گنجینه مقررات ملی ساختمان


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
2نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
3تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی
4ابلاغیه تعداد دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا
5تفاهم نامه طراحی و نظارت بر ساخت و ساز های روستایی
6بخشنامه حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار کاردان‌های فنی در بخش
7 دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی
8اصلاحیه شیوه نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی
9عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته معماری
10عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته عمران
11عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته نقشه برداری
12عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته تاسیسات مکانیکی
13عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته شهرسازی
14عناوین و سرفصل های دوره آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته معماری
15عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته عمران
16عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته نقشه برداری
17عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته تاسیسات مکانیکی
18دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان
19دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش
20عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته شهرسازی
21ضوابط و دستورالعمل صدور و اعتبار گواهی قبولی آزمون های حرفه ای مهندسان و کاردان های فنی ساختمان
22آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
23آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی
24آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
25آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر
26آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
27قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
28عناوین و سرفصل های دوره کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه پایه 3)
29عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی
30عناوین و سرفصل های دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا 2 به 1
31عناوین و سرفصل های دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا 3 به 2
32فهرست دانشگاه های دولتی دارای حداقل یکی از رشته های مهندسی
33عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته تاسیسات برقی
34عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته تاسیسات برقی
35عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان