گنجینه ضوابط و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشیدریافت بخشنامه
2
بخشنامه های جدید
محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتیدریافت بخشنامه
3افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل در سال 1397دریافت بخشنامه
4بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حسابدریافت بخشنامه
5دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397دریافت بخشنامه
6دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧دریافت بخشنامه
7بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397دریافت بخشنامه
8 ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجیدریافت بخشنامه
9ابطال تبصره (1) بند (5) آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
10آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17دریافت بخشنامه
11بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهریدریافت بخشنامه
12بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختماندریافت بخشنامه
13بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشوردریافت بخشنامه
14دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالباتدریافت بخشنامه
15ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
16عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی دریافت بخشنامه
17پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشوردریافت بخشنامه
18سیستم جامع کمیسیون های پزشکیدریافت بخشنامه
19واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایاندریافت بخشنامه
20دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغالدریافت بخشنامه
21نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
22نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
23بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری دریافت بخشنامه
24نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجراییدریافت بخشنامه
25بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران دریافت بخشنامه
26افزایش تعرفه پروتز سمعکدریافت بخشنامه
27فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)دریافت بخشنامه
28تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتدریافت بخشنامه
29افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396 دریافت بخشنامه
30دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96دریافت بخشنامه
31بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
32قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
33بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگراندریافت بخشنامه
34بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشوردریافت بخشنامه
35بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
36بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963دریافت بخشنامه
37دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
38بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)دریافت بخشنامه
39نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
40دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
41بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
42تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگاندریافت بخشنامه
43میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
44چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حسابدریافت بخشنامه
45نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
46بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهراندریافت بخشنامه
47بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حسابدریافت بخشنامه
48ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
49خرید دین کارفرمایان مدیوندریافت بخشنامه
50دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
51دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
52تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباریدریافت بخشنامه
53اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدتدریافت بخشنامه
54اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونیدریافت بخشنامه
55نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
56بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسالدریافت بخشنامه
57الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالیدریافت بخشنامه
58اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلافدریافت بخشنامه
59نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعبدریافت بخشنامه
60اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
61نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور دریافت بخشنامه
62استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
63تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریهادریافت بخشنامه
64لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونیدریافت بخشنامه
65اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشوردریافت بخشنامه
66نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
67واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
68سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی)دریافت بخشنامه
69چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانوندریافت بخشنامه
70لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارایدریافت بخشنامه
71بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاریدریافت بخشنامه
72اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394دریافت بخشنامه
73بیمه نخبگان و استعداد های برتردریافت بخشنامه
74قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
75پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمهدریافت بخشنامه
76تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشوردریافت بخشنامه
77افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394دریافت بخشنامه
78ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازماندریافت بخشنامه
79اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریهادریافت بخشنامه
80قانون بودجه سال 94 کل کشوردریافت بخشنامه
81محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانیدریافت بخشنامه
82دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394دریافت بخشنامه
83بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
84پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیراندریافت بخشنامه
85ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشیدریافت بخشنامه
86نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
87یکنواخت سازی گواهی حضور در جبههدریافت بخشنامه
88برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
89اشتغال به کار مجدد بازنشستگاندریافت بخشنامه
90تقسیط بدهی مستمری بگیراندریافت بخشنامه
91نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
92معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
93انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیراندریافت بخشنامه
94دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشوردریافت بخشنامه
95اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
96مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعالدریافت بخشنامه
97بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
98ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهیدریافت بخشنامه
99نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابقدریافت بخشنامه
100برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
101واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
102سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامهدریافت بخشنامه
103سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامهدریافت بخشنامه
104نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیردریافت بخشنامه
105نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختماندریافت بخشنامه
106اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
107پروتز و اروتزدریافت بخشنامه
108نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کاردریافت بخشنامه
109معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباریدریافت بخشنامه
110واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
111بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرزدریافت بخشنامه
112قانون حمایت خانوادهدریافت بخشنامه
113واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
114شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
115سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازماندریافت بخشنامه
116واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
117امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
118بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه دریافت بخشنامه
119حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیستدریافت بخشنامه
120بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشوردریافت بخشنامه
121واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازماندریافت بخشنامه
122قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرستدریافت بخشنامه
123رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیراندریافت بخشنامه
124آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
125چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آندریافت بخشنامه
126بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ)دریافت بخشنامه
127واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
128تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
129نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاهدریافت بخشنامه
130نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشیدریافت بخشنامه
131تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیراندریافت بخشنامه
132دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائمدریافت بخشنامه
133مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
134بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانهدریافت بخشنامه
135اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمیدریافت بخشنامه
136آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانیدریافت بخشنامه
137‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانیدریافت بخشنامه
138آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداریدریافت بخشنامه
139آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
140‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
141آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
142دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانیدریافت بخشنامه
143دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
144آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧دریافت بخشنامه
145آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارنددریافت بخشنامه
146آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 )دریافت بخشنامه
147آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
148آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
149آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعیدریافت بخشنامه
150آیین نامه جدید استخدامی سازماندریافت بخشنامه
151آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
152آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
153آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
154آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازماندریافت بخشنامه
155آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار دریافت بخشنامه
156آیین نامه نمایندگی‌های رسمیدریافت بخشنامه
157آیین‌نامه اجرائى ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامى سازمان بیمه‌هاى اجتماعىدریافت بخشنامه
158آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) مادة (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع مادة (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
159آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آندریافت بخشنامه
160آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌دریافت بخشنامه
161آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعیدریافت بخشنامه
162آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتدریافت بخشنامه
163آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمیدریافت بخشنامه
164آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌دریافت بخشنامه
165آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعیدریافت بخشنامه
166آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌دریافت بخشنامه
167آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی دریافت بخشنامه
168بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و...دریافت بخشنامه
169تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) دریافت بخشنامه
170تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونیدریافت بخشنامه
171اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزماندریافت بخشنامه
172استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
173نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
174پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
175پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد)دریافت بخشنامه
176تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاهدریافت بخشنامه
177تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
178بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتیدریافت بخشنامه
179قانون بودجه سال 1390کل کشوردریافت بخشنامه
180اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاریدریافت بخشنامه
181قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
182پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
183سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگاندریافت بخشنامه
184نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگاندریافت بخشنامه
185قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)دریافت بخشنامه
186قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دریافت بخشنامه
187قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشوردریافت بخشنامه
188آیین نامه دورکاری (کار در خانه)دریافت بخشنامه
189تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارتدریافت بخشنامه
190قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلیدریافت بخشنامه
191انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگیدریافت بخشنامه
192مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دریافت بخشنامه
193مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دریافت بخشنامه
194قانون هدفمند کردن ها یارانه هادریافت بخشنامه
195قانون حمایت از مصرف کنندگاندریافت بخشنامه
196تلخيص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي افراد مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي و احراز سوابق بيمه ايدریافت بخشنامه
197گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388دریافت بخشنامه
198نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکیدریافت بخشنامه
199بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتاندریافت بخشنامه
200تجديد و تامين اعتبار دفاتر درماني بيمه شدگان / مستمري بگيران و افراد تحت تكفل آنان در كليه شعب از طريق وبدریافت بخشنامه
201بیمه زنان خانه داردریافت بخشنامه
202آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائیدریافت بخشنامه
203بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلمدریافت بخشنامه
204قانون شوراهاي حل اختلافدریافت بخشنامه
205ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادندریافت بخشنامه
206گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387دریافت بخشنامه
207قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧دریافت بخشنامه
208اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگاندریافت بخشنامه
209نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل اناندریافت بخشنامه
210بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتاندریافت بخشنامه
211اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیوندریافت بخشنامه
212قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختمانيدریافت بخشنامه
213قانون مدیریت خدمات کشوريدریافت بخشنامه
214بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایراندریافت بخشنامه
215گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386دریافت بخشنامه
216نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکیدریافت بخشنامه
217بیمه پدیدآورندگان کتابدریافت بخشنامه
218نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی دریافت بخشنامه
219نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
220قانون دیوان عدالت اداريدریافت بخشنامه
221بیمه مددجویاندریافت بخشنامه
222بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آناندریافت بخشنامه
223افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاریدریافت بخشنامه
224نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کاردریافت بخشنامه
225نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکوردریافت بخشنامه
226نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریتدریافت بخشنامه
227اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعیدریافت بخشنامه
228نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانوندریافت بخشنامه
229دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکوردریافت بخشنامه
230مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافیدریافت بخشنامه
231مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزهدریافت بخشنامه
232چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بمدریافت بخشنامه
233نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایعدریافت بخشنامه
234نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایعدریافت بخشنامه
235چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفیدریافت بخشنامه
236قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
237اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاوردریافت بخشنامه
238ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاریدریافت بخشنامه
239نحوه محاسبه کمک ازدواجدریافت بخشنامه
240اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١ دریافت بخشنامه
241دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)دریافت بخشنامه
242قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیهدریافت بخشنامه
243قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوريدریافت بخشنامه
244نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجیدریافت بخشنامه
245برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامیدریافت بخشنامه
246درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاریدریافت بخشنامه
247قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغلدریافت بخشنامه
248بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاریدریافت بخشنامه
249قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشوردریافت بخشنامه
250قانون تنظيم خانواده و جمعيتدریافت بخشنامه
251قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اسلامي دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كليگرديده يا به درجه شهادت رسيده انددریافت بخشنامه
252قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمهشـدگاني كـه به علت همكاري با نيروهاي مسلح جمهوري اسـلامي ايـران مجـروح شـده يـا مـيشـونددریافت بخشنامه
253قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتدریافت بخشنامه
254قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمين اجتماعيدریافت بخشنامه
255مدارک لازم جهت صدور دفترچهدریافت بخشنامه
256قوانين و آئين نامه اجرائي قانون نقل و و انتقال تعديل نيروي انسانيدریافت بخشنامه
257قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی)دریافت بخشنامه
258قوانين مربوط به شهداء، آزادگان و محكومين سياسيدریافت بخشنامه
259قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاباسلامي ايراندریافت بخشنامه
260لايحه قانوني اصلاح ماده 55 قانون تأمين اجتماعيدریافت بخشنامه
261لايحه قانوني شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده انددریافت بخشنامه
262قانون اجرای احکام مدنیدریافت بخشنامه
263قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحاتدریافت بخشنامه
264قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداري هوایی کشوريدریافت بخشنامه
265قانون تجارتدریافت بخشنامه
266قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
267نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
268قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشوردریافت بخشنامه
269دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96دریافت بخشنامه
270فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقهدریافت بخشنامه
271فرم گزارش اعلام حادثهدریافت بخشنامه
272فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اولدریافت بخشنامه
273فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبههدریافت بخشنامه
274فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
275فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیردریافت بخشنامه
276فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)دریافت بخشنامه
277فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی دریافت بخشنامه
278فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)دریافت بخشنامه
279فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگاندریافت بخشنامه
280فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)دریافت بخشنامه
281فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان)دریافت بخشنامه
282فرم پیوست شماره ٤ بازماندگاندریافت بخشنامه
283فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)دریافت بخشنامه
284پیوست شماره ٧ بازماندگاندریافت بخشنامه
285پیوست شماره 1دریافت بخشنامه
286فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
287فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )دریافت بخشنامه
288فرم درخواست جمع آوری سابقهدریافت بخشنامه
289فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
290فرم شماره یک (درخواست دادنامه)دریافت بخشنامه
291فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)دریافت بخشنامه
292فرم ادعای سابقهدریافت بخشنامه
293بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
294فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور دریافت بخشنامه
295بیمه اتباع خارجیدریافت بخشنامه
296فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده)دریافت بخشنامه
297فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر)دریافت بخشنامه
298فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدویدریافت بخشنامه
299فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختیدریافت بخشنامه
300مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
301ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سربازدریافت بخشنامه
302دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)دریافت بخشنامه
303رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
304غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکاندریافت بخشنامه
305استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوالدریافت بخشنامه
306راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394دریافت بخشنامه
307میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394دریافت بخشنامه
308راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
309میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
310بیمه اتباع خارجیدریافت بخشنامه
311بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
312جدول مشاغلدریافت بخشنامه
313قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)دریافت بخشنامه
314قانون ساختار نظام جامعدریافت بخشنامه
315مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
316کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آندریافت بخشنامه
317متن کامل آیین نامه دورکاریدریافت بخشنامه
318قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلودریافت بخشنامه
319انون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی جمهوري اسلامی ایراندریافت بخشنامه
320 قانون بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
321قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
322قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختمانيدریافت بخشنامه
323قانون بودجه سال 1389 کل کشوردریافت بخشنامه
324قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب(در امور کیفري)دریافت بخشنامه
325قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)دریافت بخشنامه
326قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتمـاعي كـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمي نماينددریافت بخشنامه
327قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالثدریافت بخشنامه
328قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
329قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388كل كشوردریافت بخشنامه
330قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانیدریافت بخشنامه
331قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيتدریافت بخشنامه
332قانون اساسیدریافت بخشنامه
333قانون حالت اشتغال مستخدمين شهید، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحمیليدریافت بخشنامه
334قانون کاردریافت بخشنامه
335قانون جرایم رایانه ايدریافت بخشنامه
336قانون مدنیدریافت بخشنامه
337قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانیدریافت بخشنامه
338قانون محاسبات عمومیدریافت بخشنامه
339قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستاييدریافت بخشنامه
340اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلحدریافت بخشنامه
341قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایراندریافت بخشنامه