تدوین ضوابط و مقررات "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی"

1398/10/24

پس از تبیین سبب برگزیدن واژه "زیست‌بوم" برای محیط "مشارکت عمومی-خصوصی" و ارائه تعریفی از مختصات و ویژگی‌های آن، در بخش بسترها و ضوابط قانونی و مقرراتی و بسترها و فرآیندهای اجرایی، نیازمند تدوین ضوابطی برای شکل‌دهی زیست‌بوم هستیم. لذا به عنوان یک طرح ابتدایی، آنچه در دوره تدوین لایحه مشارکت عمومی-خصوصی مورد بررسی و تبادل‌نظر اندیشمندان و صاحب‌نظران این حوزه قرار گرفته است، ارائه می‌گردد. همچنین مواردی نیز حسب بررسی‌های ساختاری مجموعه شاقول در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور به آنها افزوده شده‌است. این فهرست می‌تواند تصویری از پیچیدگی و جنبه‌های مختلف زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی و لزوم همت همه دست‌اندرکاران این حوزه را برای تکمیل تدریجی آن را نشان می‌دهد.

 

موضوعات نیازمند مقرره‌گذاری یا ساختاردهی سازمانی در دو بخش تفکیک و به ترتیب ارائه شده‌است:

 

ضوابط مندرج در لایحه مشارکت عمومی-خصوصی:

ماده 7- تبصره 1: مستندسازی فرآیند فراخوان و انعقاد قرارداد

ماده 7- تبصره 2: چارچوب گزارش پیشرفت قرارداد توسط شرکت پروژه

ماده 8- تبصره 2: دستورالعمل پیشنهادهای ناخواسته بخش خصوصی

ماده 9- تبصره: دستورالعمل شکایت متقاضیان سرمایه‌گذاری نسبت به هر یک از مراحل اجرای فرایند انتخاب طرف خصوصی

ماده 10 : آیین‌نامه فرآیند، معیارها و روش‏های ارزیابی صلاحیت و انتخاب طرف خصوصی

ماده 11: دستورالعمل فرایند انتخاب تسهیل‌گر و چگونگی پرداخت حق‌الزحمه و سایر شرایط

ماده 13: دستورالعمل شرایط و تطبیق ساختار تفاهم‌نامه و قرارداد و شرکت پروژه

ماده 13- بند 5: چهارچوب و الزامات اساس‌نامه شرکت پروژه

ماده 18: ضوابط ارایه خدمات مالی به قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی

ماده 19: شرایط و ضوابط استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه

ماده 20 : آیین‌نامه کارکرد، میزان، انواع و شرایط تضامین

ماده 21- تبصره 2: اساسنامه صندوق ضمانت تعهدات طرف عمومی

ماده 21- تبصره 5 : آیین‌نامه سپرده‌گذاری اشخاص بخش خصوصی در منابع صندوق

ماده 22- تبصره 1: چارچوب گزارش ارزیابی خطرپذیری (ریسک) مالی (پایش تعهدات و ضمانت‌نامه‌ها) پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی

ماده 25 : آیین‌نامه رتبه‌بندی اعتباری پروژه‌ها و اعتبارسنجی طرفین مشارکت

ماده 26: دستورالعمل تعریف محصولات بیمه‌ای جدید یا ویژه‌سازی محصولات بیمه‌ای موجود

ماده 27 : آیین‌نامه حل اختلاف

ماده 28 : آیین‌نامه شرایط قضات دادسراها و دادگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی آنها

ماده 29 : آیین‌نامه حق بیمه افراد شاغل در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی

ماده 30 : آیین‌نامه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

ماده 32 : آیین‌نامه بیمه مسئوليت مدني، محكوميت های مالي مسئولان و مجریان پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی

ماده 34: استانداردها و روش‌های حسابداری و حسابرسی ویژه‌ قرارداد مشارکت و شرکت پروژه

ماده 39: آیین‌نامه اختصاصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

 

سایر موارد ضروری زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی:

 1. تهیه گنجینه ضوابط (قوانین، مقررات و مصوبات) بالادستی موجود 
 2. تدوین برنامه‌های کلان و بخشی توسعه مشارکت عمومی-خصوصی
 3. تدوین نظام بودجه‌ریزی و پیش‌بینی منابع مالی تعهدات طرف عمومی در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی
 4. تدوین شیوه غربال‌گری و اولویت‌بندی پروژه‌های مناسب مشارکت عمومی-خصوصی
 5. تدوین چارچوب مطالعات راهبردی و روش‌های تحقق‌پذیری پروژه‌ها
 6. تدوین چارچوب مطالعات توجیهی و امکان‌سنجی پروژه‌ها شامل مطالعات فنی در سطح مفهومی/پایه، مطالعات جنبی (ایمنی/امنیتی/زیست‌محیطی/اجتماعی-فرهنگی/مالکیت معنوی)، مطالعات بازار، مطالعات ریسک، مطالعات ارزش‌آفرینی منابع، مطالعات مالی-اقتصادی
 7. تهیه چارچوب برآورد هزینه تمام شده / بهای تمام شده فعالیت‌های موضوع پروژه
 8. تدوین چارچوب گونه‌های مختلف الگو (مدل) مالی همسان
 9. تدوین چارچوب‌ گونه‌های مختلف قراردادهای همسان
 10. تدوین چارچوب نظارت بر (و نه تعیین) تعرفه‌ها و بهای محصول پروژه از سوی سرمایه‌پذیر
 11. تدوین چارچوب اجرایی شورای ملی راهبری مشارکت عمومی-خصوصی
 12. تدوین چارچوب اجرایی واحدهای توسعه مشارکت (در دستگاه‌های مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی)
 13. تدوین چارچوب اجرایی سازمان برنامه و بودجه (به‌عنوان اتاق مشارکت مرکزی)
 14. تدوین چارچوب اجرایی کارگروه‌های توسعه مشارکت عمومی- خصوصی  
 15. تدوین چارچوب تعریف پروژه‌های ترکیبی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مختلف در آن
 16. تدوین برنامه‌های آموزشی/ترویجی و فرهنگ‌سازی
 17. تدوین دستورالعمل مشوق‌های سرمایه‌گذاری (با هدف توجیه‌پذیر کردن پروژه‌ها برای طرف خصوصی)
 18. تدوین سامانه جامع الکترونیک و برخط مشارکت عمومی-خصوصی
 19. تدوین نظام‌نامه تشویق دست‌اندرکاران سرمایه‌پذیر
 20. تدوین ساختار جلب مشارکت سرمایه‌های خرد شهروندان