بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
دربرگیرنده آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و بیش از 35 ضابطه مربوط به آن شامل اصلاحیه‌ها، دستورالعمل‌های ارزشیابی، پرسشنامه‌ها و محدودیت است که هر پیمانکاری برای دریافت یا تمدید گواهینامه صلاحیت خود بدان نیاز دارد. لازم به ذکر است توضیحات شایسته در وابستگی با هر یک از این ضوابط نیز به دست کارشناسان شاقول پیشکش شده است.- خرید از طریق دکمه فروشگاه
sh17
1396/10/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد