راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
با توجه باینکه این راهنما براساس بخشنامه های 101/158657، 100/15300 و 50/197489 تنظیم شده است و بخشنامه های مذکور جملگی اعتبار خود را از دست داده اند، لذا راهنمای تنظیم شده نیز فاقد اعتبار است.
SalahiatPeymankar
1387/09/30
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد