گنجینه ضوابط و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1ورود به سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگاندریافت بخشنامه
2
بخشنامه های جدید
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیاندریافت بخشنامه
3
بخشنامه های جدید
صدور دفاتر درمانی المثنی و بیماران خاصدریافت بخشنامه
4استاندارد فضای فیزیکیدریافت بخشنامه
5استاندارد نیروی انسانیدریافت بخشنامه
6استاندارد فرآیندهادریافت بخشنامه
7محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتیدریافت بخشنامه
8افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل در سال 1397دریافت بخشنامه
9بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حسابدریافت بخشنامه
10دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397دریافت بخشنامه
11دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧دریافت بخشنامه
12حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتیدریافت بخشنامه
13بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397دریافت بخشنامه
14ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
15عدم امکان صدور مجوز کارگزاریدریافت بخشنامه
16نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچهدریافت بخشنامه
17تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکیدریافت بخشنامه
18 ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجیدریافت بخشنامه
19ابطال تبصره (1) بند (5) آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
20آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17دریافت بخشنامه
21شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشیدریافت بخشنامه
22بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهریدریافت بخشنامه
23بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختماندریافت بخشنامه
24بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشوردریافت بخشنامه
25دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالباتدریافت بخشنامه
26ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
27عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی دریافت بخشنامه
28پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشوردریافت بخشنامه
29سیستم جامع کمیسیون های پزشکیدریافت بخشنامه
30واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایاندریافت بخشنامه
31دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغالدریافت بخشنامه
32نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
33نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوریدریافت بخشنامه
34بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری دریافت بخشنامه
35نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجراییدریافت بخشنامه
36بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران دریافت بخشنامه
37افزایش تعرفه پروتز سمعکدریافت بخشنامه
38فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)دریافت بخشنامه
39تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتدریافت بخشنامه
40افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396 دریافت بخشنامه
41دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96دریافت بخشنامه
42بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
43قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
44بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگراندریافت بخشنامه
45بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشوردریافت بخشنامه
46بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
47بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963دریافت بخشنامه
48دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
49بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)دریافت بخشنامه
50نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
51دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
52بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
53تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگاندریافت بخشنامه
54میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
55چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حسابدریافت بخشنامه
56نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
57بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهراندریافت بخشنامه
58بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حسابدریافت بخشنامه
59ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
60خرید دین کارفرمایان مدیوندریافت بخشنامه
61دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
62دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
63تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباریدریافت بخشنامه
64اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدتدریافت بخشنامه
65اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونیدریافت بخشنامه
66نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
67بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسالدریافت بخشنامه
68الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالیدریافت بخشنامه
69اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلافدریافت بخشنامه
70نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعبدریافت بخشنامه
71اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشوردریافت بخشنامه
72نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور دریافت بخشنامه
73استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
74تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریهادریافت بخشنامه
75لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونیدریافت بخشنامه
76اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشوردریافت بخشنامه
77نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
78واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
79سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی)دریافت بخشنامه
80چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانوندریافت بخشنامه
81لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارایدریافت بخشنامه
82بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاریدریافت بخشنامه
83اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394دریافت بخشنامه
84بیمه نخبگان و استعداد های برتردریافت بخشنامه
85قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
86پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمهدریافت بخشنامه
87تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشوردریافت بخشنامه
88افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394دریافت بخشنامه
89ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازماندریافت بخشنامه
90اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریهادریافت بخشنامه
91قانون بودجه سال 94 کل کشوردریافت بخشنامه
92محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانیدریافت بخشنامه
93دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394دریافت بخشنامه
94بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
95پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیراندریافت بخشنامه
96ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشیدریافت بخشنامه
97نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
98یکنواخت سازی گواهی حضور در جبههدریافت بخشنامه
99برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
100اشتغال به کار مجدد بازنشستگاندریافت بخشنامه
101تقسیط بدهی مستمری بگیراندریافت بخشنامه
102نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
103معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
104انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیراندریافت بخشنامه
105دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشوردریافت بخشنامه
106اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
107مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعالدریافت بخشنامه
108بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
109ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهیدریافت بخشنامه
110نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابقدریافت بخشنامه
111برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
112واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
113سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامهدریافت بخشنامه
114سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامهدریافت بخشنامه
115نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیردریافت بخشنامه
116نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختماندریافت بخشنامه
117اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
118پروتز و اروتزدریافت بخشنامه
119نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کاردریافت بخشنامه
120معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباریدریافت بخشنامه
121واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
122بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرزدریافت بخشنامه
123قانون حمایت خانوادهدریافت بخشنامه
124واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
125شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
126سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازماندریافت بخشنامه
127واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازماندریافت بخشنامه
128امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگاندریافت بخشنامه
129بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه دریافت بخشنامه
130حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیستدریافت بخشنامه
131بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشوردریافت بخشنامه
132واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازماندریافت بخشنامه
133قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرستدریافت بخشنامه
134رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیراندریافت بخشنامه
135آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
136چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آندریافت بخشنامه
137بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ)دریافت بخشنامه
138واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمیدریافت بخشنامه
139تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
140نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاهدریافت بخشنامه
141نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشیدریافت بخشنامه
142تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیراندریافت بخشنامه
143دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائمدریافت بخشنامه
144مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
145بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانهدریافت بخشنامه
146اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمیدریافت بخشنامه
147آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانیدریافت بخشنامه
148‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانیدریافت بخشنامه
149آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداریدریافت بخشنامه
150آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
151‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
152آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشوردریافت بخشنامه
153دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانیدریافت بخشنامه
154دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاددریافت بخشنامه
155آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧دریافت بخشنامه
156آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارنددریافت بخشنامه
157آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 )دریافت بخشنامه
158آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
159آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
160آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعیدریافت بخشنامه
161آیین نامه جدید استخدامی سازماندریافت بخشنامه
162آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
163آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
164آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
165آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازماندریافت بخشنامه
166آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار دریافت بخشنامه
167آیین نامه نمایندگی‌های رسمیدریافت بخشنامه
168آیین‌نامه اجرائى ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامى سازمان بیمه‌هاى اجتماعىدریافت بخشنامه
169آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) مادة (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع مادة (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
170آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره مادة (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آندریافت بخشنامه
171آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌دریافت بخشنامه
172آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعیدریافت بخشنامه
173آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتدریافت بخشنامه
174آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمیدریافت بخشنامه
175آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌دریافت بخشنامه
176آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعیدریافت بخشنامه
177آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌دریافت بخشنامه
178آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی دریافت بخشنامه
179بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و...دریافت بخشنامه
180تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) دریافت بخشنامه
181تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونیدریافت بخشنامه
182اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزماندریافت بخشنامه
183استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
184نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایراندریافت بخشنامه
185پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
186پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد)دریافت بخشنامه
187تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاهدریافت بخشنامه
188تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
189بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتیدریافت بخشنامه
190قانون بودجه سال 1390کل کشوردریافت بخشنامه
191اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاریدریافت بخشنامه
192قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعهدریافت بخشنامه
193پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ایدریافت بخشنامه
194سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگاندریافت بخشنامه
195نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگاندریافت بخشنامه
196قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)دریافت بخشنامه
197قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دریافت بخشنامه
198قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشوردریافت بخشنامه
199
بخشنامه های جدید
نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکردریافت بخشنامه
200آیین نامه دورکاری (کار در خانه)دریافت بخشنامه
201تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارتدریافت بخشنامه
202قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلیدریافت بخشنامه
203انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگیدریافت بخشنامه
204مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دریافت بخشنامه
205مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی دریافت بخشنامه
206قانون هدفمند کردن ها یارانه هادریافت بخشنامه
207قانون حمایت از مصرف کنندگاندریافت بخشنامه
208تلخيص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي افراد مبني بر اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي و احراز سوابق بيمه ايدریافت بخشنامه
209گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388دریافت بخشنامه
210نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکیدریافت بخشنامه
211بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتاندریافت بخشنامه
212تجديد و تامين اعتبار دفاتر درماني بيمه شدگان / مستمري بگيران و افراد تحت تكفل آنان در كليه شعب از طريق وبدریافت بخشنامه
213بیمه زنان خانه داردریافت بخشنامه
214بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلمدریافت بخشنامه
215قانون شوراهاي حل اختلافدریافت بخشنامه
216ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادندریافت بخشنامه
217گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387دریافت بخشنامه
218قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧دریافت بخشنامه
219اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگاندریافت بخشنامه
220نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل اناندریافت بخشنامه
221بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتاندریافت بخشنامه
222اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیوندریافت بخشنامه
223قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختمانيدریافت بخشنامه
224قانون مدیریت خدمات کشوريدریافت بخشنامه
225بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایراندریافت بخشنامه
226گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386دریافت بخشنامه
227نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکیدریافت بخشنامه
228بیمه پدیدآورندگان کتابدریافت بخشنامه
229نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی دریافت بخشنامه
230نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
231قانون دیوان عدالت اداريدریافت بخشنامه
232بیمه مددجویاندریافت بخشنامه
233بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آناندریافت بخشنامه
234افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاریدریافت بخشنامه
235نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کاردریافت بخشنامه
236نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکوردریافت بخشنامه
237نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریتدریافت بخشنامه
238اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعیدریافت بخشنامه
239نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانوندریافت بخشنامه
240دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکوردریافت بخشنامه
241مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافیدریافت بخشنامه
242مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزهدریافت بخشنامه
243چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بمدریافت بخشنامه
244نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایعدریافت بخشنامه
245نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایعدریافت بخشنامه
246چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفیدریافت بخشنامه
247قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
248اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاوردریافت بخشنامه
249ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاریدریافت بخشنامه
250نحوه محاسبه کمک ازدواجدریافت بخشنامه
251اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١ دریافت بخشنامه
252دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)دریافت بخشنامه
253قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیهدریافت بخشنامه
254قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوريدریافت بخشنامه
255نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجیدریافت بخشنامه
256برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامیدریافت بخشنامه
257درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاریدریافت بخشنامه
258قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغلدریافت بخشنامه
259بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاریدریافت بخشنامه
260قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشوردریافت بخشنامه
261قانون تنظيم خانواده و جمعيتدریافت بخشنامه
262قانون اصلاح لايحه قانوني شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اسلامي دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كليگرديده يا به درجه شهادت رسيده انددریافت بخشنامه
263قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمهشـدگاني كـه به علت همكاري با نيروهاي مسلح جمهوري اسـلامي ايـران مجـروح شـده يـا مـيشـونددریافت بخشنامه
264قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتدریافت بخشنامه
265قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمين اجتماعيدریافت بخشنامه
266مدارک لازم جهت صدور دفترچهدریافت بخشنامه
267قوانين و آئين نامه اجرائي قانون نقل و و انتقال تعديل نيروي انسانيدریافت بخشنامه
268قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی)دریافت بخشنامه
269قوانين مربوط به شهداء، آزادگان و محكومين سياسيدریافت بخشنامه
270قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاباسلامي ايراندریافت بخشنامه
271لايحه قانوني اصلاح ماده 55 قانون تأمين اجتماعيدریافت بخشنامه
272لايحه قانوني شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354درباره كليه بيمه شدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كلي گرديده يا به درجه شهادت رسيده انددریافت بخشنامه
273قانون اجرای احکام مدنیدریافت بخشنامه
274قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحاتدریافت بخشنامه
275قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداري هوایی کشوريدریافت بخشنامه
276قانون تجارتدریافت بخشنامه
277قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
278نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعیدریافت بخشنامه
279قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشوردریافت بخشنامه
280دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96دریافت بخشنامه
281فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقهدریافت بخشنامه
282فرم گزارش اعلام حادثهدریافت بخشنامه
283فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اولدریافت بخشنامه
284فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبههدریافت بخشنامه
285فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
286فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیردریافت بخشنامه
287فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)دریافت بخشنامه
288فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی دریافت بخشنامه
289فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)دریافت بخشنامه
290فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگاندریافت بخشنامه
291فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)دریافت بخشنامه
292فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان)دریافت بخشنامه
293فرم پیوست شماره ٤ بازماندگاندریافت بخشنامه
294فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)دریافت بخشنامه
295پیوست شماره ٧ بازماندگاندریافت بخشنامه
296پیوست شماره 1دریافت بخشنامه
297فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آوردریافت بخشنامه
298فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )دریافت بخشنامه
299فرم درخواست جمع آوری سابقهدریافت بخشنامه
300فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانیدریافت بخشنامه
301فرم شماره یک (درخواست دادنامه)دریافت بخشنامه
302فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)دریافت بخشنامه
303فرم ادعای سابقهدریافت بخشنامه
304بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
305فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور دریافت بخشنامه
306بیمه اتباع خارجیدریافت بخشنامه
307فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده)دریافت بخشنامه
308فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر)دریافت بخشنامه
309فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدویدریافت بخشنامه
310فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختیدریافت بخشنامه
311مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
312ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سربازدریافت بخشنامه
313دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)دریافت بخشنامه
314رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداریدریافت بخشنامه
315غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکاندریافت بخشنامه
316استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوالدریافت بخشنامه
317راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394دریافت بخشنامه
318میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394دریافت بخشنامه
319راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
320میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395دریافت بخشنامه
321بیمه اتباع خارجیدریافت بخشنامه
322بیمه ایرانیان خارج از کشوردریافت بخشنامه
323جدول مشاغلدریافت بخشنامه
324قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)دریافت بخشنامه
325قانون ساختار نظام جامعدریافت بخشنامه
326مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعیدریافت بخشنامه
327کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آندریافت بخشنامه
328متن کامل آیین نامه دورکاریدریافت بخشنامه
329قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلودریافت بخشنامه
330انون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی وفرهنگی جمهوري اسلامی ایراندریافت بخشنامه
331 قانون بیمه بیکاریدریافت بخشنامه
332قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
333قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختمانيدریافت بخشنامه
334قانون بودجه سال 1389 کل کشوردریافت بخشنامه
335قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب(در امور کیفري)دریافت بخشنامه
336قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)دریافت بخشنامه
337قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتمـاعي كـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمي نماينددریافت بخشنامه
338قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالثدریافت بخشنامه
339قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهريدریافت بخشنامه
340قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388كل كشوردریافت بخشنامه
341قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانیدریافت بخشنامه
342قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيتدریافت بخشنامه
343قانون اساسیدریافت بخشنامه
344قانون حالت اشتغال مستخدمين شهید، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحمیليدریافت بخشنامه
345قانون کاردریافت بخشنامه
346قانون جرایم رایانه ايدریافت بخشنامه
347قانون مدنیدریافت بخشنامه
348قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانیدریافت بخشنامه
349قانون محاسبات عمومیدریافت بخشنامه
350قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستاييدریافت بخشنامه
351اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلحدریافت بخشنامه
352قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایراندریافت بخشنامه