اصلاح ماده (25) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه 48013-ت23251هـ مورخ 11-12-1381
-
175000/ت56287هـ
1397/12/26
متن ضابطه

اصلاح ماده (۲۵) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

شماره۱۷۵۰۰۰/ت۵۶۲۸۷هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
اصلاح ماده (۲۵) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۳۷۵۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۲۵) آیین­نامه طبقه­­بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب­نامه
شماره۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱ﻫـ مورخ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۲۵ـ در صورتی­ که مدارک، اسناد و اطلاعات ارایه­شده توسط متقاضیان برای تشخیص صلاحیت (به تشخیص مرجع صدور گواهینامه) و یا فرایند ارجاع کار (به تشخیص و گزارش دستگاه اجرایی یا هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات) خلاف واقع باشد، اقدامات زیر توسط سازمان اعمال خواهد شد:

الف ـ تقلیل پایه گواهینامه پیمانکاری

ب ـ حذف رشته یا رشته های پیمانکاری

پ ـ تقلیل ظرفیت ارجاع کار (ریالی و تعدادی)

ت ـ تعلیق یا سلب گواهینامه پیمانکاری از (۶) ماه تا (۳۶) ماه

ث ـ محرومیت مدیران شرکت از (۶) ماه تا (۳۶) ماه

تبصره۱ـ دستورالعمل اجرای این ماده از جمله نحوه تجدیدنظر در اعمال موارد فوق توسط سازمان ابلاغ و یک یا چند بند از موارد فوق حسب میزان تأثیرگذاری تخلف مربوط اعمال می شود.

تبصره۲ـ موارد فوق در صورت تشخیص اجرای نامناسب موضوع پیمان توسط پیمانکار به تشخیص و گزارش دستگاه اجرایی و یا نظارتی نیز برای ارجاع سایر پیمان ها قابل تسری است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد