نمونه قرارداد پشتیبانی نرم‌افزار

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

…………به نمایندگی آقای…………… به شماره ملی………… نام پدر………… شماره تماس…………… آدرس…………………………………….که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و

………… به نمایندگی آقای…………… به شماره ملی………… نام پدر………… شماره تماس…………… آدرس…………………………………….که ازین پس «کارشناس» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

پشتیبانی نرم‌افزارهای کارشناس به شرح زیر:

1-

2-

3-

4-

 

ماده 2- مدت قرارداد

از تاریخ …… لغایت…………به مدت ………سال شمسی می‌باشد.

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد سالیانه ………ریال می‌باشد.

 

ماده 4- نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد در دو قسط، طبق شرایط زیر پرداخت می‌گردد:

· نیمی از مبلغ قرارداد در تاریخ عقد قرارداد

· نیمی از مبلغ قرارداد شش ماه بعد در تاریخ

 

ماده 5- تعهدات کارشناس

5-1- خدمات تلفنی و رفع اشکال کاربر از طریق Remote بدون محدودیت زمان و تعداد مکالمه.

5-2- اعزام کارشناس به محل کارفرما برای هر نرم‌افزار به تعداد 6 بار در سال در شرایط مورد نیاز، طبق درخواست کارفرما فقط برای شهر تهران حداکثر 48 ساعت پس از اعلام نیاز کتبی کارفرما.

5-3- اعزام کارشناس به محل کارفرما بیش از تعداد تعهد شده در بند 2-5- این قرارداد، بنا به نیاز کارفرما و فقط برای شهر تهران (روش محاسبه طبق بند 3-6 انجام خواهد شد.)

5-4- در اختیار قرار دادن نسخه‌های جدید نرم‌افزار جهت upgrade مورد نظر با احتساب تخفیف 30% مبلغ تعیین‌شده.

 

ماده 6- تعهدات کارفرما

6-1- ارسال درخواست کتبی در صورت نیاز به اعزام کارشناس.

6-2- پرداخت به موقع توسط کارفرما به کارشناس در زمان‌های تعیین‌شده بند 4 این قرارداد (در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط قرارداد توسط کارفرما، کارشناس تعهدی در ارائه خدمات نخواهد داشت.)

6-3- پرداخت مبالغ زیر بابت هر بار اعزام کارشناس به محل کارفرما خارج از تعهدات قرارداد، طبق بند 2-5- این قرارداد:

در تهران به ازای هر بار مراجعه حضوری مبلغ ……ریال.

 

ماده 7- مالیات

این قرارداد شامل 5% مالیات می‌شود که کل مبلغ مذکور از قسط دوم قرارداد کسر و توسط کارفرما به اداره مالیات پرداخت و اصل فیش مربوطه حداکثر یک ماه پس از پرداخت قسط دوم توسط کارفرما در اختیار کارشناس قرار خواهد گرفت.

 

ماده 8- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین مورد توافق و تأیید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 9- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 10- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 11- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 12- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 13- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل حل خواهد بود. 

 

ماده 14- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

 

کارفرما                                                                        کارشناس

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها