دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
در این بخشنامه با ارائه موازینی، نحوه تهیه فهرست بلند مناقصه گران موضوع مناقصاتی که برآورد آنها بیش از حد پایه یک است، را ارائه می دهد.
100/50252
1388/06/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد