بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
دربرگیرنده آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت مشاوران و بیش از 30 ضابطه مربوط به آن شامل اصلاحیه‌ها، دستورالعمل‌های ارزشیابی، پرسشنامه‌ها و محدودیت است که هر مشاوری برای دریافت یا تمدید گواهینامه صلاحیت خود بدان نیاز دارد. لازم به ذکر است توضیحات شایسته در وابستگی با هر یک از این ضوابط نیز به دست کارشناسان شاقول پیشکش شده است.- خرید از طریق دکمه فروشگاه
sh18
1396/10/05
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد