چرا "زیست‌بومِ" "مشارکت عمومی-خصوصی"؟

1398/10/16

واژه‌سازی زمانی می‌تواند مفید باشد، که در پی بروز یک معنا و مفهوم یا رویکرد یا توجهی نوین باشد؛ شاید بتوان تعداد واژه‌های نوین ایجاد شده در هر محیطی را یکی از نشانه‌های پویایی آن محیط به شمار آورد. پویایی گفتمان‌سازی که می‌تواند منجر به درک بهتر محیط و تحول رو به پیشرفت آن باشد.

 

در حوزه اقتصادی طی سال‌های اخیر واژه‌های متعددی مانند اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی، کارآفرینی، آمایش سرزمینی، مدیریت دانش، مولدسازی دارایی‌ها، تورم نقطه به نقطه، بودجه‌ریزی عملیاتی و ضریب جینی وارد فضای عمومی یا کسب و کار کشور شده‌اند.  در حوزه پروژه‌های زیربنایی و نظام فنی و اجرایی کشور نیز واژه "مشارکت عمومی-خصوصی" از بحث برانگیزترین واژه‌ها با طیف برداشت‌های بسیار متفاوت بوده‌است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این مناقشات، محدوده بسیار گسترده مفاهیم و کاربردهای رویکرد "مشارکت عمومی-خصوصی" باشد. تجزیه و تحلیل این رویکرد نوین ما را به نوعی افراز، دسته‌بندی و تفکیک وجوه و گونه‌های مختلف آن رهنمون می‌شود تا گفت‌و گوی مفید پیرامون آن را با لحاظ شرایط اختصاصی هر دسته فراهم آورد. برخی از گوناگونی‌های این رویکرد در ادامه آورده شده‌است:  

 

 

"زیست‌بوم" برگردان واژه Eco-System است که در علوم محیط زیست (Environmental Science) بکار می‌رود و به یک مجموعه از ارگانیسم‌های زنده در ارتباط با عوامل زیست‌محیطی بی‌جان اشاره دارد که به‌صورت یک سیستم و در تعامل با یکدیگر قرار دارند. "زیست‌بوم" می‌تواند در هر اندازه‌ای تعریف شود؛ به کوچکی یک محیط کشت باکتری یا به بزرگی کره زمین. "پیچیدگی" و "مقیاس‌پذیری" از ویژگی‌های اصلی یک "زیست‌بوم" هستند.

 

بنابراین آنچه در این نوشتار مورد نظر و تاکید نویسنده است، توجه به این دو ویژگی اصلی و مشترک واژه "زیست‌بوم" و "مشارکت عمومی-خصوصی" است که ترکیب اضافی این دو واژه را در کنار هم پسندیده می‌کند. توجه به سطح پیچیدگی بالای رویکرد نوین "مشارکت عمومی-خصوصی" و پذیرش تصویر بیرونی و اجرایی متنوع آن ما را از افتادن در دام همسان‌سازی‌های خشک و غیرضروری برحذر می‌دارد. همچنین انتقال کلید واژه "زیست‌بوم" به حوزه "مشارکت عمومی-خصوصی" با حفظ معنای اصیل خود، توجه به شرط "یکپارچگی" محیط را برای فهم و تحلیل درست تنوع‌ها و اختلافات گوشزد می‌کند.

 

اقتباس؛ واژه "زیست‌بوم مشارکت" از جناب آقای مهندس احمد استادباقر اقتباس شده‌است.

 

گنجینههای موضوعی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP):