نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه (SMS)

ماده 1. طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت ………... به نمایندگی ………... که بعدازاین خریدار خوانده می‌شود از یک‌ طرف و شرکت ………...  به شماره ثبت ………...  به نمایندگی آقای ………... ، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره که بعد از اینفروشنده نامیده می‌شود از طرف دیگر، جهت انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد، براساس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقد می‌گردد.

 

ماده 2. موضوع قرارداد

تأمین سرویس ارزش‌افزوده پیام ‌کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام‌های دریافتی و انتقال پیام های کوتاه مربوط به خریدار، به‌صورت دوطرفه از خریدار به شبکه GSM و از شبکه GSM به خریدار، از طریق اتصال به مرکز SMS شرکت. A

 

ماده 3. مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ./ به مدت یک سال می‌باشد و از آن تاریخ از سوی طرفین لازم‌الاجراء است.

 

ماده 4. مبلغ کل قرارداد

4-1- هزینه ثابت سرویس شرکتی: هزینه راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک شرکتی 600,000 به همراه   1000 SMS جمعاً به مبلغ (600,000) ریال ششصد هزار ریال می‌باشد.

4-2- هزینه ثابت سرویس مراکز آموزشی: هزینه راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک مخصوص مراکز آموزشی 1,000,000 به همراه   1000 SMS جمعاً به مبلغ (1,000,000) ریال یک‌میلیون ریال می‌باشد.

4-3- جهت اضافه شدن امکان دریافت خریدار می‌بایست شماره اختصاصی خود را با توجه به جدول قیمت زیر انتخاب کند.

قیمت (ریال)

تعداد ارقام شماره اختصاصی

200,000

14

800,000

12

1,000,000

10

2,500,000

8

4-4- شماره‌های بیشتر از 8 رقم با 30007567 شروع می‌شوند. انتخاب الباقی ارقام در اختیار خریدار می‌باشد.

*بدیهی است شماره انتخابی توسط خریدار نباید قبلاً توسط شرکت دیگری انتخاب‌شده باشد.

4-5- شماره اختصاصی 8 رقمی توسط شرکت A انتخاب و به خریدار انتقال داده می‌شود.

*قیمت نهایی سرویس شامل هزینه ثابت بعلاوه هزینه شماره اختصاصی و 4% مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد.

تبصره 1:  در صورت تغییر در تعرفه‌های مرتبط با موضوع قرارداد (از جمله تعرفه هزینه ثابت و متغیر) و تعیین هرگونه تعرفه جدید از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور از جمله شرکت A، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، تالیا و تغییرات و تعرفه‌های جدید از تاریخ مصوب و مورد نظر اپراتورها در قرارداد حاضر اعمال گردیده و طی الحاقیه به قرارداد افزوده می‌گردد.

 

ماده 5. تعهدات فروشنده

· فروشنده برای ارسال و دریافت پیام‌ها، پنل اختصاصی و شماره اختصاصی   3000 را در طی مدت قرارداد در اختیار خریدار قرار خواهد داد.

· در صورت تمدید قرارداد حاضر و استمرار برقراری خط ارتباطی فروشنده تعهد می‌نماید، شماره اختصاصی را با شرایط جدید (از جمله اخذ هزینه ثابت برای دوره مربوطه) در اختیار خریدار قرار دهد.

· فروشنده موظف است حداکثر 5 روز کاری پس از عقد قرارداد، سرویس ارزش‌افزوده پیام کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام‌های ورودی را به خریدار تحویل نماید.

· فروشنده آدرس پست الکترونیک  ………...  را برای ثبت سوالات و یا مشکلات خریدار در اختیار وی قرار می‌دهد.

 

ماده 6. تعهدات خریدار

6-1- مسئولیت متن و محتوای پیام‌های ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار می‌باشد و خریدار فروشنده را از هرگونه ادعا و شکایتی در این ارتباط مصون و مبری می‌دارد.

6-2- ارسال پیام منوط به داشتن مجوز از دریافت‌کنندگان پیام‌ها می‌باشد که مسئولیت آن بر عهده خریدار می‌باشد. بدیهی است در صورت شکایت یک نفر از دریافت‌کنندگان پیام به فروشنده، شرکت مخابرات ایران و یا شرکت ارتباطات سیار و یا شرکت A و احراز عدم کسب مجوز از شخص شاکی در جهت ارسال پیام کوتاه، کلیه سرویس‌های خریداری‌شده خریدار بلافاصله قطع و خریدار حق هیچ‌گونه ادعایی نسبت به سرویس‌های خریداری‌شده را نخواهد داشت.

6-3- در صورتی که به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی اعلام‌شده از سوی شرکت‌های اپراتور تلفن همراه کشور و یا مراجع ذیصلاح قانونی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت‌هایی در زمان‌بندی انتقال پیامک‌های مربوط به خریدار شود،‌ خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف به رعایت زمان‌بندی مذکور می‌باشد.

6-4- خریدار مجاز به ارسال پیام کوتاه به‌صورت ناشناس نمی‌باشد (پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیام کوتاه نباشد). بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق‌الذکر، فروشنده بنا به تشخیص خود مجاز به قطع سرویس‌های مربوط به خریدار، جبران ضرر و زیان وارده می‌باشد و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

6-5- خریدار سامانه ارسال پیام کوتاه مخصوص مراکز آموزشی متعهد می‌شود فقط به دانش آموزان و کارمندان آموزشگاه طرف قرارداد ارسال پیامک داشته و از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی اجتناب کند.

تبصره 1 مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیام کوتاه ناشناس که نتیجتاً باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی شرکت A به فروشنده باشد، متوجه خریدار می‌باشد و فروشنده از این بابت مصون و مبری است.

تبصره 2 در صورت صلاحدید فروشنده، خریدار موظف به ارائه تضمین موردقبول فروشنده بابت انجام تعهدات مندرج در بند فوق‌الذکر می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به خریدار، فروشنده مجاز به اخذ خسارات، ضرر و زیان وارده از محل تضمین مذکور خواهد بود.

6-6- چنانچه قانون برای فرستندگان پیام‌های ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه‌های پیش‌بینی نماید، خریدار متعهد به پرداخت جریمه‌ها در صورت نقص قانون می‌باشد

6-7- خریدار متعهد می‌باشد کلیه قوانین و مقررات مصوب که ممکن است در آینده برای ارسال پیام‌های ناخواسته وضع گردد اجرا نماید.

6-8- برای پیام‌های ناخواسته چنانچه کاربر دریافت‌کننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party pays) شود، خریدار متعهد به جبران آن می‌باشد.

6-9- خریدار باید محدودیت‌های شبکه و SMS-Center را در ارائه سرویس‌ها در نظر بگیرد.

6-10- مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام‌های خریدار برای مشتریان و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاه‌های بازرسی و نظارتی، به عهده خریدار می‌باشد.

6-11- فروشنده حق دارد در صورت لزوم و یا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط آشکار نمودن پیام‌ها و مسدود نمودن آن‌ها قبل از ارسال به کاربران اقدام نماید.

محتوای پیام ارسالی می‌بایست با هر یک از اصول پنج‌گانه زیر مطابقت داشته باشد.

· با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛

· باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛

· مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛

· به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛

· با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛

 

ماده 7. تعلیق قرارداد

7-1- خریدار و یا فروشنده می‌توانند با اعلام کتبی به یکدیگر در هر زمانی که ضروری تشخیص دهند (طی مدت قرارداد) و با رعایت فاصله زمانی 15 روزه تمام و یا بخشی از فعالیت‌های موضوع قرارداد را به حالت تعلیق درآورد.

7-2- طرف دیگر با دریافت اعلامیه رسمی تعلیق، فوراً انجام تعهدات را به حالت تعلیق در می‌آورد.

7-3- با تعلیق انجام تعهدات، فروشنده این حق را دارد که درخواست جبران هزینه‌هایی را بنماید که تا قبل از زمان تعلیق انجام داده است و خریدار نیز موظف است ظرف مدت یک‌هفته نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوطه طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.

7-4- طرفین با یک اعلام کتبی 15 روزه می‌توانند انجام تعهدات خود را از سر بگیرند.

7-5- چنانچه تعلیق انجام تعهدات بیش از 2 ماه به‌ طول بکشد فروشنده این حق را خواهد داشت که قرارداد را فسخ نماید.

7-6- چنانچه به دلیل تعلیق قرارداد از سوی خریدار، هزینه یا خسارتی به فروشنده تحمیل گردد، خریدار موظف به پرداخت آن می‌باشد.

 

ماده 8. موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن آن

- در صورت لغو مجوز اتصال فروشنده به SMSC از سوی شرکت‌های اپراتور، خریدار موظف است به ازاء سرویس‌های ارائه‌شده تا تاریخ لغو مجوز، براساس اعلامیه فروشنده، با وی تسویه‌حساب به عمل بیاورد.

هر یک از طرفین با اعلام قبلی یک‌ماهه مجاز به فسخ قرارداد می‌باشند، به شرطی که نحوه فسخ قرارداد مورد توافق قرار گیرد.

 

ماده 9. فورس ماژور

حوادث غیر مترقبه به وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و امثالهم که ایجاد و دفع آن خارج از حیطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطلاق می‌شود. در صورت حدوث آن برای هر یک از طرفین، می‌بایست ضمن اعلام کتبی مراتب مزبور ظرف مدت 15 روز از تاریخ وقوع حوادث غیر مترقبه نسبت به تمدید یا فسخ قرارداد با طرف دیگر توافق نماید.

در حالت فورس ماژور هیچ‌یک از طرفین حق هیچ‌گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهد داشت. در صورت عدم اعلام و توافق فوق‌الذکر ظرف مهلت تعیین‌شده کلیه مسئولیت‌ها و جبران هزینه‌ها و خسارات وارده به طرف دیگر بر عهده متخلف از مفاد این ماده می‌باشد.

 

ماده 10. نشانی طرفین قرارداد

نشانی خریدار: ……… تلفن: ………  موبایل: ………  فکس: ………  آدرس پست الکترونیکی: ………...

نشانی فروشنده: ……… کد پستی: ……… آدرس پشتیبانی الکترونیکی: ……… سامانه ارسال پیامک ………...

 

ماده 11. قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها