تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
تفویض اختیار به استانداری استانهای اصفهان، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان و قزوین جهت اعطای گواهینامه تشخیص صلاحیت در پایه 3 برای مشاوران نوع دوم.
100/57829
1388/06/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد