اصلاح آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013/ت 23251 ه‍ مورخ 1381/12/11
99353/ت59051هـ
1400/09/02
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد