یک معرفی کوتاه "مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)" برای تصویرسازی درست ذهنی

1398/8/21

تعاریف و توصیف‌های مختلفی از مشارکت عمومی-خصوصی وجود دارد که در نوشتارهای پیشین به آنها پرداخته شده است. آنچه مسلم است اینکه تعریف استاندارد و فراگیر بین‌المللی از این رویکرد در همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد؛ لذا در نگارش سوم راهنمای مرجع مشارکت عمومی-خصوصی توسط گروه بانک جهانی (PPP Reference Guide Ver. 3.0-2017)، چارچوب این رویکرد را با چند ویژگی اصلی متمایز کرده‌است؛

 

با این حال، انتقال مفهوم "مشارکت عمومی-خصوصی" به زبان ساده و کاربردی و البته به شکل درست آن، توسط "کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا" (UNECE: United Nations Economic Commission for Europe) موضوع یک موشن گرافی قرار گرفته که بنظر می‌رسد برای ترویج این رویکرد نوین بسیار موثر باشد. انتقال محتوا با این روش از مزیت‌های بسیاری برخوردار است؛ از جمله اینکه می‌توان محتوا را به‌صورت تأثیرگذارتر، جذاب‌تر و در زمان کوتاه‌تری به مخاطب ارائه داد. لذا ویدئو پیش‌گفته توسط همکاران موسسه شاقول ترجمه و زیر نویس شده و در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

نکات متنوع و جالبی در این ویدئو مورد اشاره قرار می‌گیرد از جمله:

 

 

 

 

 

گنجینههای موضوعی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP):