گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه های جدید تازه ها
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)دانلود بخشنامه
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش...دانلود بخشنامه
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395دانلود بخشنامه
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395دانلود بخشنامه
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395...دانلود بخشنامه
پربازدید ها
سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دریافت بخشنامه
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)دریافت بخشنامه
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش...دریافت بخشنامه
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دریافت بخشنامه
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395...دریافت بخشنامه
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 

   
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
تازه
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)دانلود ضابطه
2
تازه
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
3ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395دانلود ضابطه
4ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395دانلود ضابطه
5ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
6آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهراندانلود ضابطه
7آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران دانلود ضابطه
8دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالتدانلود ضابطه
9ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394دانلود ضابطه
10آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالتدانلود ضابطه
11فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
12فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394دانلود ضابطه
13فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394دانلود ضابطه
14فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394دانلود ضابطه
15فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394دانلود ضابطه
16ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394دانلود ضابطه
17ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393دانلود ضابطه
18ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394دانلود ضابطه
19تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
20تفویض برخی از اختیارات مالیدانلود ضابطه
21فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
22فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
23فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394دانلود ضابطه
24فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394دانلود ضابطه
25مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکیدانلود ضابطه
26ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو هادانلود ضابطه
27مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهریدانلود ضابطه
28فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
29دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهریدانلود ضابطه
30فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393دانلود ضابطه
31ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393دانلود ضابطه
32دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
33 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)دانلود ضابطه
34ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاوردانلود ضابطه
35ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393دانلود ضابطه
36ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392دانلود ضابطه
37الزامات اقدامات نگهداشت معابردانلود ضابطه
38فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393دانلود ضابطه
39فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393دانلود ضابطه
40فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393دانلود ضابطه
41ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهراندانلود ضابطه
42فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393دانلود ضابطه
43فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393دانلود ضابطه
44دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2دانلود ضابطه
45آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی دانلود ضابطه
46دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1دانلود ضابطه
47سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران دانلود ضابطه
48تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 دانلود ضابطه
49دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح دانلود ضابطه
50دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهریدانلود ضابطه
51دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق دانلود ضابطه
52مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری دانلود ضابطه
53مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری دانلود ضابطه
54فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 دانلود ضابطه
55فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394دانلود ضابطه
56فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 دانلود ضابطه
57فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392دانلود ضابطه
58دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی دانلود ضابطه
59دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) دانلود ضابطه
60دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران دانلود ضابطه
61دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 دانلود ضابطه
62راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت دانلود ضابطه
63راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه دانلود ضابطه
64راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت دانلود ضابطه
65راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت دانلود ضابطه
66راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای دانلود ضابطه
67مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران دانلود ضابطه
68فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 دانلود ضابطه
69مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی دانلود ضابطه
70دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ) دانلود ضابطه
71دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار دانلود ضابطه
72راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران دانلود ضابطه
73ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390 دانلود ضابطه
74دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاریدانلود ضابطه
75انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش دانلود ضابطه
76ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم دانلود ضابطه
77بودجه ریزی عملیاتی دانلود ضابطه
78ضوابط پذیرش جداول بتنی دانلود ضابطه
79تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیمدانلود ضابطه
80بودجه عمرانی سال 1390 مناطق دانلود ضابطه
81موافقت نامه همسان مدیر طرح دانلود ضابطه
82آئین نامه خرید خدمات مشاوره دانلود ضابطه
83ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389 دانلود ضابطه
84ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی دانلود ضابطه
85 اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 دانلود ضابطه
86 نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات دانلود ضابطه
87انتخاب آزمایشگاه مقیم دانلود ضابطه
88انتخاب عامل چهارم دانلود ضابطه
89انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع دانلود ضابطه
90ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی دانلود ضابطه
91حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388دانلود ضابطه
92ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی دانلود ضابطه
93ابلاغ فهارس بهای سال 88دانلود ضابطه
94برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهراندانلود ضابطه
95آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌ دانلود ضابطه
96راهنمای بازرسی چشمی پل های شهریدانلود ضابطه