گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
بخشنامه های جدید
قانون بودجه سال 1397 کل کشوردریافت بخشنامه
2
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397دریافت بخشنامه
3
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397دریافت بخشنامه
4
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397دریافت بخشنامه
5
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397دریافت بخشنامه
6
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397دریافت بخشنامه
7
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397دریافت بخشنامه
8
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397دریافت بخشنامه
9
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397دریافت بخشنامه
10
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397دریافت بخشنامه
11
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397دریافت بخشنامه
12
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397دریافت بخشنامه
13
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397دریافت بخشنامه
14
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397دریافت بخشنامه
15
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397دریافت بخشنامه
16
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397دریافت بخشنامه
17
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397دریافت بخشنامه
18
بخشنامه های جدید
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397دریافت بخشنامه
19
بخشنامه های جدید
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
20
بخشنامه های جدید
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیستدریافت بخشنامه
21آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
22نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاراندریافت بخشنامه
23شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396دریافت بخشنامه
24نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396دریافت بخشنامه
25آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان هادریافت بخشنامه
26بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساختدریافت بخشنامه
27بسته ضوابط صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
28بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
29بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همساندریافت بخشنامه
30بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان سادهدریافت بخشنامه
31لایحه بودجه سال 97دریافت بخشنامه
32بانک اطلاعات بلایای طبیعیدریافت بخشنامه
33تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی جایکادریافت بخشنامه
34دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)دریافت بخشنامه
35ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
36آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشوردریافت بخشنامه
37حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
38آیین نامه روش کار شورای فنی استاندریافت بخشنامه
39برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 96" بر پایه بخشنامه جدید نظارت دریافت بخشنامه
40کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتشدریافت بخشنامه
41ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)دریافت بخشنامه
42انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمعدریافت بخشنامه
43شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395دریافت بخشنامه
44نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395دریافت بخشنامه
45مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
46دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه‌بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
47دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
48دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزیدریافت بخشنامه
49نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396دریافت بخشنامه
50سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
51ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)دریافت بخشنامه
52آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاریدریافت بخشنامه
53دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارتدریافت بخشنامه
54برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 96 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)دریافت بخشنامه
55دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396دریافت بخشنامه
56دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستاییدریافت بخشنامه
57دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
58تعرفه خدمات نقشه برداری 96دریافت بخشنامه
59دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
60دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96دریافت بخشنامه
61تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدریافت بخشنامه
62نصاب معاملات سال 1396دریافت بخشنامه
63قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوردریافت بخشنامه
64قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)دریافت بخشنامه
65فراخوان هم سُفرگی در شاقول برای برخورداری همه کاربران؛ شاقول به پشتوانه کاربران، سفره‌ای گسترانده است تا همگان بر گرد آن بنشینند و از یکدیگر میزبانی کنند و بر هم مهمان شوند. به مهمانی بزرگ شاقولی‌ها خوش آمدید.دریافت بخشنامه
66قانون بودجه سال 1396 کل کشوردریافت بخشنامه
67راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستردریافت بخشنامه
68فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396دریافت بخشنامه
69راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرددریافت بخشنامه
70فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396دریافت بخشنامه
71فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396دریافت بخشنامه
72فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396دریافت بخشنامه
73فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396دریافت بخشنامه
74فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396دریافت بخشنامه
75فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396دریافت بخشنامه
76فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396دریافت بخشنامه
77فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396دریافت بخشنامه
78فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396دریافت بخشنامه
79فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396دریافت بخشنامه
80فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396دریافت بخشنامه
81فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396دریافت بخشنامه
82فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396دریافت بخشنامه
83فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396دریافت بخشنامه
84فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396دریافت بخشنامه
85فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396دریافت بخشنامه
86فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396دریافت بخشنامه
87قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦) دریافت بخشنامه
88تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
89دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیدریافت بخشنامه
90فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهندریافت بخشنامه
91شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395دریافت بخشنامه
92نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395دریافت بخشنامه
93دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
94مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
95دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
96شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)دریافت بخشنامه
97آیین نامه روش کار شورای فنی استاندریافت بخشنامه
98ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانیدریافت بخشنامه
99مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچکدریافت بخشنامه
100تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت دریافت بخشنامه
101تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
102دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
103دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
104دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
105قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word) دریافت بخشنامه
106ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395دریافت بخشنامه
107شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394دریافت بخشنامه
108نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394دریافت بخشنامه
109مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
110دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی دریافت بخشنامه
111ضریب متوسط افزایش وزنیدریافت بخشنامه
112اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»دریافت بخشنامه
113خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاردریافت بخشنامه
114اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانیدریافت بخشنامه
115ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شدهدریافت بخشنامه
116دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
117ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشوردریافت بخشنامه
118تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیراندریافت بخشنامه
119دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395دریافت بخشنامه
120ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -دریافت بخشنامه
121ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی ** دریافت بخشنامه
122دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اولدریافت بخشنامه
123پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درماندریافت بخشنامه
124حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
125دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاصدریافت بخشنامه
126دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره داردریافت بخشنامه
127نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -دریافت بخشنامه
128ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395دریافت بخشنامه
129ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395دریافت بخشنامه
130ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395دریافت بخشنامه
131ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395دریافت بخشنامه
132ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395دریافت بخشنامه
133ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395دریافت بخشنامه
134ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395دریافت بخشنامه
135ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395دریافت بخشنامه
136ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395دریافت بخشنامه
137ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395دریافت بخشنامه
138ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395دریافت بخشنامه
139ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395دریافت بخشنامه
140ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395دریافت بخشنامه
141ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395دریافت بخشنامه
142ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395دریافت بخشنامه
143آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیدریافت بخشنامه
144نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394دریافت بخشنامه
145دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
146شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394دریافت بخشنامه
147اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالادریافت بخشنامه
148راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
149جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
150حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاراندریافت بخشنامه
151آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ایدریافت بخشنامه
152دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سومدریافت بخشنامه
153گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستاییدریافت بخشنامه
154گزارش تجزیه بهای رشته سدسازیدریافت بخشنامه
155گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعیدریافت بخشنامه
156گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آبدریافت بخشنامه
157گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
158گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاهدریافت بخشنامه
159گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قناتدریافت بخشنامه
160گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکیدریافت بخشنامه
161گزارش تجزیه بهای رشته چاهدریافت بخشنامه
162تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گازدریافت بخشنامه
163گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشاردریافت بخشنامه
164گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلابدریافت بخشنامه
165دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتیدریافت بخشنامه
166آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتدریافت بخشنامه
167آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
168تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیراندریافت بخشنامه
169آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشوردریافت بخشنامه
170آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژیدریافت بخشنامه
171دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه هادریافت بخشنامه
172آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
173آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
174ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آبدریافت بخشنامه
175ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394دریافت بخشنامه
176ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394دریافت بخشنامه
177ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394دریافت بخشنامه
178ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
179ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
180ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394دریافت بخشنامه
181آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
182آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-دریافت بخشنامه
183سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعهدریافت بخشنامه
184شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393دریافت بخشنامه
185نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393دریافت بخشنامه
186دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
187دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394دریافت بخشنامه
188دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394دریافت بخشنامه
189دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394دریافت بخشنامه
190تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
191حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
192دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
193قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
194اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394دریافت بخشنامه
195مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
196تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
197گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دریافت بخشنامه
198آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشوردریافت بخشنامه
199مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94دریافت بخشنامه
200ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشوردریافت بخشنامه
201دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیدریافت بخشنامه
202آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393دریافت بخشنامه
203قانون بودجه سال 1394 کل کشوردریافت بخشنامه
204چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPPدریافت بخشنامه
205راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاریدریافت بخشنامه
206ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394دریافت بخشنامه
207ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394دریافت بخشنامه
208ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394دریافت بخشنامه
209ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394دریافت بخشنامه
210ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394دریافت بخشنامه
211ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394دریافت بخشنامه
212ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394دریافت بخشنامه
213ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394دریافت بخشنامه
214ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394دریافت بخشنامه
215ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394دریافت بخشنامه
216ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394دریافت بخشنامه
217ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394دریافت بخشنامه
218ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394دریافت بخشنامه
219ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394دریافت بخشنامه
220ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394دریافت بخشنامه
221قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)دریافت بخشنامه
222ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393دریافت بخشنامه
223نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393دریافت بخشنامه
224دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)دریافت بخشنامه
225شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393دریافت بخشنامه
226پرداخت مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
227آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
228پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری دریافت بخشنامه
229آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشوردریافت بخشنامه
230نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392دریافت بخشنامه
231حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
232دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
233دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
234دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
235شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392 دریافت بخشنامه
236قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)دریافت بخشنامه
237ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393دریافت بخشنامه
238ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393دریافت بخشنامه
239ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393دریافت بخشنامه
240ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393دریافت بخشنامه
241ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393دریافت بخشنامه
242ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393دریافت بخشنامه
243ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393دریافت بخشنامه
244ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393دریافت بخشنامه
245ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393دریافت بخشنامه
246ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393دریافت بخشنامه
247ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393دریافت بخشنامه
248ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393دریافت بخشنامه
249ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393دریافت بخشنامه
250ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393دریافت بخشنامه
251ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393دریافت بخشنامه
252تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسیدریافت بخشنامه
253تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
254تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
255دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393دریافت بخشنامه
256آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
257آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)دریافت بخشنامه
258اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران دریافت بخشنامه
259فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهندریافت بخشنامه
260مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
261نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392دریافت بخشنامه
262قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)دریافت بخشنامه
263پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایراندریافت بخشنامه
264تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
265دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوتدریافت بخشنامه
266سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیدریافت بخشنامه
267شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392دریافت بخشنامه
268مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارزدریافت بخشنامه
269دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
270دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
271حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
272دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
273دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
274دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجاتدریافت بخشنامه
275تهیه عملکرد بودجهدریافت بخشنامه
276مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92دریافت بخشنامه
277ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برقدریافت بخشنامه
278ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برقدریافت بخشنامه
279دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392دریافت بخشنامه
280راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392دریافت بخشنامه
281نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
282نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )دریافت بخشنامه
283نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل دریافت بخشنامه
284فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392دریافت بخشنامه
285ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه هادریافت بخشنامه
286دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاراندریافت بخشنامه
287ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژیدریافت بخشنامه
288اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
289دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصیدریافت بخشنامه
290الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
291شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391دریافت بخشنامه
292نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391دریافت بخشنامه
293تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
294ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392دریافت بخشنامه
295ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392دریافت بخشنامه
296ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392دریافت بخشنامه
297فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392دریافت بخشنامه
298ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392دریافت بخشنامه
299ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392دریافت بخشنامه
300ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392دریافت بخشنامه
301ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392دریافت بخشنامه
302ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392دریافت بخشنامه
303ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392دریافت بخشنامه
304ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392دریافت بخشنامه
305ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392دریافت بخشنامه
306ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392دریافت بخشنامه
307ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392دریافت بخشنامه
308ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392دریافت بخشنامه
309شرح خدمات همسان مدیریت طرحدریافت بخشنامه
310اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیراندریافت بخشنامه
311اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)دریافت بخشنامه
312ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقتدریافت بخشنامه
313مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205دریافت بخشنامه
314شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
315نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
316سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیدریافت بخشنامه
317آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
318تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"دریافت بخشنامه
319نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیلدریافت بخشنامه
320اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوطدریافت بخشنامه
321دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
322تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383دریافت بخشنامه
323دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح هادریافت بخشنامه
324حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
325دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوراندریافت بخشنامه
326دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ایدریافت بخشنامه
327انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
328دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی دریافت بخشنامه
329دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
330دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
331شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391دریافت بخشنامه
332نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390دریافت بخشنامه
333ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391دریافت بخشنامه
334تعرفه خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
335شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390دریافت بخشنامه
336دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389دریافت بخشنامه
337دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیلدریافت بخشنامه
338دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
339حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
340دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
341شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390دریافت بخشنامه
342نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390دریافت بخشنامه
343دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
344راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391دریافت بخشنامه
345دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391دریافت بخشنامه
346ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
347تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fibدریافت بخشنامه
348صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)دریافت بخشنامه
349دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کاردریافت بخشنامه
350قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاردریافت بخشنامه
351آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانیدریافت بخشنامه
352جبران آثار هدفمندی یارانه‌هادریافت بخشنامه
353آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت بخشنامه
354استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجاتدریافت بخشنامه
355اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
356حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
357راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390دریافت بخشنامه
358دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390دریافت بخشنامه
359شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
360نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
361شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389دریافت بخشنامه
362اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعتدریافت بخشنامه
363تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاوردریافت بخشنامه
364تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC دریافت بخشنامه
365مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
366گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آبدریافت بخشنامه
367گزارش تجزیه بهای رشته سدسازیدریافت بخشنامه
368تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دومدریافت بخشنامه
369گزارش تجزیه بهای رشته چاهدریافت بخشنامه
370گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
371گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعیدریافت بخشنامه
372گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکیدریافت بخشنامه
373گزارش تجزیه بهای رشته راهداریدریافت بخشنامه
374گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشاردریافت بخشنامه
375گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آبدریافت بخشنامه
376تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اولدریافت بخشنامه
377گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلابدریافت بخشنامه
378گزارش تجزیه بهای رشته ابنیهدریافت بخشنامه
379گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستاییدریافت بخشنامه
380گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
381گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قناتدریافت بخشنامه
382گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
383فونت‌های لوتوسدریافت بخشنامه
384آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
385لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"دریافت بخشنامه
386نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389دریافت بخشنامه
387قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسیدریافت بخشنامه
388شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389دریافت بخشنامه
389ظرفیت مجاز کاری دریافت بخشنامه
390قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
391دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاورهدریافت بخشنامه
392اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجاتدریافت بخشنامه
393اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
394دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادندریافت بخشنامه
395دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
396دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
397ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌هادریافت بخشنامه
398فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهندریافت بخشنامه
399دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
400حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
401حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
402حق‌الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
403راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
404نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاوردریافت بخشنامه
405اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار دریافت بخشنامه
406تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک دریافت بخشنامه
407آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
408نحوه ابلاغ ضوابطدریافت بخشنامه
409تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یکدریافت بخشنامه
410راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )دریافت بخشنامه
411راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسبدریافت بخشنامه
412قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)دریافت بخشنامه
413دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌هادریافت بخشنامه
414دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389دریافت بخشنامه
415مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجراییدریافت بخشنامه
416تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاورهدریافت بخشنامه
417فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
418حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
419نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388دریافت بخشنامه
420تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
421دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاورهدریافت بخشنامه
422دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردهادریافت بخشنامه
423تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاورهدریافت بخشنامه
424شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388دریافت بخشنامه
425آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387دریافت بخشنامه
426قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسیدریافت بخشنامه
427‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورددریافت بخشنامه
428حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)دریافت بخشنامه
429دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
430کارشناس حقیقیدریافت بخشنامه
431آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
432شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388دریافت بخشنامه
433نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388دریافت بخشنامه
434انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمعدریافت بخشنامه
435شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌دریافت بخشنامه
436شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌دریافت بخشنامه
437شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهندریافت بخشنامه
438قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
439اطلاعیه مهمدریافت بخشنامه
440اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
441خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
442تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
443حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
444دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
445حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
446حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
447دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
448دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
449قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)دریافت بخشنامه
450شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387دریافت بخشنامه
451نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387دریافت بخشنامه
452اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
453آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران)دریافت بخشنامه
454آیین‌نامه خرید خدمات مشاوردریافت بخشنامه
455آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)دریافت بخشنامه
456راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ایدریافت بخشنامه
457ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388دریافت بخشنامه
458ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388دریافت بخشنامه
459ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388دریافت بخشنامه
460ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388دریافت بخشنامه
461ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388دریافت بخشنامه
462ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388دریافت بخشنامه
463ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388دریافت بخشنامه
464ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388دریافت بخشنامه
465ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388دریافت بخشنامه
466ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388دریافت بخشنامه
467ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388دریافت بخشنامه
468ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388دریافت بخشنامه
469ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388دریافت بخشنامه
470ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388دریافت بخشنامه
471ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388دریافت بخشنامه
472فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
473آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)دریافت بخشنامه
474فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری دریافت بخشنامه
475اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)دریافت بخشنامه
476تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3 دریافت بخشنامه
477دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردهادریافت بخشنامه
478دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388دریافت بخشنامه
479مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388دریافت بخشنامه
480آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2دریافت بخشنامه
481ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانیدریافت بخشنامه
482دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یکدریافت بخشنامه
483تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3دریافت بخشنامه
484تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388دریافت بخشنامه
485آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)دریافت بخشنامه
486آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388دریافت بخشنامه
487Iran tender lawدریافت بخشنامه
488تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3دریافت بخشنامه
489نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364دریافت بخشنامه
490اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)دریافت بخشنامه
491حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
492غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
493ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنهادریافت بخشنامه
494دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیردریافت بخشنامه
495قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)دریافت بخشنامه
496محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیتدریافت بخشنامه
497آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشوردریافت بخشنامه
498آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانیدریافت بخشنامه
499نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947دریافت بخشنامه
500راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصیدریافت بخشنامه
501پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقیدریافت بخشنامه
502راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
503راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20دریافت بخشنامه
504فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری هادریافت بخشنامه
505چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقیدریافت بخشنامه
506نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387دریافت بخشنامه
507شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387دریافت بخشنامه
508ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح دریافت بخشنامه
509بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعاتدریافت بخشنامه
510اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83دریافت بخشنامه
511موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT دریافت بخشنامه
512اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدریافت بخشنامه
513اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81دریافت بخشنامه
514فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختماندریافت بخشنامه
515امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌هادریافت بخشنامه
516دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
517راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
518نحوه چید مان پرونده پیمانکاریدریافت بخشنامه
519دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه دریافت بخشنامه
520ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)دریافت بخشنامه
521ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)دریافت بخشنامه
522ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)دریافت بخشنامه
523ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)دریافت بخشنامه
524ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)دریافت بخشنامه
525دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی دریافت بخشنامه
526حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
527حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
528دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
529تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
530دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
531حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
532استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوردریافت بخشنامه
533دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بهادریافت بخشنامه
534ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387دریافت بخشنامه
535ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387دریافت بخشنامه
536فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راهدریافت بخشنامه
537فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387دریافت بخشنامه
538ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387دریافت بخشنامه
539ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387دریافت بخشنامه
540ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387دریافت بخشنامه
541ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387دریافت بخشنامه
542ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387دریافت بخشنامه
543ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387دریافت بخشنامه
544ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387دریافت بخشنامه
545ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387دریافت بخشنامه
546ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387دریافت بخشنامه
547ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387دریافت بخشنامه
548ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387دریافت بخشنامه
549ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387دریافت بخشنامه
550حد نصاب معاملات سال 1387دریافت بخشنامه
551شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386دریافت بخشنامه
552آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادهادریافت بخشنامه
553اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81دریافت بخشنامه
554تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران دریافت بخشنامه
555آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایدریافت بخشنامه
556دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387دریافت بخشنامه
557جبران افزایش بهای قیردریافت بخشنامه
558قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)دریافت بخشنامه
559نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386دریافت بخشنامه
560شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداریدریافت بخشنامه
561تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
562ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386دریافت بخشنامه
563موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجراییدریافت بخشنامه
564شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386دریافت بخشنامه
565مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتدریافت بخشنامه
566راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386دریافت بخشنامه
567نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386دریافت بخشنامه
568بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-دریافت بخشنامه
569تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
570شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385دریافت بخشنامه
571قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
572اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
573نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385دریافت بخشنامه
574ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386دریافت بخشنامه
575ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386دریافت بخشنامه
576ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386دریافت بخشنامه
577ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386دریافت بخشنامه
578ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386دریافت بخشنامه
579ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386دریافت بخشنامه
580ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386دریافت بخشنامه
581ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386دریافت بخشنامه
582ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386دریافت بخشنامه
583ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386دریافت بخشنامه
584ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386دریافت بخشنامه
585ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386دریافت بخشنامه
586ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386دریافت بخشنامه
587جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
588دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستاییدریافت بخشنامه
589دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
590حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
591حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
592دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
593دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره دریافت بخشنامه
594حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
595دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بهادریافت بخشنامه
596آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)دریافت بخشنامه
597دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاورهدریافت بخشنامه
598اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداددریافت بخشنامه
599آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشوردریافت بخشنامه
600حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)دریافت بخشنامه
601قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکهادریافت بخشنامه
602قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها دریافت بخشنامه
603دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
604دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کاردریافت بخشنامه
605ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
606دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
607دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متندریافت بخشنامه
608دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386دریافت بخشنامه
609تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
610نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385دریافت بخشنامه
611شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385دریافت بخشنامه
612تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلیدریافت بخشنامه
613آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصاتدریافت بخشنامه
614دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنادریافت بخشنامه
615حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85دریافت بخشنامه
616دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت دریافت بخشنامه
617ارجاع کار به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
618تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
619حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسیدریافت بخشنامه
620آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
621آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
622آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
623دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
624دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستاییدریافت بخشنامه
625نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384دریافت بخشنامه
626تعرفه خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
627طراحی بناهای درمانی 7دریافت بخشنامه
628دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
629حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
630دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
631دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
632دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385دریافت بخشنامه
633شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384دریافت بخشنامه
634مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالتدریافت بخشنامه
635نظام فنی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
636نظام فنی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
637در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22دریافت بخشنامه
638آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
639مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالتدریافت بخشنامه
640ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385دریافت بخشنامه
641ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385دریافت بخشنامه
642ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385دریافت بخشنامه
643ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385دریافت بخشنامه
644ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385دریافت بخشنامه
645فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385دریافت بخشنامه
646فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEXدریافت بخشنامه
647ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385دریافت بخشنامه
648ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385دریافت بخشنامه
649ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385دریافت بخشنامه
650ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385دریافت بخشنامه
651فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
652ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385دریافت بخشنامه
653ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385دریافت بخشنامه
654ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385دریافت بخشنامه
655ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385دریافت بخشنامه
656مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515دریافت بخشنامه
657مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدریافت بخشنامه
658نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384دریافت بخشنامه
659شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384دریافت بخشنامه
660اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابیدریافت بخشنامه
661تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیراندریافت بخشنامه
662ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
663قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)دریافت بخشنامه
664ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384دریافت بخشنامه
665ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384دریافت بخشنامه
666دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایدریافت بخشنامه
667جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازیدریافت بخشنامه
668مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)دریافت بخشنامه
669راهنمای مناقصهدریافت بخشنامه
670مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/دریافت بخشنامه
671آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصیدریافت بخشنامه
672تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
673تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
674حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
675حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
676آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-دریافت بخشنامه
677حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
678دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آبدریافت بخشنامه
679نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08 دریافت بخشنامه
680عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتیدریافت بخشنامه
681دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجوددریافت بخشنامه
682تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
683دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجوددریافت بخشنامه
684دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجوددریافت بخشنامه
685ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191) دریافت بخشنامه
686ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
687شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383دریافت بخشنامه
688آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)دریافت بخشنامه
689آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)دریافت بخشنامه
690آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)دریافت بخشنامه
691آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)دریافت بخشنامه
692آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)دریافت بخشنامه
693آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)دریافت بخشنامه
694آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)دریافت بخشنامه
695دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384دریافت بخشنامه
696نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383دریافت بخشنامه
697مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستاییدریافت بخشنامه
698آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساختدریافت بخشنامه
699شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
700دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)دریافت بخشنامه
701سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
702اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداریدریافت بخشنامه
703بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)دریافت بخشنامه
704دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصهدریافت بخشنامه
705اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاوردریافت بخشنامه
706ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی دریافت بخشنامه
707فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384دریافت بخشنامه
708ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384دریافت بخشنامه
709ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384دریافت بخشنامه
710ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384دریافت بخشنامه
711ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384دریافت بخشنامه
712ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384دریافت بخشنامه
713ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384دریافت بخشنامه
714ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384دریافت بخشنامه
715ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384دریافت بخشنامه
716ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384دریافت بخشنامه
717ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384دریافت بخشنامه
718ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384دریافت بخشنامه
719دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاراندریافت بخشنامه
720قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)دریافت بخشنامه
721قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)دریافت بخشنامه
722موافقت‌نامه وام دریافت بخشنامه
723قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iranدریافت بخشنامه
724قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iranدریافت بخشنامه
725نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383دریافت بخشنامه
726پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاراندریافت بخشنامه
727دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
728موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتیدریافت بخشنامه
729حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
730موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصولدریافت بخشنامه
731شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383دریافت بخشنامه
732مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشنددریافت بخشنامه
733آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
734نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383دریافت بخشنامه
735دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
736دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
737دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساختدریافت بخشنامه
738ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383دریافت بخشنامه
739قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)دریافت بخشنامه
740قانون برنامه چهارم توسعهدریافت بخشنامه
741قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربناییدریافت بخشنامه
742مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌انددریافت بخشنامه
743حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
744حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
745حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
746حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
747آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوراندریافت بخشنامه
748اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)دریافت بخشنامه
749مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)دریافت بخشنامه
750موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌دریافت بخشنامه
751آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوراندریافت بخشنامه
752دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
753تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها دریافت بخشنامه
754دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383دریافت بخشنامه
755معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایاییدریافت بخشنامه
756نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382دریافت بخشنامه
757شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382دریافت بخشنامه
758قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
759قانون برگزاری مناقصاتدریافت بخشنامه
760دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاراندریافت بخشنامه
761اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21دریافت بخشنامه
762ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383دریافت بخشنامه
763ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383دریافت بخشنامه
764ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383دریافت بخشنامه
765ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383دریافت بخشنامه
766ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383دریافت بخشنامه
767ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383دریافت بخشنامه
768ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383دریافت بخشنامه
769ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383دریافت بخشنامه
770ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383دریافت بخشنامه
771ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383دریافت بخشنامه
772ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383دریافت بخشنامه
773ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنماییدریافت بخشنامه
774بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382 دریافت بخشنامه
775اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روزدریافت بخشنامه
776آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسیدریافت بخشنامه
777تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیکدریافت بخشنامه
778تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران دریافت بخشنامه
779نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)دریافت بخشنامه
780شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382دریافت بخشنامه
781ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
782دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌هادریافت بخشنامه
783نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382دریافت بخشنامه
784دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقیدریافت بخشنامه
785چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)دریافت بخشنامه
786سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)دریافت بخشنامه
787آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
788نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوریدریافت بخشنامه
789دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیراندریافت بخشنامه
790نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382دریافت بخشنامه
791موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
792حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
793حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب دریافت بخشنامه
794حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهندریافت بخشنامه
795داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
796ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
797شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381دریافت بخشنامه
798دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
799تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
800دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382دریافت بخشنامه
801تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
802فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافتدریافت بخشنامه
803ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382دریافت بخشنامه
804ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382دریافت بخشنامه
805ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382دریافت بخشنامه
806ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382دریافت بخشنامه
807ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382دریافت بخشنامه
808ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382دریافت بخشنامه
809ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382دریافت بخشنامه
810ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382دریافت بخشنامه
811ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382دریافت بخشنامه
812فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381دریافت بخشنامه
813آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.دریافت بخشنامه
814حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاریدریافت بخشنامه
815فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکاردریافت بخشنامه
816تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌هادریافت بخشنامه
817آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ایدریافت بخشنامه
818شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381دریافت بخشنامه
819ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌دریافت بخشنامه
820دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازیدریافت بخشنامه
821استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانیدریافت بخشنامه
822چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ایدریافت بخشنامه
823دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانیدریافت بخشنامه
824آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداریدریافت بخشنامه
825فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381دریافت بخشنامه
826آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387دریافت بخشنامه
827موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
828آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)دریافت بخشنامه
829شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380دریافت بخشنامه
830راهنمای آیین‌نامه بتن ایران دریافت بخشنامه
831ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداریدریافت بخشنامه
832آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران دریافت بخشنامه
833آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتیدریافت بخشنامه
834حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
835حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
836حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381دریافت بخشنامه
837حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهندریافت بخشنامه
838پرداخت تفاوت بهای قیردریافت بخشنامه
839ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)دریافت بخشنامه
840دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381دریافت بخشنامه
841تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
842تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهدریافت بخشنامه
843فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380دریافت بخشنامه
844آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
845راهنمای تهیه گزارش توجیه طرحدریافت بخشنامه
846آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساختدریافت بخشنامه
847قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)دریافت بخشنامه
848تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیکدریافت بخشنامه
849شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380دریافت بخشنامه
850قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتدریافت بخشنامه
851شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهریدریافت بخشنامه
852آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)دریافت بخشنامه
853آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)دریافت بخشنامه
854ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌دریافت بخشنامه
855فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380دریافت بخشنامه
856دستورالعمل ارزشیابی مشاوراندریافت بخشنامه
857شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتیدریافت بخشنامه
858شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتیدریافت بخشنامه
859ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )دریافت بخشنامه
860فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379دریافت بخشنامه
861شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379دریافت بخشنامه
862رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانیدریافت بخشنامه
863دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380دریافت بخشنامه
864موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
865موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح (نشریه شماره 24121) دریافت بخشنامه
866تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379دریافت بخشنامه
867ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداریدریافت بخشنامه
868فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379دریافت بخشنامه
869شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
870شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
871دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش دریافت بخشنامه
872موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشیدریافت بخشنامه
873دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرحدریافت بخشنامه
874موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
875موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره - فایل متنیدریافت بخشنامه
876فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378دریافت بخشنامه
877شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتیدریافت بخشنامه
878اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولتدریافت بخشنامه
879ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازیدریافت بخشنامه
880اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشوردریافت بخشنامه
881اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21دریافت بخشنامه
882اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
883ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379دریافت بخشنامه
884ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379دریافت بخشنامه
885ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379دریافت بخشنامه
886ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379دریافت بخشنامه
887ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379دریافت بخشنامه
888ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379دریافت بخشنامه
889ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379دریافت بخشنامه
890ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379دریافت بخشنامه
891ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379دریافت بخشنامه
892آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشوردریافت بخشنامه
893دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرحدریافت بخشنامه
894قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوردریافت بخشنامه
895حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
896مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09دریافت بخشنامه
897قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)دریافت بخشنامه
898تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
899تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
900راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنهادریافت بخشنامه
901راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آبدریافت بخشنامه
902ساختمانهای عمومی و دولتیدریافت بخشنامه
903حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راهدریافت بخشنامه
904وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشوردریافت بخشنامه
905دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحیدریافت بخشنامه
906آیین نامه طرح هندسی راه روستایی دریافت بخشنامه
907بتن در مناطق گرمسیردریافت بخشنامه
908شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایهدریافت بخشنامه
909فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌دریافت بخشنامه
910فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات هادریافت بخشنامه
911دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدریافت بخشنامه
912شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
913دستورالعمل آزمایش های تراواییدریافت بخشنامه
914تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30دریافت بخشنامه
915دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینیدریافت بخشنامه
916فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
917راهنمای تزریق در سازه های آبیدریافت بخشنامه
918فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
919ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدریافت بخشنامه
920دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازیدریافت بخشنامه
921فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانهدریافت بخشنامه
922ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاریدریافت بخشنامه
923دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378دریافت بخشنامه
924ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)دریافت بخشنامه
925تفاوت بهای قیر و مواد ناریهدریافت بخشنامه
926اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28دریافت بخشنامه
927فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377دریافت بخشنامه
928شرح عمومی خدمات مدیریت طرح دریافت بخشنامه
929مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
930اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21دریافت بخشنامه
931لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشوردریافت بخشنامه
932جلوگیری از اجرای کارها به روش امانیدریافت بخشنامه
933دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).دریافت بخشنامه
934ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )دریافت بخشنامه
935آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشوردریافت بخشنامه
936ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377دریافت بخشنامه
937دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاراندریافت بخشنامه
938تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولتدریافت بخشنامه
939ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377دریافت بخشنامه
940مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
941شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
942دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آبدریافت بخشنامه
943تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
944تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
945تعدیل حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
946نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاراندریافت بخشنامه
947راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیدریافت بخشنامه
948مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
949پرداخت مطالبات مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
950دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنیدریافت بخشنامه
951تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
952ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377دریافت بخشنامه
953بخشنامه به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
954تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1دریافت بخشنامه
955ضوابط طراحی ساختمان های اداریدریافت بخشنامه
956راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آبدریافت بخشنامه
957مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیستدریافت بخشنامه
958مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
959آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدریافت بخشنامه
960مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21دریافت بخشنامه
961دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
962دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آبدریافت بخشنامه
963راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آبدریافت بخشنامه
964علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینیدریافت بخشنامه
965ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
966جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزیدریافت بخشنامه
967پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیماندریافت بخشنامه
968تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
969تعدیل حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
970ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"دریافت بخشنامه
971ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
972ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377دریافت بخشنامه
973ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377دریافت بخشنامه
974ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377دریافت بخشنامه
975ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377دریافت بخشنامه
976شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
977فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376دریافت بخشنامه
978ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیمدریافت بخشنامه
979مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصهدریافت بخشنامه
980مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیلدریافت بخشنامه
981مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانیدریافت بخشنامه
982دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
983فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376دریافت بخشنامه
984ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شدهدریافت بخشنامه
985شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
986بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجیدریافت بخشنامه
987ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
988فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
989دستورالعمل برف‌سنجیدریافت بخشنامه
990دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتریدریافت بخشنامه
991مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداریهادریافت بخشنامه
992نحوه خرید و عقد قراردادهای طراحی و تولید نرم افزاردریافت بخشنامه
993مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه دریافت بخشنامه
994دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
995اصلاحیه میزان حق الزحمه تحقیقاتیدریافت بخشنامه
996معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روبازدریافت بخشنامه
997قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه دریافت بخشنامه
998ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهیدریافت بخشنامه
999مصوبه هیات وزیران در مورد میزان و نحوه تضمین حسن انجام تعهدات و پیش پرداختدریافت بخشنامه
1000مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهیددریافت بخشنامه
1001فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سال 1375دریافت بخشنامه
1002مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهریدریافت بخشنامه
1003دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتر های مرکبدریافت بخشنامه
1004هزینه حمل مصالحدریافت بخشنامه
1005قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشوردریافت بخشنامه
1006حق الزحمه مطالعات راهدریافت بخشنامه
1007حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه اهندریافت بخشنامه
1008حق‌الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوطدریافت بخشنامه
1009دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1010مصوبه شورای اقتصاد در مورد نحوه پرداخت عوارض شهرداریهادریافت بخشنامه
1011شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1375 فهرستهای قیمت پایهدریافت بخشنامه
1012آیین نامه طرح هندسی راه هادریافت بخشنامه
1013دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیزدریافت بخشنامه
1014دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1015ژئو فیزیک ونقش آن در مهندسی آب استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژهدریافت بخشنامه
1016دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1017ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
1018دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضیدریافت بخشنامه
1019راهنمای تعیین منحنی دبی - اشل رودخانه با استفاده از روش انیشیتن - بارباروسادریافت بخشنامه
1020دستورالعمل حفر و تجهیز چاهکهای مشاهده ایدریافت بخشنامه
1021دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاکدریافت بخشنامه
1022شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375 فهرست های قیمت پایهدریافت بخشنامه
1023دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1375دریافت بخشنامه
1024ابلاغ فهرست پیمانکاران ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسریدریافت بخشنامه
1025پرداخت تفاوت بهای قیر و مواد ناریهدریافت بخشنامه
1026فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375دریافت بخشنامه
1027تغییر ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1028مصوبه شورایعالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی ، مورخ 75/07/23دریافت بخشنامه
1029تسهیلات پیاده روی، توصیه ها و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1030ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1031فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1374دریافت بخشنامه
1032شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1374 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
1033انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا ( تا 2000 متر مربع)دریافت بخشنامه
1034ضوابط طراحی ساختمانهای نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردریافت بخشنامه
1035نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشوردریافت بخشنامه
1036بخشنامه به واحد های خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1037ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشوردریافت بخشنامه
1038آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1375 کل کشوردریافت بخشنامه
1039دستورالعمل ، تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1040مصوبه هیات وزیران در مورد تمدید تصویب نامه شماره 58604 / ت 329 ه مورخ 1372/11/30دریافت بخشنامه
1041ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
1042ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرهادریافت بخشنامه
1043ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1044ضریب نعدیل حق الزحمه مطالعات راههای اصلی، فرعی و بهسازی راهدریافت بخشنامه
1045ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1046دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1047نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیر تیپ) مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1048فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1374دریافت بخشنامه
1049آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1050فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی سدهادریافت بخشنامه
1051فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدهادریافت بخشنامه
1052آیین اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1053دستورالعمل اجرایی تبصره (5) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1054مصوبه شورای اقتصاد در اجرای مفاد بند ( ط ) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند 10 تبصره 29 قانون بودجه سال 74 کل کشوردریافت بخشنامه
1055آیین نامه بارگذاری پل های ایراندریافت بخشنامه
1056ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبیدریافت بخشنامه
1057راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آبدریافت بخشنامه
1058شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1059شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایهدریافت بخشنامه
1060فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1373دریافت بخشنامه
1061آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1374 کل کشوردریافت بخشنامه
1062ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1063ضوابط اجرایی بودجه سال 1374 کل کشوردریافت بخشنامه
1064آیین نامه بتن ایران (بخش دوم)دریافت بخشنامه
1065مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان هادریافت بخشنامه
1066نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آناندریافت بخشنامه
1067راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیساتدریافت بخشنامه
1068فهرست خدمات مرحله دو ( تشریحی ) طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1069موازین فنی ورزشگاههای کشوردریافت بخشنامه
1070ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور در سال1373دریافت بخشنامه
1071ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1373دریافت بخشنامه
1072فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1073فهرست خدمات مرحله یک ( توجیهی ) طرحهای آبیاری و زهکشیدریافت بخشنامه
1074فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای زهکشی و بهسازی خاکدریافت بخشنامه
1075ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعات زیر سازی راه آهن در سال 1373دریافت بخشنامه
1076ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک در سال 1373دریافت بخشنامه
1077ضریب تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی در سال 1373دریافت بخشنامه
1078ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتهاو مراحل مختلف مطالعات راههای اصلی ، فرعی و بهسازی راه در سال 1373دریافت بخشنامه
1079فهرست نرخ آهن آلات و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1373دریافت بخشنامه
1080شاخصهای تعدیل دوره های سه ماهه سال 1373دریافت بخشنامه
1081عدم پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز مهندسین مشاور و دستگاه اجرایی در قراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
1082اصلاح مفاد بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1083ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی به دفاتر امور بخشی و سازمان برنامه و بودجه استانهادریافت بخشنامه
1084فهرست خدمات مرحله توجیهی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداریدریافت بخشنامه
1085فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداریدریافت بخشنامه
1086دستورالعمل مربوط به برسی و نگهداری اسناد و پیمانها و قراردادها و گزارشات پیمانکاران و مشاوراندریافت بخشنامه
1087نشریه شماره 131 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1088مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( تجدید نظر اول )دریافت بخشنامه
1089‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354دریافت بخشنامه
1090درج اطلاعات ضروری در قراردادهای طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1091آیین نامه اجرایی بند 3 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1092دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیماندریافت بخشنامه
1093ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1372دریافت بخشنامه
1094مجموعه نقشه های تیپ مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1095دستورالعمل ابلاغی به مهندسین مشاور بمنظور رعایت صلاحیت وظرفیت خود درقبول کار وارسال اطلاعات کارهای خود به سازمان برنامه وبودجه در موقع مقرردریافت بخشنامه
1096ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههای اصلی و فرعی و بهسازی راه برای سال 1372دریافت بخشنامه
1097ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعاتی زیرسازی راه آهن برای سال 72دریافت بخشنامه
1098مصوبه هیئت وزیران درمورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1099آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1372 کل کشوردریافت بخشنامه
1100بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور برای طراحی بیمارستان‌هادریافت بخشنامه
1101درخواست تکمیل اطلاعاتدریافت بخشنامه
1102مشخصات فنی وعمومی مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1103نشریه شماره 3-129 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1104نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1105فهرست شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری.دریافت بخشنامه
1106نحوه پرداخت عوارض شهرداری درقراردادهای پیمانکاریدریافت بخشنامه
1107ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاورهدریافت بخشنامه
1108دستورالعمل نحوه تعیین عوامل نظارت کارگاهی و روش تعیین و پرداخت حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1372دریافت بخشنامه
1109مصوبه هیئت وزیران در مورد نحوه صدور ضمانتنامه های مورد نیاز خدمات فنی و مهندسی ( مطالعه - طراحی - اجرا - نظارت ) موسسات و شرکت های ایرانی در خارج از کشوردریافت بخشنامه
1110شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1371دریافت بخشنامه
1111دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات وسیماندریافت بخشنامه
1112تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1372دریافت بخشنامه
1113پرهیز از تخفیف در مناقصهدریافت بخشنامه
1114تمرکز اطلاعات مربوط به زمین شناسیدریافت بخشنامه
1115قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1116ضوابط اجرایی بودجه سال 1372 کل کشوردریافت بخشنامه
1117اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی) خدمات مشاوره به استانهادریافت بخشنامه
1118ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشوردریافت بخشنامه
1119مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانهادریافت بخشنامه
1120حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف مطالبات زیر سازی راه آهن و هم چنین حق الزحمه پیاده کردن و میخکوبی مسیردریافت بخشنامه
1121شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1371دریافت بخشنامه
1122رعایت انتخاب نوع مصالح با توجه به شناور شدن نرخ ارزدریافت بخشنامه
1123آزمایشهای تیپ مکانیک خاک (شناسایی وطبقه بندی خاک)دریافت بخشنامه
1124نشریه شماره 3 - 121 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1125مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهریدریافت بخشنامه
1126نشریه شماره 112 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1127استاندارد کیفیت آب آشامیدنیدریافت بخشنامه
1128نشریه شماره 2 - 118 دفتر تحقیقات و معیارهای فنیدریافت بخشنامه
1129راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوکدریافت بخشنامه
1130دستورالعمل های تیپ نقشه برداریدریافت بخشنامه
1131اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (واحدهای ساخت در استانها).دریافت بخشنامه
1132حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه و پیداکردن و میخکوبی مسیر راه و حق‌الزحمه نظارت کارهای راه ، پل ، تونل،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1133ضوابط معیارهای طرح ومحاسبه مخازن آب زمینیدریافت بخشنامه
1134تنفیذ آئین نامه اجرائی بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه برای سال 1371دریافت بخشنامه
1135نرخ مصالح مورد عمل در محاسبه شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1370دریافت بخشنامه
1136حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1137شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1370دریافت بخشنامه
1138مقررات اخذ تضمین و تادیه پیش پرداخت برای کارهای پیمانکاری که از محل اعتبارات عمرانی انجام می شونددریافت بخشنامه
1139دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1140دستورالعمل بهنگام کردن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی کارهایی که حق الزحمه آنها درصدی بوده و فهرست بهای مبنای برآورد آنها فهرست بهای پایه استدریافت بخشنامه
1141ضریب تعدیل حق الزحمه (k) برای قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1142اشتغال کارگران محلی در پروژه های عمرانیدریافت بخشنامه
1143راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تکمیل فرم کار در دست اجرادریافت بخشنامه
1144نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدریافت بخشنامه
1145مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداریدریافت بخشنامه
1146تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1147فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح سال 1371دریافت بخشنامه
1148رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائیدریافت بخشنامه
1149ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری وزهکشی نقشه های تیپ سازه های فنیدریافت بخشنامه
1150تنفیذ مفاد مصوبه شماره 108462 تا پایان سال 1372 در مورد جایگزینی مطالبات پیمانکاران با کسور وجه الضمان رسیدگی صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجراییدریافت بخشنامه
1151حق الزحمه مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1152دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می شوددریافت بخشنامه
1153راهنمای اجرای بخشنامه های شماره 4190 - 54 - 19968 - 1 مورخ 28/12/1370 و شماره 4200 - 54 - 20068 - 1 مورخ 28/12/1370 برای محاسبه حق الزحمه خدمات مرحله سوم مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1154ضرایب افزایش شاخصهای کلی ، رشته ای و گروهی سه ماهه سوم و چهارم سال1370 نسبت به سه ماهه دوم سال 1370دریافت بخشنامه
1155هزینه حمل مصالحدریافت بخشنامه
1156ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات مقدماتی و مراحل اول و دوم پیاده کردن و میخکوبی زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1157فهرست شرکتهای ساختمانی ،تاسیساتی و تجهیزاتی سراسریدریافت بخشنامه
1158افزایش مبالغ مندرج در بخشنامه های 6666/….، مورخ 28/12/60 ، و 7000 /…،مورخ 26/12/60دریافت بخشنامه
1159میزان حق التحقیقدریافت بخشنامه
1160ضوابط مربوط به تعیین قیمت کارهای ترک مناقصهدریافت بخشنامه
1161دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختماندریافت بخشنامه
1162شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1370دریافت بخشنامه
1163جدول شماره 2 - بخشنامه 3191 دریافت بخشنامه
1164دستورالعمل نحوه اخذ مجوز از شورای فنی استان در مورد کارهای با قیمت 10درصد و بیشتر نسبت به برآورد در حالت مناقصهدریافت بخشنامه
1165روش جدید تعدیل آحاد بهادریافت بخشنامه
1166حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوطدریافت بخشنامه
1167ضرایب افزایش شاخصهای کلی و فصلی سه ماهه اول سال 70 فهارس پایه نسبت به سه ماهه چهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1168ضرایب منطقه ای فهرست بهای واحد عملیات راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن برای استان سیستان و بلوچستاندریافت بخشنامه
1169حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف راههای اصلی و فرعی بهسازی راهدریافت بخشنامه
1170تنفیذ آئینامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور برای سال 1370دریافت بخشنامه
1171تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1172اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشوردریافت بخشنامه
1173ضریب تعدیل حق الزحمه تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1174رعایت سقف ده درصد در مناقصهدریافت بخشنامه
1175دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقلامی که برای آنها قیمت پایه تعیین نشده استدریافت بخشنامه
1176شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالعات کارهای معماری {شرح خدمات همسان شماره 3}دریافت بخشنامه
1177میزان درصد حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاوردریافت بخشنامه
1178فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازیدریافت بخشنامه
1179فهرست خدمات مرحله توجیهی سد سازیدریافت بخشنامه
1180نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1181شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1369دریافت بخشنامه
1182فهرست بهای واحد کارهای شبکه توزیع آبدریافت بخشنامه
1183فهرست بهای واحد کارهای خطوط انتقالدریافت بخشنامه
1184فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1185فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی - تاسیسات مکانیکی ساختماندریافت بخشنامه
1186فهرست بهای واحد عملیات ساختمانی راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1187فهرست بهای واحد کارهای ساختمانیدریافت بخشنامه
1188فهرست بهای واحد حفاری چاههای آب و قناتهادریافت بخشنامه
1189فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی ( برقی ) تاسیسات برقی ساختماندریافت بخشنامه
1190حق الزحمه مطالعات پل راه و راه آهن 4486-54-20359-1 1369/12/20دریافت بخشنامه
1191حق‌الزحمه مطالعات تونل های راه و راه آهندریافت بخشنامه
1192حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1193شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیر سازی راه آهندریافت بخشنامه
1194شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیرسازی راه آهندریافت بخشنامه
1195نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغلدریافت بخشنامه
1196نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغلدریافت بخشنامه
1197شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369دریافت بخشنامه
1198توضیح در مورد مصوبه شماره 114480 / ت 360 ه مورخ 20/09/1369 هیات وزیراندریافت بخشنامه
1199آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
1200نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369دریافت بخشنامه
1201بهای فروش مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و دستگاههای اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار می دهنددریافت بخشنامه
1202پرداخت مابه التفاوت بهای مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و توسط پیمانکاران خریداری می شوددریافت بخشنامه
1203ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرهادریافت بخشنامه
1204دستورالعمل نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و نحوه پرداخت هزینه های همکاریدریافت بخشنامه
1205تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافیدریافت بخشنامه
1206آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشوردریافت بخشنامه
1207ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و فهرست بهای حفاری قنوات سال 64 و استفاده از آن به عنوان فهارس پایه سال 69دریافت بخشنامه
1208شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 68دریافت بخشنامه
1209حق الزحمه مطالعات مراحل مقدماتی ، اول و دوم راههای اصلی ، فرعی و بهسازیدریافت بخشنامه
1210تمدید مصوبه هئیت وزیران در مورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1211قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاقدریافت بخشنامه
1212قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1213ابلاغ دستورالعمل نحوه ارجاع کار تاسیساتی همراه با کار ساختمانیدریافت بخشنامه
1214آیین نامه نحوه کار شورای فنی استانهادریافت بخشنامه
1215شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 68دریافت بخشنامه
1216ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن استانهای خراسان - آذربایجان شرقی - مازندراندریافت بخشنامه
1217بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
1218ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 68دریافت بخشنامه
1219شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 67دریافت بخشنامه
1220مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه هزینه نمودن اعتبارات بازسازی در سال 1368دریافت بخشنامه
1221حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1222کارآموزی دانشجویاندریافت بخشنامه
1223تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1368دریافت بخشنامه
1224دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی شبکه گاز رسانی شهریدریافت بخشنامه
1225ابلاغ فهرست بهای عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1226دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1227آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1228شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 67دریافت بخشنامه
1229اصلاح بند ب تصویب نامه شماره 7250 / ت 166 ، مورخ 17/03/67دریافت بخشنامه
1230تمدید اجرای تصویبنامه شماره 97726 مورخ 65/12/18 تا پایان سال 68دریافت بخشنامه
1231لزوم تسعیر ارز در سیستم بانکی توسط شرکتهای خارجیدریافت بخشنامه
1232فهرست مصالح بارکار و دستمزد و هزینه ساعتی ماشین آلات مربوط به فهارس سال 67دریافت بخشنامه
1233آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1234بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1235الزام مهندسان مشاور به ارسال مدارک و گزارش‌های مطالعات به سازمان برنامهدریافت بخشنامه
1236ضرایب قابل اعمال به فهارس بهای سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 67دریافت بخشنامه
1237شاخصهای تعدیل سالهای 65 و 66دریافت بخشنامه
1238بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1239نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1240حق بیمه پیمانکاران فرعی طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1241برای پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز ترک مناقصه از شورای اقتصاد همچنین تجدید نظر در نرخ پیمانهادریافت بخشنامه
1242قانون محاسبات عمومی کشوردریافت بخشنامه
1243قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور 1366) بروز شده تا اردیبهشت 93دریافت بخشنامه
1244شاخصهای تعدیل آحاد بها مربوط به سال 1364دریافت بخشنامه
1245دستورالعمل عملیات زمینی تهیه نقشه های توپوگرافی بمقیاس 500 : 1 و1000 : 1دریافت بخشنامه
1246تعرفه تهیه نقشه توپوگرافیدریافت بخشنامه
1247تمدید مهلت اجرایی تصویبنامه شماره 108462 ، مورخ 21/12/62 تا پایان سال 1367دریافت بخشنامه
1248صرفه جویی در هزینه طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1249آیین نامه بهره برداری از معادن مصوب جلسه مورخ 65/07/23 هیئت وزیراندریافت بخشنامه
1250صرفه جویی در مصرف آهن آلاتدریافت بخشنامه
1251بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1252مصوبه هیئت وزیران در موردبلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1253مصوبه هیئت وزیران در مورد مالیات پیمانهایی که از دو قسمت ارزی و ریالی تشکیل شده انددریافت بخشنامه
1254نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفیدریافت بخشنامه
1255مصوبه هیئت وزیران در مورد بلوکه کردن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضماندریافت بخشنامه
1256ابلاغ تاییدیه شماره 64042 ، مورخ 21/07/1364 هیئت وزیران درمورد مصوبات جلسات 129 و 142 شورایعالی تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
1257مصوبه هیئت وزیران در مورد پرداخت کسور وجه الضمان جهت تکمیل و رفع نقص و تحویل کارهای انجام شده به میزان 90%دریافت بخشنامه
1258ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
1259ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی- pdfدریافت بخشنامه
1260دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسیدریافت بخشنامه
1261اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 3000 تعدیلدریافت بخشنامه
1262قانون اصلاح معادن مصوب 01/03/1362 مجلس شورای اسلامی مصوب 26/03/1363مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1263حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1264جداول ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس بهای واحد سال 62 و استفاده از آن بعنوان فهارس بهای سال 1364دریافت بخشنامه
1265شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم وسوم و چهارم سال 63دریافت بخشنامه
1266تصویب نامه هیئت وزیران در مورد تاریخ اجرای مصوبه شماره 427 / د ،مورخ 02/10/58دریافت بخشنامه
1267ابلاغ مصوبه جلسه 129 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانیدریافت بخشنامه
1268تهیه طرح‌های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها {شرح خدمات همسان شماره 12}دریافت بخشنامه
1269روش تعدیل قراردادهای در دست اجرادریافت بخشنامه
1270شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 62دریافت بخشنامه
1271مصوبه شورای اقتصاد در مورد روش تعدیل قراردادهادریافت بخشنامه
1272روش تعدیل آحاد بهادریافت بخشنامه
1273مصوبه هیئت وزیران درخصوص واگذاری اختیار بررسی و تصویب مقررات تعدیل به شورای عالی فنیدریافت بخشنامه
1274ضریب هزینه‌های بالاسری پیمان پیمانکاراندریافت بخشنامه
1275آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشوردریافت بخشنامه
1276قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1277بخشنامه نخست وزیر در مورد تعلق مالیات و عوارض و حقوق گمرکی به پیمانهای خارجیدریافت بخشنامه
1278دستورالعمل نحوه محاسبه و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاوردریافت بخشنامه
1279تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشوردریافت بخشنامه
1280قانون معادن مصوب 01/ 03 / 1362، اصلاح چاپیدریافت بخشنامه
1281قانون معادن مصوب 62/03/01 مجلس شورای اسلامیدریافت بخشنامه
1282ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره-62دریافت بخشنامه
1283قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم تونلدریافت بخشنامه
1284قرارداد و شرح خدمات مطالعات ژئو فیزیکدریافت بخشنامه
1285پرداخت هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیهدریافت بخشنامه
1286ابلاغ شاخصهای تعدیل سه ماهه چهارم سال 60 و سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 61دریافت بخشنامه
1287حق الزحمه کارهای سیویل 16729/54/2600-1 مورخ 1361/11/20دریافت بخشنامه
1288پیمان مدیریتدریافت بخشنامه
1289ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان تهراندریافت بخشنامه
1290نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها پیرو بخشنامه شماره 1-11082-54-5090 مورخ 1360/09/02دریافت بخشنامه
1291قرارداد خدمات مهندس مشاوردریافت بخشنامه
1292ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خوزستان - کردستان- هرمزگاندریافت بخشنامه
1293ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خراسان - گیلان -تهراندریافت بخشنامه
1294ضرایب منطقه ای استانهای آذربایجان غربی و زنجاندریافت بخشنامه
1295ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای فارس - بوشهر -یزد - همدان - مرکزیدریافت بخشنامه
1296دستورالعمل محاسبه و ارائه مقدار آهن مصرفی مورد نیاز طرح‌هادریافت بخشنامه
1297ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان مازندراندریافت بخشنامه
1298ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای آذربایجان شرقی -ایلام - کهکیلویه و بویر احمد - اصفهاندریافت بخشنامه
1299ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان های سمنان و لرستان و سیستان و بلوچستاندریافت بخشنامه
1300نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌هادریافت بخشنامه
1301ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان چهارمحال و بختیاریدریافت بخشنامه
1302ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرماندریافت بخشنامه
1303ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان باختراندریافت بخشنامه
1304شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1359 (فاقد اعتبار برای قراردادهای بعد از تاریخ 3 / 3 / 1378)دریافت بخشنامه
1305تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلابدریافت بخشنامه
1306قرارداد نیروی انسانی مستقر در کارگاه‌های راهسازی - ساختمانی و تاسیساتیدریافت بخشنامه
1307تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلابدریافت بخشنامه
1308تحویل گرفتن پروژه به درخواست دستگاه بهره‌بردار توسط دستگاه اجرایی هنگام تحویل موقتدریافت بخشنامه
1309قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
1310آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی مصوب 1352/04/30 هیات وزیراندریافت بخشنامه
1311قانون برنامه و بودجهدریافت بخشنامه
1312قانون برنامه و بودجه - فایل متنی docدریافت بخشنامه
1313قانون برنامه و بودجه کشوردریافت بخشنامه
1314قرارداد نقشه برداریدریافت بخشنامه
1315قرارداد مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح آزمایشگاه محلیدریافت بخشنامه
1316قرارداد مطالعات و خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالحدریافت بخشنامه
1317شرح خدمات نظارت پلدریافت بخشنامه
1318شرح خدمات مطالعات راه اصلیدریافت بخشنامه
1319شرح خدمات نظارت راه فرعیدریافت بخشنامه
1320قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم راههای فرعیدریافت بخشنامه
1321شرح خدمات نظارت بر ساختمان راه اصلیدریافت بخشنامه
1322مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلابدریافت بخشنامه
1323ضریب های منطقه مربوط به فهرست های بها (پیمانکاری)دریافت بخشنامه
1324آیین نامه معاملات دولتیدریافت بخشنامه
1325آیین نامه معاملات دولتیدریافت بخشنامه
1326قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجیدریافت بخشنامه
1327راهنمای فهرست مطالب مطالعات پلها - شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقل دریافت بخشنامه
1328راهنمای تهیه مشخصات فنی، جزییات و نقشه‌ها در پل وسازه‌های راه شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقلدریافت بخشنامه
1329دستور العمل مطالعات و طراحی سیستم‌های ایمنی، روشنایی، تهویه، کنترل و برق تونل‌های جاده‌ای -شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقلدریافت بخشنامه
1330ضوابط ارزیابی و پذیرش بتندریافت بخشنامه
1331مقطع عرضی پلهادریافت بخشنامه
1332دستور العمل آزمایش‌های استاتیکی شمعهادریافت بخشنامه
1333اولویت‌های توسعه فنی در امور زیرساختهای جاده‌ایدریافت بخشنامه
1334دستور العمل ارزیابی زیست‌محیطی طرحهای حمل‌ و نقل جاده‌ای دریافت بخشنامه
1335دستور العمل تحویل موقت و قطعی راههادریافت بخشنامه
1336دستور العمل آزمایش‌های کارگاهی (حین اجرا)دریافت بخشنامه
1337راهنمای درزگیری رویه‌های آسفالتیدریافت بخشنامه
1338راهنمای لکه‌گیری رویه‌های آسفالتیدریافت بخشنامه
1339دستور العمل بازرسی ایمنی راه دریافت بخشنامه
1340دستور العمل بازدید ایمنی راه دریافت بخشنامه
1341آیین‌نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربر جاده‌ایدریافت بخشنامه
1342راهنمای طراحی واجرای علائم برجسته راهدریافت بخشنامه
1343اصلاحیه آیین‌نامه علایم راههای ایراندریافت بخشنامه
1344ضوابط کاربرد سیستم حفاظ کابلی در راههای برون شهریدریافت بخشنامه
1345دستور العمل بکارگیری سامانه های کنترل سرعت هوشمند (ITS) در جاده‌هادریافت بخشنامه
1346تدوین دستور العمل بکارگیری سیستمهای نظارت تصویری در جاده‌ها- ITSدریافت بخشنامه
1347مصوبه قیمت تعیین‌شده برای انجام عملیات: تهیه، حمل و پخش آسفالت و اساس و زیراساسدریافت بخشنامه
1348الزامات تهیه و اجرای لایه اساس، روش‌های تثبیت در لایه‌های خاکریزی و روسازیدریافت بخشنامه
1349مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی دریافت بخشنامه
1350 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیمدریافت بخشنامه
1351 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال‌ 1395 دستگاه‌های اجرایی(سطح ملی)دریافت بخشنامه