فهرست نمونه پیمان‌های نرم افزاری

ردیف
عنوان
نمایش
1
فرم قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدمات
2
قرارداد فروش بسته نرم‌افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی
3
قرارداد فروش خدمات نرم‌افزاری
4
نمونه قرارداد اتصال به شبكه اينترنت (بی‌سیم-Wireless)
5
نمونه قرارداد ارزيابی امنيت شبكه
6
نمونه قرارداد ایجاد وب‌سایت اینترنت
7
نمونه قرارداد تهیه نرم‌افزار دانشگاه
8
نمونه قرارداد توليد درس الكترونيكی
9
نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت‌افزار و نرم‌افزار
10
نمونه قرارداد خرید نرم‌افزار ( خرید ، نصب ، راه‌اندازی ، آموزش)
11
نمونه قرارداد راه‌اندازی رايانه و خدمات آن
12
نمونه قرارداد طراحی صفحات وب‌سایت
13
نمونه قرارداد طراحی و راه‌اندازی سامانه
14
نمونه قرارداد طراحی وب‌سایت
15
نمونه قرارداد فروش بسته نرم‌افزاری
16
نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک
17
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه (SMS)
18
نمونه قرارداد فروش نرم‌افزار تحليل، طراحی و برنامه‌نویسی
19
نمونه قرارداد مشترکین خدمات ارتباطی ایرانسل
20
نمونه قرارداد نرم‌افزاری
21
نمونه قرارداد پشتيبانی نرم‌افزار جامع بيمارستان
22
نمونه قرارداد پشتیبانی نرم‌افزار
بازگشت