نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک

ماده 1. طرفین قرارداد

این قرارداد بین خریدار خدمات ……………………………… به نمایندگی ……………………… که بعد از این خریدار خوانده می‌شود از یک‌طرف و ارائه‌کننده خدمات ……………… به  نمایندگی ………………. که بعد از این فروشنده نامیده می‌شود از طرف دیگر، جهت انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد، براساس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقد می‌گردد.

 

ماده 2. موضوع قرارداد

تأمین خدمات پیام ‌کوتاه برای دریافت و پاسخگویی به پیام‌های دریافتی و انتقال پیام‌های کوتاه مربوط به خریدار، به‌صورت دوطرفه از خریدار به شبکه GSM و از شبکه GSM به خریدار، از طریق اتصال به مرکز SMS شرکت ارتباطات سیار و خریدار خدمات

 

ماده 3. مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ../../.... به مدت یک سال و از آن تاریخ از سوی طرفین لازم‌الاجراء است.

 

ماده 4. مبلغ کل قرارداد

1-4- هزینه ثابت: هزینه راه‌اندازی سامانه به همراه ............... عدد اعتبار ارسال پیامک جمعاً به مبلغ ................ ریال می‌باشد.

 

ماده 5. تعهدات فروشنده

- فروشنده برای ارسال و دریافت پیام‌ها، پنل اختصاصی را در طی مدت قرارداد در اختیار خریدار قرار خواهد داد.

- فروشنده موظف به انتقال SMS از طریق اتصال به SMS-Center شرکت ارتباطات سیار می‌باشد. 

- فروشنده موظف است حداکثر 7 روز کاری پس از عقد قرارداد، سرویس ارزش‌افزوده پیام کوتاه جهت دریافت و پاسخگویی به پیام‌های ورودی را به خریدار تحویل نماید.

 

ماده 6. تعهدات خریدار

6-1- مسؤولیت متن و محتوای پیام‌های ارسالی در راستای انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خریدار است و خریدار فروشنده را از هرگونه ادعا و شکایتی در این ارتباط مصون و مبری می‌دارد.

6-2- ارسال پیام منوط به داشتن مجوز از دریافت‌کنندگان پیام‌ها می‌باشد که مسئولیت آن بر عهده خریدار است. بدیهی است در صورت شکایت یک نفر از دریافت‌کنندگان پیام به فروشنده، شرکت مخابرات ایران و یا شرکت ارتباطات سیار و احراز عدم کسب مجوز از شخص شاکی در جهت ارسال پیام کوتاه، کلیه خدمات خریداری‌شده خریدار بلافاصله قطع و خریدار حق هیچ‌گونه ادعایی نسبت به خدمات خریداری‌شده را نخواهد داشت.

6-3- در صورتی که به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت‌هایی در زمان‌بندی انتقال SMSهای مربوط به خریدار شود،‌ خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف به رعایت زمان‌بندی مذکور می‌باشد.

6-4- خریدار مجاز به ارسال پیام کوتاه به‌صورت ناشناس نمی‌باشد (پیام ناشناس پیامی است که گیرنده پیام در زمان دریافت، قادر به شناسایی هویت فرستنده پیام کوتاه نباشد). بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق‌الذکر، فروشنده بنا به تشخیص خود مجاز به قطع سرویس‌های مربوط به خریدار، جبران ضرر و زیان وارده می‌باشد و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

تبصره 7: مسئولیت کلیه عواقب ارسال پیام کوتاه ناشناس که نتیجتاً باعث وارد آمدن خسارت و یا اعمال جریمه از سوی شرکت مگفا به فروشنده باشد، متوجه خریدار می‌باشد و فروشنده از این بابت مصون و مبری است.

تبصره 8: در صورت صلاحدید فروشنده، خریدار موظف به ارائه تضمین موردقبول فروشنده بابت انجام تعهدات مندرج در بند فوق‌الذکر می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به خریدار، فروشنده مجاز به اخذ خسارات، ضرر و زیان وارده از محل تضمین مذکور خواهد بود.

6-5- با توجه به این‌که قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده فی‌مابین فروشنده ................. و خریدار خدمات .................. منعقد می‌شود، خریدار ضمن اقرار به پذیرش مفاد و شرایط قرارداد فوق‌الذکر، موظف به رعایت کلیه موارد مذکور می‌باشد.

6-6- چنانچه قانون برای فرستندگان پیام‌های ناخواسته در صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه‌های پیش‌بینی نماید، خریدار متعهد به پرداخت جریمه‌ها در صورت نقص قانون می‌باشد

محتوای پیام ارسالی می‌بایست با هر یک از اصول پنج‌گانه زیر مطابقت داشته باشد.

· با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛

· باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛

· مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛

· به اخلاق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛

· با سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛

 

ماده 7. نشانی طرفین قرارداد

نشانی خریدار:

تلفن:

موبایل:

فکس:

آدرس پست الکترونیکی: 

آدرس پشتیبان الکترونیکی …………………: ………………………

 

ماده 8. قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

 

ماده 9. حل اختلاف

هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد یا اجرای آن با تصمیم داور آقا/ خانم/ موسسه یا شرکت............ که تصمیم متخذه قطعی و لازم‌الاجراست حل‌وفصل خواهد شد. 

 

ماده 10. نسخه‌ها و اعتبار قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و دو نسخه تنظیم و منعقد شد که هر دو دارای اعتبار یکسان است.

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها