نمونه قرارداد مشترکین خدمات ارتباطی ایرانسل

بسمه‌تعالی

 

ضوابط و شرایط استفاده مشترکین (ایرانسل) از خدمات

  1.  تعریف واژگان

عبارات و اصطلاحات به‌کاربرده شده در این قرارداد هر یک دارای معنایی به شرح ذیل می‌باشد مگر آنکه به نحو دیگری تصریح‌شده باشد.

۱-۱- «اپراتور» عبارت است از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل («ایرانسل») که به‌موجب موافقت‌نامه پروانه شماره ۹۶۰۴/۱۰ صادره از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه فعالیت دارد. نام تجاری این شرکت ام تی ان ایرانسل است و دفتر مرکزی آن در ………… واقع است.

۲-۱- «اعتبار مکالمه» عبارت است از زمان قابل‌استفاده برای کارت یا فیش شارژ برای مشترک بر اساس هزینه‌های قابل‌اعمال. هرگونه اعتباری که (بر اساس بند ۱۱) تا زمان غیر فعال‌سازی سیم‌کارت استفاده نشود ازدست‌رفته تلقی خواهد شد.

۳-۱- «بارگذاری» عبارت است از بارگذاری فیزیکی اطلاعات موردنیاز بر روی یک کارت یا فیش شارژ دارای اعتبار یا یک کارت تقویتی معتبر در سیستم پیش‌پرداخت اپراتور به‌نحوی‌که حساب مشترک از اعتبار لازم برای مکالمه، دوره دسترسی و یا تخفیفات مقرره برخوردار گردد.

۴-۱- «برگه تعرفه» عبارت است از فرم درخواستی که ام تی ان ایرانسل هر زمان‌بر اساس آن و پس از تائید اپراتور هزینه خدمات خود را از مشترک دریافت می‌کند. در صورت درخواست مشترک ام تی ان ایرانسل برگه تعرفه را در اختیار وی قرار خواهد داد.

۵-۱- «بسته» عبارت است از بسته مشتمل بر برگه اطلاعات حاوی شرح خدمات شبکه و سیم‌کارت که مشترک هنگام خرید سیم‌کارت دریافت می‌کند.

۶-۱- «تجدید» عبارت است از تجدید یک یا چندباره این قرارداد توسط طرفین (مشترک و اپراتور) به طریقی که باهم توافق خواهند کرد.

۷-۱- «تجهیزات پایانه» عبارت است از یک پایانه ارتباطات سیار و لوازم جانبی آن‌که مشترک از آن برای ارسال و دریافت پیام از طریق شبکه استفاده می‌کند(عموماً از آن تحت عنوان دستگاه تلفن همراه یاد می‌شود).

۸-۱- «تمدید» عبارت است از تمدید زمان اعتبار این قرارداد به‌دفعات متعدد و برای مدتی معین.

۹-۱- «ثبت‌نام» عبارت است از تکمیل فرم یا فرم درخواست خاص ثبت‌نام یا هر روش دیگری که هر زمان شرکت ام تی ان ایرانسل تعیین می‌کند. اطلاعات موردنیاز جهت درج در این فرم را شرکت ام تی ان ایرانسل معین می‌کند و به‌عنوان پیش‌نیازی برای فعال‌سازی سیم‌کارت منظور می‌باشد.

۱۰-۱- «جی.اس.ام.» عبارت است از سیستم جهانی ارتباطات سیار به‌نحوی‌که ساختار مشخصات آن توسط موسسه استانداردهای فنی اروپا (ETSI)تعریف‌شده است.

۱۱-۱- «خدمات ارزش‌افزوده» عبارت است از خدمات ثانویه که توسط ام تی ان ایرانسل یا اپراتور ارائه‌شده و بخشی از خدمات شبکه است با این تفاوت که این خدمات ممکن است تحت گزینه‌های خاص و با صرفنظرکردن از دیگر گزینه‌ها یا اینکه به‌موجب پرداخت هزینه‌های اضافه در اختیار مشترک قرار گیرد. ام تی ان ایرانسل می‌تواند هر زمان به صلاحدید خود خدمات مذکور را عرضه و یا از ارائه آن خودداری نماید.

۱۲-۱- «خدمات شبکه» عبارت است از خدمات شبکه مخابرات ارتباطات سیار ازجمله خدمات ارزش‌افزوده که ام تی ان ایرانسل بر اساس شرایط و مفاد این قرارداد در اختیار مشترک قرار می‌دهد.

۱۳-۱- «درخواست» عبارت است از درخواستی که مشترک بر اساس فرم درخواست یا به هر نحو دیگری برای تامین و یا نصب تجهیزات پایانه، سیم‌کارت و یا خدمات شبکه به ام تی ان ایرانسل ارائه می‌دهد.

۱۴-۱- «دسترسی» عبارت است از توانایی مشترک برای ارسال و دریافت پیام از طریق شبکه که از طرف ام تی ان ایرانسل در اختیار مشترک قرار می‌گیرد.

۱۵-۱- «دفتر ام تی ان ایرانسل» عبارت است از دفتر مرکزی شرکت که نشانی آن دربند ۱-۱ ذکر شد. این عبارت شامل شعب ام تی ان ایرانسل و دفاتر هر یک از کارگزاران یا شرکت‌های وابسته که از سوی ام تی ان ایرانسل یا دیگر شرکت‌ها فعالیت می‌کنند نمی‌شود.

۱۶-۱- «دوره اعتبار» عبارت است از دوره اعتبار محصول، خدمات شبکه یا خدمات ارزش‌افزوده که هر زمان در برگه تعرفه یا تبلیغات فروش مشخص می‌شود.

۱۷-۱- « دوره اولیه» عبارت است از یک دوره نود (۹۰) روزه که طی آن با رعایت مقررات مواد ۲ ( آغاز قرارداد)، ۵ (تعلیق قرارداد) و ۷ (نقض قرارداد) مشروط به انجام تعهدات مشترک ام.تی.ان.ایرانسل به مشترک اجازه دسترسی به شبکه را می‌دهد. این دوره از زمان قبول فرم ثبت‌نام مشترک یا فعال کردن سیم‌کارت مشترک هرکدام که زودتر باشد محاسبه می‌شود.

۱۸-۱- «دوره دسترسی» به شرح ذیل تعریف می‌شود:

۱-۱۸-۱- در رابطه با تعرفه پرداخت ماهیانه، دوره دسترسی عبارت است از هر دوره یک‌ماهه در طول اجرای این قرارداد که طی آن ام تی ان ایرانسل اجازه دسترسی مشترک به شبکه را می‌دهد مشروط بر اینکه مشترک نیز به تعهدات خود به شرح مندرج در این قرارداد عمل نماید. این دوره‌های یک‌ماهه از تاریخی که مشترک فرم‌های ثبت‌نام را تکمیل می‌کند محاسبه خواهد شد.۲-۱۸-۱- در رابطه با تعرفه پیش‌پرداخت، دوره دسترسی عبارت است از یک دوره دسترسی (که مدت آن) بر روی کارت شارژ که توسط مشترک مورداستفاده قرار می‌گیرد مشخص‌شده است به این شرط که هر بار حداکثر نود روز اعتبار در اختیار حساب مشترک قرار گیرد.
این دوره از تاریخ آغاز استفاده از کارت شارژ (یا از زمان تائید دریافت اعتبار مقتضی از مشترک) محاسبه می‌شود. چنانچه دوره دسترسی در بالاترین حد خود(۹۰ روز) قرار داشته باشد و دوره دسترسی جدیدی خریداری‌شده و به‌حساب واریز شود این دوره جدید ازدست‌رفته تلقی خواهد شد. معذالک در صورت از دست رفتن دوره دسترسی، اعتبار واریزشده به‌حساب مشترک برای حساب وی منظور خواهد شد.

۱۹-۱- «سازمان» عبارت است از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به‌موجب قانون، امر نظارت بر کار اپراتور را به عهده دارد.

۲۰-۱- «سیم‌کارت» عبارت است از قطعه هویت مشترک که حاوی شماره شناسایی بین‌المللی سیم‌کارت و شماره اختصاصی مشترک (شماره تلفن همراه) است که پس از فعال شدن آن توسط ام.تی.ان. ایرانسل به مشترک که در حال استفاده از تجهیزات پایانه است اجازه می‌دهد به خدمات شبکه دسترسی پیدا کند.

۲۱-۱- «شبکه» عبارت است از سیستم دیجیتال تلفن همراه که توسط اپراتور ایجاد و مدیریت می‌شود.

۲۲-۱- «شماره اختصاصی مشترک(MSISDN)» عبارت است از شماره تلفن همراه که بر روی هر سیم‌کارت تعبیه‌شده است.

۲۳-۱- «شماره شناسایی بین‌المللی سیم‌کارت (ICC)» عبارت است از شماره شناسه خاص هر سیم‌کارت که توسط تولیدکننده سیم‌کارت بر روی آن تعبیه می‌شود.

۲۴-۱- «طرح تعرفه» عبارت است از هر یک از طرح‌های تعرفه که بر اساس آن خدمات شبکه در اختیار مشترک قرار می‌گیرد. طرح‌های تعرفه در برگه تعرفه شرح داده‌شده است. این طرح‌ها بر اساس نرخ یا هزینه‌های کاربری، خدمات ارزش‌افزوده و دیگر متغیرهایی که هر زمان توسط ام.تی.ان.
ایرانسل یا اپراتور تعیین می‌شود با یکدیگر متفاوت هستند. تعیین این عوامل بر اساس قیود و شرایط و پس از تائید «سازمان» انجام می‌گیرد.

۲۵-۱- «فرم درخواست» عبارت است از فرم درخواست یا ثبت‌نام که در هنگام ثبت‌نام توسط مشترک یا از جانب وی تکمیل می‌شود.

۲۶-۱- «فعال‌سازی» عبارت است از فرایندی که بر اساس آن ام تی ان ایرانسل اجازه می‌دهد که یک سیم‌کارت بر اساس شرایط مندرج دراین قرارداد در شبکه فعال شود.

۲۷-۱- «فیش شارژ»: به کارت شارژ مراجعه کنید.

۲۸-۱- «قرارداد» عبارت است از ضوابط و شرایط مندرج و موردقبول در این توافق‌نامه به همراه هر سند دیگری که در ارتباط با اشتراک شبکه و یا خدمات شبکه فی‌مابین مشترک و اپراتور تنظیم‌شده است.

۲۹-۱- «کارت تقویتی» عبارت است از یک کارت یا فیش شارژ که مشترک را قادر می‌سازد که با رعایت مفاد ماده ۶ (حدود مسئولیت‌ها) هزینه‌های تماس را بر اساس موارد مندرج در تعرفه‌های تبلیغاتی برای دوره اعتبار موردنظر کاهش دهد.

۳۰-۱- «کارت شارژ» عبارت است از کارتی که مشترک به واحد پول رایج جمهوری اسلامی ایران (ریال) خریداری می‌کند و به‌موجب آن اجازه دسترسی به خدمات شبکه و استفاده از این خدمات را تا حد اعتبار تعیین‌شده بر روی کارت و یا در طول دوره دسترسی تعیین‌شده بر روی کارت در اختیار می‌گیرد.

۳۱-۱- «کیت» (Kit): به «بسته» مراجعه کنید.

۳۲-۱- «مشترک» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب قرارداد، دسترسی شبکه اپراتور را در اختیار داشته و به این شبکه متصل است. مشخصات مشترک در فرم درخواستی که به نحو مقتضی تکمیل‌شده درج‌شده است.

۳۳-۱- «نصب» عبارت است از نصب تجهیزات پایانه در یک وسیله نقلیه یا دیگر نقاطی که در فرم
درخواست مشترک مشخص‌شده است.

۳۴-۱- «هزینه» یا «هزینه‌ها» عبارت است از وجوهی که اپراتور هر زمان در قبال خدمات شبکه بر اساس جزئیات مندرج در برگه تعرفه وضع می‌کند.

۳۵-۱- «هزینه اتصال» عبارت است از هزینه‌ای که ام تی ان ایرانسل در قبال فعال‌سازی سیم‌کارت مشترک به‌حساب وی منظور می‌نماید.

۳۶-۱- «هزینه ماهانه خدمات» عبارت است از هزینه ماهانه‌ای که ام تی ان ایرانسل در قبال دسترسی مشترک به خدمات شبکه و استفاده وی از این خدمات مطابق برگه تعرفه به‌حساب وی منظور می‌کند.

۳۷-۱- «هزینه‌های کاربری» عبارت است از هزینه‌هایی که ام تی ان ایرانسل درازای خدمات ثبت‌شده شبکه مطابق با برگه تعرفه از مشترک دریافت می‌کند.

۳۸-۱- «یک ماه» عبارت است از دوره‌ای که رأس ساعت صفر در روزی خاص از تقویم شمسی ( که ام تی ان ایرانسل تعیین می‌کند) شروع‌شده و تا ساعت صفر روز مشابه در ماه بعد ادامه می‌یابد.

۲- آغاز و خاتمه قرارداد:

۱-۲- این قرارداد از تاریخ فعال‌سازی سیم‌کارتی که ام تی ان ایرانسل در اختیار مشترک قرار داده است آغاز می‌شود و باید با رعایت مفاد ماده ۵ (تعلیق قرارداد) و ماده ۷ (نقض قرارداد) در طول دوره اولیه به اجرا گذاشته شود و پس از خاتمه این دوره ادامه قرارداد منوط به تمدید آن توسط اپراتور است مگر آنکه قرارداد به یکی از دو نحو ذیل خاتمه پیدا کند:

۱-۱-۲- فسخ توسط مشترک با اعلان کتبی سی‌روزه به ایرانسل.

۲-۱-۲- چنانچه به هر دلیلی ازجمله به دلیل انقضای اعتبار پروانه‌ای که به‌موجب آن ام.تی.ان. ایرانسل به مشترک اجازه دسترسی به خدمات شبکه را داده است ام تی ان ایرانسل بلافاصله به‌صورت مکتوب به مشترک از خاتمه این قرارداد خبر دهد.

۲-۲- درخواست مشترک از اشخاص ثالث یا واسطه‌های تعیین‌شده توسط ام.تی.ان.ایرانسل درخواست از ام تی ان ایرانسل محسوب می‌شود و این درخواست پس از ارائه به دفتر این شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پذیرش این درخواست توسط ام تی ان ایرانسل از طریق فعال‌سازی سیم‌کارت به‌موجب بند ۱-۲ مشخص می‌شود. در این صورت صرف‌نظر از اینکه مشترک از پذیرش سفارش خودآگاهی یافته است یا خیر این قرارداد مابین ام تی ان ایرانسل و وی لازم‌الاجرا خواهد بود. بدین‌وسیله مشترک صراحتاً از حق دریافت ابلاغیه‌ای در خصوص پذیرش درخواست خود صرف‌نظر می‌کند.

۳-۲- چنانچه بر اساس دیگر قراردادهای مابین ام تی ان ایرانسل و مشترک سیم‌کارت جدیدی در اختیار مشترک قرارگرفته و فعال شود سیم‌کارت جدید تابع شرایط قرارداد جدید خواهد بود.

۳- عرضه سیم‌کارت، نصب و خدمات شبکه:

۱-۳- ام تی ان ایرانسل در حدود امکانات فنی یا ملاحظات تجاری خویش پاسخگوی تقاضای متقاضیان بوده و افزون بر آن تکلیفی در مقابل آنان نخواهد داشت.

۲-۳- ام تی ان ایرانسل باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بلافاصله شرایط تهیه، تحویل و یا نصب مذکور در درخواست را برآورده سازد اما در قبال هرگونه تأخیر یا لغو تهیه، تحویل و یا نصب به هر دلیل که باشد هیچ‌گونه تعهدی نسبت به مشترک ندارد. ام تی ان ایرانسل می‌تواند به تشخیص خود مشترک را به شخص ثالث که به‌صورت مستقل و نه به‌عنوان کارگزار این شرکت نصب را بر عهده می‌گیرد ارجاع دهد.

۳-۳- درصورتی‌که خدمات موردنظر مشترک نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد ،اخذ آن به عهده مشترک خواهد بود و در صورت عدم اخذ مجوز، خسارات احتمالی به عهده مشترک بوده و نمی‌تواند ادعایی علیه ام تی ان ایرانسل داشته باشد.

۴-۳- تمامی موارد احتمال وارد آمدن خسارت به سیم‌کارت باید در هنگام تحویل سیم‌کارت به مشترک توسط ام تی ان ایرانسل به وی اطلاع داده شود.

۵-۳- مشترک باید در صورت آسیب، مفقودی یا سرقت سیم‌کارت خود، مراتب را بلافاصله به نحو مقتضی به ایرانسل اطلاع دهد. در غیر این صورت، عواقب ناشی از سوءاستفاده‌های احتمالی و مسئولیت‌های متعاقب آن به عهده وی خواهد بود. چنانچه سیم‌کارتی سرقت یا مفقودشده یا آسیب ببیند مشترک باید بلافاصله کتباً ام تی ان ایرانسل را از این موضوع آگاه کند. مشترک باید تمامی هزینه‌های مربوط به سیم‌کارت را تا زمان ابلاغ سرقت، گم‌شدن یا آسیب دیدن سیم‌کارت پرداخت کند. پس از درخواست مشترک ام تی ان ایرانسل در اسرع وقت مبادرت به صدور سیم‌کارت جایگزین برای وی می‌کند. اما این شرکت می‌تواند برابر تعرفه هزینه‌ای برای صدور سیم‌کارت جایگزین از مشترک مطالبه کند. سرقت، گم‌شدن یا آسیب دیدن سیم‌کارت یا صدور سیم‌کارت جدید یا ارائه شماره جدید به هر دلیلی که باشد نمی‌تواند منجر به فسخ این قرارداد شود و این قرارداد همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

۶-۳- چنانچه مشترک مالکیت سیم‌کارت خود را به فرد دیگری انتقال دهد باید بلافاصله‌ام تی ان ایرانسل را به نحو مقتضی از این موضوع آگاه نموده و مراحل انتقال مالکیت را انجام دهد. تا زمان انجام چنین ابلاغی مشترک در قبال تمامی هزینه‌های مرتبط باسیم کارت مسئول خواهد بود. مالک جدید سیم‌کارت باید مشخصات خود را در فرم‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته‌شده است ثبت کند. در صورت احراز هرگونه انتقال سیم‌کارت به اشخاص ثالث بدون رعایت ضوابط نقل‌وانتقال، ایرانسل مجاز به غیرفعال سازی سیم‌کارت بوده و هیچ‌گونه ادعایی از سوی مشترک در این خصوص مسموع نخواهد بود.

۷-۳- بدین‌وسیله مشترک متعهد می‌شود که:

۱-۷-۳- از خدمات شبکه برای مقاصد نامناسب، غیراخلاقی یا غیرقانونی استفاده نکند. وی همچنین متعهد می‌شود از خدمات شبکه به‌نحوی‌که موجب وارد آمدن خسارت به اشخاص یا دارایی‌های آن‌ها شده یا منجر به ایجاد اختلال در شبکه یا خدمات شبکه‌ام تی ان ایرانسل یا دیگر اپراتورها می‌شود استفاده نکند در این صورت مشترک مسئول تمام پیام‌دهی ناشی از عمل خود خواهد بود.۲-۷-۳- از تجهیزات پایانه مورد تائید ام تی ان ایرانسل استفاده کند و از تمامی قوانین و مقررات مراجع ذیصلاح و نیز دستورالعمل‌های ام تی ان ایرانسل برای استفاده از تجهیزات پایانه، خدمات شبکه و سیم‌کارت متابعت و پیروی کند.

۳-۷-۳- مشترک هیچ‌گونه حق مالکیت معنوی یا منافعی در خصوص نرم‌افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین‌المللی سیم‌کارتی که در اختیار وی قرارگرفته ندارد.
۴-۷-۳- مشترک یا افرادی از جانب وی نباید به‌هیچ‌وجه مبادرت به دست‌کاری یا تغییر نرم‌افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین‌المللی سیم‌کارت کنند. در این صورت مشترک مسئول تمام پیامدهای ناشی از عمل خود می‌باشد.

۸-۳- ام تی ان ایرانسل می‌تواند به تشخیص خود مبادرت به ارائه خدمات ارزش‌افزوده و تعیین هرگونه هزینه‌بر مبنای تعرفه‌ها برای این خدمات کند یا اینکه به ارائه چنین خدماتی پایان دهد. چنانچه ام تی ان ایرانسل به ارائه خدمات ارزش‌افزوده‌ای که در قبال آن هزینه اشتراک دریافت می‌شود پایان دهد پس‌ازآن در قبال این خدمات هیچ‌گونه هزینه‌ای از مشترک دریافت نخواهد شد. هنگامی‌که مشترک از یکی از تعرفه‌هایی استفاده می‌کند که شامل ارائه خدمات ارزش‌افزوده رایگان است، ام تی ان ایرانسل می‌تواند به تشخیص خود و بدون ابلاغ به مشترک بدون آنکه هزینه‌های ماهانه خدمات را کاهش دهد یا مبالغی را به مشترک مسترد کند، مبادرت به تغییر، قطع یا جایگزینی چنین خدماتی کند.

۹-۳- علیرغم فعال بودن سیم‌کارت نمی‌توان از آن برای برقراری ارتباط از طریق سرویس رومینگ بین‌المللی استفاده کرد و تنها درصورتی‌که مشترک به نحو مقتضی و مدنظر ام تی ان ایرانسل و از پنج (۵) روز کاری قبل کتباً از این شرکت درخواست کرده باشد، برای دوره محدودی از چنین خدماتی برخوردار خواهد شد. ام تی ان ایرانسل می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیلی به مشترک از ارائه چنین خدماتی به وی امتناع کند و نیز می‌تواند به تشخیص خود از مشترک بخواهد پیش از آنکه این خدمات به وی ارائه شود مبلغی را به‌عنوان سپرده به‌حساب ام تی ان ایرانسل واریز کند.

۱۰-۳- ام تی ان ایرانسل همچنین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که چنانچه تشخیص دهد از سرویس رومینگ بین‌المللی سوءاستفاده می‌شود بدون آنکه نیاز به توضیح به مشترک داشته باشد مانع از برقراری تماس‌های بین‌المللی توسط سیم‌کارت مدنظر شود.

۱۱-۳- مشترک باید به‌محض آگاهی از ارتکاب جرائم و تخلفات جهت مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه‌ای با سیم‌کارت ذیل نام خود، مراتب را به ایرانسل اطلاع دهد؛ درغیراینصورت عواقب ناشی از آن‌ها به عهده مشترک خواهد بود.

۴- هزینه‌ها:

۱-۴- مشترک باید در قبال برخورداری از خدمات شبکه، سیم‌کارت و هر یک از محصولات و یا خدماتی که توسط ام تی ان ایرانسل ارائه می‌شود خواه وی از این خدمات استفاده می‌کند یا خیر هزینه‌ای بر اساس برگه تعرفه به ام تی ان ایرانسل پرداخت کند.

۲-۴- ام تی ان ایرانسل می‌تواند پس از ابلاغ کتبی به مشترک مبادرت به تغییر این هزینه‌ها کند و تغییر هزینه‌ها را از تاریخ تعیین‌شده در این ابلاغیه اعمال کند.

۳-۴- به‌جز در مواردی که کتباً توافقات دیگری با ام. تی.ان. ایرانسل به‌عمل‌آمده باشد، مشترک باید پرداخت‌های خود را به ام تی ان ایرانسل به نحو ذیل انجام دهد:

۱-۳-۴- پرداخت بابت ارائه و تحویل تجهیزات پایانه و یا سیم‌کارت به‌صورت کامل و در هنگام تحویل و در قبال دریافت رسید.

۲-۳-۴- در مورد خدمات ماهانه در صورت اعمال پذیر بودن قبلاً و در مورد دیگر هزینه‌ها یک ماه بعد به‌صورت کامل و در مدت ۲۱ روز پس از تاریخ صورتحساب موضوع‌بند ۷-۴. پرداخت باید در دفاتر ام تی ان ایرانسل یا در بانک‌هایی که هر زمان این شرکت تعیین می‌کند انجام گیرد. در شرایطی که پرداخت از طریق دستور پرداخت بدهی، دیگر ابزار الکترونیکی یا دیگر انواع واسطه صورت می‌گیرد بانک مشترک یا دیگر واسطه‌ها باید به‌عنوان عامل مشترک عمل کرده و مشترک تنها در صورتی به تعهدات خود عمل کرده است که پرداخت‌ها به دفاتر ام تی ان ایرانسل یا به بانک‌های طرف قرارداد آن ارائه‌شده باشد. ام تی ان ایرانسل این پرداخت را به‌عنوان مبلغی که مشترک برای حساب خودپرداخت کرده در نظر می‌گیرد.

۴-۴- صرف‌نظر از مفاد بند ۳-۴ ام تی ان ایرانسل می‌تواند پس از ارائه ابلاغ کتبی به مشترک تشریفات و شرایط صدور صورتحساب و پرداخت آن را تغییر دهد.

۵-۴- چنانچه ام تی ان ایرانسل خواستار پرداخت هزینه خدمات ارائه‌شده به مشترک از طریق دستور پرداخت بدهی گردد مشترک در موارد ذیل مبادرت به نقض این قرارداد کرده است:

۱-۵-۴- درصورتی‌که بدون کسب موافقت کتبی‌ام تی ان ایرانسل مبادرت به لغو دستور پرداخت بدهی کند.۲

-۵-۴- درصورتی‌که بدون ابلاغ کتبی به ام تی ان ایرانسل و بدون آنکه این شرکت را از مشخصات بانکی جدید خودآگاه کند مبادرت به تغییر سیستم بانکی خود که دستور پرداخت بدهی بر مبنای آن صادرشده نماید.

۶-۴- صرف‌نظر از مشخصات بانکی که در فرم درخواست ذکرشده است بدین‌وسیله مشترک به ام تی ان ایرانسل این حق رامی دهد که بر اساس مفاد این قرارداد بدهی‌های مشترک به شرکت را از حساب‌های وی کسر و برداشت کند.

۷-۴- مشترک باید صورتحساب‌های ماهانه خود را در محلی که در هنگام ارائه درخواست مشخص‌شده و یا هر مکان دیگری که ام تی ان ایرانسل ممکن است هر زمان با اعلان در صورتحساب جاری مشترک یا به هر طریق دیگری مشخص کند پرداخت نماید. مشترک باید صورتحساب را کنترل کند تا از صحت محتوای آن اطمینان حاصل کند. مشترک می‌تواند پس از پرداخت هزینه‌های مربوطه خواستار صدور ریز صورتحساب خود شود. چنانچه در طول ۳۰ روز پس از صدور صورتحساب ایرادی به محتوای آن صورت نگیرد فرض بر این خواهد بود که محتوای آن صحیح می‌باشد.

۸-۴- هرگونه درخواست تغییر طرح تعرفه در سیستم پرداخت ماهیانه در طول مدت این قرارداد باید به تائید ام تی ان ایرانسل برسد و ام تی ان ایرانسل می‌تواند از مشترک هزینه تغییر تعرفه و یا هزینه اجرایی دریافت کند. چنین هزینه‌ای نباید بیش از مبالغی باشد که «سازمان» تعیین کرده است. علاوه بر این هرگونه تغییر طرح تعرفه یا ارتقاء برای مشترک باید بر اساس خط‌مشی‌ها پرونده‌ای ام تی ان ایرانسل مورد ارزیابی قرار گیرد.

۹-۴- در هر زمان، احتمال تغییر و اعمال مفاد دیگر در موردمحاسبه قیمت‌ها وجود دارد:

۱-۹-۴- محاسبه و اعمال هزینه مدت مکالمات محلی، داخلی و رایگان به یکی از طرق زیر انجام می‌گیرد:
در واحدهای
۶۰ ثانیه‌ای (دقیقه‌ای) و یا هر کسری از آن و همین‌طور به‌صورت ثانیه‌ای.
بر اساس مفاد بند
۴.۸ ، کلیه مشترکین طرح پیش‌پرداخت و یا پرداخت ماهانه باید امکان انتخاب نحوه محاسبه هزینه مکالمات خود را داشته باشند.

۲-۹-۴- محاسبه و اعمال هزینه تماس‌های بین‌المللی به هر یک از طرق زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
در واحدهای
۶۰ ثانیه‌ای (دقیقه‌ای) و یا هر کسری از آن و همین‌طور به‌صورت ثانیه‌ای.
بر اساس مفاد بند
۴.۸ ، کلیه مشترکین طرح پیش‌پرداخت و یا پرداخت ماهانه باید حق داشته باشند نحوه محاسبه هزینه مکالمات خود را انتخاب

کنند، البته هزینه مکالمات بین‌المللی مشترکین طرح پرداخت ماهانه علیرغم انتخاب گزینه محاسبه ثانیه‌ای، بر اساس تعرفه دقیقه‌ای محاسبه خواهد شد.

۵- تعلیق:

۱-۵- در صورت وقوع موارد ذیل ام تی ان ایرانسل می‌تواند هر زمان و بدون ابلاغ به مشترک و به هر نحو ممکن دسترسی مشترک به خدمات شبکه را به حال تعلیق درآورد:

۱-۱-۵- چنانچه نیاز به انجام اقداماتی در ارتباط با تغییر، نگهداری یا اصلاح شبکه یا خدمات شبکه باشد.۲-۱-۵- چنانچه مشترک نتواند به تعهدات خود عمل کرده یا چنانچه وی برخی از شرایط قرارداد را نقض کند.

۳-۱-۵- چنانچه میزان استفاده مشترک هر زمان از حد اعتباری که ام تی ان ایرانسل به تشخیص خود تعیین و در هر مورد به مشترک اعلام می‌نماید فراتر رود.

۲-۵- در صورت وقوع هرگونه تخلف یا سوءاستفاده مشترک از سیم‌کارت خود، ایرانسل می‌تواند بدون ابلاغ به مشترک سیم‌کارت را به‌صورت تعلیق درآورده و در صورت احراز قطعی تخلف به تشخیص خود سیم‌کارت را به‌صورت دائم غیرفعال نماید.

۳-۵- ام تی ان ایرانسل این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که برای ارائه آن دسته از خدمات شبکه که بر اساس شرایط موضوع‌بندهای ۲-۱-۵ و ۳-۱-۵ به حال تعلیق درآمده از مشترک هزینه‌ای بابت اتصال مجدد دریافت کند.

۴-۵- به‌جز در مورد تعلیق موضوع‌بند ۱-۵ ، اجرای قرارداد در مدت‌زمان اعتبار آن نباید با وقفه مواجه شود مگر اینکه ایرانسل خلاف این روند را بپذیرد. مشترک باید در طول دوره تعلیق نیز هزینه ماهانه خدمات را بپردازد.

۶- حدود مسئولیت‌ها:
ام تی ان ایرانسل بدون کاستن از آثار دیگر مفاد این قرارداد در موارد ذیل هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به خسارتی که درنتیجه قصور یا ترک فعل مستقیم یا غیرمستقیم خود، کارکنان و یا کارگزاران آن به مشترک واردشده است ندارد:

۱-۶- چنانچه ام تی ان ایرانسل به هر دلیلی نتواند در تاریخ تعیین‌شده یا به هر نحو دیگر تجهیزات پایانه یا سیم‌کارت را فراهم کرده یا تحویل دهد.

۲-۶- چنانچه ارائه خدمات شبکه به هر دلیلی متوقف شود، به حال تعلیق درآید یا پایان پذیرد.

۳-۶- چنانچه باوجودآنکه مشترک برای کاهش هزینه‌ها خواستار تعلیق خدمات شبکه شده است، شرکت ام تی ان ایرانسل ارائه خدمات شبکه به مشترک را به حال تعلیق درنیاورد.

۷- نقض قرارداد:

۱-۷- چنانچه مشترک مبادرت به نقض هر یک از شرایط این قرارداد یا تضمیناتی که بر اساس این شرایط داده کند یا چنانچه نتواند به تعهدات خود عمل کند مثلاً چنانچه نتواند در موعد مقرر مبالغ مدنظر را به ام تی ان ایرانسل پرداخت کند، ام تی ان ایرانسل می‌تواند بدون لطمه به سایر حقوق قراردادی خود بلافاصله و بدون ابلاغ به مشترک مبادرت به تعلیق تمام یا بخشی از خدمات به مدت یک هفته کند و پس‌ازآن قرارداد را فسخ نماید یا خواستار ایفای تعهدات مشترک و پرداخت تمامی بدهی‌های معوقه وی شود و به‌طور هم‌زمان و بدون اینکه خدشه‌ای به سایر حقوق قراردادش وارد شود جبران خسارات وارده را درخواست نماید. به‌استثنای رویه‌ای که ام تی ان ایرانسل بر اساس مفاد این بند برای جبران خسارت خود برمی‌گزیند این شرکت مجبور به انجام تعهدات خود در این قرارداد نبوده و مشترک باید تمامی هزینه‌های موضوع این قرارداد را اعم از اینکه زمان پرداخت آن فرارسیده باشد یا خیر بپردازد.

۲-۷- ام تی ان ایرانسل می‌تواند درصورتی‌که اموال مشترک چه به‌صورت موقت یا دائمی یا چه به‌صورت اختیاری یا اجباری ضبط‌شده یا تصفیه شود یا اداره آن در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد بلافاصله و بدون اخطار به مشترک مبادرت به فسخ این قرارداد کند.

۳-۷- بدون کاستن از آثار دیگر شرایط مندرج در ماده ۷ چنانچه مشترک مفاد قرارداد را نقض یا پیش از موعد فسخ نماید و چنانچه ام تی ان ایرانسل نیز تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد مشترک باید تمامی هزینه‌های ماهانه خدمات را تا پایان دوره اولیه یا دوره تجدید شده (هر یک که بر این قرارداد قابل‌اعمال باشد) به ام تی ان ایرانسل پرداخت کند.

۴-۷- مشترک می‌تواند هرگونه اختلافی را که در ارتباط با در دسترس بودن خدمات شبکه میان وی وام تی ان ایرانسل به وجود آمده است به «سازمان» یا نماینده برگزیده آن سازمان ارجاع دهد.

۸- شرایط عمومی:
۱-۸- چنانچه مشترک نتواند در موعد مقرر بدهی‌های خود را به ام تی ان ایرانسل پرداخت کند آنگاه ضمن حفظ سایر حقوق ام تی ان ایرانسل موضوع‌بند ۷، مشترک باید ماهانه خسارتی معادل ۲ درصد از مبلغ بدهی را به این شرکت پرداخت کند.

۲-۸- تمامی هزینه‌ها و قیمت‌های این قرارداد یا هر برگه تعرفه بدون در نظر گرفتن هر نوع مالیات و حقوق دیوانی (درفروش‌های کلی، خدمات، مشارکت یا هر نوع مالیات یا حقوق دیوانی متصور) محاسبه‌شده و در صورت وجود مسئولیت پرداخت آن به عهده مشترک است.

۳-۸- حقوق و تعهدات مشترک در چارچوب این قرارداد قابل‌انتقال به غیر نیست. اما ام تی ان ایرانسل می‌تواند حقوق و تعهدات خود را در چارچوب این قرارداد پس از ابلاغ کتبی به مشترک به هر شخص ثالث دیگری واگذار نماید.

۴-۸- ام تی ان ایرانسل می‌تواند در صورت بروز هرگونه تغییر در مالیات‌ها، قوانین، مقررات، قیود وام تی ان ایرانسل مشترک را کتباً از چنین تغییراتی مطلع می‌کند.

۵-۸- این سند حاوی تمامی توافقات حاصل‌شده میان طرفین در مورد مسائل مندرج در قرارداد است و هیچ‌گونه تضمین، تعهد یا ادعای دیگری از جانب ام تی ان ایرانسل یا کارگزاران یا عاملان این شرکت به مشترک اعمال نمی‌شود.

۶-۸- تساهل، مدارا و تمدید زمان این قرارداد که ام تی ان ایرانسل در قبال مشترک نشان دهد به‌هیچ‌وجه به حقوق ایرانسل خدشه‌ای وارد ننموده و یا آن شرکت را از اعمال چنین حقوقی در آینده محروم نمی‌سازد.

۷-۸- این قرارداد مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌شده و اجرای آن و حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۸-۸- مشترک با امضای این قرارداد و استفاده از خدمات شبکه الف) صحت تمامی اطلاعات و اسنادی را که در اختیار ام.تی.ان.ایرانسل قرار داده تضمین می‌کند، ب) موافقت خود باصلاحیت محاکم ایران در رابطه با دعاوی و محاکماتی که علیه مشترک بر اساس مقررات این قرارداد طرح می‌شود را اعلام می‌دارد علاوه بر این ام تی ان ایرانسل اختیار مطلق دارد که چنین دعاوی‌ای را در محاکم صالحه جمهوری اسلامی ایران علیه مشترک مطرح نماید.

۹-۸- هر سندی که هر یک از مدیران ام تی ان ایرانسل صادر کرده و مبین میزان بدهی مشترک به شرکت امقضایی از ناحیه‌ام تی ان ایرانسل علیه مشترک دلیل کافی محسوب می‌شود.

۱۰-۸- چنانچه هر یک از قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفاد این قرارداد توسط دادگاه صالحی غیرقابل

اجرا، غیرقانونی، فاقد اعتبار یا مغایر بانظم عمومی تشخیص شود چنین قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفادی هیچ‌گونه تأثیری بر الزام‌آور بودن دیگر مفاد این قرارداد نخواهد داشت. در چنین شرایطی فرض بر این است که طرفین مبادرت به امضای قراردادی کرده‌اند که فاقد چنین قیود و شرایطی است.

۱۱-۸- بدین‌وسیله مشترک به ام تی ان ایرانسل اجازه می‌دهد که نام، نشانی و مشخصات فردی وی و هرگونه اطلاعات دیگری را که از طریق شبکه در دسترس است در صورت لزوم و در موارد ذیل در اختیار شخص ثالث قرار دهد: الف) به منظورانجام تعهدات خود در چارچوب این قرارداد یا موافقت‌نامه پروانه، ب) به‌منظور حفاظت از منافع خود و ج) به‌منظور ارائه خدمات ضروری شبکه به مشترک یا به‌منظور شماره دهی و ارائه خدمات و اطلاعات مربوط به تعمیر شبکه یا ارائه خدمات به عموم کاربران شبکه. مشروط بر اینکه‌ام تی ان ایرانسل اطلاعات محرمانه مشترک را منحصراً با رعایت اصل حفظ حریم خصوصی افراد افشا کند.

۱۲-۸- طرفین اعلام می‌دارند که نشانی اعلام‌شده در ماده ۱ این قرارداد یا ضمایم آن اقامتگاه دائمی آنان تلقی شده و محل ابلاغ هرگونه اخطار یا اوراق مربوط به این قرارداد می‌باشد.

۱۳-۸- هر یک از طرفین می‌تواند در هر زمان با ارسال ابلاغ کتبی به‌طرف مقابل نشانی خود را به هر نشانی دیگری به‌استثنای صندوق پستی یا دایره امانات پستی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

۱۴-۸- تغییر تمام یا بخشی از مندرجات فرم ثبت‌نام مادامی‌که از سی روز قبل کتباً به ام تی ان ایرانسل اطلاع داده نشده باشد فاقد اعتبار خواهد بود.

۱۵-۸- در مورد ابلاغیه‌هایی که هر یک از طرفین برای طرف مقابل (مخاطب) صادر کرده است:

۱-۱۵-۸- زمان تحویل ابلاغیه‌هایی که رؤسا و در طول ساعات اداری مخاطب به اقامتگاه واقعی وی تحویل داده می‌شود همان زمان تحویل به مخاطب در نظر گرفته می‌شود مگر آنکه مخاطب بتواند خلاف آن را ثابت کند. چنانچه مشترک یا نماینده وی این ابلاغیه را در اقامتگاه واقعی‌ام تی ان ایرانسل دریافت کرده باشد تنها درصورتی‌که تحویل‌گیرنده در قبال دریافت ابلاغیه رسیدی داده باشد زمان تحویل ابلاغیه همان زمان تحویل به مخاطب در نظر گرفته می‌شود.

۲-۱۵-۸- در مواردی که ابلاغیه‌ها از طریق پست سفارشی و از جمهوری اسلامی ایران به نشانی اقامتگاه دائمی مخاطب ارسال شود مادامی‌که مخاطب خلاف آن را ثابت نکرده تاریخ دریافت ابلاغیه هفت روز پس از تاریخ ارسال فرض می‌شود.

۱۶-۸- در مواردی که مطابق شرایط این قرارداد ابلاغیه باید کتبی باشد کتبی بودن شامل فکس نیز می‌باشد به‌شرط آنکه مشترک وصول آن را اعلام کرده باشد.

۱۷-۸-چنانچه ام تی ان ایرانسل برای دریافت مبالغی که مشترک باید به این شرکت پرداخت کند یا برای اتخاذ دیگر تدابیر حقوقی ناشی از این قرارداد مبادرت به اقامه دعوا علیه مشترک کند جبران تمامی هزینه‌های این روند بر عهده مشترک خواهد بود.

۱۸-۸- چنانچه مشترک در پرداخت مبالغ تعیین‌شده یا در عمل به دیگر تعهدات مندرج در قرارداد قصور کند پرداخت هرگونه هزینه‌های بانکی و یا اداری در خصوص مورد به عهده مشترک خواهد بود.

۹- سپرده:

۱-۹- در صورت درخواست ام تی ان ایرانسل از مشترک برای ارائه ودیعه‌ای به‌عنوان سپرده پرداخت هزینه‌های اتصال، هزینه‌های ماهانه خدمات، هزینه‌های کاربری و دیگر هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات شبکه، سیم‌کارت و هرگونه خدمات دیگری که تاکنون شرح داده‌شده است قیود و شرایط موضوع مواد ۲ و ۳ بر چنین سپرده‌ای حاکم خواهد بود.

۲-۹- هیچ‌گونه بهره‌ای به مبالغی که ام تی ان ایرانسل به‌عنوان سپرده و برای مقاصد مندرج دربند ۱-۹ از طرف مشترک دریافت می‌نماید تعلق نخواهد گرفت.

۳-۹- ام تی ان ایرانسل می‌تواند به تشخیص خود این سپرده را تا مدت‌زمان مدنظر خود و به‌عنوان ودیعه‌ای در قبال عمل مشترک به تعهدات مندرج در ماده ۹ در اختیار داشته باشد. بنابراین مشترک نمی‌تواند مادامی‌که این قرارداد فسخ نشده است خواهان استرداد این مبالغ شود وام تی ان ایرانسل می‌تواند مبالغی را که مشترک باید به این شرکت پرداخت کند از مبلغ سپرده کسر کند و چنانچه از سپرده چیزی باقی ماندام تی ان ایرانسل آن را یک ماه پس از فسخ قرارداد به مشترک پرداخت خواهد کرد. ام تی ان ایرانسل می‌تواند این پرداخت را به شیوه مدنظر خود انجام دهد.

۱۰- تغییر از طرح «تعرفه پیش‌پرداخت» به طرح «تعرفه پرداخت ماهیانه»:
۱-۱۰- چنانچه مشترک خواستار تغییر روش پرداخت هزینه خدماتی شود که توسط ام تی ان ایرانسل ارائه می‌شود خصوصاً اینکه چنانچه مشترک خواستار تغییر روش پرداخت صورتحساب از روش پیش‌پرداخت به روش پرداخت ماهیانه شود و چنانچه ام تی ان ایرانسل درخواست مشترک را بپذیرد، مشترک بر اساس مفاد ذیل می‌تواند مبادرت به تغییر روش پرداخت هزینه خدمات ایرانسل کند:می‌شود پرداخت کند.

۲-۱-۱۰- ام تی ان ایرانسل می‌تواند این هزینه را از حساب مشترک که جزئیات آن پیش‌تر ذکر شد برداشت کند.۳-۱-۱۰- هرگونه خدمات ارزش‌افزوده که مشترک خواستار انتقال از تعرفه پیشین خود به تعرفه جدید است باید تا زمانی که طرفین کتباً در مورد خلاف آن به توافق نرسیده‌اند بر اساس تعرفه جدید انجام گیرد.

۴-۱-۱۰- مشترک باید پیش از تغییر سیستم پرداخت هزینه، تمامی اعتبار و دوره دسترسی را که در اختیار دارد مصرف کند و چنانچه پس از تغییر سیستم پرداخت، اعتبار و روزهای دسترسی قابل‌انتقال به سیستم جدید نباشد ام تی ان ایرانسل هیچ‌گونه تعهدی در قبال جبران خسارت مشترک نخواهد داشت.
۵-۱-۱۰- مشترک صحت اطلاعاتی را که در هنگام ثبت‌نام در اختیار ام تی ان ایرانسل قرار داده است ازجمله شماره سیم‌کارت و شماره اختصاصی مشترک را تضمین می‌کند. چنانچه اطلاعاتی که مشترک در اختیار ام تی ان ایرانسل قرار داده به هر دلیل نادرست باشد مشترک باید جبران تمامی هزینه‌هایی را که ام تی ان ایرانسل برای اصلاح این وضعیت متقبل می‌شود بر عهده بگیرد. مشترک همچنین این حق را به ام تی ان ایرانسل می‌دهد که چنین هزینه‌هایی را از حساب وی کسر کند. علاوه بر این مشترک باید خسارت‌ها، هزینه‌ها و دعاوی‌ای را که به دلیل استفاده از این اطلاعات به ام تی ان ایرانسل واردشده است جبران کند.

۲-۱۰- مشترک هنگام تکمیل فرم تقاضای خرید خدمات و سیم‌کارت باید دارای اهلیت یا اختیار قانونی در خصوص خرید خدمات یا سیم‌کارت باشد.

۱۱- غیرفعال سازی سیم‌کارت:

«درصورتی‌که مشترک ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ ثبت‌نام سیم‌کارت، اقدام به فعال‌سازی آن ننموده یا پس از فعال‌سازی، به مدت ۹۰ روز متوالی هیچ تراکنشی (به‌جز تراکنش‌های رایگان) نداشته باشد، شرکت ایرانسل می‌تواند به روش زیر اقدام نماید:

الف) در صورت وجود مانده اعتبار در حساب مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری، پس از گذشت یک دوره سه‌ماهه و نداشتن تراکنش، مبلغی معادل حداکثر تعرفه ۲۰ دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دائمی را از اعتبار مشترک کسر نموده و پس‌ازآن در صورت ادامه روند نداشتن تراکنش، به ازای هر دو ماه و تا زمان اتمام اعتبار مشترک، معادل همین مبلغ را از حساب مشترک کسر نماید.
ب) در صورت نبود مانده اعتبار در حساب مشترکین اعتباری یا اتمام اعتبار ایشان پیرو کسر اعتبار به شرح بند فوق، ایرانسل مختار است نسبت به قطع دوطرفه یا سلب امتیاز مشترک اقدام نماید

ضوابط و مقررات سرویس پیام چندرسانه‌ای (MMS) و تعهدات پذیرفته‌شده توسط متقاضی

این‌جانب به‌عنوان مشترک ایرانسل متعهد گردیدم که در استفاده از سرویس پیام چندرسانه‌ای (MMS)، نکات زیر را رعایت نموده و متعهد به عدم تخلف از آن‌ها باشم. بدیهی است که هرگونه تخلف از این موارد موجب پیگرد قانونی این‌جانب مطابق موازین قانونی جاری کشور خواهد بود:

۱- در زمان درخواست استفاده از سرویس پیام چندرسانه‌ای (MMS) مشخصات دقیق فردی و نشانی کامل خود را ارائه کرده و هرگونه تغییر آدرس خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روزبه ایرانسل اطلاع خواهم داد.

۲- در ارائه اطلاعات از اسم مستعار یا غیرواقعی استفاده نکنم.

۳- درصورتی‌که انتقال، فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم‌کارت) می‌بایست نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوطه) اقدام نمایم. در غیر این صورت، عواقب ناشی از هرگونه سوءاستفاده از سیم‌کارت و سرویس‌های مرتبط به عهده شخص من خواهد بود.

۴- مجاز به انجام تبلیغات انبوه تجاری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی با استفاده از این سرویس نمی‌باشم و انجام تبلیغات از این طریق، تنها با عقد قرارداد بر اساس مقررات جاری کشور با ایرانسل امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین، درصورتی‌که تمایل به دریافت تبلیغات نداشته باشم، باید مراتب را به ایرانسل اطلاع دهم.

۵- مطلع هستم که ارسال پیام‌های چندرسانه‌ای (MMS) حاوی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، اطلاعات منافی امنیت ملی، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد یا پیام‌هایی که به هر نحو موجب تخریب و یا هتک حرمت افراد (حقیقی یا حقوقی) شود، پیام‌های حاوی ویروس، نرم‌افزارهای مخرب، بازی‌های حاوی ویروس، کرم و هرزنامه، پیام‌های مستهجن و خلاف شئونات ایرانی/اسلامی، پیام‌های تهدیدآمیز و یا ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی شود به لحاظ قانونی اکیدا ممنوع است و این‌جانب متعهد به رعایت محدودیت‌های مذکور می‌باشم. بدیهی است تشخیص این موارد مطابق با قوانین با قوانین و مقررات جاری کشور بر عهده مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود.

به‌منظور صیانت از ارزش‌های اسلامی و اخلاقی و همچنین، حفظ حریم خصوصی اشخاص، مشترکین می‌توانند در صورت دریافت پیام‌های چندرسانه‌ای غیرمجاز (ازجمله موارد فوق‌الذکر) حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از دریافت، پیام مذکور را به‌صورت رایگان به شماره «گزاش تخلف» ایرانسل (یعنی ۲۱۱۷ از خط ایرانسل)، ارجاع دهند.

 

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها