نمونه قرارداد طراحی صفحات وب‌سایت

ماده 1) طرفین قرارداد

این قرارداد فی‌مابین شرکت …………………… به آدرس ……………………………… از یک‌سو با عنوان کارفرما و آقای ………… به شماره شناسنامه ……………… به عنوان ……………… منعقد می‌گردد.

 

ماده 2) موضوع قرارداد

تهیه یک وب‌سایت دینامیک به صورتی که توان به روزآوری اطلاعات را داشته باشد که به تفصیل در ذیل شرح داده‌شده است.

1. مدیر سایت بتواند با ورود به سایت کلیه اطلاعات مندرج در آن را به صورت online تغییر دهد و در صورت نیاز بتواند صفحات را به روزآوری نماید.

2. hosting سایت مربوطه وابسته به تعداد صفحات سایت و Traffic آن انتخاب گردد و در صورت نیاز قابلیت افزوده‌شده را داشته باشد.

3. کلیه اطلاعات سایت مذکور می‌بایست در بانک اطلاعاتی ذخیره گردد و بتوان از آن‌ها نسخه پشتیبان تهیه نمود.

 

ماده 3) امکانات سایت

· ارائه نمودار شاخه درختی که جهت ایجاد سهولت در دسترسی به تمامی صفحات سایت طراحی گردیده شده باشد.

· بخش اخبار که در آن اخبار روزانه درج گردد و امکان ایجاد تغییرات در آن نیز ممکن باشد.

· بخش ارتباطات که در آن لیستی از کلیه سایت‌هایی که در همین راستا فعالیت دارند لیست گردد.

 

ماده 4) مدت‌زمان اجرای قرارداد

مدت‌زمان تخمین زده شده برای اجرای سایت مذکور از تاریخ عقد قرارداد به مدت . می‌باشد.

 

ماده 5) مبلغ قرارداد

مبلغ این سایت با در نظر گرفتن امکانات فوق ……... ریال (معادل ……...ریال) در نظر گرفته‌شده است که به صورت ذیل پرداخت خواهد شد.

الف- 25% پس از امضای قرارداد

ب- 60% پس از تحویل و آپلود سایت

ج- و 15% در صورت تائید پس از پایان قرارداد

 

ماده 6) تعهدات کارگزار

کارگزار متعهد می‌گردد در زمان تعیین‌شده برای قرارداد، وب‌سایت را بصورت کامل آماده ساخته و در اختیار کارفرما قرار دهد.

1. کارگزار متعهد می‌گردد صفحات کاملا اختصاصی بوده و آن‌ها را در اختیار هیچ کارفرمای دیگری قرار ندهد.

2. کارگزار متعهد می‌گردد که در صورت بروز هرگونه مشکل در وب‌سایت فورا در جهت رفع آن اقدامات لازم را به عمل آورد.

3. کارگزار متعهد می‌گردد که کلیه اطلاعات کارفرما در وب‌سایت قرار داده شود.

 

ماده 7) تعهدات کارفرما

1. کارفرما متعهد می‌شود مبلغ تعیین‌شده در قرارداد را پرداخت نماید.

2. کارفرما متعهد می‌شود که کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت ساخت وب‌سایت را به صورت طبقه‌بندی‌شده و کامل در اختیارکارگزارقرار دهد.

3. کارفرما متعهد می‌شود که صفحات وب‌سایت خود را در اختیار غیر قرار ندهد.

4. کارفرما متعهد می‌شود که پسورد سایت خود را جهت حفظ امنیت در اختیار غیر قرار ندهد.

 

ماده 8) پشتیبانی

کارگزار متعهد می‌شود پس از طراحی کامل و اجرا به مدت یک سال بصورت رایگان خدمات پشتیبانی سایت را بر عهده گیرد و در صورت بروز مشکل کارگزار موظف به رفع آن می‌باشد.

همچنین کارگزار متعهد می‌شود در صورت عقد قرارداد به مدت 5 سال خدمات پشتیبانی را انجام دهد.

 

ماده 9) فضای سایت

فضای سایت وابسته به حجم سایت برآورده شده و پس از اجرا به کارفرما اعلان خواهد شد.

 

ماده 10) آدرس و محل اجرایی

طرفین قرارداد متعهد می‌شوند در صورت تغییر مکان با یکدیگر هماهنگی کرده در غیر این صورت این کار تخلف محسوب می‌گردد.

 

ماده 11) شرایط فسخ

· در صورت تخلف در اجرا و عدم اجرای مناسب از طرف کارگزار حق فسخ به کارفرما ارجاع داده می‌شود و کارگزار متعهد در پرداخت کلیه خساراتی که از طرف کارفرما محاسبه می‌گردد، می‌باشد.

· در صورت خلاف وعده در پرداخت و عدم پرداخت مناسب از طرف کارفرما حق فسخ به کارگزار ارجاع داده‌شده و کارفرما متعهد در پرداخت کلیه خسارات محاسبه‌شده از طرف کارگزار می‌باشد.

 

ماده 12) داوری و حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 13) وقایع قهریه

در صورت بروز وقایع قهریه مانند سیل، زلزله و موارد دیگری که از دست طرفین قرارداد خارج است قرارداد به حالت تعلق خواهد درآمد.

این قرارداد در دو نسخه مشتمل بر 13 ماده در تاریخ………………امضاء و مبادله گردید که هر دو نسخه حکم واحد را دارند.

 

کارگزار:                                                                        کارفرما:

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها