گنجینه مقررات ملی ساختمان


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374
2دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
3نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
4تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی
5ابلاغیه تعداد دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا
6تفاهم نامه طراحی و نظارت بر ساخت و ساز های روستایی
7بخشنامه حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار کاردان‌های فنی در بخش
8مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث اول- تعاریف
9مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث سوم- حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق
10مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان
11مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث پنجم-مصالح و فرآورده های ساختمانی
12مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث ششم-بارهای وارد بر ساختمان
13مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هفتم -پی و پی سازی
14مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هشتم -طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
15مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث نهم -طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه
16مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دهم -طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی
17مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث یازدهم -طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها
18مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دوزادهم - ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
19مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث پانزدهم - آسانسورها و پلکان برقی
20مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث بیستم و دوم -مراقبت و نگهداری از ساختمان ها
21 دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی
22اصلاحیه شیوه نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی
23عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته معماری
24عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته عمران
25عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته نقشه برداری
26عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته تاسیسات مکانیکی
27عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته شهرسازی
28مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث چهاردهم -تاسیسات مکانیکی
29مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث شانزدهم -تاسیسات بهداشتی
30مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث بیستم و یکم -پدافند غیرعامل
31مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هجدهم -عایق بندی و تنظیم صدا
32مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هفدهم -لوله کشی گاز طبیعی
33مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث نوزدهم - صرفه جویی در مصرف انرژی
34عناوین و سرفصل های دوره آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته معماری
35عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته عمران
36عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته نقشه برداری
37عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته تاسیسات مکانیکی
38دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان
39دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش
40عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته شهرسازی
41ضوابط و دستورالعمل صدور و اعتبار گواهی قبولی آزمون های حرفه ای مهندسان و کاردان های فنی ساختمان
42مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دوم- نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه‌نامه‌های مصوب اردیبهشت ماه
43مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث بیستم -علائم و تابلوها
44آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
45مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث سیزدهم -طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها
46آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی
47آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
48آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر
49آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
50قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
51عناوین و سرفصل های دوره کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه پایه 3)
52عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی
53عناوین و سرفصل های دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا 2 به 1
54عناوین و سرفصل های دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا 3 به 2
55فهرست دانشگاه های دولتی دارای حداقل یکی از رشته های مهندسی
56عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته تاسیسات برقی
57عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته تاسیسات برقی
58عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان