نمونه قرارداد طراحی وب‌سایت

این قرارداد مابین …………… که از این پس به آدرس اینترنتی   www……… به عنوان سفارش‌دهنده شناخته می‌شود به نشانی: ………………………………………  و از طرف دیگر آقا/ خانم / شرکت یا موسسه ……… مجری پروژه  طراحی وب به نشانی قانونی : ……………………………………………… منعقد می‌گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می‌دانند.

 

ماده 1-  موضوع قرارداد

اجرای پروژه طراحی وب‌سایت ( نوع وب‌سایت از نظر ایستا یا پویا باید در این جا مشخص شود ) تحت عنوان طراحی وب‌سایت .... (اگر سایت  زیر شاخه‌هایی داشته باشد در این جا مشخص شود).

 

ماده 2-  مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد …………… بوده و از تاریخ …………… شروع و در تاریخ …………… خاتمه می‌پذیرد.

تبصره 1: مجری مکلف است طرح را در زمان پیش‌بینی‌شده اجرا نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دلایل و مدارک موجهی ارائه نماید و سفارش‌دهنده ( به جای نقطه‌چین اسم طرف قرارداد نوشته شود) رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد. در این صورت در طول مدت اجرا فقط یک‌بار طول مدت اجرا قابل تمدید بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد.

 

ماده 3- تعهدات طراح وب‌سایت و ...    ( به جای نقطه‌چین اسم طرف قرارداد نوشته شود)

1-3 ) انجام فعالیت‌های طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام به‌موقع پروژه.

2-3 ) رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که  ……………  در اختیار طراح قرار می‌دهد و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

3-3 ) عدم ارائه اسناد و مدارک و اطلاعاتی که به مناسبت انجام طراحی کسب می‌نماید به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر، اسناد و مدارک و اطلاعاتی که به مناسبت انجام طراحی کسب می‌گردد به‌عنوان امانت نزد طراح بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از …………… در غیر این صورت ……………  جهت استیفای حقوق خود ادام قانونی علیه طراح معمول خواهد داشت.

4-3 ) طراحی و پیاده‌سازی کافی در چهارچوب اصول و موازین علمی( استاندارد) و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده‌سازی موضوع قرارداد.

6-3 ) …………… نمی‌تواند پیمان را کلا یا جزاً به غیر واگذار نمایید.

7-3 ) …………… نمی‌تواند تا مدت گارانتی و پرداخت مبلغ قرارداد  پشتیبانی سایت را به غیر واگذار کند. 

 

ماده 4- نوع وب‌سایت  

وب‌سایت ……………  به صورت ایستا Static طراحی شده است و قابلیت‌های وب‌سایت بانک اطلاعاتی را ندارد لذا در صورت درخواست طراحی آن باید مبلغ جداگانه پرداخت گردد. ( اگر سایت پویا است باید در این ماده نوشته شود )

 

ماده 5- مبلغ قرارداد

مبلغ کل این قرارداد …………… ریال است. ( طبق تعرفه قانونی طراحی وب در سال 1386) البته تعرفه سایت به صورت توافقی انجام‌گرفته شده است و مبلغ طراحی سایت …………… است .

 

ماده 6-  مراحل پرداخت

1- مبلغ …………… ریال به عنوان پیش‌پرداخت پس از تایید پیش‌نویس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت می‌باشد .

2- مبلغ …………… ریال در تاریخ …………… پس از ارائه گزارش اول طراحی و تایید سفارش‌دهنده

3- مبلغ …………… ریال در تاریخ …………… پس از ارائه گزارش تحویل و آغاز گارانتی و تایید سفارش‌دهنده

4- مبلغ …………… ریال در تاریخ …………… پس از ارائه دو نسخه گزارش نهایی  طراحی و  مورد تایید سفارش‌دهنده و همچنین ارائه گزارش نهایی به‌صورت نوشتاری و همین‌طور فایل نرم‌افزار Word یا ‍PDF ارائه کند.

 

ماده 7-  تعهدات اصلی  سفارش‌دهنده

 تسلیم مدارک مورد نیاز طراحی وب‌سایت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد .

 

ماده 8- حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، موضوع توسط حکم (داور) مرضی‌الطرفین آقای/ خانم / موسسه یا شرکت …………… بررسی و تصمیم آن برای طرفین لازم الرعایه می‌باشد.

 

ماده 9 – حقوق مالکیت مادی و معنوی

کلیه حقوق مادی، علمی و معنوی طرح متعلق به ……………   می‌باشد و مجری و همکاران پس از کسب اجازه از سفارش‌دهنده می‌توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.

 

ماده 10- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست‌های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست‌ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد  میسر خواهد بود.

 

ماده 11- فسخ قرارداد

فســخ یک‌جانبه قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد به جزء موارد ذکرشده در تبصره 1 این ماده و ماده 12 قابل‌پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذکور در تبصره یک ماده پنج، امکان‌پذیر نیست.

تبصره 1 : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پیشرفت کار و  عدم ارائه نسخه نهایی کار در زمانی پیش‌بینی‌شده و  همچنین مشاهده و احراز هر اشکالی غیرقابل رفع در وب‌سایت طراحی شده، علاوه بر ایجاد حق فسخ برای سفارش‌دهنده، طراح را مکلف به تأمین کلیه خسارت‌های مالی و غیر مالی با تصمیم داور می‌نماید. در صورت عدم تمکین طراح ،‌ سفارش‌دهنده حق دارد خسارت وارده را به هر طریق که مصلحت بداند تأمین وصول کند.

 

ماده 12- شرایط خاص

 در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ و مرتب را  به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورت فسخ قرارداد هیچ‌یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه‌حساب با توافق طرفین صورت می‌گیرد.

 

ماده 13- آدرس

آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در  قرارداد بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و درصورتی‌که در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

 

ماده14- گارانتی و پشتیبانی سایت

سایت …………… به مدت 2 ماه گارانتی از طرف طراح می‌باشد.جهت انجام فعالیت‌های پشتیبانی و ... بعد از مدت گارانتی  سفارش‌دهنده باید  قراردادی جهت خدمات پشتیبانی مدیریت وب‌سایت با طراح و یا با هر کس دیگر منعقد کند.

ملاک انجام کامل موضوع قرارداد  این است که وب‌سایت از کیفیت مناسب با نظر نماینده سفارش‌دهنده برخوردار بوده، عاری از نقص، همه بخش‌های آن قابل‌استفاده و دسترسی باشد وب‌سایت با استفاده از همه Web Browser ها قابل‌مشاهده است و در مدت‌زمان گارانتی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

 

ماده 15- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

 

ماده16- نسخه‌های قرارداد

 این قرارداد در 16 ماده،  یک پیوست، به زبان فارسی و در سه  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه‌های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می‌باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره‌های ذیل آن در تاریخ              امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست‌های مربوطه می‌دانند.

 

 نام و نام خانوادگی مدیر پروژه  (سفارش‌دهنده)                     مجری طرح                                     مهر و امضاء                                                        مهر و امضاء

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها