گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
2
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
3
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
4
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
5
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
6
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
7
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
8
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
9
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
10
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
11
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
12
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
13
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
14
تجزیه بهای فهرست چاه-97
15
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
16
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
17
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
18
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
19
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
20
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
21
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
22
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
23
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
24
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
25
دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
26
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1397
27
اصلاحيه دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
28
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
29
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
30
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
31
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
32
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
33
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
34
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
35
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
36
تعیین نصاب معاملات سال 1397
37
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
38
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
39
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
40
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
41
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
42
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
43
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
44
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
45
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
46
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
47
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
48
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
49
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
50
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
51
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
52
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
53
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
54
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
55
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
56
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
57
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
58
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
59
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
60
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
61
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
62
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
63
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
64
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
65
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
66
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
67
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
68
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
69
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
70
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
71
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
72
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
73
لایحه بودجه سال 97
74
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
75
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی جایکا
76
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
77
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
78
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
79
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
80
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
81
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
82
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
83
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
84
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
85
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
86
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
87
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
88
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
89
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
90
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
91
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
92
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
93
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
94
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
95
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
96
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
97
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
98
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
99
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
100
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
101
نصاب معاملات سال 1396
102
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
103
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
104
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
105
راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستر
106
فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396
107
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
108
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
109
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
110
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
111
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
112
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
113
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
114
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
115
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
116
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
117
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
118
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
119
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
120
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
121
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
122
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
123
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
124
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
125
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
126
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
127
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
128
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
129
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
130
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
131
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
132
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
133
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
134
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
135
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
136
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
137
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
138
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
139
تعرفه خدمات نقشه برداری
140
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
141
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
142
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
143
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
144
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
145
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
146
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
147
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
148
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
149
ضریب متوسط افزایش وزنی
150
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
151
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
152
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
153
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
154
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
155
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
156
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
157
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
158
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
159
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
160
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
161
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
162
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
163
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
164
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
165
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
166
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
167
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
168
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
169
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
170
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
171
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
172
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
173
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
174
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
175
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
176
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
177
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
178
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
179
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
180
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
181
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
182
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
183
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
184
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
185
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
186
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
187
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
188
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
189
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
190
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
191
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
192
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
193
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
194
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
195
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
196
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
197
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
198
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
199
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
200
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
201
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
202
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
203
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
204
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
205
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
206
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
207
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
208
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
209
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
210
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
211
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
212
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
213
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
214
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
215
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
216
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
217
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
218
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
219
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
220
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
221
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
222
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
223
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
224
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
225
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
226
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
227
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
228
تعرفه خدمات نقشه برداری
229
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
230
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
231
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
232
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
233
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
234
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
235
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
236
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
237
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
238
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
239
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
240
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
241
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
242
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
243
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
244
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
245
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
246
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
247
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
248
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
249
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
250
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
251
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
252
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
253
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
254
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
255
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
256
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
257
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
258
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
259
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
260
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
261
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
262
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
263
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
264
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
265
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
266
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
267
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
268
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
269
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
270
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
271
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
272
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
273
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
274
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
275
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
276
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
277
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
278
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
279
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
280
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
281
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
282
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
283
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
284
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
285
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
286
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
287
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
288
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
289
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
290
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
291
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
292
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
293
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
294
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
295
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
296
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
297
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
298
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
299
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
300
تعرفه خدمات نقشه برداری
301
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
302
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
303
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
304
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
305
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
306
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
307
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
308
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
309
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
310
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
311
تهیه عملکرد بودجه
312
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
313
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
314
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
315
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
316
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
317
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
318
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
319
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
320
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
321
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
322
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
323
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
324
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
325
دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
326
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
327
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
328
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
329
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
330
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
331
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
332
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
333
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
334
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
335
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
336
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
337
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
338
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
339
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
340
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
341
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
342
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
343
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
344
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
345
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
346
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
347
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
348
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
349
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
350
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
351
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
352
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
353
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
354
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
355
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
356
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
357
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
358
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
359
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
360
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
361
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
362
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
363
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
364
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
365
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
366
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
367
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
368
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
369
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
370
تعرفه خدمات نقشه برداری
371
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
372
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
373
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
374
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
375
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
376
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
377
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
378
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
379
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
380
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
381
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
382
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
383
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
384
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
385
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
386
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
387
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
388
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
389
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
390
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
391
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
392
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
393
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
394
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
395
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
396
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
397
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
398
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
399
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
400
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
401
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
402
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
403
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
404
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
405
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
406
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
407
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
408
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
409
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
410
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
411
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
412
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
413
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
414
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
415
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
416
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
417
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
418
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
419
فونت‌های لوتوس
420
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
421
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
422
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
423
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
424
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
425
ظرفیت مجاز کاری
426
قانون برنامه پنجم توسعه
427
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
428
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
429
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
430
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
431
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
432
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
433
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
434
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
435
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
436
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
437
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
438
حق‌الزحمه مطالعات راه
439
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
440
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
441
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
442
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
443
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
444
نحوه ابلاغ ضوابط
445
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
446
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
447
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
448
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
449
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
450
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
451
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
452
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
453
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
454
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
455
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
456
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
457
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
458
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
459
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
460
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
461
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
462
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
463
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
464
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
465
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
466
کارشناس حقیقی
467
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
468
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
469
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
470
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
471
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
472
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
473
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
474
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
475
اطلاعیه مهم
476
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
477
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
478
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
479
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
480
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
481
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
482
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
483
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
484
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
485
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
486
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
487
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
488
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
489
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران)
490
آیین‌نامه خرید خدمات مشاور
491
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
492
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
493
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
494
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
495
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
496
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
497
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
498
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
499
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
500
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
501
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
502
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
503
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
504
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
505
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
506
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
507
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
508
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
509
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
510
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
511
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
512
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
513
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
514
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
515
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
516
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
517
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
518
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
519
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
520
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
521
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
522
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
523
Iran tender law
524
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
525
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
526
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
527
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
528
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
529
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
530
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
531
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
532
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
533
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
534
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
535
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
536
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
537
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
538
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
539
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
540
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
541
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
542
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
543
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
544
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
545
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
546
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
547
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
548
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
549
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
550
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
551
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
552
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
553
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
554
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
555
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
556
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
557
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
558
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
559
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
560
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
561
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
562
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
563
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
564
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
565
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
566
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
567
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
568
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
569
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
570
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
571
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
572
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
573
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
574
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
575
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
576
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
577
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
578
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
579
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
580
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
581
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
582
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
583
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
584
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
585
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
586
حد نصاب معاملات سال 1387
587
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
588
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
589
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
590
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
591
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
592
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
593
جبران افزایش بهای قیر
594
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
595
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
596
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
597
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
598
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
599
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
600
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
601
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
602
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
603
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
604
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
605
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
606
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
607
قانون مدیریت خدمات کشوری
608
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
609
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
610
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
611
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
612
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
613
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
614
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
615
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
616
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
617
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
618
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
619
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
620
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
621
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
622
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
623
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
624
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
625
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
626
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
627
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
628
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
629
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
630
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
631
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
632
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
633
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
634
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
635
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
636
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
637
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
638
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
639
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
640
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
641
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
642
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
643
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
644
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
645
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
646
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
647
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
648
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
649
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
650
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
651
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
652
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
653
تشخیص صلاحیت مشاوران
654
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
655
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
656
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
657
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
658
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
659
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
660
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
661
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
662
طراحی بناهای درمانی 7
663
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
664
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
665
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
666
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
667
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
668
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
669
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
670
نظام فنی و اجرایی کشور
671
نظام فنی و اجرایی کشور
672
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
673
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
674
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
675
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
676
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
677
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
678
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
679
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
680
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
681
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
682
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
683
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
684
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
685
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
686
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
687
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
688
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
689
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
690
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
691
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
692
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
693
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
694
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
695
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
696
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
697
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
698
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
699
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
700
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
701
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
702
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
703
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
704
راهنمای مناقصه
705
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
706
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
707
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
708
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
709
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
710
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
711
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
712
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
713
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
714
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
715
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
716
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
717
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
718
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
719
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
720
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
721
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
722
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
723
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
724
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
725
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
726
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
727
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
728
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
729
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
730
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
731
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
732
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
733
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
734
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
735
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
736
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
737
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
738
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
739
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
740
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
741
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
742
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
743
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
744
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
745
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
746
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
747
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
748
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
749
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
750
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
751
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
752
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
753
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
754
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
755
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
756
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
757
موافقت‌نامه وام
758
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
759
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
760
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
761
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
762
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
763
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
764
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
765
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
766
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
767
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
768
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
769
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383
770
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره
771
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری
772
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت
773
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383
774
قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)
775
قانون برنامه چهارم توسعه
776
قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربنایی
777
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند
778
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
779
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
780
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
781
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
782
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
783
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
784
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
785
موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
786
آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
787
دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
788
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
789
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383
790
معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایایی
791
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
792
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
793
قانون برگزاری مناقصات
794
قانون برگزاری مناقصات
795
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
796
اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21
797
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
798
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383
799
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383
800
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383
801
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383
802
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383
803
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383
804
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383
805
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383
806
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
807
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383
808
ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
809
بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382
810
اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روز
811
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
812
تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیک
813
تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
814
نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)
815
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382
816
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
817
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
818
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382
819
دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
820
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)
821
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)
822
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
823
نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوری
824
دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیران
825
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382
826
موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
827
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
828
حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
829
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
830
داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی
831
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
832
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
833
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
834
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
835
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382
836
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
837
فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافت
838
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382
839
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382
840
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382
841
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382
842
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382
843
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382
844
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382
845
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382
846
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382
847
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
848
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
849
حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاری
850
فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار
851
تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌ها
852
آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ای
853
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
854
ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌
855
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
856
استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانی
857
چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ای
858
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی
859
آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری
860
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
861
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387
862
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
863
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
864
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
865
راهنمای آیین‌نامه بتن ایران
866
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
867
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران
868
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
869
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
870
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
871
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381
872
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
873
پرداخت تفاوت بهای قیر
874
ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)
875
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381
876
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
877
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
878
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
879
آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
880
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
881
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
882
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
883
تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیک
884
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
885
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
886
شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری
887
آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)
888
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
889
ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌
890
فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
891
دستورالعمل ارزشیابی مشاوران
892
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی
893
شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتی
894
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )
895
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379
896
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379
897
رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
898
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380
899
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
900
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح (نشریه شماره 24121)
901
تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379
902
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداری
903
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379
904
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایه
905
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایه
906
دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش
907
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
908
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
909
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
910
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره - فایل متنی
911
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378
912
شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی
913
اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولت
914
ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازی
915
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشور
916
اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21
917
اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
918
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379
919
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379
920
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379
921
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379
922
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379
923
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379
924
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379
925
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379
926
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379
927
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
928
دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح
929
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
930
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
931
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09
932
قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)
933
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
934
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
935
راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها
936
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
937
ساختمانهای عمومی و دولتی
938
حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راه
939
وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشور
940
دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحی
941
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
942
بتن در مناطق گرمسیر
943
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایه
944
فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌
945
فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات ها
946
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
947
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایه
948
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
949
تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30
950
دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینی
951
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانه
952
راهنمای تزریق در سازه های آبی
953
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
954
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
955
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
956
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانه
957
ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاری
958
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378
959
ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)
960
تفاوت بهای قیر و مواد ناریه
961
اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28
962
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377
963
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح
964
مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاور
965
اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21
966
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور
967
جلوگیری از اجرای کارها به روش امانی
968
دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).
969
ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )
970
آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
971
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377
972
دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران
973
تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت
974
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377
975
مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاری
976
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایه
977
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
978
تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
979
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
980
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
981
نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
982
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
983
مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی
984
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
985
دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنی
986
تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
987
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377
988
بخشنامه به واحد های خدمات مشاوره
989
تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1
990
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
991
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
992
مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست
993
مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنی
994
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
995
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21
996
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
997
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
998
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
999
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینی
1000
ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره
1001
جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
1002
پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
1003
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
1004
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
1005
ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"
1006
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1007
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377
1008
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377
1009
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377
1010
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377
1011
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایه
1012
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376
1013
ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیم
1014
مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصه
1015
مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیل
1016
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی
1017
دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
1018
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376
1019
ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شده
1020
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایه
1021
بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجی
1022
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1023
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
1024
دستورالعمل برف‌سنجی
1025
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
1026
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداریها
1027
نحوه خرید و عقد قراردادهای طراحی و تولید نرم افزار
1028
مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه
1029
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1030
اصلاحیه میزان حق الزحمه تحقیقاتی
1031
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روباز
1032
قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
1033
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1034
مصوبه هیات وزیران در مورد میزان و نحوه تضمین حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت
1035
مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید
1036
فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سال 1375
1037
مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری
1038
دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتر های مرکب
1039
هزینه حمل مصالح
1040
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور
1041
حق الزحمه مطالعات راه
1042
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه اهن
1043
حق‌الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوط
1044
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1045
مصوبه شورای اقتصاد در مورد نحوه پرداخت عوارض شهرداریها
1046
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1375 فهرستهای قیمت پایه
1047
آیین نامه طرح هندسی راه ها
1048
دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
1049
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
1050
ژئو فیزیک ونقش آن در مهندسی آب استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
1051
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
1052
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1053
دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
1054
راهنمای تعیین منحنی دبی - اشل رودخانه با استفاده از روش انیشیتن - بارباروسا
1055
دستورالعمل حفر و تجهیز چاهکهای مشاهده ای
1056
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
1057
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375 فهرست های قیمت پایه
1058
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1375
1059
ابلاغ فهرست پیمانکاران ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری
1060
پرداخت تفاوت بهای قیر و مواد ناریه
1061
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375
1062
تغییر ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1063
مصوبه شورایعالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی ، مورخ 75/07/23
1064
تسهیلات پیاده روی، توصیه ها و معیارهای فنی
1065
ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحد های خدمات مشاوره
1066
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1374
1067
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1374 قیمتهای پایه
1068
انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا ( تا 2000 متر مربع)
1069
ضوابط طراحی ساختمانهای نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
1070
نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور
1071
بخشنامه به واحد های خدمات مشاوره
1072
ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور
1073
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1375 کل کشور
1074
دستورالعمل ، تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی
1075
مصوبه هیات وزیران در مورد تمدید تصویب نامه شماره 58604 / ت 329 ه مورخ 1372/11/30
1076
ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
1077
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1078
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک
1079
ضریب نعدیل حق الزحمه مطالعات راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه
1080
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1081
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور
1082
نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیر تیپ) مهندسان مشاور
1083
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1374
1084
آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران
1085
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی سدها
1086
فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
1087
آیین اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1088
دستورالعمل اجرایی تبصره (5) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1089
مصوبه شورای اقتصاد در اجرای مفاد بند ( ط ) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند 10 تبصره 29 قانون بودجه سال 74 کل کشور
1090
آیین نامه بارگذاری پل های ایران
1091
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی
1092
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
1093
شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشی
1094
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایه
1095
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1373
1096
آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1374 کل کشور
1097
ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره
1098
ضوابط اجرایی بودجه سال 1374 کل کشور
1099
آیین نامه بتن ایران (بخش دوم)
1100
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
1101
نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
1102
راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
1103
فهرست خدمات مرحله دو ( تشریحی ) طرحهای آبیاری و زهکشی
1104
موازین فنی ورزشگاههای کشور
1105
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور در سال1373
1106
ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1373
1107
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای آبیاری و زهکشی
1108
فهرست خدمات مرحله یک ( توجیهی ) طرحهای آبیاری و زهکشی
1109
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای زهکشی و بهسازی خاک
1110
ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعات زیر سازی راه آهن در سال 1373
1111
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک در سال 1373
1112
ضریب تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی در سال 1373
1113
ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتهاو مراحل مختلف مطالعات راههای اصلی ، فرعی و بهسازی راه در سال 1373
1114
فهرست نرخ آهن آلات و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1373
1115
شاخصهای تعدیل دوره های سه ماهه سال 1373
1116
عدم پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز مهندسین مشاور و دستگاه اجرایی در قراردادهای پیمانکاری
1117
اصلاح مفاد بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشور
1118
ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی به دفاتر امور بخشی و سازمان برنامه و بودجه استانها
1119
فهرست خدمات مرحله توجیهی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری
1120
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری
1121
دستورالعمل مربوط به بررسی و نگهداری اسناد و پیمانها و قراردادها و گزارشات پیمانکاران و مشاوران
1122
نشریه شماره 131 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1123
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( تجدید نظر اول )
1124
‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354
1125
درج اطلاعات ضروری در قراردادهای طرحهای عمرانی
1126
آیین نامه اجرایی بند 3 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1373 کل کشور
1127
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیمان
1128
ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1372
1129
مجموعه نقشه های تیپ مخازن آب زمینی
1130
دستورالعمل ابلاغی به مهندسین مشاور بمنظور رعایت صلاحیت وظرفیت خود درقبول کار وارسال اطلاعات کارهای خود به سازمان برنامه وبودجه در موقع مقرر
1131
ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههای اصلی و فرعی و بهسازی راه برای سال 1372
1132
ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعاتی زیرسازی راه آهن برای سال 72
1133
مصوبه هیئت وزیران درمورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1134
آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1372 کل کشور
1135
بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور برای طراحی بیمارستان‌ها
1136
درخواست تکمیل اطلاعات
1137
مشخصات فنی وعمومی مخازن آب زمینی
1138
نشریه شماره 3-129 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1139
نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1140
فهرست شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری.
1141
نحوه پرداخت عوارض شهرداری درقراردادهای پیمانکاری
1142
ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره
1143
دستورالعمل نحوه تعیین عوامل نظارت کارگاهی و روش تعیین و پرداخت حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1372
1144
مصوبه هیئت وزیران در مورد نحوه صدور ضمانتنامه های مورد نیاز خدمات فنی و مهندسی ( مطالعه - طراحی - اجرا - نظارت ) موسسات و شرکت های ایرانی در خارج از کشور
1145
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1371
1146
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات وسیمان
1147
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1372
1148
پرهیز از تخفیف در مناقصه
1149
تمرکز اطلاعات مربوط به زمین شناسی
1150
قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور
1151
ضوابط اجرایی بودجه سال 1372 کل کشور
1152
اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی) خدمات مشاوره به استانها
1153
ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشور
1154
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها
1155
حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف مطالبات زیر سازی راه آهن و هم چنین حق الزحمه پیاده کردن و میخکوبی مسیر
1156
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1371
1157
رعایت انتخاب نوع مصالح با توجه به شناور شدن نرخ ارز
1158
آزمایشهای تیپ مکانیک خاک (شناسایی وطبقه بندی خاک)
1159
نشریه شماره 3 - 121 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1160
مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری
1161
نشریه شماره 112 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1162
استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
1163
نشریه شماره 2 - 118 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1164
راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک
1165
دستورالعمل های تیپ نقشه برداری
1166
اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (واحدهای ساخت در استانها).
1167
حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه و پیداکردن و میخکوبی مسیر راه و حق‌الزحمه نظارت کارهای راه ، پل ، تونل،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
1168
ضوابط معیارهای طرح ومحاسبه مخازن آب زمینی
1169
تنفیذ آئین نامه اجرائی بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه برای سال 1371
1170
نرخ مصالح مورد عمل در محاسبه شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1370
1171
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
1172
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1370
1173
مقررات اخذ تضمین و تادیه پیش پرداخت برای کارهای پیمانکاری که از محل اعتبارات عمرانی انجام می شوند
1174
دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی مهندسان مشاور
1175
دستورالعمل بهنگام کردن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی کارهایی که حق الزحمه آنها درصدی بوده و فهرست بهای مبنای برآورد آنها فهرست بهای پایه است
1176
ضریب تعدیل حق الزحمه (k) برای قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها
1177
اشتغال کارگران محلی در پروژه های عمرانی
1178
راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تکمیل فرم کار در دست اجرا
1179
نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
1180
مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
1181
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی
1182
فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح سال 1371
1183
رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی
1184
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری وزهکشی نقشه های تیپ سازه های فنی
1185
تنفیذ مفاد مصوبه شماره 108462 تا پایان سال 1372 در مورد جایگزینی مطالبات پیمانکاران با کسور وجه الضمان رسیدگی صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی
1186
حق الزحمه مهندسان مشاور
1187
دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می شود
1188
راهنمای اجرای بخشنامه های شماره 4190 - 54 - 19968 - 1 مورخ 28/12/1370 و شماره 4200 - 54 - 20068 - 1 مورخ 28/12/1370 برای محاسبه حق الزحمه خدمات مرحله سوم مهندسان مشاور
1189
ضرایب افزایش شاخصهای کلی ، رشته ای و گروهی سه ماهه سوم و چهارم سال1370 نسبت به سه ماهه دوم سال 1370
1190
هزینه حمل مصالح
1191
ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات مقدماتی و مراحل اول و دوم پیاده کردن و میخکوبی زیر سازی راه آهن
1192
فهرست شرکتهای ساختمانی ،تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری
1193
افزایش مبالغ مندرج در بخشنامه های 6666/….، مورخ 28/12/60 ، و 7000 /…،مورخ 26/12/60
1194
میزان حق التحقیق
1195
ضوابط مربوط به تعیین قیمت کارهای ترک مناقصه
1196
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختمان
1197
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1370
1198
جدول شماره 2 - بخشنامه 3191
1199
دستورالعمل نحوه اخذ مجوز از شورای فنی استان در مورد کارهای با قیمت 10درصد و بیشتر نسبت به برآورد در حالت مناقصه
1200
روش جدید تعدیل آحاد بها
1201
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوط
1202
ضرایب افزایش شاخصهای کلی و فصلی سه ماهه اول سال 70 فهارس پایه نسبت به سه ماهه چهارم سال 1369
1203
ضرایب منطقه ای فهرست بهای واحد عملیات راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن برای استان سیستان و بلوچستان
1204
حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف راههای اصلی و فرعی بهسازی راه
1205
تنفیذ آئینامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور برای سال 1370
1206
تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1207
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور
1208
ضریب تعدیل حق الزحمه تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه تفضیلی شهرها
1209
رعایت سقف ده درصد در مناقصه
1210
دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقلامی که برای آنها قیمت پایه تعیین نشده است
1211
شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالعات کارهای معماری {شرح خدمات همسان شماره 3}
1212
میزان درصد حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور
1213
فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
1214
فهرست خدمات مرحله توجیهی سد سازی
1215
نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1369
1216
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1369
1217
فهرست بهای واحد کارهای شبکه توزیع آب
1218
فهرست بهای واحد کارهای خطوط انتقال
1219
فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1220
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی - تاسیسات مکانیکی ساختمان
1221
فهرست بهای واحد عملیات ساختمانی راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
1222
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی
1223
فهرست بهای واحد حفاری چاههای آب و قناتها
1224
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی ( برقی ) تاسیسات برقی ساختمان
1225
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه آهن 4486-54-20359-1 1369/12/20
1226
حق‌الزحمه مطالعات تونل های راه و راه آهن
1227
حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
1228
شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیر سازی راه آهن
1229
شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیرسازی راه آهن
1230
نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل
1231
نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل
1232
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369
1233
توضیح در مورد مصوبه شماره 114480 / ت 360 ه مورخ 20/09/1369 هیات وزیران
1234
آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
1235
نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369
1236
بهای فروش مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و دستگاههای اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار می دهند
1237
پرداخت مابه التفاوت بهای مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و توسط پیمانکاران خریداری می شود
1238
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها
1239
دستورالعمل نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و نحوه پرداخت هزینه های همکاری
1240
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی
1241
آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور
1242
ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و فهرست بهای حفاری قنوات سال 64 و استفاده از آن به عنوان فهارس پایه سال 69
1243
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 68
1244
حق الزحمه مطالعات مراحل مقدماتی ، اول و دوم راههای اصلی ، فرعی و بهسازی
1245
تمدید مصوبه هئیت وزیران در مورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1246
قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
1247
قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی
1248
ابلاغ دستورالعمل نحوه ارجاع کار تاسیساتی همراه با کار ساختمانی
1249
آیین نامه نحوه کار شورای فنی استانها
1250
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 68
1251
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن استانهای خراسان - آذربایجان شرقی - مازندران
1252
بیمه بیکاری
1253
ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 68
1254
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 67
1255
مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه هزینه نمودن اعتبارات بازسازی در سال 1368
1256
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
1257
کارآموزی دانشجویان
1258
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1368
1259
دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی شبکه گاز رسانی شهری
1260
ابلاغ فهرست بهای عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
1261
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور
1262
آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
1263
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 67
1264
اصلاح بند ب تصویب نامه شماره 7250 / ت 166 ، مورخ 17/03/67
1265
تمدید اجرای تصویبنامه شماره 97726 مورخ 65/12/18 تا پایان سال 68
1266
لزوم تسعیر ارز در سیستم بانکی توسط شرکتهای خارجی
1267
فهرست مصالح بارکار و دستمزد و هزینه ساعتی ماشین آلات مربوط به فهارس سال 67
1268
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور
1269
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور
1270
الزام مهندسان مشاور به ارسال مدارک و گزارش‌های مطالعات به سازمان برنامه
1271
ضرایب قابل اعمال به فهارس بهای سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 67
1272
شاخصهای تعدیل سالهای 65 و 66
1273
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای و مهندسان مشاور
1274
نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی
1275
حق بیمه پیمانکاران فرعی طرحهای عمرانی
1276
برای پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز ترک مناقصه از شورای اقتصاد همچنین تجدید نظر در نرخ پیمانها
1277
قانون محاسبات عمومی کشور
1278
قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور 1366) بروز شده تا اردیبهشت 93
1279
شاخصهای تعدیل آحاد بها مربوط به سال 1364
1280
دستورالعمل عملیات زمینی تهیه نقشه های توپوگرافی بمقیاس 500 : 1 و1000 : 1
1281
تعرفه تهیه نقشه توپوگرافی
1282
تمدید مهلت اجرایی تصویبنامه شماره 108462 ، مورخ 21/12/62 تا پایان سال 1367
1283
صرفه جویی در هزینه طرحهای عمرانی
1284
آیین نامه بهره برداری از معادن مصوب جلسه مورخ 65/07/23 هیئت وزیران
1285
صرفه جویی در مصرف آهن آلات
1286
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور
1287
مصوبه هیئت وزیران در موردبلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1288
مصوبه هیئت وزیران در مورد مالیات پیمانهایی که از دو قسمت ارزی و ریالی تشکیل شده اند
1289
نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفی
1290
مصوبه هیئت وزیران در مورد بلوکه کردن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1291
ابلاغ تاییدیه شماره 64042 ، مورخ 21/07/1364 هیئت وزیران درمورد مصوبات جلسات 129 و 142 شورایعالی تامین اجتماعی
1292
مصوبه هیئت وزیران در مورد پرداخت کسور وجه الضمان جهت تکمیل و رفع نقص و تحویل کارهای انجام شده به میزان 90%
1293
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی
1294
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی- pdf
1295
دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
1296
اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 3000 تعدیل
1297
قانون اصلاح معادن مصوب 01/03/1362 مجلس شورای اسلامی مصوب 26/03/1363مجلس شورای اسلامی
1298
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
1299
جداول ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس بهای واحد سال 62 و استفاده از آن بعنوان فهارس بهای سال 1364
1300
شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم وسوم و چهارم سال 63
1301
تصویب نامه هیئت وزیران در مورد تاریخ اجرای مصوبه شماره 427 / د ،مورخ 02/10/58
1302
ابلاغ مصوبه جلسه 129 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
1303
تهیه طرح‌های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها {شرح خدمات همسان شماره 12}
1304
روش تعدیل قراردادهای در دست اجرا
1305
شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 62
1306
مصوبه شورای اقتصاد در مورد روش تعدیل قراردادها
1307
روش تعدیل آحاد بها
1308
مصوبه هیئت وزیران درخصوص واگذاری اختیار بررسی و تصویب مقررات تعدیل به شورای عالی فنی
1309
ضریب هزینه‌های بالاسری پیمان پیمانکاران
1310
آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
1311
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1312
بخشنامه نخست وزیر در مورد تعلق مالیات و عوارض و حقوق گمرکی به پیمانهای خارجی
1313
دستورالعمل نحوه محاسبه و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور
1314
تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
1315
قانون معادن مصوب 01/ 03 / 1362، اصلاح چاپی
1316
قانون معادن مصوب 62/03/01 مجلس شورای اسلامی
1317
ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره-62
1318
قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم تونل
1319
قرارداد و شرح خدمات مطالعات ژئو فیزیک
1320
پرداخت هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیه
1321
ابلاغ شاخصهای تعدیل سه ماهه چهارم سال 60 و سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 61
1322
حق الزحمه کارهای سیویل 16729/54/2600-1 مورخ 1361/11/20
1323
پیمان مدیریت
1324
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان تهران
1325
نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها پیرو بخشنامه شماره 1-11082-54-5090 مورخ 1360/09/02
1326
قرارداد خدمات مهندس مشاور
1327
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خوزستان - کردستان- هرمزگان
1328
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خراسان - گیلان -تهران
1329
ضرایب منطقه ای استانهای آذربایجان غربی و زنجان
1330
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای فارس - بوشهر -یزد - همدان - مرکزی
1331
دستورالعمل محاسبه و ارائه مقدار آهن مصرفی مورد نیاز طرح‌ها
1332
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان مازندران
1333
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای آذربایجان شرقی -ایلام - کهکیلویه و بویر احمد - اصفهان
1334
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان های سمنان و لرستان و سیستان و بلوچستان
1335
نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها
1336
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان چهارمحال و بختیاری
1337
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرمان
1338
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان باختران
1339
شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1359 (فاقد اعتبار برای قراردادهای بعد از تاریخ 3 / 3 / 1378)
1340
تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلاب
1341
قرارداد نیروی انسانی مستقر در کارگاه‌های راهسازی - ساختمانی و تاسیساتی
1342
تاخیرات ناشی از پدیده‌های انقلاب
1343
تحویل گرفتن پروژه به درخواست دستگاه بهره‌بردار توسط دستگاه اجرایی هنگام تحویل موقت
1344
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1345
آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی مصوب 1352/04/30 هیات وزیران
1346
قانون برنامه و بودجه
1347
قانون برنامه و بودجه - فایل متنی doc
1348
قانون برنامه و بودجه کشور
1349
قرارداد نقشه برداری
1350
قرارداد مطالعات و خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح آزمایشگاه محلی
1351
قرارداد مطالعات و خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1352
شرح خدمات نظارت پل
1353
شرح خدمات مطالعات راه اصلی
1354
شرح خدمات نظارت راه فرعی
1355
قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم راههای فرعی
1356
شرح خدمات نظارت بر ساختمان راه اصلی
1357
مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلاب
1358
ضریب های منطقه مربوط به فهرست های بها (پیمانکاری)
1359
قرارداد نقشه برداری
1360
آیین نامه معاملات دولتی
1361
آیین نامه معاملات دولتی
1362
قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی
1363
راهنمای فهرست مطالب مطالعات پلها - شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقل
1364
راهنمای تهیه مشخصات فنی، جزییات و نقشه‌ها در پل وسازه‌های راه شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقل
1365
دستور العمل مطالعات و طراحی سیستم‌های ایمنی، روشنایی، تهویه، کنترل و برق تونل‌های جاده‌ای -شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ و نقل
1366
ضوابط ارزیابی و پذیرش بتن
1367
مقطع عرضی پلها
1368
دستور العمل آزمایش‌های استاتیکی شمعها
1369
اولویت‌های توسعه فنی در امور زیرساختهای جاده‌ای
1370
دستور العمل ارزیابی زیست‌محیطی طرحهای حمل‌ و نقل جاده‌ای
1371
دستور العمل تحویل موقت و قطعی راهها