نمونه قرارداد فروش بسته نرم‌افزاری

این قرارداد فی‌مابین گروه نرم‌افزاری . . . . . . . . . . . به نمایندگی جناب آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . که از این به بعد  فروشنده نامیده می‌شود، از یک طرف و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که از این به بعد مشتری نامیده می‌شود از طرف دیگر، جهت فروش یک نسخه بسته نرم‌افزاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با عنوان تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منعقد می‌گردد.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

فروش؛ یک نسخه بسته نرم‌افزاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خدمات آموزش استفاده از نرم‌افزار و خدمات پس از فروش یک‌ماهه

 

ماده 2) مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد به مدت یک ماه

 

ماده 3) تعهدات مشتری

پرداخت مبلغ . . . . . . . . . . . . . . ریال، به حروف(. . . . . . . . . . . . . .  ریال) معادل . . . . . . . . . . . . . . تومان به‌صورت نقدی.

رعايت حق کپی‌رایت- در انحصار فروشنده- اعم از تجاری و غیرتجاری که به‌موجب آن نرم‌افزار معامله‌شده تحت قرارداد حاضر، تک کاربره- به معنی اینکه صرفاً مجاز به نصب روی یک رایانه- می‌باشد.

عدم اعمال هرگونه تغییرات و یا بهره‌برداری جزئی یا کلی (در/ از) source نرم‌افزار؛ اعم از کپی، اقتباس، الگوبرداری، یادگیری،ارتقاء، تولید مشتقات و غیره

عدم واگذاری به غیر به هر شکل ممکن اعم از تجاری و غیرتجاری، انتفاعی و غیرانتفاعی

تکمیل و ارسال فرم"سنجش رضایت مشتری" به شرح پیوست، در صورت تأیید یا عدم تأیید کارایی نرم‌افزار پس از طی دوره آزمایش(حداکثر هفت(7) روز کاری پس از امضای قرارداد)

مشتری تا قبل از اتمام دوره آزمایشی و ارسال فرم "سنجش رضایت مشتری" - به استثنای تولید نمونه آزمایشی- حق هیچ‌گونه بهره‌برداری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی را دارا نمی‌باشد.

 

ماده 4) تعهدات فروشنده

فروش و ارائه خدمات ذکر شده در ماده(1)

تعیین بازه زمانی آزمایش نرم‌افزار با توافق مشتری، جهت تأیید نهایی توسط مشتری که در این قرارداد حداکثر ده(10) روز کاری-بجز روزهای پنج‌شنبه و تعطیل-پس از امضای قرارداد، می‌باشد.

 

ماده 5) شرایط فسخ

طبق شرایط ذیل قراداد حاضر فسخ می‌گردد؛

عدم رضایت مشتری از نرم‌افزار در پایان دوره آزمایشی تعیین‌شده در بند دوم ماده(3)

تبصره شماره1: در صورت عدم ارسال "فرم سنجش رضایت" از جانب مشتری؛ به منزله اعلام رضایت مشتری می‌باشد.

عدم رعایت تعهدات مشتری

تبصره شماره2: در صورت فسخ قرارداد، مبلغ مورد معامله، به مشتری عودت داده می‌شود. و در صورت هرگونه بهره‌برداری از نرم‌افزار کاتِب اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی، مبلغ کارشناسی شده تحت عنوان هزینه خدمات، توسط مشتری به فروشنده پرداخت می‌گردد.

 

ماده 6 ) قوه قاهره

در صورت بروز مصاديق قوه قاهره طبق قوانين حاكم جمهوری اسلامی ايران اعمال و اجرا خواهد شد.

 

ماده 7) سایر شرایط

تعمیرات و جبران خسارات در صورتی که ناشی از عملکرد فروشنده باشد، بر عهده وی بوده و در غیر این صورت هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

در صورت تشخیص طرفین قرارداد، یک نفر مرضی‌الطرفین به عنوان ناظر قرارداد انتخاب می‌گردد.

طرف دوم(مشتری) قرارداد اعلام می‌دارد توانايي انجام موضوع قرارداد را دارد.

هرگونه مسئوليت ناشي از عملكرد مشتری در نحوه انجام موضوع قرارداد بر عهده وي می‌باشد.

طرف دوم(مشتری) قرارداد اعلام می‌نماید مشمول قانون منع مداخله نبوده و ممنوع المعامله نمی‌باشد.

هرگونه تغییر و یا اصلاحات از طریق تنظیم صورت­جلسه و امضاء طرفین امکان‌پذیر بوده و لازم‌الاجراست.

 

ماده 8) اين قرارداد در 8 ماده و دو تبصره و در دو نسخه واحد الاعتبار تنظيم، امضاء و مبادله شده كه مفاد آن براي طرفين لازم الاجرا است.

 

 

امضا طرف اول(فروشنده)                                                                امضا طرف دوم(مشتری)                  

. . . . . . . . . . . . . .                                                                            . . . . . . . . . . . . . .

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها