نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت‌افزار و نرم‌افزار

به تاریخ ……… این قرارداد بین شرکت ……… به نمایندگی جناب آقای  ……… به نشانی: دفتر مرکزی ……… ساختمان شماره ……… به شماره تلفن‌های ……… که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می‌شود از یک‌طرف  و شرکت ……… که به شمـاره ……… در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است و در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود به نشانی: دفتر مرکزی ……… به شماره تلفن‌های ……… که از طرف دیگر، وفق شرایط و مفاد ذیل منعقد گردید.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

1-1- پشتیبانی فنی و نگهداری از سخت‌افزار و نرم‌افزار طبق پیوست شماره 1 و صورت‌جلسه‌های تنظیمی شامل لیست نرم‌افزارهای موجود و شناسنامه‌های تجهیزات مورد قرارداد

1-2- سرویس، نگهداری و تعمیر کلیه تجهیزات سخت‌افزاری و سیستم‌های مندرج در پیوست شماره یک (پیوست شماره 1 شامل صورت خلاصه نرم‌افزارها و شناسنامه سخت‌افزارهای موجود در محل کارفرما می‌باشد).

1-3- مشاوره در امور انفورماتیکی (کامپیوترهای سرور، طراحی شبکه، سخت‌افزار، نرم‌افزار)

1-4- تهیه، نصب، راه‌اندازی و سرویس و نگهداری تجهیزات مربوط به برق اضطراری (UPS).

1-5- تهیه، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به یکپارچه‌سازی کامپیوترها (Link).

1-6- تهیه تجهیزات کامپیوتری. 1-7 اجرای تمامی بندهای 1-1 الی 1- 6 جهت دفتر ……… واقع در خیابان ……… به شماره ……… لازم‌الاجرا می‌باشد. (طبق نیاز کارفرما)

 

ماده 2) مدت قرارداد

2-1- قرارداد حاضر از تاریخ... /... / 13  الی... /... / 13 به مدت یک سال شمسی دارای اعتبار و لازم‌الاجرا می‌باشد.

2-2- در صورت انقضاء مهلت یاد شده؛ قرارداد فوق قابل تمدید بوده و چنانچه تا یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، هیچ یک از طرفین نسبت به فسخ آن اقدام نکنند، به مدت یک سال دیگر؛ قرارداد تمدیدشده تلقی می‌گردد.

تبصره 1: در صورت تمدید قرارداد برای نوبت بعدی، قرارداد جدید توسط پیمانکار تنظیم و تسلیم کارفرما می‌گردد.

 

ماده 3) تعهدات پیمانکار

3-1- پیمانکار متعهد می‌گردد پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما، در اسرع وقت اقدام به رفع ایراد نماید.

3-2- در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل؛ پیمانکار موظف است ظرف مدت چهار ساعت (در زمان عرف کاری) به محل کارفرما مراجعه و عیب‌یابی نماید، بدیهی است مفاد بند 3-1 جهت دفتر تهران و آدرس قید شده در قرارداد می‌باشد.

3-3- به جهت آن که ارائه خدمات جهت دفتر ……… نیز در محدوده قرارداد فوق می‌باشد (طبق بند 1-7), از این‌رو هماهنگی‌های لازم جهت ارائه خدمات و رفع مشکلات می‌بایست از سوی دفتر مرکزی به دلیل عدم تلاقی در نحوه انجام خدمات (هم‌زمان) توسط نماینده معرفی‌شده (بند 4-1) انجام گیرد. (طبق نیاز کارفرما)

تبصره 2: پیمانکار نهایت سعی خود را جهت ارائه سرویس به هر دو آدرس خواهد نمود، اما هیچ‌گونه تعهدی جهت ارائه سرویس هم‌زمان به هر دو مکان را نداشته و در صورت وقوع مشکل هم‌زمان تعیین اولویت با نماینده تام‌الاختیار کارفرما می‌باشد. (طبق نیاز کارفرما)

3-4- پیمانکار متعهد می‌گردد کلیه تجهیزات مورد قرارداد (پیوست شماره 1) را سرویس و کنترل کمی و کیفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نماید.

3-5- تعمیرات مورد نیاز حتی‌الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد.

3-6- در صورت عدم وجود قطعه یدکی مورد نیاز در بازار، مشاوره لازم توسط پیمانکار جهت امکان‌سنجی و رفع ایراد ارائه می‌گردد اما پیمانکار هیچ‌گونه تعهدی در قبال تهیه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر؛ توسط پیمانکار در اختیار کارفرما قرار داده‌شده باشد (تحت‌الحمایه پیمانکار باشد).

3-7- پس از انجام سرویس و یا تعمیرات؛ سیستم موضوع قرارداد؛ مجدداً توسط پیمانکار پلمپ می‌گردد.

3-8- اگر دستگاهی نیاز به تعمیر در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتی که زمان تعمیر بیش از 24 ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد، پیمانکار موظف به جایگزینی یک دستگاه کامپیوتر بجای دستگاه در حال تعمیر می‌باشد.

3-9- پشتیبانی از نرم‌افزارهای مورد توافق در این قرارداد (صورت‌جلسه تنظیمی) به عهده پیمانکار می‌باشد.

تبصره 3: نرم‌افزارهای قفل‌دار (شامل قفل‌های سخت‌افزاری و قفل‌های نرم‌افزاری) و یا نرم‌افزارهای تحت‌الحمایه شرکت‌های نرم‌افزاری (داخلی و خارجی) و نرم‌افزارهای خاص  نوشته‌شده جهت کارفرما توسط شرکت‌های داخلی و خارجی مشمول این قرارداد نمی‌گردد.

3-10- حمل دستگاه معیوب به تعمیرگاه و بالعکس (آدرس قید شده از کارفرما "دفتر مرکزی") توسط پیمانکار انجام می‌پذیرد.

تبصره 4: هزینه حمل دستگاه خارج از آدرس قید شده به عهده کارفرما می‌باشد.

3-11- پیمانکار متعهد می‌گردد نهایتاً یک ماه پس از انعقاد قرارداد، گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند 1-4 و 1-5 با در نظر گرفتن تمامی موارد من جمله تعیین قیمت، مبالغ نصب و راه‌اندازی و سرویس و نگهداری ادواری (یا هر شرایط مطلوب دیگر کارفرما) ارسال نماید.

3-12- پیمانکار متعهد می‌گردد پس از امضاء قرارداد، تمامی دستگاه‌های موضوع قرارداد را ویروس‌یابی نموده و سپس نسبت به رفع احتمالی آلودگی ویروسی اقدام نماید.

3-13- نرم‌افزار ویروس‌یاب برای بار اول به‌صورت رایگان نصب و راه‌اندازی می‌گردد و به روز نگهداری نرم‌افزار یا تغییر آن طبق شرایط بند 3 ماده 4 انجام می‌پذیرد.

3-14- پیمانکار مهندس ... به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار این (مرکز، شرکت) جهت نظارت، رفع ایراد و هماهنگی‌های لازم به کارفرما معرفی می‌نماید.

 

ماده 4) تعهدات کارفرما

4-1- کارفرما متعهد می‌گردد به منظور تسریع در امور قرارداد نماینده یا نمایندگانی را به‌صورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهایتاً طی مدت 10 روز پس از امضاء قرارداد معرفی نماید.

تبصره 5: فقط درخواست‌های نماینده کارفرما یا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد می‌باشد لازم‌الاجراء بوده و درخواست‌های دیگر عوامل که به تائید مدیریت (کارفرما) نرسیده باشد، فاقد ارزش می‌باشد و پیمانکار هیچ‌گونه تعهدی در قبال درخواست‌های افراد متفرقه ندارد.

4-2- کارفرما متعهد می‌گردد جهت جلوگیری از آلوده شدن کامپیوترها به ویروس، به هیچ عنوان از دیسکت و یا CD های متفرقه پیش از کنترل با برنامه ویروس‌یاب استفاده ننماید. نرم‌افزار ویروس‌یاب با توجه به نیازهای کارفرما و با توافق طرفین تهیه، نصب و راه‌اندازی می‌گردد. در غیر این صورت در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه ویروسی؛ پیمانکار هیچ‌گونه تعهدی نداشته و مسئولیت آن با کارفرما می‌باشد.

4-3- ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام امور سرویس و خدمات پشتیبانی، در هنگام مراجعه متخصصین پیمانکار.

4-4- کارفرما تعهد می‌نماید پرداخت مبلغ ماهیانه مورد توافق در ماده 5 را به صورت منظم و بدون دیرکرد به پیمانکار پرداخت نماید.

4-5- پرداخت صورتحساب‌های ارسالی و مبلغ تعیین‌شده در قرارداد حداکثر تا مدت 3 روز بعد از تاریخ صورتحساب به پیمانکار.

4-6- کــارفرما متعهد می‌گردد اقدامات و همکاری‌های مقتضی را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار (مربوط به مفاد بند 1-3 قرارداد) و در صورت تایید آن به عمل آورد.

4-7- کارفرما تعهد می‌نماید اقدامات و همکاری‌های مقتضی جهت راه‌اندازی مفاد بندهای 1-4 و 1-5 را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار و در صورت تایید آن، در اسرع وقت انجام دهد. (طبق نیاز کارفرما)

4-8- کارفرما متعهد می‌گردد به هیچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاه‌های تحت‌الحمایه پیمانکار را ننماید.

4-9- مشاوره با پیمانکار در مورد هرگونه تغییر و تحول و یا خرید، نصب و راه‌اندازی هرگونه تجهیزات مرتبط کامپیوتری.

تبصره 6: کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات جانبی که توسط پیمانکار تهیه، نصب و راه‌اندازی گردد؛  تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت و هیچ‌گونه مبلغی جهت ارائه خدمات تا انتهای قرارداد در خصوص تجهیزات جدید اعمال نخواهد شد.

تبصره 7: کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات جانبی که راساً توسط کارفرما تهیه، نصب و راه‌اندازی گردد (در صورت نیاز) طی توافق جداگانه و بر اساس یک الحاقیه جدید که به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید، تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت.

 

ماده 5) مبلغ قرارداد

5-1- حق‌الزحمه پیمانکار در قبال خدمات مندرج در این قرارداد، ماهیانه... ریال (...  ریال) به‌صورت خالص می‌باشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت می‌گردد.

5-2- حق‌الزحمه ماه اول به مبلغ...  ریال ( ... ریال) پس از امضاء قرارداد و پیش از آغاز کار به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

5-3- مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران و آدرس تعیین‌شده منظور گردیده است و ارائه خدمات در خارج از شهر تهران مشمول تأمین وسیله نقلیه و یا پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از طرف کارفرما خواهد بود.

5-4- مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعویضی نمی‌باشد و هزینه قطعات تعویضی و لوازم مصرفی، طی صورتحساب جداگانه‌ای از طرف پیمانکار اعلام می‌گردد و بدیهی است کارفرما طبق ماده 4-5 عمل خواهد نمود.

 

ماده 6) تجهیزات، دستگاه‌ها و سیستم‌های موضوع قرارداد

لیست اولیه تجهیزات سخت‌افزاری مشمول قرارداد، در پیوست شماره یک مشخص گردیده است و لیست نهائی از کلیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد توافق در صورت‌جلسه تنظیمی بین نمایندگان پیمانکار و کارفرما مشخص خواهد شد.

 

ماده 7) فسخ قرارداد

هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی مبنی بر دلیل فسخ قرارداد، طی مدت پانزده روز نسبت به فسخ قرارداد و تصفیه‌حساب اقدام نمایند.

 

ماده 8) فورس ماژور

هرگاه اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد به سبب بروز یکی از مصادیق فورس ماژور، نه تنها برای هر یک از طرفین بلکه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نیز غیرممکن شود طرفین می‌توانند با اعلام کتبی؛ طی مدت پانزده روز به مدت قرارداد افزوده یا آن را فسخ نمایند (در صورت فسخ قرارداد به علت فورس ماژور، طرفین قرارداد هیچ‌گونه ادعایی من جمله خسارت نخواهند داشت).

ماده 9) حق واگذاری

پیمانکار به‌هیچ‌وجه بدون جلب موافقت کتبی (کارفرما) حق واگذاری تمام یا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات دیگر ندارد؛ در صورت انجام این امر قرارداد به خودی خود فسخ‌شده تلقی می‌گردد و علاوه بر آن (پیمانکار) محق به دریافت هیچ‌گونه مبلغی بابت خدمات انجام‌شده (به جز آنچه قبلاً دریافت نموده) نخواهد بود.

 

ماده 10) سایر شرایط

10-1- در صورت عجز پیمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد، حق فسخ را برای کارفرما طبق ماده 7-1 محفوظ می‌دارد.

10-2- پیمانکار محرم کارفرما می‌باشد و فایل‌هایی که در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد (به هر صورت) می‌بایست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهایت سعی انجام گیرد و هرگونه سوءاستفاده از آن‌ها (اگر ثابت شود از سوی پیمانکار بوده) خیانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پیمانکار خواهد بود.

10-3- کلیه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد.

10-4- خسارات عمدی و یا ناشی از قصور کارفرما در بهره‌برداری از سیستم به عهده کارفرما خواهد بود.

10-5- خسارات ناشی از تعمیرات انجام‌شده توسط افراد متفرقه، به عهده کارفرما می‌باشد.

10-6- پیمانکار هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از آتش‌سوزی، زلزله، سیل و حوادث غیرمترقبه ندارد.

10-7- خسارات ناشی از حمل‌ونقل سیستم‌های موضوع قرارداد توسط کارفرما یا افراد متفرقه، به عهده کارفرما می‌باشد.

 

ماده 11) نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همان است که در قرارداد اعلام گردیده؛ و هر یک از طرفین در صورت تغییر آدرس، مکلف‌اند ظرف سه روز نشانی جدید را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمایند و تا زمانی که نشانی جدید ابلاغ نگردیده، ارسال اوراق به نشانی قبلی به عمل خواهد آمد.

 

ماده 12) حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر مندرجات و مفاد آن بین قرارداد رخ دهد و نتوان آن‌ها را از طریق مذاکره حل‌وفصل نمود با داوری و حکمیت آقا/ خانم/ موسسه یا شرکت ... بررسی و تصمیم داور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 13) تبادل پیمان

این قرارداد در 13 ماده و 7  تبصره و 1 برگ پیوست و در دو نسخه واحدالمتن و اعتبار تنظیم و مبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاجراء و الاتباع است. 

 

                        کارفرما                                                                                                             پیمانکار


 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها