فهرست نوشتار های مهندس مهدی لطیفی


مبانی و فرآیند "تغییر در کارها" در شرایط عمومی همسان EPC اختصاصی صنعت نفت

1400/9/15

آیا در روش انتخاب بر اساس كيفيت (QBS)، می‌توان "نرخ‌های متعارف" را معادل "برآورد اولیه کارفرما" دانست؟

1399/11/1

ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور در روش انتخاب بر اساس كيفيت (QBS)

1399/10/9

الزامات نوین عمل به قانون زرین امام علی (ع) در احترام به شخصیت اشخاص

1399/8/12

چگونه می‌توان با اعضای دشوار در یک تیم تعامل کرد؟ (نقش های تیمی بلبین)

1399/8/11

20 نکته کوتاه درباره قانون "مشارکت عمومی-خصوصی"

1399/2/22

آیا قانون "مشارکت عمومی-خصوصی"، بستر تاراج دارایی‌های ملت و محمل یک خیانت بزرگ است؟!

1399/2/15

بازار سرمایه و زیست‌بوم "مشارکت عمومی-خصوصی"

1399/2/7

کروناویروس و "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی"

1399/1/24

تدوین ضوابط و مقررات "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/10/24

چرا "زیست‌بومِ" "مشارکت عمومی-خصوصی"؟

1398/10/16

بازار مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و پروژه‏ های عمرانی نیمه تمام

1398/9/24

معیارهای بانک جهانی برای سنجش شرایط آماده‌سازی پروژه‌های "مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/9/23

معیارهای سنجش شفافیت در زیست‌بوم "مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/9/18

منابع آماری میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه زیربناهای کشورها  

1398/9/17

معیارهای بانک جهانی برای سنجش زیست‌بوم "مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/9/16

زمینه‌یابی بازار (Market Sounding) در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی

1398/9/5

یک معرفی کوتاه "مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)" برای تصویرسازی درست ذهنی

1398/8/21

مفاهیم "مشارکت عمومی-خصوصی" در "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" و برنامه‌های ملی آن

1398/8/21

تاملاتی درباره"دستورالعمل واگذاری حقوق بهره‌برداری بنگاه‌های عمومی بر پایه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"

1398/8/18
2 / 1صفحه بعد