانیک خاک (شناسایی وطبقه بندی خاک)دریافت بخشنامه
1074نشریه شماره 3 - 121 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1075مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهریدریافت بخشنامه
1076نشریه شماره 112 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1077استاندارد کیفیت آب آشامیدنیدریافت بخشنامه
1078نشریه شماره 2 - 118 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1079راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوکدریافت بخشنامه
1080دستورالعمل های تیپ نقشه برداریدریافت بخشنامه
1081اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (واحدهای ساخت در استانها).دریافت بخشنامه
1082حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه و پیداکردن و میخکوبی مسیر راه و حق‌الزحمه نظارت کارهای راه ، پل ، تونل،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1083ضوابط معیارهای طرح ومحاسبه مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1084تنفیذ آئین نامه اجرائی بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه برای سال 1371دریافت بخشنامه
1085نرخ مصالح مورد عمل در محاسبه شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1370دریافت بخشنامه
1086حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1087شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1370دریافت بخشنامه
1088مقررات اخذ تضمین و تادیه پیش پرداخت برای کارهای پیمانکاری که از محل اعتبارات عمرانی انجام می شونددریافت بخشنامه
1089دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1090دستورالعمل بهنگام کردن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی کارهایی که حق الزحمه آنها درصدی بوده و فهرست بهای مبنای برآورد آنها فهرست بهای پایه استدریافت بخشنامه
1091ضریب تعدیل حق الزحمه (k) برای قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1092اشتغال کارگران محلی در پروژه های عمرانیدریافت بخشنامه
1093راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تکمیل فرم کار در دست اجرادریافت بخشنامه
1094نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدریافت بخشنامه
1095مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداریدریافت بخشنامه
1096تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1097فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح سال 1371دریافت بخشنامه
1098رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائیدریافت بخشنامه
1099ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری وزهکشی نقشه های تیپ سازه های فنیدریافت بخشنامه
1100تنفیذ مفاد مصوبه شماره 108462 تا پایان سال 1372 در مورد جایگزینی مطالبات پیمانکاران با کسور وجه الضمان رسیدگی صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجراییدریافت بخشنامه
1101حق الزحمه مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1102دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می شوددریافت بخشنامه
1103راهنمای اجرای بخشنامه های شماره 4190 - 54 - 19968 - 1 مورخ 28/12/1370 و شماره 4200 - 54 - 20068 - 1 مورخ 28/12/1370 برای محاسبه حق الزحمه خدمات مرحله سوم مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1104ضرایب افزایش شاخصهای کلی ، رشته ای و گروهی سه ماهه سوم و چهارم سال1370 نسبت به سه ماهه دوم سال 1370دریافت بخشنامه
1105هزینه حمل مصالحدریافت بخشنامه
1106ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات مقدماتی و مراحل اول و دوم پیاده کردن و میخکوبی زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1107فهرست شرکتهای ساختمانی ،تاسیساتی و تجهیزاتی سراسریدریافت بخشنامه
1108افزایش مبالغ مندرج در بخشنامه های 6666/….، مورخ 28/12/60 ، و 7000 /…،مورخ 26/12/60دریافت بخشنامه
1109میزان حق التحقیقدریافت بخشنامه
1110ضوابط مربوط به تعیین قیمت کارهای ترک مناقصهدریافت بخشنامه
1111دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختماندریافت بخشنامه
1112شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1370دریافت بخشنامه
1113جدول شماره 2 - بخشنامه 3191 دریافت بخشنامه
1114دستورالعمل نحوه اخذ مجوز از شورای فنی استان در مورد کارهای با قیمت 10درصد و بیشتر نسبت به برآورد در حالت مناقصهدریافت بخشنامه
1115روش جدید تعدیل آحاد بهادریافت بخشنامه
1116حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوطدریافت بخشنامه
1117ضرایب افزایش شاخصهای کلی و فصلی سه ماهه اول سال 70 فهارس پایه نسبت به سه ماهه چهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1118شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
1119ضرایب منطقه ای فهرست بهای واحد عملیات راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن برای استان سیستان و بلوچستاندریافت بخشنامه
1120حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف راههای اصلی و فرعی بهسازی راهدریافت بخشنامه
1121تنفیذ آئینامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور برای سال 1370دریافت بخشنامه
1122تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1123اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشوردریافت بخشنامه
1124ضریب تعدیل حق الزحمه تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1125رعایت سقف ده درصد در مناقصهدریافت بخشنامه
1126دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقلامی که برای آنها قیمت پایه تعیین نشده استدریافت بخشنامه
1127شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالعات کارهای ساختمانی و معماری {شرح خدمات همسان شماره 3}دریافت بخشنامه
1128میزان درصد حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاوردریافت بخشنامه
1129فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازیدریافت بخشنامه
1130فهرست خدمات مرحله توجیهی سد سازیدریافت بخشنامه
1131نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1132شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1133فهرست بهای واحد کارهای شبکه توزیع آبدریافت بخشنامه
1134فهرست بهای واحد کارهای خطوط انتقالدریافت بخشنامه
1135فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1136فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی - تاسیسات مکانیکی ساختماندریافت بخشنامه
1137فهرست بهای واحد عملیات ساختمانی راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1138فهرست بهای واحد کارهای ساختمانیدریافت بخشنامه
1139فهرست بهای واحد حفاری چاههای آب و قناتهادریافت بخشنامه
1140فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی ( برقی ) تاسیسات برقی ساختماندریافت بخشنامه
1141حق الزحمه مطالعات پل راه و راه آهن 4486-54-20359-1 1369/12/20دریافت بخشنامه
1142حق‌الزحمه مطالعات تونل های راه و راه آهندریافت بخشنامه
1143حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1144شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1145نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغلدریافت بخشنامه
1146نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغلدریافت بخشنامه
1147شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369دریافت بخشنامه
1148توضیح در مورد مصوبه شماره 114480 / ت 360 ه مورخ 20/09/1369 هیات وزیراندریافت بخشنامه
1149آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
1150نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369دریافت بخشنامه
1151بهای فروش مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و دستگاههای اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار می دهنددریافت بخشنامه
1152پرداخت مابه التفاوت بهای مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و توسط پیمانکاران خریداری می شوددریافت بخشنامه
1153ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1154دستورالعمل نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و نحوه پرداخت هزینه های همکاریدریافت بخشنامه
1155تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1156آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشوردریافت بخشنامه
1157ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و فهرست بهای حفاری قنوات سال 64 و استفاده از آن به عنوان فهارس پایه سال 69دریافت بخشنامه
1158شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 68دریافت بخشنامه
1159حق الزحمه مطالعات مراحل مقدماتی ، اول و دوم راههای اصلی ، فرعی و بهسازیدریافت بخشنامه
1160تمدید مصوبه هئیت وزیران در مورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1161قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاقدریافت بخشنامه
1162قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1163ابلاغ دستورالعمل نحوه ارجاع کار تاسیساتی همراه با کار ساختمانیدریافت بخشنامه
1164آیین نامه نحوه کار شورای فنی استانهادریافت بخشنامه
1165شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 68دریافت بخشنامه
1166ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن استانهای خراسان - آذربایجان شرقی - مازندراندریافت بخشنامه
1167بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
1168ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 68دریافت بخشنامه
1169شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 67دریافت بخشنامه
1170مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه هزینه نمودن اعتبارات بازسازی در سال 1368دریافت بخشنامه
1171حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1172کارآموزی دانشجویاندریافت بخشنامه
1173تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1368دریافت بخشنامه
1174دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی شبکه گاز رسانی شهریدریافت بخشنامه
1175ابلاغ فهرست بهای عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1176دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1177آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1178شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 67دریافت بخشنامه
1179اصلاح بند ب تصویب نامه شماره 7250 / ت 166 ، مورخ 17/03/67دریافت بخشنامه
1180تمدید اجرای تصویبنامه شماره 97726 مورخ 65/12/18 تا پایان سال 68دریافت بخشنامه
1181لزوم تسعیر ارز در سیستم بانکی توسط شرکتهای خارجیدریافت بخشنامه
1182فهرست مصالح بارکار و دستمزد و هزینه ساعتی ماشین آلات مربوط به فهارس سال 67دریافت بخشنامه
1183آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1184بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1185الزام مهندسان مشاور به ارسال مدارک و گزارش‌های مطالعات به سازمان برنامهدریافت بخشنامه
1186ضرایب قابل اعمال به فهارس بهای سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 67دریافت بخشنامه
1187شاخصهای تعدیل سالهای 65 و 66دریافت بخشنامه
1188بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1189نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1190حق بیمه پیمانکاران فرعی طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1191برای پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز ترک مناقصه از شورای اقتصاد همچنین تجدید نظر در نرخ پیمانهادریافت بخشنامه
1192قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1193قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور 1366) بروز شده تا اردیبهشت 93دریافت بخشنامه
1194شاخصهای تعدیل آحاد بها مربوط به سال 1364دریافت بخشنامه
1195دستورالعمل عملیات زمینی تهیه نقشه های توپوگرافی بمقیاس 500 : 1 و1000 : 1دریافت بخشنامه
1196تعرفه تهیه نقشه توپوگرافیدریافت بخشنامه
1197تمدید مهلت اجرایی تصویبنامه شماره 108462 ، مورخ 21/12/62 تا پایان سال 1367دریافت بخشنامه
1198صرفه جویی در هزینه طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1199آیین نامه بهره برداری از معادن مصوب جلسه مورخ 65/07/23 هیئت وزیراندریافت بخشنامه
1200صرفه جویی در مصرف آهن آلاتدریافت بخشنامه
1201بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1202مصوبه هیئت وزیران در موردبلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1203مصوبه هیئت وزیران در مورد مالیات پیمانهایی که از دو قسمت ارزی و ریالی تشکیل شده انددریافت بخشنامه
1204نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفیدریافت بخشنامه
1205مصوبه هیئت وزیران در مورد بلوکه کردن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1206ابلاغ تاییدیه شماره 64042 ، مورخ 21/07/1364 هیئت وزیران درمورد مصوبات جلسات 129 و 142 شورایعالی تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
1207مصوبه هیئت وزیران در مورد پرداخت کسور وجه الضمان جهت تکمیل و رفع نقص و تحویل کارهای انجام شده به میزان 90%دریافت بخشنامه
1208ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
1209ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی- pdfدریافت بخشنامه
1210دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسیدریافت بخشنامه
1211اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 3000 تعدیلدریافت بخشنامه
1212قانون اصلاح معادن مصوب 01/03/1362 مجلس شورای اسلامی مصوب 26/03/1363مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1213حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1214جداول ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس بهای واحد سال 62 و استفاده از آن بعنوان فهارس بهای سال 1364دریافت بخشنامه
1215شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم وسوم و چهارم سال 63دریافت بخشنامه
1216تصویب نامه هیئت وزیران در مورد تاریخ اجرای مصوبه شماره 427 / د ،مورخ 02/10/58دریافت بخشنامه
1217ابلاغ مصوبه جلسه 129 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1218تهیه طرح‌های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها {شرح خدمات همسان شماره 12}دریافت بخشنامه
1219روش تعدیل قراردادهای در دست اجرادریافت بخشنامه
1220شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 62دریافت بخشنامه
1221مصوبه شورای اقتصاد در مورد روش تعدیل قراردادهادریافت بخشنامه
1222روش تعدیل آحاد بهادریافت بخشنامه
1223مصوبه هیئت وزیران درخصوص واگذاری اختیار بررسی و تصویب مقررات تعدیل به شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
1224ضریب هزینه‌های بالاسری پیمان پیمانکاراندریافت بخشنامه
1225آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشوردریافت بخشنامه
1226قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1227بخشنامه نخست وزیر در مورد تعلق مالیات و عوارض و حقوق گمرکی به پیمانهای خارجیدریافت بخشنامه
1228دستورالعمل نحوه محاسبه و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1229تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشوردریافت بخشنامه
1230قانون معادن مصوب 01/ 03 / 1362، اصلاح چاپیدریافت بخشنامه
1231قانون معادن مصوب 62/03/01 مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1232ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره-62دریافت بخشنامه
1233قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم تونلدریافت بخشنامه
1234قرارداد و شرح خدمات مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1235پرداخت هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیهدریافت بخشنامه
1236ابلاغ شاخصهای تعدیل سه ماهه چهارم سال 60 و سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 61دریافت بخشنامه
1237حق الزحمه کارهای سیویل 16729/54/2600-1 مورخ 1361/11/20دریافت بخشنامه
1238پیمان مدیریتدریافت بخشنامه
1239ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان تهراندریافت بخشنامه
1240نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها پیرو بخشنامه شماره 1-11082-54-5090 مورخ 1360/09/02دریافت بخشنامه
1241قرارداد خدمات مهندس مشاوردریافت بخشنامه
1242ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خوزستان - کردستان- هرمزگاندریافت بخشنامه
1243ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خراسان - گیلان -تهراندریافت بخشنامه
1244ضرایب منطقه ای استانهای آذربایجان غربی و زنجاندریافت بخشنامه
1245ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای فارس - بوشهر -یزد - همدان - مرکزیدریافت بخشنامه
1246دستورالعمل محاسبه و ارائه مقدار آهن مصرفی مورد نیاز طرح‌هادریافت بخشنامه
1247ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان مازندراندریافت بخشنامه
1248ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای آذربایجان شرقی -ایلام - کهکیلویه و بویر احمد - اصفهاندریافت بخشنامه
1249ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان های سمنان و لرستان و سیستان و بلوچستاندریافت بخشنامه
1250نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌هادریافت بخشنامه
1251ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان چهارمحال و بختیاریدریافت بخشنامه
1252ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرماندریافت بخشنامه
1253ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان باختراندریافت بخشنامه
1254شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1359 (فاقد اعتبار برای قراردادهای بعد از تاریخ 3 / 3 / 1378)دریافت بخشنامه
1255تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلابدریافت بخشنامه
1256قرارداد نیروی انسانی مستقر در کارگاه‌های راهسازی - ساختمانی و تاسیساتیدریافت بخشنامه
1257تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلابدریافت بخشنامه
1258تحویل گرفتن پروژه به درخواست دستگاه بهره‌بردار توسط دستگاه اجرایی هنگام تحویل موقتدریافت بخشنامه
1259قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1260آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی مصوب 1352/04/30 هیات وزیراندریافت بخشنامه
1261قانون برنامه و بودجهدریافت بخشنامه
1262قانون برنامه و بودجه - فایل متنی docدریافت بخشنامه
1263قانون برنامه و بودجه کشوردریافت بخشنامه
1264قرارداد نقشه برداریدریافت بخشنامه
1265قرارداد مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح آزمایشگاه محلیدریافت بخشنامه
1266قرارداد مطالعات و خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1267شرح خدمات نظارت پلدریافت بخشنامه
1268شرح خدمات مطالعات راه اصلیدریافت بخشنامه
1269شرح خدمات نظارت راه فرعیدریافت بخشنامه
1270قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم راههای فرعیدریافت بخشنامه
1271شرح خدمات نظارت راه اصلیدریافت بخشنامه
1272مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلابدریافت بخشنامه
1273ضریب های منطقه مربوط به فهرست های بها (پیمانکاری)دریافت بخشنامه
1274قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجیدریافت بخشنامه
1275راهنمای فهرست مطالب مطالعات پلها - شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقل دریافت بخشنامه
1276راهنمای تهیه مشخصات فنی، جزییات و نقشه‌ها در پل وسازه‌های راه شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقلدریافت بخشنامه
1277دستور العمل مطالعات و طراحی سیستم‌های ایمنی، روشنایی، تهویه، کنترل و برق تونل‌های جاده‌ای -شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقلدریافت بخشنامه
1278ضوابط ارزیابی و پذیرش بتندریافت بخشنامه
1279مقطع عرضی پلهادریافت بخشنامه
1280دستور العمل آزمایش‌های استاتیکی شمعهادریافت بخشنامه
1281اولویت‌های توسعه فنی در امور زیرساختهای جاده‌ایدریافت بخشنامه
1282دستور العمل ارزیابی زیست‌محیطی طرحهای حمل‌ و نقل جاده‌ای دریافت بخشنامه
1283دستور العمل تحویل موقت و قطعی راههادریافت بخشنامه
1284دستور العمل آزمایش‌های کارگاهی (حین اجرا)دریافت بخشنامه
1285راهنمای درزگیری رویه‌های آسفالتیدریافت بخشنامه
1286راهنمای لکه‌گیری رویه‌های آسفالتیدریافت بخشنامه
1287دستور العمل بازرسی ایمنی راه دریافت بخشنامه
1288دستور العمل بازدید ایمنی راه دریافت بخشنامه
1289آیین‌نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربر جاده‌ایدریافت بخشنامه
1290راهنمای طراحی واجرای علائم برجسته راهدریافت بخشنامه
1291اصلاحیه آیین‌نامه علایم راههای ایراندریافت بخشنامه
1292ضوابط کاربرد سیستم حفاظ کابلی در راههای برون شهریدریافت بخشنامه
1293دستور العمل بکارگیری سامانه های کنترل سرعت هوشمند (ITS) در جاده‌هادریافت بخشنامه
1294تدوین دستور العمل بکارگیری سیستمهای نظارت تصویری در جاده‌ها- ITSدریافت بخشنامه
1295مصوبه قیمت تعیین‌شده برای انجام عملیات: تهیه، حمل و پخش آسفالت و اساس و زیراساسدریافت بخشنامه
1296الزامات تهیه و اجرای لایه اساس، روش‌های تثبیت در لایه‌های خاکریزی و روسازیدریافت بخشنامه