جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
باتوجه به اینکه تمامی جداول موجود در این بخشنامه توسط بخشنامه های (92/42780 1392/05/20)، (100/12974 1390/02/27) و (100/70734 1386/05/24)اصلاح شده اند، این بخشنامه را می توان به صورت ضمنی نسخ شده تلقی کرد.
101/124639
1384/07/18
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد