گنجینه مقالات و منابع خارجی مربوط به مشارکت عمومی-خصوصی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط متنی1
Prioritizing and Analyzing Participatory Financing Methods for Urban Projects
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی2
Public-Private Partnership in the Development of Iranian Hospital Services: Lessons Learned from Experience
دانلود رایگان بخشنامه
3
Road-Network Development in Quickly Growing Economies: Brazilian Case Study MG-050
دانلود رایگان بخشنامه
4
Risk-Based Project Delivery Selection Model for Highway Design and Construction
دانلود رایگان بخشنامه
5
Opportunism-Focused Transaction Cost Analysis of Public-Private Partnerships
دانلود رایگان بخشنامه
6
Model for Evaluating the Financial Viability of the BOT Project for Highway Service Areas in South Korea
دانلود رایگان بخشنامه
7
Failure Path Analysis with Respect to Private Sector Partners in Transportation Public-Private Partnerships
دانلود رایگان بخشنامه
8
Ex-Ante Evaluation of Public-Private Partnerships: Macroeconomic Analysis
دانلود رایگان بخشنامه
9
Evaluation of the Functions of Public Sector Partners in Transportation Public-Private Partnerships Failures
دانلود رایگان بخشنامه
10
Cumulative Effects on the Change of Residual Value in PPP Projects: A Comparative Case Study
دانلود رایگان بخشنامه
11
Cross-Sectional Analysis of Critical Risk Factors for PPP Water Projects in China
دانلود رایگان بخشنامه
12
Construction Innovation: Fifth Generation Perspective
دانلود رایگان بخشنامه
13
Conceptual Framework for the Performance Measurement of Public-Private Partnerships
دانلود رایگان بخشنامه
14
An Ordinal Game Theory Approach to the Analysis and Selection of Partners in Public–Private Partnership Projects
دانلود رایگان بخشنامه
15
Agent-Based Simulation Model for Assessment of Financing Scenarios in Highway Transportation Infrastructure Systems
دانلود رایگان بخشنامه
16
Real Options in Infrastructure: Revisiting the Literature
دانلود رایگان بخشنامه
17
Alternative Contractual Arrangements for Urban Light Rail Systems: Lessons from Two Case Studies
دانلود رایگان بخشنامه
18
Empirical Evidence for Renegotiation of PPP Contracts in the Road Sector
دانلود رایگان بخشنامه
19
Unsolicited Proposals for PPP Projects: Private Sector Perceptions in the US
دانلود رایگان بخشنامه
20
Theoretical Considerations on Quantitative PPP Viability Analysis
دانلود رایگان بخشنامه
21
Ten years of PPP in Germany: experiences and perspectives
دانلود رایگان بخشنامه
22
Roles of Private-Sector Partners in Transportation Public-Private Partnership Failures
دانلود رایگان بخشنامه
23
Rocky Road of Urban Transportation Contracts
دانلود رایگان بخشنامه
24
Revitalizing Historic Buildings through a Partnership Scheme: Innovative Form of Social Public–Private Partnership
دانلود رایگان بخشنامه
25
Real-Option Valuation of Build-Operate-Transfer Infrastructure Projects under Performance Bonding
دانلود رایگان بخشنامه
26
Quality Assurance Organization Selection Factors for Highway Design and Construction Projects
دانلود رایگان بخشنامه
27
Public-Private Partnership Experience in the International Arena: Case of Turkey
دانلود رایگان بخشنامه
28
Procurement-Related Critical Factors for Briefing in Public-Private Partnership Projects: Case of Hong Kong
دانلود رایگان بخشنامه
29
PPPs and Project Overruns: Evidence from Road Projects in India
دانلود رایگان بخشنامه
30
PPP Framework for Public Rental Housing Projects in China
دانلود رایگان بخشنامه
31
Perception of Residual Value Risk in Public Private Partnership Projects: Critical Review
دانلود رایگان بخشنامه
32
Nonparametric Benchmarking of Japanese Water Utilities: Institutional and Environmental Factors Affecting Efficiency
دانلود رایگان بخشنامه
33
Is There Room for a PPP Secondary Market? Financial Analysis of the PPP Transport Sector
دانلود رایگان بخشنامه
34
Improving Systemwide Sustainability in Pavement Preservation Programming
دانلود رایگان بخشنامه
35
Financial Evaluation for Toll Road Projects Considering Traffic Volume and Serviceability Interactions
دانلود رایگان بخشنامه
36
Federal Toll Road Concession Program in Brazil: Is It Moving in the Right Direction?
دانلود رایگان بخشنامه
37
Determining the Optimal Premium for ADR Implementation Insurance in Construction Dispute Resolution
دانلود رایگان بخشنامه
38
Decision-Making Process for Developing Urban Freight Consolidation Centers: Analysis with Experimental Economics
دانلود رایگان بخشنامه
39
Dealing with Traffic Risk in Latin American Toll Roads
دانلود رایگان بخشنامه
40
Critical Factors Affecting the Viability of Using Public-Private Partnerships for Prison Development
دانلود رایگان بخشنامه
41
Critical Factors Affecting the Efficient Use of Public Investments in Infrastructure in Vietnam
دانلود رایگان بخشنامه
42
Cost Overrun in Public-Private Partnerships: Toward Sustainable Highway Maintenance and Rehabilitation
دانلود رایگان بخشنامه
43
Concession Renegotiation Models for Projects Developed through Public-Private Partnerships
دانلود رایگان بخشنامه
44
Comparative Study on the Use of Output Specifications for Australian and U.K. PPP/PFI Projects
دانلود رایگان بخشنامه
45
Comparative Analysis of Road Financing Approaches in Europe and the United States
دانلود رایگان بخشنامه
46
Bid Compensation Theory and Strategies for Projects with Heterogeneous Bidders: A Game Theoretic Analysis
دانلود رایگان بخشنامه
47
Best Practice in the Training, Appointment, and Remuneration of Members of Dispute Boards for Large Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
48
Asset Management Perspective on the Duration of Public-Private Partnership Contracts: Cost-Control Trade-off?
دانلود رایگان بخشنامه
49
Addressing the Missing Link in PPP Projects: What Constitutes the Public?
دانلود رایگان بخشنامه
50
Achieving Value for Money: An Analytic Review of Studies on Public Private Partnerships
دانلود رایگان بخشنامه
51
Using the Economic and Financial Reequilibrium Model to Decrease Infrastructure Contract Incompleteness
دانلود رایگان بخشنامه
52
Integrating Infrastructure and Clinical Management in PPPs for Health Care
دانلود رایگان بخشنامه
53
Exogenous Determinants for Renegotiating Public Infrastructure Concessions: Evidence from Portugal
دانلود رایگان بخشنامه
54
Unit Costs of Public and PPP Road Projects: Evidence from India
دانلود رایگان بخشنامه
55
Understanding construction delay analysis – the role of pre-construction programming
دانلود رایگان بخشنامه
56
The Case-Based Reasoning System for Residual Value Risk in Public-Private Partnership Project
دانلود رایگان بخشنامه
57
Risk and Value in Privately Financed Health Care Projects
دانلود رایگان بخشنامه
58
Real-Time Precise Point Positioning in NAD83: Global and Regional Broadcast Corrections Compared
دانلود رایگان بخشنامه
59
Real Option Approach to Sharing Privatization Risk in Underground Infrastructures
دانلود رایگان بخشنامه
60
Ranked Critical Factors in PPP Briefings
دانلود رایگان بخشنامه
61
Public-Private Partnerships: Capital Market Conditionsand Alternative Finance Mechanisms for Australian Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
62
Predicting Disputes in Public-Private Partnership Projects: Classification and Ensemble Models
دانلود رایگان بخشنامه
63
Multiobjective Bayesian Network Model for Public-Private Partnership Decision Support
دانلود رایگان بخشنامه
64
Finance-Related Critical Success Factors for the Briefing of PPP Projects in Construction
دانلود رایگان بخشنامه
65
Construction Risk Identification and Allocation: Cooperative Approach
دانلود رایگان بخشنامه
66
Consideration of the Environmental Cost in Construction Contracting for Public Works: A C and A B C Bidding Methods
دانلود رایگان بخشنامه
67
Conflict: Philosophy and Culture
دانلود رایگان بخشنامه
68
Avoiding Performance Failure Payment Deductions in PFI/PPP Projects: Model of Critical Success Factors
دانلود رایگان بخشنامه
69
Analysis of Strategic Issues Underpinning the Innovative Financing of Infrastructure within Developing Countries
دانلود رایگان بخشنامه
70
Alternative to Government Revenue Guarantees: Dynamic Revenue Insurance Contracts
دانلود رایگان بخشنامه
71
A Stochastic Revenue and Cost Model for Determining a BOT Concession Period under Multiple Project Constraints
دانلود رایگان بخشنامه
72
Study on Toll-Pricing Strategies for Managing Transportation Facilities in Design-Build-Finance-Operate Partnerships
دانلود رایگان بخشنامه
73
RISK-SHARING IN HIGHWAY CONCESSIONS: CONTRACTUALDIVERSITY IN PORTUGAL
دانلود رایگان بخشنامه
74
The Whole Life Project Management Approach to Sustainability
دانلود رایگان بخشنامه
75
Risk-Neutral Pricing Approach for Evaluating BOT Highway Projects with Government Minimum Revenue Guarantee Options
دانلود رایگان بخشنامه
76
Quantitative SWOT Analysis of Public Housing Delivery by Public–Private Partnerships in China Based on the Perspective of the Public Sector
دانلود رایگان بخشنامه
77
Public–Private Partnership Risk Factors in Emerging Countries: BOOT Illustrative Case Study
دانلود رایگان بخشنامه
78
Public Financing into Build-Operate-Transfer Hospital Projects in Italy
دانلود رایگان بخشنامه
79
Modeling Contingent Liabilities Arising from Government Guarantees in Indonesian BOT/PPP Toll Roads
دانلود رایگان بخشنامه
80
Insurance as a Risk Management Tool for ADR Implementation in Construction Disputes
دانلود رایگان بخشنامه
81
Improving the Assessment of Economic Foreign Exchange Exposure in Public–Private Partnership Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
82
Impact of the Economic Recession on Toll Highway Concessions in Spain
دانلود رایگان بخشنامه
83
Government Supports in Public–Private Partnership Contracts: Metro Line 4 of the São Paulo Subway System
دانلود رایگان بخشنامه
84
Evaluating Public-Private Partnership Organizational Alternatives for Existing Toll Roads
دانلود رایگان بخشنامه
85
Developing Key Performance Indicators for Public-Private Partnership Projects: Questionnaire Survey and Analysis
دانلود رایگان بخشنامه
86
Design of Concession and Annual Payments for Availability Payment Public Private Partnership (PPP) Projects
دانلود رایگان بخشنامه
87
Delivering Local Infrastructure through PPPs: Evidence from the School Sector
دانلود رایگان بخشنامه
88
Analyzing the Role of National PPP Units in Promoting PPPs: Using New Institutional Economics and a Case Study
دانلود رایگان بخشنامه
89
Optimal Financing Mix of Financially Non-Viable Private-Participation Investment Project with Initial Subsidy
دانلود رایگان بخشنامه
90
Selecting BOT/PPP Infrastructure Projects for Government Guarantee Portfolio under Conditions of Budget and Risk in the Indonesian Context
دانلود رایگان بخشنامه
91
Risks, Contracts, and Private-Sector Participation in Infrastructure
دانلود رایگان بخشنامه
92
Risk Factors of Public-Private Partnership Projects in China: Comparison between the Water, Power, and Transportation Sectors
دانلود رایگان بخشنامه
93
Risk and Price in the Bidding Process of Contractors
دانلود رایگان بخشنامه
94
Risk Allocation in the Operational Stage of Private Finance Initiative Projects
دانلود رایگان بخشنامه
95
Public-Private Partnerships in U.S. Transportation: Research Overview and a Path Forward
دانلود رایگان بخشنامه
96
Model for Efficient Risk Allocation in Privately Financed Public Infrastructure Projects Using Neuro-Fuzzy Techniques
دانلود رایگان بخشنامه
97
Impact of the Capital Market Collapse on Public-Private Partnership Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
98
Evaluation Model for Assessing the Suitability of Public-Private Partnership Projects
دانلود رایگان بخشنامه
99
Empirical Study of Risk Assessment and Allocation of Public-Private Partnership Projects in China
دانلود رایگان بخشنامه
100
Critical Success Factors for Transfer-Operate-Transfer Urban Water Supply Projects in China
دانلود رایگان بخشنامه
101
Analysis of Critical Parameters In The ADR Implementation Insurance Model
دانلود رایگان بخشنامه
102
A Multi-Objective Decision Support System for Ppp Funding Decisions
دانلود رایگان بخشنامه
103
WHEN ARE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS NOT AN APPROPRIATE GOVERNANCE STRUCTURE? CASE STUDY EVIDENCE
دانلود رایگان بخشنامه
104
THE APPLICATION OF UTILITY THEORY IN THE DECISION-MAKING PROCESS FOR INVESTING IN ADR INSURANCE
دانلود رایگان بخشنامه
105
Risk Allocation in Public-Private Partnership Infrastructure Projects: Comparative Study
دانلود رایگان بخشنامه
106
Revisiting the Strengths and Limitations of Regulatory Contracts in Infrastructure Industries
دانلود رایگان بخشنامه
107
PPP Experiences in Indian Cities: Barriers, Enablers, and the Way Forward
دانلود رایگان بخشنامه
108
Potential Obstacles to Successful Implementation of Public-Private Partnerships in Beijing and the Hong Kong Special Administrative Region
دانلود رایگان بخشنامه
109
Performance Objectives Selection Model in Public-Private Partnership Projects Based on the Perspective of Stakeholders
دانلود رایگان بخشنامه
110
Neurofuzzy Decision Support System for Efficient Risk Allocation in Public-Private Partnership Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
111
Modelling optimal risk allocation in PPP projects using artificial neural networks
دانلود رایگان بخشنامه
112
Methodological Framework for Evaluation of Financial Viability of Public-Private Partnerships: Investment Risk Approach
دانلود رایگان بخشنامه
113
Methodological Framework for Evaluation of Financial Viability of Public-Private Partnerships: Investment Risk Approach
دانلود رایگان بخشنامه
114
Hierarchical Structuring of PPP Risks Using Interpretative Structural Modeling
دانلود رایگان بخشنامه
115
First Public-Private-Partnership Application in Taiwan’s Wastewater Treatment Sector: Case Study of the Nanzih BOT Wastewater Treatment Project
دانلود رایگان بخشنامه
116
Enabling Development of the Transportation Public-Private Partnership Market in the United States
دانلود رایگان بخشنامه
117
Employing the Net Present Value-Consistent IRR Methods for PFI Contracts
دانلود رایگان بخشنامه
118
Developing a Fuzzy Risk Allocation Model for PPP Projects in China
دانلود رایگان بخشنامه
119
Determinants of Industry Acceptance for Highway Warranty Contracts: Alabama Case Study
دانلود رایگان بخشنامه
120
Determinants of Efficient Risk Allocation in Privately Financed Public Infrastructur Projects in Australia
دانلود رایگان بخشنامه
121
Critical Success Factors for PPPs in Infrastructure Developments: Chinese Perspective
دانلود رایگان بخشنامه
122
Construction Law Graduate Studies around the World
دانلود رایگان بخشنامه
123
Win–Win Concession Period Determination Methodology
دانلود رایگان بخشنامه
124
Using Public-Private Partnerships to Expand Subways: Madrid-Barajas International Airport Case Study
دانلود رایگان بخشنامه
125
The Potential Use Of Insurance As A Risk Management Tool For ADR Implementation In Construction Disputes
دانلود رایگان بخشنامه
126
Research Trend of Public-Private Partnership in Construction Journals
دانلود رایگان بخشنامه
127
Perception of Financial Institutions toward Financing PFI Projects in Hong Kong
دانلود رایگان بخشنامه
128
NPV Model for Evaluating the Economic Efficiency of Municipal Street Maintenance by Private Providers
دانلود رایگان بخشنامه
129
Model for Organizational Governance Structure Choices in Construction Joint Ventures
دانلود رایگان بخشنامه
130
Legal Environment for Warranty Contracting
دانلود رایگان بخشنامه
131
How to Stop Engineers from Becoming “Bush Lawyers”: The Art of Teaching Law to Engineering and Construction Students
دانلود رایگان بخشنامه
132
Drivers for Adopting Public Private Partnerships—Empirical Comparison between China and Hong Kong Special Administrative Region
دانلود رایگان بخشنامه
133
Consultants’ Perceptions on Construction Delay Analysis Methodologies
دانلود رایگان بخشنامه
134
Discussion of “Win-Win Concession Period Determination Methodology” by Xueqing Zhang
دانلود رایگان بخشنامه
135
APPLYING INSURANCE PRICING THEORY FOR PRICING ADR AS AN INSURANCE PRODUCT
دانلود رایگان بخشنامه
136
Automated Approach to Negotiations of BOT Contracts with the Consideration of Project Risk
دانلود رایگان بخشنامه
137
Total project cost: a simplified model for decision makers
دانلود رایگان بخشنامه
138
The effect of concession period design on completion risk management of BOT projects
دانلود رایگان بخشنامه
139
Participation, Barriers, and Opportunities in PFI: The United Kingdom Experience
دانلود رایگان بخشنامه
140
Delay Analysis within Construction Contracting Organizations
دانلود رایگان بخشنامه
141
Civil Engineers in Public-Private Partnerships and as Master Planners for Infrastructure Development
دانلود رایگان بخشنامه
142
Alternative Project Delivery Systems: Applications and Legal Limits in Transportation Projects
دانلود رایگان بخشنامه
143
BOT application in China: Driving and impeding factors
دانلود رایگان بخشنامه
144
A simulation model for optimizing the concession period of public–private partnerships schemes
دانلود رایگان بخشنامه
145
Simulation and Monte Carlo With applications in finance and MCMC - book
دانلود رایگان بخشنامه
146
Fuzzy Numbers in Cost Range Estimating
دانلود رایگان بخشنامه
147
Successful Delivery of Public-Private Partnerships for Infrastructure Development
دانلود رایگان بخشنامه
148
Decision Support System to Evaluate and Compare Concession Options
دانلود رایگان بخشنامه
149
Build-Operate-Transfer in Infrastructure Projects in the United States
دانلود رایگان بخشنامه
150
BOT Viability Model for Large-Scale Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
151
Economical analyses of build-operate-transfer model in establishing alternative power plants
دانلود رایگان بخشنامه
152
Entropy Application to Improve Construction Finance Decisions
دانلود رایگان بخشنامه
153
Modeling Cost Escalation in Large Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
154
Infrastructure Development and Expansion under Uncertainty: A Risk-Preference-Based Lattice Approach
دانلود رایگان بخشنامه
155
Decision Tree Modeling Using Integrated Multilevel Stochastic Networks
دانلود رایگان بخشنامه
156
Determining a reasonable concession period for private sector provision of public works and services
دانلود رایگان بخشنامه
157
PROJECT EVALUATION USING FUZZY LOGIC AND RISK ANALYSIS TECHNIQUES
دانلود رایگان بخشنامه
158
DECISION MAKING WITH THE ANALYTIC NETWORK PROCESS Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks
دانلود رایگان بخشنامه
159
CAPM-Based Valuation of Financial Government Supports to Infeasible and Risky Private Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
160
Economical analyses of build-operate-transfer model in establishing alternative power plants
دانلود رایگان بخشنامه
161
Privatizing Highways in the United States
دانلود رایگان بخشنامه
162
Warranty Bonds from the Perspective of Surety Companies
دانلود رایگان بخشنامه
163
Public Clients’ Best Value Perspectives of Public Private Partnerships in Infrastructure Development
دانلود رایگان بخشنامه
164
Model for Financial Renegotiation in Public-Private Partnership Projects and Its Policy Implications: Game Theoretic View
دانلود رایگان بخشنامه
165
MAUT-Based Dispute Resolution Selection Model Prototype for International Construction Projects
دانلود رایگان بخشنامه
166
Generalized Economic Modeling for Infrastructure and Capital Investment Projects
دانلود رایگان بخشنامه
167
Factor Analysis of Public Clients’ Best-Value Objective in Public–Privately Partnered Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
168
REAL OPTIONS ANALYSIS: CAN IT IMPROVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT DECISIONS?
دانلود رایگان بخشنامه
169
assessment of a four moments and pearson distribution approach for risk analysis in construction stimates and economics
دانلود رایگان بخشنامه
170
Analytic Network Process Applied to Project Selection
دانلود رایگان بخشنامه
171
Investment projects evaluation by simulation and multiple criteria decision aiding procedure
دانلود رایگان بخشنامه
172
Risk Concession Model for Build/Operate/Transfer Contract Projects
دانلود رایگان بخشنامه
173
Improving decision quality: a risk-based go/no-go decision for build-operate-transfer (BOT) projects
دانلود رایگان بخشنامه
174
Financial Risk Analysis of Project Finance in Indonesian Toll Roads
دانلود رایگان بخشنامه
175
isk assessment for build-operate-transfer projects: a dynamic multi-objective programming approach
دانلود رایگان بخشنامه
176
Paving the Way for Public–Private Partnerships in Infrastructure Development
دانلود رایگان بخشنامه
177
Financial Viability Analysis and Capital Structure Optimization in Privatized Public Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
178
Critical Success Factors for Public–Private Partnerships in Infrastructure Development
دانلود رایگان بخشنامه
179
Criteria for Selecting the Private-Sector Partner in Public–Private Partnerships
دانلود رایگان بخشنامه
180
Concessionaire’s Financial Capability in Developing Build-Operate-Transfer Type Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
181
The financial risks in build-operate-transfer projects
دانلود رایگان بخشنامه
182
Multicriteria Financial Portfolio Risk Management for International Projects
دانلود رایگان بخشنامه
183
DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE EVALUATION AND COMPARISON OF CONCESSION PROJECT INVESTMENTS
دانلود رایگان بخشنامه
184
Valuing guarantees in a BOT infrastructure project
دانلود رایگان بخشنامه
185
Use of Warranties on Highway Projects: A Real Option Perspective
دانلود رایگان بخشنامه
186
Preliminary Study on Treatment of Soil Enriched in Chromite Ore Processing Residue by Electrokinetics
دانلود رایگان بخشنامه
187
State-of-Practice of Warranty Contracting in the United States
دانلود رایگان بخشنامه
188
Improving Concessionaire Selection Protocols in Public/Private Partnered Infrastructure Projects
دانلود رایگان بخشنامه
189
Concessionaire Selection: Methods and Criteria
دانلود رایگان بخشنامه
190
Discussion of “Concessionaire Selection: Methods and Criteria” by Xueqing Zhang
دانلود رایگان بخشنامه
191
The effect of concession period design on completion risk management of BOT projects
دانلود رایگان بخشنامه
192
Risk assessment for build-operate-transfer projects: a dynamic multi-objective programming approach
دانلود رایگان بخشنامه
193
The Huaibei power plant and its implications for the Chinese BOT market
دانلود رایگان بخشنامه
194
Alternate Financing Strategies for Build-Operate-Transfer Projects
دانلود رایگان بخشنامه
195
Tariff adjustment frameworks for privately financed infrastructure projects
دانلود رایگان بخشنامه
196
Discussion of “Optimal Capital Structure Model for BOT Power Projects in Turkey” by Sandalkhan Bakatjan, Metin Arikan, and Robert L. K. Tiong
دانلود رایگان بخشنامه
197
Optimal Capital Structure Model for BOT Power Projects in Turkey
دانلود رایگان بخشنامه
198
Knowledge-based risk identification in infrastructure projects
دانلود رایگان بخشنامه
199
The analysis of regulation on private highway investment under a build-operate-transfer scheme
دانلود رایگان بخشنامه
200
How to Evaluate and Invest in Emerging AÕEÕC Technologies under Uncertainty
دانلود رایگان بخشنامه
201
Prototype Model for Build-Operate-Transfer Risk Assessment
دانلود رایگان بخشنامه
202
Economic evaluation of private power production under uncertainties
دانلود رایگان بخشنامه
203
Alternative Concession Model for Build Operate Transfer Contract Projects
دانلود رایگان بخشنامه
204
An option pricing-based model for evaluating the financial viability of privatized infrastructure projects
دانلود رایگان بخشنامه
205
A MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING MODEL FOR SELECTION OF BOT TOLL ROAD PROPOSALS WITHIN THE PUBLIC SECTOR
دانلود رایگان بخشنامه
206
Integrated Methodology for Project Risk Management
دانلود رایگان بخشنامه
207
Model on cash flow forecasting and risk analysis for contracting firms
دانلود رایگان بخشنامه
208
Concessionaire Selection for Build-Operate-Transfer Tunnel Projects in Hong Kong
دانلود رایگان بخشنامه
209
Build-Operate-Transfer-Type Procurement in Asian Megaprojects
دانلود رایگان بخشنامه
210
Modelling project investment decisions under uncertainty using possibility theory
دانلود رایگان بخشنامه
211
A structure for government requirements in public-private partnerships
دانلود رایگان بخشنامه
212
Evaluation of BOT projects opportunities in developing countries
دانلود رایگان بخشنامه
213
BOT FINANCIAL MODEL: TAIWAN HIGH SPEED RAIL CASE
دانلود رایگان بخشنامه
214
APPROACHES FOR MAKING RISK-BASED GO/NO-GO DECISION FOR INTERNATIONAL PROJECTS
دانلود رایگان بخشنامه
215
A game-theoretical model of private power production
دانلود رایگان بخشنامه
216
real options and game theoretic valuation financing and tendering for investment on BOT projects
دانلود رایگان بخشنامه
217
governmental role in BOT-led infrastructure development
دانلود رایگان بخشنامه
218
PROCUREMENT PROTOCOLS FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERED PROJECTS
دانلود رایگان بخشنامه
219
Fuzzy multi-criteria decision-making procedure for evaluating advanced manufacturing system investments
دانلود رایگان بخشنامه
220
EVALUATION AND MANAGEMENT OF POLITICAL RISKS IN CHINA’S BOT PROJECTS
دانلود رایگان بخشنامه
221
Case study of government initiatives for PRC's BOT power plant project
دانلود رایگان بخشنامه
222
Desiging Autonomous Decision Maker Agents for Semistructured MADM
دانلود رایگان بخشنامه
223
GUIDELINES ON PRIVATE PUBLIC PARTNERSHIPS FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
دانلود رایگان بخشنامه
224
Generalized economic model, risk analysis framework and decision support system for the analysis and evaluation of capital investment projects
دانلود رایگان بخشنامه
225
A proposal for construction project risk assessment using fuzzy logic
دانلود رایگان بخشنامه
226
Foreign exchange and revenue risks: analysis of key contract clauses in China's BOT project
دانلود رایگان بخشنامه
227
Evaluation and management of foreign exchange and revenue risks in China's BOT projects
دانلود رایگان بخشنامه
228
NPV-AT-RISK METHOD IN INFRASTRUCTURE PROJECT INVESTMENT EVALUATION
دانلود رایگان بخشنامه
229
BOT projects in Taiwan: Financial modeling risk, term structure of net cash…
دانلود رایگان بخشنامه
230
A decision support framework for project sponsors in the planning stage of build-operate-transfer (BOT) projects
دانلود رایگان بخشنامه
231
POLITICAL RISKS: ANALYSIS OF KEY CONTRACT CLAUSES IN CHINA’S BOT PROJECT
دانلود رایگان بخشنامه
232
INFRISK : A computer simulation approach to risk management in infrastructure project finance transactions
دانلود رایگان بخشنامه
233
FUNDAMENTALS OF THE ANALYTIC NETWORK PROCESS
دانلود رایگان بخشنامه
234
QUALITATIVE DEVELOPMENT OF DEBT/EQUITY MODEL FOR BOT INFRASTRUCTURE PROJECTS
دانلود رایگان بخشنامه
235
An Analysis of Electricity Generation and Tariff Options in Ghana
دانلود رایگان بخشنامه
236
The significance of financial risks in BOT procurement
دانلود رایگان بخشنامه
237
Risk management framework for BOT power projects in China
دانلود رایگان بخشنامه
238
PERFORMANCE BONDS AND GUARANTEES: CONSTRUCTION OWNERS AND PROFESSIONALS BEWARE
دانلود رایگان بخشنامه
239
Private sector participation in infrastructure projects: a methodology to analyse viability of BOT
دانلود رایگان بخشنامه
240
CSFs in competitive tendering and negotiation model for BOT projects
دانلود رایگان بخشنامه
241
COMPARATIVE STUDY OF BOT PROJECTS
دانلود رایگان بخشنامه
242
evaluation and competitive tendering of BOT power plant project in china
دانلود رایگان بخشنامه
243
IMPROVING MANAGEMENT OF CLAIMS: CO~CTORS'PERSPECTIVE
دانلود رایگان بخشنامه
244
CSFs in competitive tendering and negotiation model for BOT projects
دانلود رایگان بخشنامه
245
Company and project evaluation model for privately promoted infrastructure projects
دانلود رایگان بخشنامه
246
Impact of financial package versus technical solution in a BOT tender
دانلود رایگان بخشنامه
247
risks and gurantees in BOT tender
دانلود رایگان بخشنامه
248
Competitive advantage of equity in BOT tender
دانلود رایگان بخشنامه
249
Debt capacity and optimal capital structure for privately financed infrastructure projects
دانلود رایگان بخشنامه
250
PRICING CONSTRUCTION RISK: FUZZY SET APPLICATION
دانلود رایگان بخشنامه
251
A CLARIFICATION OF THE CONCEPTS OF "INCOME,WEALTH BASE, AND RATE OF RETURN IMPLICATIONS OF ALTERNATIVE PROJECT EVALUATION CRITERIA"
دانلود رایگان بخشنامه
252
BUILDING PROCUREMENT BY DESIGN AND BUILD APPROACH
دانلود رایگان بخشنامه
253
THE IRR,NPV AND PAYBACK PERIOD AND THEIR RELATIVE PERFORMANCE IN COMMON CAPITIAL BUDGETING DECISION PROCEDURES FOR DEALING WITH RISK
دانلود رایگان بخشنامه
254
DECISION-SUPPORT METHODOLOGY FOR PLANNING AND EVALUATING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS"
دانلود رایگان بخشنامه
255
ERRORS IN PRESENT WORTH EVALUATIONS ATTRIBUTABLE TO THE END-OF-YEAR AND MID-YEAR CASH FLOW CONVENTIONS
دانلود رایگان بخشنامه