قرارداد فروش بسته نرم‌افزاری به همراه آموزش و پشتیبانی





طرفین قرارداد این قرارداد فی‌مابین گروه نرم‌افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای………………… که از این به بعد فروشنده نامیده می‌شود، از یک طرف و………………… که از این به بعد مشتری نامیده می‌شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه بسته نرم‌افزاری ………………… با عنوان تجاری ………………… منعقد می‌گردد.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

فروش یک نسخه از بسته نرم‌افزاری ………………….. به همراه خدمات آموزش استفاده از نرم‌افزار و نیز خدمات پس از فروش یک‌ماهه

 

ماده 2) مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ………. به مدت ………

ماده 3) تعهدات مشتری

1. پرداخت مبلغ ……. ریال، به حروف ( …… ریال) به‌صورت نقدی/چک/اعتباری/قسطی.

2. رعایت حق کپی‌رایت- در انحصار فروشنده- اعم از تجاری و غیرتجاری که به‌موجب آن نرم‌افزار معامله‌شده تحت قرارداد حاضر، تک کاربره (به معنی اینکه صرفاً مجاز به نصب روی یک رایانه) می‌باشد.

3. عدم اعمال هرگونه تغییرات و یا بهره‌برداری جزئی یا کلی (در/ از) source نرم‌افزار؛ اعم از کپی، اقتباس، الگوبرداری، یادگیری، ارتقاء، تولید مشتقات و غیره

4. عدم واگذاری به غیر به هر شکل ممکن اعم از تجاری و غیرتجاری، انتفاعی و غیرانتفاعی

5. تکمیل و ارسال فرم”سنجش رضایت مشتری” به شرح پیوست، در صورت تأیید یا عدم‌تأیید کارایی نرم‌افزار پس از طی دوره آزمایش(حداکثر هفت(7) روز کاری پس از امضای قرارداد)

6. مشتری تا قبل از اتمام دوره آزمایشی و ارسال فرم “سنجش رضایت مشتری” به استثنای تولید نمونه آزمایشی- حق هیچ‌گونه بهره‌برداری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی را دارا نمی‌باشد.

 
ماده 4) تعهدات فروشنده

1. فروش و ارائه خدمات ذکر شده در ماده 1

2. تعیین بازه زمانی آزمایش نرم‌افزار با توافق مشتری، جهت تأیید نهایی توسط مشتری که در این قرارداد حداکثر ده  روز کاری پس از امضای قرارداد می‌باشد.

 
ماده 5) شرایط اتمام و یا فسخ قرارداد
در شرایط ذیل قرارداد حاضر فسخ می‌گردد:
1.عدم رضایت مشتری از نرم‌افزار در پایان دوره آزمایشی تعیین‌شده در بند دوم ماده (3)

تبصره شماره 1: عدم ارسال “فرم سنجش رضایت” از جانب مشتری؛ به منزله اعلام رضایت مشتری می‌باشد

2.عدم رعایت تعهدات مشتری

تبصره شماره 2: در صورت فسخ قرارداد، مبلغ مورد معامله، به مشتری عودت داده می‌شود. و در صورت هرگونه بهره‌برداری از نرم‌افزار . اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی، مبلغ کارشناسی شده تحت عنوان هزینه خدمات، توسط مشتری به فروشنده پرداخت می‌گردد.

 
ماده 6 ) قوه قاهره

در صورت بروز مصادیق قوه قاهره، مطابق با قوانین حاکم جمهوری اسلامی ایران اعمال و اجرا خواهد شد.

 
ماده 7 ) سایر شرایط

3. تعمیرات و جبران خسارات در صورتی که ناشی از عملکرد فروشنده باشد، بر عهده وی بوده و در غیر این صورت هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

4. در صورت تشخیص طرفین قرارداد، یک نفر مرضی‌الطرفین به عنوان ناظر قرارداد انتخاب می‌گردد.

5. طرف دوم (مشتری) قرارداد اعلام می‌دارد توانایی انجام موضوع قرارداد را دارد.

6. هرگونه مسئولیت ناشی از عملکرد مشتری در نحوه انجام موضوع قرارداد بر عهده وی می‌باشد.

7. طرف دوم (مشتری) قرارداد اعلام می‌نماید مشمول قانون منع مداخله نبوده و ممنوع المعامله نمی‌باشد.

8. هرگونه تغییر و یا اصلاحات از طریق تنظیم صورت‌جلسه و امضاء طرفین امکان‌پذیر بوده و لازم‌الاجراست.

 

ماده 8 ) این قرارداد در 8 ماده و دو تبصره و در دو نسخه واحد الاعتبار تنظیم، امضاء و مبادله شده که مفاد آن برای طرفین لازم‌الاجرا است.

 

امضاء طرف اول (فروشنده)                        امضاء طرف دوم (مشتری)

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها