گنجینه استانداردهای کمیته‌ ایمنی و سرگرمی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
اثرات بیومکانیکی روی سرنشینان سواری تفریحی
2
پارک کودک برای استفاده خانگی -الزامات ایمنی و روش های آزمون
3
کالاهای مراقبت و استفاده کودک -کری یر (ساک حمل نوزاد )و پایه های آن -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
4
اندازه گیری شارش گاز مرطوب با فشار سنج های تفاضلی وارد شده در مجرای با سطح مقطع مدور
5
ایمنی اسباب بازی -قسمت 4- تجهیزات زمین بازی خانگی مورد استفاده در فضای باز و بسته -الزامات ایمنی و روش های آزمون
6
کالاهای مراقبت و استفاده کودک -آویز کشی نوزاد -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
7
کالاهای مراقبت و استفاده کودک -کارد و چنگال و ظرف غذا -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
8
کالاهای مراقبتی و استفاده کودک -مهار ،قید و انواع کالاهای مشابه برای کودکان -الزامات ایمنی و روش های آزمون
9
راهنمای ایمنی کودک در استانداردها و سایر ویژگی ها
10
تجهیزات زمین بازی و سطوح آن -قسمت 11- سازه های مشبک فضایی -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
11
ایمنی اسباب بازی -قسمت 7-رنگ انگشتی -الزامات و روش های آزمون
12
ایمنی اسباب بازی -قسمت 5- تعیین غلظت کل برخی عناصر در اسباب بازی ها
13
ایمنی اسباب بازی -قسمت 41- مجموعه های آزمایشگاهی شیمی و فعالیت های مرتبط
14
ایمنی اسباب بازی-قسمت 13- بازی های بویایی ،لوازم آرایشی و بازی های چشایی
15
ایمنی اسباب بازی -قسمت 12- N-نیتروز آمین ها و مواد قابل N -نیتروزه شدن
16
ایمنی اسباب بازی -قسمت 10-ترکیبات شیمیایی آلی -تهیه و استخراج نمونه
17
ایمنی اسباب بازی -قسمت 1- الزامات ایمنی مربوط به خواص فیزیکی و مکانیکی
18
کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -نگه دارنده پستانک -الزامات ایمنی وروشهای آزمون
19
کالاهای مراقبتی و مورد استفاده کودکان -پستانک ها برای نوزادان و کودکان -الزامات ایمنی ،شیمیایی و روشهای آزمون
20
ایمنی زیور آلات کودکان -ویژگی ها
21
کالاهای مراقبت و استفاده کودک -نشیمنگاه متصل به صندلی -ویژگی ها
22
وسایل نگهداری کودکان -مجموعه تعویض برای استفاده خانگی -قسمت 2- روشهای آزمون
23
وسایل نگهداری کودکان -مجموعه تعویض برای استفاده خانگی -قسمت 1- الزامات ایمنی
24
کالاهای مراقبت و استفاده کودک -نشیمنگاههای کودک در وسایل چرخ دار -الزامات ایمنی و روشهای آزمون
25
کالاهای مراقبت و استفاده کودک -حمل کننده های کودک -الزامات ایمنی و روشهای آزمون-قسمت 1- حمل کننده های کول پشتی قاب دار
26
تجهیزات بازی بادی-الزامات ایمنی و روشهای آزمون
27
وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی )-قسمت 2-بهره برداری ، تعمیر ونگهداری (اصلاحیه شماره1 )
28
وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی )-قسمت 1-طراحی و ساخت(اصلاحیه شماره1 )
29
وسایل و سواری های تفریحی -قسمت4-3-الزامات ویژه -ترن هوایی
30
آزمودن و عملکرد تجهیزات حفاظت از راه دور سامانه های قدرت -قسمت 1- سامانه های فرمان
31
وسایل تفریحی شهربازی-قسمت 2-بهره برداری،نگهداری و تعمیرات
32
وسایل و سواری های تفریحی (تجهیزات شهربازی)قسمت 1- طراحی و ساخت