گنجینه ضوابط و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
بخشنامه های جدید
شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشیدریافت بخشنامه
2
بخشنامه های جدید
بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397دریافت بخشنامه
3
بخشنامه های جدید
ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجیدریافت بخشنامه
4آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17دریافت بخشنامه
5بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهریدریافت بخشنامه
6بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختماندریافت بخشنامه
7بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشوردریافت بخشنامه
8دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالباتدریافت بخشنامه
9ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
10عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی دریافت بخشنامه
11پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشوردریافت بخشنامه
12سیستم جامع کمیسیون های پزشکیدریافت بخشنامه
13واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایاندریافت بخشنامه
14دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغالدریافت بخشنامه
15نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
16نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
17بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری دریافت بخشنامه
18نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجراییدریافت بخشنامه
19بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران دریافت بخشنامه
20افزایش تعرفه پروتز سمعکدریافت بخشنامه
21فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)دریافت بخشنامه
22تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتدریافت بخشنامه
23افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396 دریافت بخشنامه
24دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96دریافت بخشنامه
25بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
26قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
27بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگراندریافت بخشنامه
28بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشوردریافت بخشنامه
29بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
30بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963دریافت بخشنامه
31دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
32بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)دریافت بخشنامه
33نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
34دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
35بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
36تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگاندریافت بخشنامه
37میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
38چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حسابدریافت بخشنامه
39نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
40بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهراندریافت بخشنامه
41بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حسابدریافت بخشنامه
42ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
43خرید دین کارفرمایان مدیوندریافت بخشنامه
44دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
45دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
46تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباریدریافت بخشنامه
47اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدتدریافت بخشنامه
48اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونیدریافت بخشنامه
49نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
50بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسالدریافت بخشنامه
51الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالیدریافت بخشنامه
52اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلافدریافت بخشنامه
53نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعبدریافت بخشنامه
54اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
55نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور دریافت بخشنامه
56استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
57تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریهادریافت بخشنامه
58لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونیدریافت بخشنامه
59اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشوردریافت بخشنامه
60نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
61واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
62سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی)دریافت بخشنامه
63چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانوندریافت بخشنامه
64لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارایدریافت بخشنامه
65بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاریدریافت بخشنامه
66اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394دریافت بخشنامه
67بیمه نخبگان و استعداد های برتردریافت بخشنامه
68قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
69پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمهدریافت بخشنامه
70تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشوردریافت بخشنامه
71افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394دریافت بخشنامه
72ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازماندریافت بخشنامه
73اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریهادریافت بخشنامه
74قانون بودجه سال 94 کل کشوردریافت بخشنامه
75محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانیدریافت بخشنامه
76دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394دریافت بخشنامه
77بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
78پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیراندریافت بخشنامه
79ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشیدریافت بخشنامه
80نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
81یکنواخت سازی گواهی حضور در جبههدریافت بخشنامه
82برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
83اشتغال به کار مجدد بازنشستگاندریافت بخشنامه
84تقسیط بدهی مستمری بگیراندریافت بخشنامه
85نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
86معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
87انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیراندریافت بخشنامه
88دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشوردریافت بخشنامه
89اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
90مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعالدریافت بخشنامه
91بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
92ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهیدریافت بخشنامه
93نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابقدریافت بخشنامه
94برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
95واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
96سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامهدریافت بخشنامه
97سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامهدریافت بخشنامه
98نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیردریافت بخشنامه
99نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختماندریافت بخشنامه
100اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
101پروتز و اروتزدریافت بخشنامه
102نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کاردریافت بخشنامه
103معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباریدریافت بخشنامه
104واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
105بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرزدریافت بخشنامه
106قانون حمایت خانوادهدریافت بخشنامه
107واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
108شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
109سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازماندریافت بخشنامه
110واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
111امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
112بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه دریافت بخشنامه
113حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیستدریافت بخشنامه
114بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشوردریافت بخشنامه
115واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازماندریافت بخشنامه
116قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرستدریافت بخشنامه
117رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیراندریافت بخشنامه
118آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
119چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آندریافت بخشنامه
120بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ)دریافت بخشنامه
121واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
122تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
123نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاهدریافت بخشنامه
124نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشیدریافت بخشنامه
125تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیراندریافت بخشنامه
126دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائمدریافت بخشنامه
127مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
128بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانهدریافت بخشنامه
129اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمیدریافت بخشنامه
130آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانیدریافت بخشنامه
131‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانیدریافت بخشنامه
132آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداریدریافت بخشنامه
133آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
134‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
135آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
136دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانیدریافت بخشنامه
137دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
138آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧دریافت بخشنامه
139آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارنددریافت بخشنامه
140آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 )دریافت بخشنامه
141آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
142آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
143آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعیدریافت بخشنامه
144آیین نامه جدید استخدامی سازماندریافت بخشنامه
145آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
146آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
147آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
148آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازماندریافت بخشنامه
149آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار دریافت بخشنامه
150آیین نامه نمایندگی‌های رسمیدریافت بخشنامه
151آیین‌نامه اجرائى ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامى سازمان بیمه‌هاى اجتماعىدریافت بخشنامه
152آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) مادة (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع مادة (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
153آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آندریافت بخشنامه
154آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌دریافت بخشنامه
155آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعیدریافت بخشنامه
156آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتدریافت بخشنامه
157آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمیدریافت بخشنامه
158آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌دریافت بخشنامه
159آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعیدریافت بخشنامه
160آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌دریافت بخشنامه
161آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی دریافت بخشنامه
162بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و...دریافت بخشنامه
163تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) دریافت بخشنامه
164تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونیدریافت بخشنامه
165اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزماندریافت بخشنامه
166استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
167نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
168پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
169پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد)دریافت بخشنامه
170تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاهدریافت بخشنامه
171تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
172بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتیدریافت بخشنامه
173قانون بودجه سال 1390کل کشوردریافت بخشنامه
174اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاریدریافت بخشنامه
175قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
176پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
177سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگاندریافت بخشنامه
178نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگاندریافت بخشنامه
179قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)دریافت بخشنامه
180قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دریافت بخشنامه
181قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشوردریافت بخشنامه
182آیین نامه دورکاری (کار در خانه)دریافت بخشنامه
183تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارتدریافت بخشنامه
184قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلیدریافت بخشنامه
185انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگیدریافت بخشنامه
186مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دریافت بخشنامه
187مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دریافت بخشنامه
188قانون هدفمند کردن ها یارانه هادریافت بخشنامه
189قانون حمایت از مصرف کنندگاندریافت بخشنامه
190تلخيص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي افراد مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي و احراز سوابق بيمه ايدریافت بخشنامه
191گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388دریافت بخشنامه
192نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکیدریافت بخشنامه
193بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتاندریافت بخشنامه
194تجديد و تامين اعتبار دفاتر درماني بيمه شدگان / مستمري بگيران و افراد تحت تكفل آنان در كليه شعب از طريق وبدریافت بخشنامه
195بیمه زنان خانه داردریافت بخشنامه
196آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائیدریافت بخشنامه
197بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلمدریافت بخشنامه
198قانون شوراهاي حل اختلافدریافت بخشنامه
199ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادندریافت بخشنامه
200گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387دریافت بخشنامه
201قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧دریافت بخشنامه
202نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل اناندریافت بخشنامه
203بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتاندریافت بخشنامه
204اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیوندریافت بخشنامه
205قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختمانيدریافت بخشنامه
206قانون مدیریت خدمات کشوريدریافت بخشنامه
207بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایراندریافت بخشنامه
208گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386دریافت بخشنامه
209نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکیدریافت بخشنامه
210بیمه پدیدآورندگان کتابدریافت بخشنامه
211نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی دریافت بخشنامه
212نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
213قانون دیوان عدالت اداريدریافت بخشنامه
214بیمه مددجویاندریافت بخشنامه
215بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آناندریافت بخشنامه
216افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاریدریافت بخشنامه
217نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کاردریافت بخشنامه
218نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکوردریافت بخشنامه
219نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریتدریافت بخشنامه
220اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعیدریافت بخشنامه
221نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانوندریافت بخشنامه
222دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکوردریافت بخشنامه
223مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافیدریافت بخشنامه
224مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزهدریافت بخشنامه
225چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بمدریافت بخشنامه
226نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایعدریافت بخشنامه
227نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایعدریافت بخشنامه
228قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
229اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاوردریافت بخشنامه
230ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاریدریافت بخشنامه
231نحوه محاسبه کمک ازدواجدریافت بخشنامه
232اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١ دریافت بخشنامه
233دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)دریافت بخشنامه
234قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیهدریافت بخشنامه
235قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوريدریافت بخشنامه
236نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجیدریافت بخشنامه
237برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامیدریافت بخشنامه
238درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاریدریافت بخشنامه
239قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغلدریافت بخشنامه
240بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاریدریافت بخشنامه
241قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشوردریافت بخشنامه
242قانون تنظيم خانواده و جمعيتدریافت بخشنامه
243قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اسلامي دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كليگرديده يا به درجه شهادت رسيده انددریافت بخشنامه
244قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمهشـدگاني كـه به علت همكاري با نيروهاي مسلح جمهوري اسـلامي ايـران مجـروح شـده يـا مـيشـونددریافت بخشنامه
245قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتدریافت بخشنامه
246قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمين اجتماعيدریافت بخشنامه
247مدارک لازم جهت صدور دفترچهدریافت بخشنامه
248قوانين و آئين نامه اجرائي قانون نقل و و انتقال تعديل نيروي انسانيدریافت بخشنامه
249قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی)دریافت بخشنامه
250قوانين مربوط به شهداء، آزادگان و محكومين سياسيدریافت بخشنامه
251قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاباسلامي ايراندریافت بخشنامه
252لايحه قانوني اصلاح ماده 55 قانون تأمين اجتماعيدریافت بخشنامه
253لايحه قانوني شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده انددریافت بخشنامه
254قانون اجرای احکام مدنیدریافت بخشنامه
255قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحاتدریافت بخشنامه
256قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداري هوایی کشوريدریافت بخشنامه
257قانون تجارتدریافت بخشنامه
258قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
259نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
260قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشوردریافت بخشنامه
261دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96دریافت بخشنامه
262فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقهدریافت بخشنامه
263فرم گزارش اعلام حادثهدریافت بخشنامه
264فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اولدریافت بخشنامه
265فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبههدریافت بخشنامه
266فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
267فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیردریافت بخشنامه
268فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)دریافت بخشنامه
269فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی دریافت بخشنامه
270فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)دریافت بخشنامه
271فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگاندریافت بخشنامه
272فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)دریافت بخشنامه
273فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان)دریافت بخشنامه
274فرم پیوست شماره ٤ بازماندگاندریافت بخشنامه
275فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)دریافت بخشنامه
276پیوست شماره ٧ بازماندگاندریافت بخشنامه
277پیوست شماره 1دریافت بخشنامه
278فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
279فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )دریافت بخشنامه
280فرم درخواست جمع آوری سابقهدریافت بخشنامه
281فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
282فرم شماره یک (درخواست دادنامه)دریافت بخشنامه
283فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)دریافت بخشنامه
284فرم ادعای سابقهدریافت بخشنامه
285بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
286فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور دریافت بخشنامه
287بیمه اتباع خارجیدریافت بخشنامه
288فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده)دریافت بخشنامه
289فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر)دریافت بخشنامه
290فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدویدریافت بخشنامه
291فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختیدریافت بخشنامه
292مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
293ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سربازدریافت بخشنامه
294دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)دریافت بخشنامه
295رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
296غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکاندریافت بخشنامه
297استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوالدریافت بخشنامه
298راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394دریافت بخشنامه
299میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394دریافت بخشنامه
300راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
301میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
302بیمه اتباع خارجیدریافت بخشنامه
303بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
304جدول مشاغلدریافت بخشنامه
305قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)دریافت بخشنامه
306قانون ساختار نظام جامعدریافت بخشنامه
307مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
308کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آندریافت بخشنامه
309متن کامل آیین نامه دورکاریدریافت بخشنامه
310قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلودریافت بخشنامه
311انون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی جمهوري اسلامی ایراندریافت بخشنامه
312 قانون بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
313قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
314قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختمانيدریافت بخشنامه
315قانون بودجه سال 1389 کل کشوردریافت بخشنامه
316قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب(در امور کیفري)دریافت بخشنامه
317قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)دریافت بخشنامه
318قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتمـاعي كـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمي نماينددریافت بخشنامه
319قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالثدریافت بخشنامه
320قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
321قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388كل كشوردریافت بخشنامه
322قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانیدریافت بخشنامه
323قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيتدریافت بخشنامه
324قانون اساسیدریافت بخشنامه
325قانون حالت اشتغال مستخدمين شهید، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحمیليدریافت بخشنامه
326قانون کاردریافت بخشنامه
327قانون جرایم رایانه ايدریافت بخشنامه
328قانون مدنیدریافت بخشنامه
329قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانیدریافت بخشنامه
330قانون محاسبات عمومیدریافت بخشنامه
331قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستاييدریافت بخشنامه
332اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلحدریافت بخشنامه
333قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایراندریافت بخشنامه