نمونه قرارداد ارزيابی امنيت شبكه

ماده 1: مقدمه

با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری در سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی در کشور و اتصال آن‌ها به شبکه جهانی اینترنت مسئله امنیت شبکه‌ها و پایگاه‌های داده امری ضروری است که تمامی‌ مدیران فناوری این مراکز باید به آن توجه خاصی مبذول نمایند. یکی از ملزومات اساسی برای پیشگیری عملیات نفوذ به شبکه، ارزیابی شبکه توسط یک گروه یا شرکت مورد اعتماد و یا طرف قرارداد است. این شرکت در شرایط یکسان با نفوذگران، با دریافت یک آدرس اینترنتی راه‌های نفوذ به آن را بررسی، شناسایی و گزارش می‌نماید./

هدف اصلی این قرارداد ارزیابی یک سایت اینترنتی است که در نتیجه آن میزان توانایی شرکت پیمانکار شناسایی می‌گردد تا در صورت برخورداری از توان بالا، پروژه‌های دیگری در این زمینه به آن واگذار شود. از آنجایی که پیمانکار اعلام می‌دارد توانایی علمی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و همچنین امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را دارا می‌باشد، قرارداد حاضر براساس ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و طبق شرایط ذیل بین طرفین منعقد می‌گردد.

ماده 2: طرفین قرارداد

2-1- سازمان …………………  به نمایندگی آقای …………… به نشانی …………………………، که من‌بعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود.

2-2- شرکت ………………… به نمایندگی آقای …………… به نشانی …………………………، که من‌بعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود.

 

ماده 3: موضوع قرارداد

ارزیابی وب‌سایت به آدرس الکترونیکی………………………………که من‌بعد در این قرارداد وب‌سایت خوانده می‌شود، به منظور شناسایی حفره‌های امنیتی و راه‌های نفوذ به آن در قالب این قرارداد انجام می‌شود.

 

ماده 4: زمان اجرای قرارداد

از تاریخ امضاء این قرارداد حداکثر به مدت چهار هفته می‌باشد که بنا به تشخیص کارفرما تا یک هفته قابل تمدید است.

 

ماده 5: مبلغ قرارداد

هزینه اجرای طرح به مبلغ ……… ریال (معادل ……. تومان) می‌باشد که در پنج قسط برابر پرداخت می‌گردد. به‌جز پیش‌پرداخت که در ابتدا پرداخت می‌شود، هر قسط یک هفته پس از دریافت گزارش مربوطه پرداخت می‌گردد.

 

ماده 6: تعهدات /

6-1- کارفرما موظف است هزینه‌های پروژه را به موقع پرداخت نماید.

6-2- پیمانکار موظف است گزارش کلیه مراحل و روش‌های ارزیابی را در پایان هر هفته از زمان قرارداد، کتباً به اطلاع کارفرما برساند.

6-3- کارفرما در صورت تشخیص توان بالقوه پیمانکار در پروژه‌های مشابه دیگر از او کمک می‌گیرد.

6-4- پیمانکار اجازه هیچ‌گونه پرسش و کسب اطلاع مستقیم یا غیرمستقیم را از کاربران وب‌سایت (کارمندان) راجع به وب‌سایت ندارد.

 

ماده 7: سایر شرایط

7-1- مسؤولیت هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز و سوء استفاده از مفاد این قرارداد و وب‌سایت و اطلاعات مندرج در وب‌سایت که توسط هر فرد یا گروه انجام شود و علت آن تعمد یا سهل‌انگاری پیمانکار باشد، بر عهده پیمانکار است.

7-2- کلیه اطلاعات مندرج در وب‌سایت و اسامی و آدرس‌های مندرج در این قرارداد محرمانه‌اند.

 

ماده 8: یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 9: تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 10: تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 11: فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 12: تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است، کلیه نامه‌ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 13: حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود.

 

ماده 14: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ ………… در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                                 امضای طرف دوم

…………………                                    …………………...

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها