نمونه قرارداد ایجاد وب‌سایت اینترنت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

. . . . . . . . . . . . . . به نمایندگی آقای  . . . . . . . . . . . . . . . . . به شماره ملی. . . . . . . . . . . . نام پدر. . . . . . . . . . . شماره تماس . . . . . . . . . . آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و. . . . . . . . . . . . . . به نمایندگی آقای  . . . . . . . . . . . . . . . . . به شماره ملی. . . . . . . . . . . . نام پدر. . . . . . . . . . . شماره تماس . . . . . . . . . . آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1 : موضوع قرارداد

طراحي وب‌سایت اينترنت

 

ماده 2 : مدت قرارداد

15 روز کاری پس از عقد قرارداد و اجرای بندهای 1-3 و 2-5 .

 

ماده 3 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

. . . . . . . . . . . .ریال معادل . . . . . . . . . . . . . . تومان می‌باشد که طی 3 مرحله به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

3-1- مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . ریال در زمان عقد قرارداد.

3-2- مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . .  ریال در زمان پایان طراحی و برنامه‌نویسی و قبل از راه‌اندازی نهایی.

3-3- مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . .   ریال بعد از راه‌اندازی و تأیید نهایی کارفرما.

 

ماده 4 : مشخصات فنی پروژه

از آنجایی که طراحی و برنامه‌نویسی وب‌سایت اینترنت، امری کاملاً تخصصی می‌باشد، به‌منظور جلوگیری از ابهامات احتمالی، مشخصات ریز فنی مورد قرارداد، به شرح ذیل درج گردیده است:

4-1- سطح تکنولوژی مورد قرارداد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2- زبان‌های برنامه‌نویسی مورد استفاده

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-3- وب‌سایت مورد قرارداد، در . . . . .  زبان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تهیه خواهد شد.

4-4- نحوه استفاده از تکنیک‌های انیمیشن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-5- استفاده از عکس‌ها ، چیدمان، ترکیب و رنگ‌بندی وب‌سایت مورد قرارداد به صورت حرفه‌ای بوده و سعی بر آن است که تا حد امکان نظر کارفرما در این خصوص جلب نموده شود. بدیهی است این ویژگی متناسب با قابلیت‌های بند 1-4 خواهد بود.

 

ماده 5 : تعهدات طرفین

5-1- مطابق با این قرارداد، پیمانکار متعهد می‌شود در راستای جلب رضایت کارفرما، سایت اینترنتی با مشخصاتی که در ماده 4 به آن‌ها اشاره شده است، ظرف مدت 15 روز پس از عقد قرارداد، طراحی ، برنامه‌نویسی و پیاده‌سازی نموده و تحویل کارفرما نماید.

5-2- مطابق با این قرارداد، کارفرما متعهد می‌شود مطابق با نیاز پیمانکار در تهیه و تحویل عکس، کاتالوگ، فرآیندها ، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندی‌ها مانند آرم شرکت، رنگ‌های سازمانی و به‌منظور طراحی یک وب‌سایت اینترنت، حداکثر همکاری را ظرف مدت قرارداد، به عمل آورد.

 

ماده 6 : پشتیبانی موضوع قرارداد

6-1- پشتیبانی وب‌سایت: پس از اتمام قرارداد و تحویل وب‌سایت از سوی پیمانکار، کارفرما به مدت 15 روز به‌منظور بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی، زمان خواهد داشت تا نظرات و نیازهای خود را به‌صورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید. بدیهی است بعد از گذشت 15 روز از اتمام مدت قرارداد و تحویل وب‌سایت، پیمانکار هیچ‌گونه تعهدی در قبال تغییرات و یا ایرادات احتمالی، نداشته و در صورت نیاز انجام تغییرات، طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد، هزینه‌های مربوطه اخذ خواهد شد.

6-2- پیمانکار متعهد می‌گردد، پس از اتمام مدت قرارداد، در صورت نیاز کارفرما به انجام هرگونه تغییرات، اساسی و یا جزئی، در قبال وصول هزینه‌های مربوطه، نیاز کارفرما را در خصوص وب‌سایت موضوع قرارداد، مرتفع و نهایت همکاری را با کارفرما در جلب رضایت وی، داشته باشد.

 

ماده 7 : يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأیید قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 8 : تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 9 : تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 10 : فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 11 : تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است ، كليه نامه‌ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 12 : حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل حل خواهد بود.

 

ماده 13 : تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ. . . . . . . . . . .  در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

امضای طرف اول (کارفرما)                                                     امضای طرف دوم (پیمانکار)

 ………………                                                                         ……………………

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها