تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
تفویض اختیار به استانداری استانهای ایلام، بوشهر، کرمانشاه، گیلان، همدان، یزد، خراسان رضوی جهت اعطای گواهینامه تشخیص صلاحیت در پایه 3 برای مشاوران نوع دوم
100/50171
1388/06/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد