اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی) خدمات مشاوره به استانها
با توجه به ماده 24 آیین نامه خرید خدمات مشاوره که خرید خدمات مشاوره را تا سقف معاملات متوسط با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی می داند و همچنین ضابطه 22/7943 مورخ 1389/02/08که صراحتا بررسی تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی را متوقف اعلام نموده است؛ لذا این بخشنامه فاقد اعتبار می باشد.
1-2483-50-1024
1372/02/18
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد