موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده ای و خارج جاده ای و ماشین آلات راهسازی،ساختمانی ،معدنی و کشاورزی -تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی
ICS_Code : 43/060.27/010
ICS_T1 : موتور دیزلی-خودرو-ماشین الات
8361
1393
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد