دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
با توجه به اطلاعیه 22/7943 مورخ 1389/02/08 که توقف تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی را اعلام می دارد، لذا در عمل تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی موضوع این بخشنامه منتفی است.
100/57939
1388/06/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد