نمونه قرارداد راه‌اندازی رايانه و خدمات آن

قرارداد ذیل بین آقای/خانم:              به آدرس:                                            

به‌عنوان کارفرما ازیک‌طرف و آقای/خانم:                                به آدرس: 

                              به‌عنوان پیمانکار/ مشاور از طرف دیگر منعقد می‌گردد و طرفین به اجرای کامل مفاد آن ملتزم شدند.

 

1) موضوع قرارداد

عبارت است از:

1-1- سرویس و نگهداری کامپیوترها و پرینترهای کارفرما که لیست آن به پوست می‌باشد.

1-2- تعمیرات کامپیوترها و پرینترها.

1-3- رفع اشکالات نرم‌افزاری کامپیوترها با سیستم‌عامل ویندوز و رفع اشکال سیستم‌ها از نظر حملات ویروسی و مسائل مشابه.

1-4- رفع مشکلات کاربری و راهبردی سایت                    شامل کنترل سایت از نظر عملکرد تعریف E-MAIL های مورد نیاز و حذف E-MAIL های اضافه و امثالهم.

1-5- انجام مشاوره/پیمانکاری در امور انفورماتیکی کارفرما.

 

2) مدت قرارداد

یک سال از تاریخ               لغایت                      می‌باشد که در صورت عدم اختلاف و رضایت طرفین قابل تمدید است.

 

3) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد از قرار ماهانه                      ریال می‌باشد که در دو قسط مساوی در ابتدای دوره شش‌ماهه                          ریال از طریق کارفرما به مشاور پرداخت می‌شود.

 

4) نحوه انجام قرارداد

4-1-سرویس و نگهداری دستگاه‌های موضوع قرارداد به تناوب هر سه ماه یک‌بار.

4-2-رفع اشکالات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موضوع قرارداد در طی مدت قرارداد و به دفعات مورد نیاز.

4-3- رفع کلیه مشکلات کاربران کارفرما در رابطه با سایت                       و انجام راهنمایی‌های لازم توسط کارشناسان مشاور انجام می‌گردد.

4-4- در صورت نیاز و اعلام درخواست کارفرما خدمات مشاوره/ پیمانکاری در امور فنی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن شرکت توسط مشاور/ پیمانکار انجام می‌پذیرد.

تبصره 2: هزینه تعویض قطعات دستگاه‌ها شامل این قرارداد نمی‌گردد و هزینه‌های مربوطه با ارائه فاکتورهای مربوطه اخذ خواهد شد.

تبصره 3: خرید سیستم‌های جدید کامپیوتری و یا توسعه و تکمیل شبکه سخت‌افزاری شامل کابل‌کشی، قطعات جدید و نصب و راه‌اندازی شامل این قرارداد نمی‌گردد و در صورت انجام موارد فوق که توسط مشاور/ پیمانکار و با درخواست کتبی کارفرما امکان‌پذیر می‌گردد، هزینه‌های مربوطه توسط مشاور به صورت جداگانه محسوب و فاکتور شده و توسط کارفرما پرداخت می‌گردد.

 

5) تعهدات طرفین قرارداد

5-1- مشاور/ پیمانکار موظف است ظرف مدت 24 ساعت از اعلام نیاز کارفرما به خدمات مورد قرارداد، شروع به اقدام لازم نماید.

5-2- مشاور/ پیمانکار در ساعات اداری کلیه خدمات مشاوره و راهنمایی تلفنی و یا اینترنتی لازم را به کارفرما ارائه می‌دهد.

5-3- کارفرما موظف به معرفی نماینده یا نمایندگان خود جهت تماس برای انجام موضوع قرارداد به مشاور/ پیمانکار می‌باشد.

این قرارداد در 5 ماده و 3 تبصره و 2 نسخه تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده که هر دو نسخه در حکم واحد می‌باشد.

                       

      کارفرما                                               مشاور / پیمانکار

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها