گنجینه استانداردهای کمیته‌ انرژی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی-قسمت 9-1سامانه های ریز توان
2
توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی-قسمت 2-9ریز شبکه ها
3
سامانه های انرژی فتوولتائیک خورشیدی -اصطلاحات ،تعاریف و نمادها
4
سامانه های فتوولتائیک -ویژگی های ردیاب های خورشیدی
5
سردوش -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
6
مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی (فلاش تانک )-تعیین معیار مصرف آب و دستور العمل برچسب آب
7
شیرآلات بهداشتی -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
8
اتصال دهنده ها برای استفاده در سامانه های فتوولتائیک
9
فیوزهای ولتاژ پایین -قسمت 6- الزامات تکمیلی رابط های فیوز برای حفاظت سامانه های انرژی فتوولتائیک خورشیدی
10
مدول های فتوولتاییک(pv) زمینی -احراز شرایط طراحی و تایید نوع -قسمت1-الزامات آزمون
11
مدول های فتوولتاییک(pv) زمینی -احراز شرایط طراحی و تایید نوع -قسمت 1-1 -الزامات ویژه آژمون مدول های فتوولتاییک (pv) سیلیکون بلورین
12
مدول های فتوولتاییک (pv) زمینی -احراز شرایط طراحی و تایید نوع - قسمت 2- روش های آزمون
13
موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی واژه نامه -اجزاء و سامانه ها قسمت 1- ساختار و پوشش خارجی
14
مدول فتوولتاییک -کالیبراسیون سلول های فتوولتاییک اولیه زمینی غیر متمرکز با استفاده از یک طیف جدولی
15
سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی -قسمت 3- روش های آزمون عملکرد برای مخازن آب گرم کن خورشیدی
16
سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی -قسمت 4- روش های آزمون عملکرد برای مخازن ترکیبی خورشیدی
17
سوخت های زیستی جامد -اندازه گیری مقدار خاکستر
18
انرژی خورشیدی -کلکتورهای حرارتی خورشیدی -روش آزمون
19
موتور اتوبوس های گاز سوز -تعیین معیار مصرف سوخت
20
سوخت های زیستی جامد -اندازه گیری مقدار مواد فرار
21
سوخت های زیستی جامد -اندازه گیری مقدارکل هیدروژن ،کربن و نیتروژن
22
طراحی سازه و نصب آرایه فتوولتائیک برای اماکن مسکونی (نوع پشت بامی)
23
فیوزهای فشار ضعیف-فیوزهای سامانه های فتوولتائیک
24
مدول های فتوولتائیک (pv)-آزمون حمل و نقل -قسمت1- حمل و نقل و ارسال واحدهای بسته بندی شده مدول
25
سوختهای زیستی جامد -تعیین چگالی توده
26
سوخت های زیستی جامد -تعیین طول و قطر پلت ها
27
تعیین معیار تلفات ترانسفورماتورهای شبکه توزیع روغنی سه فاز 25kVA تا 500kVA با بیشینه ولتاژ تجهیزات تا 36kV با فرکانس 50hz و دستورالعمل تاییدیه انرژی -قسمت 1- الزامات کلی و الزامات ترانسفورماتورهای با بیشینه ولتاژ تجهیزات 24kV و کمتر -اصلاحیه شماره 1
28
تاسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی-تعیین معیار مصرف انرژی -اصلاحیه شماره 1
29
کاشی سرامیکی-معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید -اصلاحیه شماره 2
30
تلمبه خانه و خطوط انتقال نفت و فراورده های نفتی - تعیین معیار مصرف انرژی -اصلاحیه شماره 1
31
سیمان -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید -اصلاحیه شماره 1
32
معیارها و مشخصات فنی مصرف و برچسب انرژی سماورهای برقی خانگی و تجاری -اصلاحیه شماره 1
33
آزمون خوردگی مه نمک مدول های فتوولتائیک(pv)
34
روش آزمون غوطه وری تحت فشار در آب نمک و آزمایش دمایی مدول های فتوولتائیک در محیط های دریایی
35
وسیله قطع خودکار بین یک مولد و شبکه ی فشار ضعیف عمومی
36
آزمایش عملکرد مدول فتوولتائیک (pv) و مقدار مجاز انرژی -قسمت 1- اندازه گیری های عملکرد شدت تابش ودما و مقدار مجاز توان
37
پنجره -تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی
38
اتصال دهنده ها برای جریان مستقیم در سامانه های فتوولتائیک -الزامات ایمنی و آزمون ها
39
انرژی خورشیدی -اجزا و مواد کلکتور -قسمت 3- دوام سطح جاذب
40
اطلاعات داده برگ و پلاک مشخصات برای مدول های فتوولتائیک
41
الزامات برای کابل های مورد استفاده در سامانه های فتوولتائیک
42
بازدهی کلی اینورترهای فتوولتائیک متصل به شبکه
43
توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی برای برق رسانی -روستایی -قسمت 6- تائید ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و تعویض
44
توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی-قسمت 7- مولدها
45
توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی-قسمت 8-1 انتخاب باتری ها و سامانه های مدیریت باتری برای سامانه های برق رسانی مستقل از شبکه -نوع خاصی از باتری های سرب اسیدی شناور خودرویی در دسترس
46
توصیه هایی برای سامانه های انرژی تجدیدپذیر و ترکیبی کوچک برای برق رسانی روستایی-قسمت9-3 سامانه -یکپارچه -واسط کاربر
47
نمادهای تراگسیل گرما
48
سوخت های زیستی جامد -اندازه گیری مقدار کلرید ،سدیم و پتاسیم محلول در آب
49
سوخت های زیستی جامد -اندازه گیری مقدار کل گوگرد و کلر
50
سوخت های زیستی جامد -تبدیل نتایج تحلیلی از پایه ای به پایه دیگر
51
سوخت های زیستی جامد -تعیین مقدار رطوبت -روش خشک کردن در آون -قسمت 1- رطوبت کل -روش مرجع
52
سوخت های زیستی جامد -تعیین مقدار رطوبت -روش خشک کردن در آون -قسمت 2- رطوبت کل -روش ساده شده
53
سوخت های زیستی جامد -تعیین مقدار رطوبت -روش خشک کردن در آون -قسمت3- رطوبت در نمونه آنالیز عمومی
54
سامانه های فتوولتائیک احراز شرایط طراحی ردیاب های خورشیدی
55
مبدل های فوتوولتاییک -جدول داده ها و پلاک مشخصات
56
مستند سازی سلول فتوولتائیک متمرکز کننده
57
خودروهای سبک (بنزینی،دیزلی و دوگانه سوز)مصرف سوخت ،تعیین معیار انتشار دی اکسید کربن و دستورالعمل برچسب انرژی
58
موتور سیکلت ها- مصرف سوخت-تعیین معیار انتشار دی اکسید کربن و دستورالعمل بر چسب انرژی
59
یکپارچگی عایق و پیوستگی مسیر اتصال زمین مدول های فتوولتاییک-روش های آزمون
60
دیگ های بخار -مشخصات فنی و روش های آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب انرژی -اصلاحیه شماره 1
61
روغن موتور و تصفیه روغن کارکرده -معیار مصرف انرژی در فرایند های تولید
62
ماشین های لباسشویی برقی خانگی -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
63
سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی-قسمت 1-الزامات عمومی برای آب گرم کن های خورشیدی و سامانه های ترکیبی
64
سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی-قسمت 2-روشهای آزمون برای آب گرم کن های خورشیدی و سامانه های ترکیبی
65
سامانه های حرارتی خورشیدی و اجزای آن -سامانه های ساخت سفارشی-قسمت 5-روشهای آزمون عملکرد برای تجهیزات کنترل
66
نمک زدایی نفت خام -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید
67
واحد مرغداری -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
68
موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده ای و خارج جاده ای و ماشین آلات راهسازی،ساختمانی ،معدنی و کشاورزی -تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی
69
اوراق فشرده چوبی -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید
70
فناوری پیل سوختی -قسمت 6-200-سامانه های تولید توان میکرو پیل سوختی -روش های آزمون عملکرد
71
تجهیزات اداری-تجهیزات تصویر پردازی -تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی
72
برج های خنک کن تر مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل بر چسب انرژی
73
این استاندارد باطل شده و جایگزین آن استانداردبه شماره های 1-10641، 2-10641 ، 3-10641، 4-10641 میباشد